Friday, March 20, 2015

အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ “ေတာ္လွန္ေရး” စာလုံးကို ထည့္သြင္း အသုံးျပဳရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိ

(ဧရာ၀တီ)

တႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္(NCA) တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား ၏အမည္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားဟူ၍ ထည့္သြင္းရန္ အစုိးရမွ သေဘာတူညီလိုက္ၿပီဟု သတင္းရရွိသည္။
ထိုသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မတ္လ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းဗဟိုဌာန(MPC)တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕(NCCT) တို႔၏ NCA ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲ တတိယရက္အၿပီးတြင္ NCCT ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

NCCT ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ ဆလိုင္း လ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းက“ဒီေန႔ ေအာင္ျမင္မႈက တိုင္းရင္းသားဘက္က တင္ျပခ်င္တာ က အရင္တုန္းက ခဏခဏ တစ္ဆို႔ ေနတဲ့ စကားလံုးျဖစ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အဆင္ေျပသြားပါၿပီ”ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
အစုိးရဘက္က ေတာ္လွန္ေရး ဟူသည့္ စကားလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္က လံုး၀လက္မခံခဲ့ဘဲ ယခုအခါ “တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးအား အေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵကို အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္”လက္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္ သည္ဟုလည္း သိရသည္။
လက္ရွိ NCA ေဆြးေႏြးမႈ၌ အခန္း(၇) ခန္းရွိသည့္ အနက္ (၅) ခန္းထိ ေဆြးေႏြးၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအခန္းမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ က်င္းပမည္၊ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္မႈ ျပန္လည္မျဖစ္ေစရန္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သည့္ ပံုစံျဖင့္ သြားမည္ ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားသည္ သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသးဟု ေဒါက္တာ ဆလိုင္း လ်န္မႈန္း ဆာေခါင္းက ေျပာသည္။
ထိုအခ်က္မ်ားအျပင္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုးသည့္အခါ ပါ၀င္မည့္ အင္အားစုမ်ား၊ အသိသက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ား ကိစၥကိုလည္း မေဆြးေႏြးရေသးေၾကာင္း သိရသည္။
အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက“က်န္ရွိေန တဲ့ အခ်က္ေတြမွာလည္း ႏွစ္ဖက္က အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတာ အေတာ္ေလး တူေနပါၿပီ၊ အေျခအေနေကာင္းေနပါၿပီ”ဟု ေျပာဆို သည္။
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ NCCT ဘက္မွ ထည့္သြင္းေျပာဆိုေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကိုးကန္႔ေဒသ၊ ပေလာင္(တအာင္း) ေဒသ တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးထားေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ တိက်သည့္ အေျဖမရရွိေသးဘဲ NCA အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွသာ ရပ္တန္႔သြားမည့္ သေဘာရွိသည္ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ဧရာ၀တီ ကို ေျပာသည္။
အစိုးရဘက္ကမူ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည့္ ယႏၱရားတခုကို NCCT ႏွင့္ အတူ အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု ဆို သည္။
NCA ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ရက္အထိ ငါးရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပေလာင္(တအာင္း)ေဒသ ႏွင့္ ကိုးကန္႔ေဒသ တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး NCA တြင္ အေရးႀကီး အခန္းက႑မ်ားျဖစ္သည့္ အခန္း(၃) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခန္း(၄) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ တခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျပန္အလွန္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းမ်ား (Military code of conduct )၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား တပ္မ်ားအၾကား လိုက္နာရမည့္ အပစ္ရပ္ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ား(Casefire code of conduct ) ပါ၀င္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီမ်ား ခ်မွတ္သြားရန္လည္း ပါရွိသည္။
NCA မူၾကမ္းတြင္ အခန္း(၁) အေျခခံမူမ်ား၊ အခန္း(၂) ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္၊ အခန္း(၃) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခန္း(၄) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ အခန္း(၅) ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးရန္ အျပန္အလွန္ ကတိျပဳျခင္း၊ အခန္း(၆) ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခန္း(၇) အေထြေထြမ်ား ဟူ၍ အခန္း (၇) ခန္း ရွိသည့္အနက္ အခန္း (၁) မွ (၅) အထိ ေဆြးေႏြးၿပီးၿပီျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။