Monday, August 22, 2016

တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး

(ဧရာ၀တီ)

Ethnic Politics in Burma: States of Conflict ဟာ အက္ရွေလ ေဆာက္သ္ (Ashely South) ရဲ႕ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပထမဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို ကိုကိုေလးက ႏိုင္ငံေတာ္ပဋိပကၡ (တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး) အမည္နဲ႔ ဘာသာျပန္ၿပီး ၂၀၁၆ မွာ ယဥ္မ်ိဳးစာေပက ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိပါတယ္။

မူရင္း စာအုပ္ေရးသားသူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ လုပ္သားမ်ားကို သင္တန္းေပးရတဲ့ သင္တန္းဆရာအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ သုေတသနျပဳ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားခဲ့ပါတယ္လို႔ သူ႔ရဲ႕ကုိယ္တိုင္ေရး အမွာစာမွာ ပါရွိပါတယ္။

 
စာအုပ္မွာ ပထ၀ီေဒသ အပိုင္းအျခားႏွင့္ လူဦးေရဆိုၿပီး သမိုင္းအက်ဥ္း တခုပါရွိၿပီး အခန္း ၅ ခန္း ပါရွိပါတယ္။ အခန္း ၁ မွာ ကိုလိုနီ မတိုင္မီေခတ္ႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္၊ အခန္း ၂ ကမၻာစစ္၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္၊ အခန္း ၄ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ အာဏာာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ အခန္း ၅ (န၀တ) (နအဖ) စစ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း ၁ မွာေတာ့ ကိုလိုနီေခတ္ မတိုင္မီကာလ၊ ဗမာတို႔၏ ေရွးေဟာင္းေရႊၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၊ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား အေၾကာင္း ပါ၀င္ၿပီး ကိုလိုနီေခတ္ဗမာျပည္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ ေတာင္တန္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား၊ ကယား၊ ကရင္၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ ဒိုင္အာခီႏွင့္ ျငင္းဆန္ျခင္းတို႔အေၾကာင္း စိတ္၀င္းစားဖြယ္ရာ သမိုင္းဆိုင္ရာမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

အခန္း၂ မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ပင္လံုႏွင့္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ လန္ဒန္ေဆြးေႏြးပြဲ ဂယက္၊ ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အႀကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ပင္လံုညီလာခံသို႔ ၿဗိတိသွ် ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရာက္ရွိလာျခင္း၊ ပင္လံုညီလာခံႀကီး စတင္ က်င္းပျခင္း၊ ေစာ္ဘြားမ်ား၊ ရွမ္းလူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေ၀းႏွင့္ ရ.သ.လ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ဗမာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘက္မွ ဖိအားေပးေသာ ရွမ္း ျပည္သူလူထု ဆႏၵျပပြဲ၊ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္မည့္ အေျခအေန၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီမႈရရွိျခင္း၊ အခက္အခဲမ်ား ၾကားထဲမွ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားတာကို ဖတ္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း ၃ ျပည္တြင္းစစ္၏ အနိဌာ႐ံုမ်ားမွာေတာ့ သုေတသနျပဳစုသူ Ashely South က သူ႔အျမင္ တခ်ိဳ႕ကိုလည္း အခုလုိ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ “ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းက မဟာလူမ်ိဳးႀကီး၀ါဒႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ လက္ထဲမွာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္လက္က်န္ လက္နက္မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလမွာေတာ့ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ေတြေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမွာရွိတဲ့ လူမ်ိဳးစု သူပုန္ေတြဟာ လက္နက္မ်ိဳးစံု မျပတ္မလပ္ရေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ သက္ဆိုးရွည္ေနျခင္းျဖစ္သည္” လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မ်ားမၾကာမီ ကာလမ်ားျဖစ္တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေတာခိုၿပီး စတင္ပုန္ကန္ျခင္း၊ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ား ေတာခိုၿပီး သူပုန္ထျခင္း၊ KNDO တို႔ စတင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ၾကျခင္း၊ မြန္သူပုန္မ်ားႏွင့္ မြန္ေတာ္လွန္ေရး၊ မြန္ျပည္နယ္ ရရွိရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပျခင္း၊ မြန္ႏွင့္ ကရင္တို႔အား ေတာခိုသြားရန္ ေမာင္းထုတ္ၾကျခင္း၊ မြန္လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ျခင္း၊ KNU ဥကၠ႒ ေစာဘဦးႀကီး လုပ္ႀကံခံရျခင္း၊ စိတ္ထင္တိုင္းႀကံသည့္ ဖဆပလအစိုးရႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း အာဏာရလာျခင္း၊ စစ္တပ္မွ အၿပီးအပိုင္ အာဏာသိမ္းျခင္း စတဲ့ သမိုင္းကြင္းဆက္မ်ားကို ဖတ္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္း ၄ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းမွာေတာ့ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ မဟာအႀကံအစည္ႀကီး ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္နဲ႔ ျမန္မာ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပံု၊ သူ႔ဆရာျဖစ္တဲ့ ဦးဘေဆြက သူ႔ကို ေ၀ဖန္မိလို႔ ေထာင္ခ်ပစ္လိုက္ပံု၊ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီးကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ပံုမ်ားနဲ႔ ဗိုလ္ေန၀င္း လက္ထက္ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး၊ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

၁၉၈၈ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ၿပီးေနာက္ တပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္တပ္ အာဏာထပ္ သိမ္းၿပီး န၀တ၊ နအဖ စတဲ့အမည္မ်ား ေျပာင္းလဲကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါ၀င္ ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား အေၾကာင္းကို အခန္း ၅ မွာ ဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ အထိန္းသိမ္းခံရၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊတို႔ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ နအဖရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ပံုအဆင့္ဆင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္ပံုမ်ားကို မူရင္းစာေရးသူ Ashely South ရဲ႕ အျမင္မ်ားနဲ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီစာအုပ္မွာ စာမ်က္ႏွာ ၂၄၀ သာ ပါ၀င္ေပမယ့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းကြင္းဆက္မ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးသားထားႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

Ashely South ရဲ႕ အမွာစာမွာလည္း “ဗမာျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ထြန္းကားေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတား ျပဳေနေသာ တပ္မေတာ္ကို ျမန္မာ့အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးၾကၿပီး ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းမွ ရေပမည္” လို႔ ေရးထားပါတယ္။

စာေရးဆရာ – Ashely South
ဘာသာျပန္သူ – ကိုကိုေလး
စာအုပ္အမည္- Ethnic Politics in Burma: States of Conflict
ႏိုင္ငံေတာ္ ပဋိပကၡ (တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး)
အမ်ိဳးအစား-   ႏိုင္ငံေရး
ထုတ္ေ၀သည့္ကာလ- ၂၀၁၆၊ ဇန္န၀ါရီ
ထုတ္ေ၀သည့္တိုက္-  ယဥ္မ်ိဳးစာေပ
တန္ဖိုး- ၂၅၀၀က်ပ္

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။