Tuesday, November 29, 2016

ျမန္မာလက္နက္ကုိင္ အင္အား

(by U Ravika)

ျမန္မာလက္နက္ကိုင္မ်ား ၾကည္းတပ္အင္အား
၁။ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္) တပ္ရင္းေပါင္း (၃၃)
၂။ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (လား႐ႈိး၊ ရွမ္း) တပ္ရင္းေပါင္း (၃၀)
၃။ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေတာင္ႀကီး၊ ရွမ္း) တပ္ရင္းေပါင္း (၄၂)
၄။ အေရွ႕ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေမာ္လၿမဳိင္၊ မြန္) တပ္ရင္းေပါင္း (၃၆)
၅။ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ေတာင္ငူ၊ ဗဂိုး) တပ္ရင္းေပါင္း (၂၇)
၆။ အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ပုသိမ္၊ ဧရာဝတီ) တပ္ရင္းေပါင္း (၁၁)
၇။ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (အမ္း၊ ရခိုင္) တပ္ရင္းေပါင္း (၃၃)


၈။ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မုံရြာ၊ စစ္ကိုင္း) တပ္ရင္းေပါင္း (၂၅)
၉။ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကုန္) တပ္ရင္းေပါင္း (၁၁)ရင္း
၁၀။ ကမ္း႐ိုးတန္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ၿမိတ္၊ တနသာၤရီ) တပ္ရင္းေပါင္း (၄၃)ရင္း
၁၁။ ေရႊႀတိဂံတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (က်ဳိင္းတုံ၊ ရွမ္း) တပ္ရင္းေပါင္း (၂၃)ရင္း
၁၂။ အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (မႏၲေလး၊ မႏၲေလး) တပ္ရင္းေပါင္း (၃၁)ရင္း
၁၃။ ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္) ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းသည္။ တပ္ရင္းေပါင္း မည္မွ်ရွိသည္ကို မသိရေသး။


၁၄။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ခိုလမ္း၊ ရွမ္း) ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းသည္၊ အင္အားကို မသိရ။

တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္(၁၄)ခု ရွိသလို စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြလည္း (၁၄)ခု ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွမ္းျပည္မွာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေပါင္း (၄)ခုအထိ ထားရွိပါတယ္။ ဗမာျပည္နယ္ျဖစ္လာဖြယ္ရွိတဲ့ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ မႏၲေလးနဲ႕ ဗဂိုးမွာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ေပါင္း (၆)ခု ထားရွိပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ကခ်င္ (၁)ခု၊ မြန္နဲ႕ကရင္(၁)ခု၊ တနသာၤရီ (၁)ခု၊ ရခိုင္နဲ႕ခ်င္း(၁)ခု ထားရွိပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မကို ၾကည့္ရင္ ဗမာျပည္နယ္နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ အႀကီးဆုံးျပည္နယ္ႏွစ္ခု ျဖစ္လို႕လည္း ပါပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္တကယ္မွာေတာ့ ဗမာျပည္နယ္မွာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အမ်ားဆုံး ထားရွိၿပီး ရွမ္းျပည္မွာ စစ္ေရးကို အမ်ားဆုံးလႈပ္ရွားေနရလို႕ ျဖစ္တယ္။ သို႕တိုင္ေအာင္ ဒီစာရင္းမွာ ေဖာ္ျပထားသေလာက္ စစ္အင္အားက ရွိခ်င္မွ ရွိမွာပါ။

ေဒသကြပ္ကဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား
၁။ လြယ္ေကာ္
၂။ ေလာက္ကိုင္
၃။ ကေလး
၄။ စစ္ေတြ
၅။ ျပည္
၆။ တႏုိင္း (အရင္က ဗန္းေမာ္)
၇။ ဝန္ဆင့္

