Tuesday, February 17, 2015

ကုိးကန္႔ - ျမန္မာ အမွီးခ်င္း ခ်ိတ္ သမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဖုုန္ၾကားရွင္ကိုု ရန္ကုုန္ ကိုု ဟယ္လီေကာ္ပတာနဲ့ ပထမ ဆံုုးေခၚလာသူ မွာ ၁၉ ၉ ၇ ခုုနစ္ ဒုုတိုုင္းမႈ ဗိုုလ္မႈးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ ( ယခုု ဦးသိန္းစိန္ ) ဟုုသိရပါတယ္။ ဦးသန္းေရႊ ႏွင့္ ခင္ညြန္ ့အမိန္ ့အရ ၁၉ ၉ ၇ ခုုနစ္မွာ ၂၀၀၁ ခုုနစ္ အတြင္းမွာ ၁၆ ေခါက္ ဟယ္လီေကာ္ပ တာႏွင့္ ေခၚေပး ခ့ဲရေၾကာင္း စီအိုုင္းေအ မွတ္တမ္းအရသိရတယ္။ ဘိန္း ျဖဴ ကိုု နစ္ဖက္ စလံုုး ပူးေပါင္း ခ်က္ လုုပ္ခဲ့ၾကတယ္လိုု ့ DEA မွတ္တမ္း မ်ား အရသိရတယ္။ ဖုုန္ၾကားရွင္ ကိုု အေမရိကန္ က လြဲ ေျပာင္းေပး ဖုုိ့ ေတာင္းဆိုုခဲ့ပါတယ္ ။ ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြမေပးပါ။ နိင္ငံသကၡာ အလြန္က်ခဲ့ရတယ္။ 

ဘာျဖစ္လုု ိ့လဲဆိုုေတာ့ အတူတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ့ ဘိန္းလုုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္တာေတြ
ေပၚကုုန္မွာစိုုးလုုိ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုုလ္ခ်ုုပ္ေမာင္ ေအး ဟာ ဘိန္းလုုပ္ငန္း ကိုုအမာ်းဆံုုးလုုပ္ကိုုင္ ခဲ့သူ
လုုိ ့ စီအိုုင္ ေအ က မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ကိုုးကန္ ့မွာ တာ၀န ္က်တဲ့ ျမန္မာ စစ္တပ္ က တာ၀န္ရိွသူမ်ားရန္ကုုန္ကိုု ျပန္လွ်င္ ယာမားေဆးကိုု ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ယာမား ေဆး ေဒၚလာ ၅ရာဖုုိးက ရန္ကုုန္ မွာ ေဒၚလာ ၂ေထာင္ ခန္ ့ရတယ္။ ကိုုးကန္ ့ေဒသ တာ၀န္ က် ဗိုုလ္မႈးခ်ဳပ္အဆင့္ ကေန ဗိုုလ္ၾကီး အဆင့္
စစ္သားမ်ား အကုုန္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုုန္ရိွ အေမရိကန္ သံရံုုး ( ၂၀၁၄ )ခုုနစ္ အစီရင္ခံစာ မွာ ေဖၚျပထားတယ္။ စစ္ဗိုုလ္မ်ားရ ဲ ့ မဂၤလာ ေဆာင္ လက္ ေဆာင္ အျဖစ္ ပါ ကိုုးကန္ ့မွ ယားမား ေဆးျပားမ်ားကိုု ေပးၾကတယ္လုုိ ့အစီရင္ခံစာမွာေဖၚျပထားတယ္။ရန္ကုုန္မွာ မူယစ္ေဆး၀ါး အလြန္ ပ်ံႏွံေနတဲ့အဓိက တရားခံ တစ္ဟာ
ျမန္မာ တပ္မေတာ ္ျဖစ္တယ္။ နံပတ္ နစ္က ဖုုန္ၾကားရွင္ရဲ ့ကိုုးကန္ ့တပ္ျဖစ္တယ္။

ကိုုးကန္ ့ကိုုတရုုပ္အစိုုးရက ကူညီ တာ ဆိုုပါက တရား၀င္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုုပ္ပါ။ ဖံုုးၾကားရွင္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား ကိုု သိမ္းဆည္းေၾကာင္း တရား၀င္ေၾကညာပါ။ ထုုိသိုု ့မလုုပ္ပါက ေက်င္းသားလႈပ္ရွားမႈကိုု အာရံုုလြဲမႈမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ကိုုးကန္ ့ပိုုင္ဆိုုင္မႈမ်ား

၁။ မႏၲေလးဂရိတ္ေ၀ါေရွာ့ပင္းစင္တာ

၂။ မႏၲေလးဂရိတ္ေ၀ါဟုိတယ္

၃။ မႏၲေလးေတာ္၀င္ႏွင္းဆီေဆး႐ုံ

၄။ ၇၈ လမ္းေပၚက လူေနဆုိင္ခန္းမ်ား

၅။ ကသာသစ္အေခ်ာထည္စက္႐ုံ

၆။ နီကယ္စက္႐ုံ

၇။ သၾကားခ်က္စက္႐ုံ

၈။ အီသေနာစက္႐ုံ

၉။ ကၽြန္းစုိက္ခင္းဧက ၈၀၀၀

၁၀။ တစ္႐ွဴးသုေတသနဓာတ္ခဲြခန္း

၁၁။ အႀကီးျမန္ ယူကလစ္စုိက္ခင္းမ်ား

၁၂။ မႏၲေလးသိပံၸလမ္းေပၚမွ ယူကလစ္နဲ႔ငွက္ေပ်ာ စုိက္ခင္း

၁၃။ နန္းေတာ္ေဆး႐ုံ

၁၄။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚက ေနအိမ္နဲ႔ ကုမၸဏီ႐ံုး

ထုုိစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား မွာ ကိုုးကန္ ့ ၇င္းႏွီးမႈ အေျမာက္အမ်ားပါတယ္။ ျမန္မာ နာမည္ဦးတင္ေမာင္ (ခ) လီက်န္ရွင္း အမည္နဲ ့ လုုပ္ကိုုင္ ေနပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၈ သန္း ဖိုု ့ ခန ့္၇ိွတယ္။
 
 ျပည္ခုုိင္ ျဖိဳး ပါတီ (ခ) ၾကံ့ဖြတ္ ပါတီမွာ မူယစ္ ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား
 
 ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္ ကိုးကန္႔ဘိန္းဘုရင္ငယ္မ်ားမွာ
 
၁။ ပိုင္ဆိုခ်င္ (ေခၚ) ပိုင္ေစာက္ခ်ဥ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ 
ကိုးကန္႔ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
 
၂။ လူကိုးရွိ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
 
၃။ ဟိုေရွာက္ခ်န္း (ေခၚ) ဦးေဟာ္ (ေခၚ) ေဟာ္ေလာက္စန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
 
၄။ ေက်ာက္ဒယ္ခ်န္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ
 
၅။ ျမင့္လြင္ (ေခၚ) ဝန္ခိုးတာ့၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ

ကိုုးကန္ နဲ ့ ျမန္မာ - သူတိုု ့မၾကာခင္ ေစ ့စပ္မယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လုုပ္မယ္။ MPC ထံကိုု ေရာက္လာမယ္။
တရုုပ္အစိုုးရက ၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ ေနျပီ ဟုုသိရပါတယ္။

တကယ္လုုိ ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကိုု ျငင္းဆိုုမဲ့သူရိွပါက အခ်က္အလက္ မွတ္တမ္းမ်ား
(ထပ္မံ ထုုတ္ေပးနိင္ပါတယ္။ )
မိုုးသီးဇြန္

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။