Tuesday, November 22, 2016

20.11.2016 တိုက္ပြဲအေသးစိတ္သတင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု (Northern Alliance (Burma) ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္တို႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္အက်ဥ္း

(၁) ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ နံနက္ (၂) နာရီ (၃၀) မိနစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မေတာ္၏ “မန္ညန္”စခန္း၊ “ေဖာင္းဆိုင္”စခန္း၊ “ဘန္စတိုင္”စခန္းတို႔အား တၿပိဳင္နက္တည္းတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ နံနက္ (၈) နာရီ (၃၀) ခန္႔တြင္ ျမန္မာအစိိုးရစစ္သားမ်ားအားလံုးတပ္စခန္းအသီးသီးမွထြက္ေျပးဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ ၎တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာ့အစိိုးရစစ္သား (၅) ဦးက်ဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရသူအမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး က်ည္ဆန္ထိမွန္ ထားသည့္ယူနီေဖာင္းအခ်ိဳ႕ ႏွင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕တို႔အားမိမိတို႔ဖက္မွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။(၂) နံနက္ ၂ နာရီ(၄၀) မိနစ္ခန္႔မွစ၍ မံုးကိုးႏွင့္ေဖာင္းဆိုင္ေဒသရွိ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ ဗ်ဴဟာကုန္း စခန္းကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲသည္ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္လံုးနီးပါးေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ အစိုးရ စစ္တပ္ဖက္ မွထိခိုက္က်ဆံုးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ဖက္မွ အေသးစား/ အျပင္းစားထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရမႈရွိ ခဲ့သည္။ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္၏ဟတ္စကီး (၃) စင္းမွ မိနစ္ (၂၀) ခန္႔ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းဗံုးႀကဲခဲ့သည္။ ၎ဗံုးႀကဲမႈေၾကာင့္အျပစ္မဲ့ အရပ္သား ငါးဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ဦးလာရွီတူ (၃၅ ႏွစ္) ၊ မၾကင္ထြန္းလြန္းနန္ (၃၅ ႏွစ္) ၊လင္မယားႏွစ္ဦးမွာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ဟတ္စကီးေပၚ မွ ပစ္လိုက္ေသာ က်ည္ဆံေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့သလို က်ည္ဆံအခ်ိဳ ႔လည္း တရုတ္ျပည္ထဲထိမွန္ခဲ့သည္။ညေန (၂) နာရီ (၄၀) အထိ က်ိဳးၾကားက်ိဳးၾကား တိုက္ပြဲ မ်ား ဆက္လက္ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီးေနာက္မိမိတို႔ဖက္မွ ျမန္မာအစိုးရ၏တပ္စခန္းႏွစ္ခုအနက္မွ တစ္ခုကိုသိမ္း ပိုက္ရရွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ဂိုေဒါင္တစ္လံုးအား ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သလိုလက္နက္ႀကီး၊လက္နက္ငယ္၊ ဆက္သြယ္ ေရးစက္အပါအဝင္ လက္နက္ခဲ ယမ္းမီး ေက်ာက္ အမ်ားအျပားတို႔ကိုသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။


(၃) နံနက္ (၆) နာရီအခ်ိန္တြင္ “ပန္ဆိုင္း(ၾကဴကုတ္)” စခန္း၊ “ခ်က္ျခင္းေဂ်ာ”ရဲကင္းစခန္း တို႔အား ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ၎တိုက္ပြဲတြင္ အထိအခိုက္အက်အဆံုးကိုမသိိရဘဲ ရဲဝန္ထမ္း အခ်ိဳ႕ တ႐ုတ္ျပည္ထဲထြက္ေျပးသြားခဲ့သည္။ ရန္သူ႔စခန္းအားဝိုင္း၍ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤတိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ေနရာသို႔ ၁၀၅ မိုင္ဖက္မွစစ္ကူလာေသာတပ္ ႏွင့္ “ပန္ဆိုင္း” ႏွင့္ “နမ့္ေတာင္”ၾကားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ထိခိုက္က်ဆံုးမႈကိုမသိရေသးေပ။


(၄) မူဆယ္/၁၀၅ မိုင္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရဲကင္းစခန္းမ်ားအား နံနက္ (၆ ) နာရီ (၂၀ ) မိနစ္အတြင္း တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ နံနက္ ၀၂း၃၀ အခ်ိန္ခန္႔မွ စတင္ၿပီး ညေနမိုးခ်ဳပ္ခါနီးအခ်ိန္ထိ မံုးကိုး-ေဖာင္းဆိုင္ ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲ (၅) ေနရာ၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းခါးရြာႏွင့္ နမ့္အြမ္ ေက်းရြာၾကားတြင္လည္း တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ညေန (၄) နာရီ (၃၀) မိနစ္တြင္ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏ ခလရ ၂၄၂ တပ္စခန္းႏွင့္ ညသန္းေခါင္ ၁၂ နာရီတြင္ ကြတ္ခိုင္ -မံုးစီး စခန္း တို႔အားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။


(၅) ညေန (၃) နာရီတြင္ (၅၀) မိနစ္ မွ (၄) နာရီ (၃၀) မိနစ္အထိ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ တပ္စြဲေနရာ ယူထားသည့္“ ရင္ကေတာင္” ႏွင့္ “ မိုင္ဖန္”စခန္းမွွ မိမိတို႔ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။