ဆိုၿပီး (၇)ေနရာရွိပါတယ္။

စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကြဲမႈစစ္ဌာနခ်ဳပ္
၁။ ေက်ာက္မဲ (စကခ-၁)
၂။ မိုင္းေနာင္ (စကခ-၂)
၃။ မိုးေကာင္း (စကခ-၃)
၄။ ဖူးႀကီး (စကခ-၄)
၅။ ေတာင္ကုတ္ (စကခ-၅)
၆။ ပ်ဥ္မနား (စကခ-၆)
၇။ ဖယ္ခုံ (စကခ-၇)
၈။ ထားဝယ္ (စကခ-၈)
၉။ ေက်ာက္ေတာ္ (စကခ-၉)
၁၀။ က်ီးကုန္၊ ကေလးဝ (စကခ-၁၀)
၁၁။ ေကာ့ကရိတ္ (စကခ-၁၂)
၁၂။ ဘုတ္ျပင္း (စကခ-၁၃)
၁၃။ မိုင္းဆတ္ (စကခ-၁၄)
၁၄။ ဘူးသီးေတာင္ (စကခ-၁၅)
၁၅။ သိႏၷီ (စကခ-၁၆)
၁၆။ မိုင္းပန္ (စကခ-၁၇)
၁၇။ မိုင္းေပါက္ (စကခ-၁၈)
၁၈။ ေရး (စကခ-၁၉)
၁၉။ ေကာ့ေသာင္း (စကခ-၂၀
၂၀။ ဗန္းေမာ္ (စကခ-၂၁)

ဆိုၿပီး ဌာနခ်ဳပ္ေပါင္း (၂၀) ရွိပါတယ္။

ေျချမန္တပ္မမ်ား
၁။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၁၁ (အင္ဒိုင္ ၁၉၈၈)
၂။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၂၂ (ဘားအံ ၁၉၈၇)
၃။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၃၃ (မႏၲေလးကေန စစ္ကိုင္း ၁၉၈၄)
၄။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၄၄ (သထုံ ၁၉၇၉)
၅။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၅၅ (စစ္ကိုင္းကေန ကေလာ ၁၉၈၀)
၆။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၆၆ (ျပည္ ၁၉၇၆)
၇။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၇၇ (ေမွာ္ဘီကေန ဗဂိုး ၁၉၆၆)
၈။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၈၈ (မေကြး ၁၉၆၇)
၉။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၉၉ (မိတၳိလာ ၁၉၆၈)
၁၀။ ေျချမန္တပ္မ အမွတ္ ၁၀၁ (ပခုကၠဴ ၁၉၉၁)

ဆိုၿပီး တပ္မ (၁၀)ခု ရွိပါေသးတယ္။

ျမန္မာလက္နက္ကိုင္မ်ား (ေရတပ္)
၁။ ဧရာဝတီေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္
၂။ ဓညဝတီေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္
၃။ ပန္းမဝတီေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္
၄။ ေမာရဝတီေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္
၅။ တနသာၤရီေရတပ္ဌာနခ်ဳပ္

တို႕ ရွိသလို တိုက္ခုိက္ေရးသေဘာၤအုပ္စုမ်ားကို

၁။ ရန္ကုန္
၂။ ဟိန္ဇယ္
၃။ ေက်ာက္ျဖဴ
၄။ ဟိုင္းႀကီးတို႕မွာ ထားရွိပါတယ္။


လက္နက္ပစၥည္းေတြကိုေတာ့ ကပဆက ထုတ္တာ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္မေရာင္းရ တားျမစ္ထားတဲ့ၾကားက ေအာက္ပါႏိုင္ငံမ်ားဟာ လက္နက္ေတြကို တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္တာေရာ ခ႐ိုနီေတြကတဆင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။

Belarus
China
India
Indonesia
Israel
North Korea
South Korea
Malaysia
Pakistan
Russia
Serbia
Singapore
Ukraine

ဆိုၿပီး (၁၃)ႏိုင္ငံအထိ ရွိပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။