(၆) နမ့္ေပၚေခ်ာင္းတံတား လံုၿခံဳေရးစခန္း တိုက္ပြဲသည္ နံနက္ (၅) နာရီမွ (၆) နာရီအထိ တစ္နာရီၾကာ ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္မွ စစ္သား (၄) ဦးက်ဆံုးၿပီး (၈၁) မမ တစ္လက္၊ M 21 (၁) လက္၊ MA-1 (၁) လက္၊ M-22 (၂) လက္ ၊ လက္ပစ္ဗံုး (၃၁) လံုး၊ MA (သံုးမ်ိဳးသံုးၾကည္ - ၁၀၇၄) ေတာင့္၊ MA-1 က်ည္ေဘာက္ (၄) ခု၊ MA-3 က်ည္ေဘာက္ (၄) ခု၊ ေငြက်ပ္ ၃၅၀၀၀ က်ပ္ (စာျဖင့္- သံုးေသာင္းငါး ေထာင္က်ပ္တိတိ) ကိုသိမ္းဆည္းရမိၿပီး ရန္သူ႔သံခ်ပ္ကာမ်ား၊တင့္ကားမ်ား၊ စစ္ကူမ်ားအလြယ္တကူသြား လာႏိုင္သည့္ နမ့္ေပၚေခ်ာင္းတံတားအား သြားလာ၍မရႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။


(၇) ထို႔အတူ ရန္သူ သံခ်ပ္ကာ၊တင့္ကားမ်ား၊စစ္ကူမ်ားအလြယ္တကူသြားလာႏိုင္သည့္ သိႏၷီ/သိန္းနီတံတား (နမၼတူတံတား) ၊ ဆြမ္လံုတံတားအား သြားလာ၍မရႏိုင္ေအာင္ထပ္မံ၍ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တပ္မ (၉၉) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္း၏ စခန္းးတစ္ခုျဖစ္သည့္ “ထင္း႐ႈးကုန္း”စခန္းအားဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

(၈) နမ့္အြမ္ ႏွင့္ ဆြန္လံုၾကား “ရထိုက္ကုမၸဏီ” တြင္ တပ္မ (၉၉) လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမွ စစ္သားမ်ား အေျခကုပ္ယူထားသည့္စခန္းေနရာအား နံနက္ (၇) နာရီတြင္ ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎အျပင္ ညေန (၅) နာရီခန္႔တြင္တစ္ႀကိမ္ အပါအဝင္စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


(၉) ညေနပိုင္းတြင္လည္း ကြတ္ခိုင္မွတက္လာသည့္ တင့္ကား(၂) စီး၊ သံခ်ပ္ကာ (၂) စီး၊ စစ္သားတင္စ စ္ကားႀကီး (၃) စီး ပါဝင္ေသာျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ကူစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သား (၃) ဦးက်ဆံုးၿပီး တင့္ကား၊သံခ်ပ္ကာ ႏွင့္ စစ္သားတင္စစ္ကားႀကီးမ်ားမွွာ နန္႔ဖတ္ကာ ဖက္သို႔ဆက္လက္ခ်ီတက္သြားၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


(၁၀)ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ေလေၾကာင္းပစ္ကူမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာ၊တင့္ကားမ်ားကို တစ္ရက္ထဲတြင္သံုးစြဲ ခဲ့ရေသာ ေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သလိုတစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ ေနရာ အႏွံံ႔အျပား၌တိုက္ပြဲျပင္းထန္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ဖက္မွလည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ နွင့္ က်ဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ 

ဆက္လက္၍ လည္း ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ဖက္မွ ဆယ့္ႏွစ္ဘီးကား (၁၀) စီး ျဖင့္ စစ္သားအျပည့္တင္ေဆာင္လာကာထပ္မံအင္အား ျဖည့္တင္းလာေသာေၾကာင့္တိုက္ပြဲမ်ားမွာဆက္လက္ျပင္းထန္လာဖြယ္ရွိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရံႈးမဲမဲတတ္ေသာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္၏လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိသည့္ အရပ္သားမ်ားအား ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ လူ႔အခြင္းအေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ အသြားအလာသတိထားဆင္ျခင္ၾကရန္ ကိုလည္း ေလးစားစြာထပ္မံသတိေပးအပ္ပါသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္သည္ လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္အျပစ္မဲ့အရပ္သားျပည္သူလူထု မ်ားရွိရာရြာမ်ားသို႔ မဆင္မျခင္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားထိိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ (အေသးစိပ္သတင္းမ်ားကို ထပ္မံတင္ျပသြားပါမည္)


မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရွမ္းေျမာက္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တိုက္ရသည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားရွိရာေဒသမ်ားသို႔သြားလာျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။


ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္လည္း ၂၀ ရက္ေန႔ကဲ့သို႔တိုက္ပြဲျပင္းထန္ေနသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္သတင္းမ်ား ကို ဆက္လက္ တင္ျပပါဦးမည္။


ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု
Northern Alliance – Burma
Credit
Nyo Twan Awng

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။