Tuesday, February 10, 2015

ေဒသခံေတြကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး

(ဧရာ၀တီ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ အနီးမွ ေတာင္ေပၚ ရြာေလးမ်ား ဝန္းရံထား သည့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သို႔ အျပန္လမ္းက ယခင္ ကာလမ်ားက ထက္စာလွ်င္ ပိုမိုေအးခ်မ္းေနသည္။ ဤလမ္းသည္ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ ရွိသည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ စစ္ေဆးေရး စခန္းမ်ား မရွိ ေတာ့ဘဲ ၆ နာရီၾကာ ခရီးသြားရသည့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕သို႔ လွပသည့္ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမမ်ားၾကားမွ ျဖတ္သန္း၍ အဆီးအတားမရွိ သြားလာ ႏိုင္သည္။

 
လား႐ိႈးၿမိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ အေဝးေျပးလမ္းမွ ဆက္ထြက္လာၿပီး တနာရီေလာက္ သြားမိလွ်င္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဘိန္းခင္းမ်ားထဲတြင္ ျဖတ္သန္းရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဧက ၂၀ဝ၀ဝ ခန္႔ရွိသည့္ အဆိုပါ ဘိန္းခင္းမ်ား ရွိေနသည့္ ေဒသကို ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထား သည္။ ရန္ပံုေငြရရွိေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ယူေနသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ကို ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဝင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဦးေဆာင္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။

သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတေစာင္၌ တျခားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးႏွင့္ အတူ ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျမာက္ အျမားကို ေနာက္ခံျပဳ၍ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈကို ဦးေဆာင္ ေနသူ တဦးအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ အင္ပါယာသည္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မ်ားျဖစ္သည့္ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အခ်က္အခ်ာ ေနရာတခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဘက္မွ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕အထိ က်ယ္ဝန္းသည္ဟု မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားေနသူ ပေလာင္ တိုင္းရင္းသား တဦးက ေျပာသည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ ေတာင္မ်ား ေပၚမွ ေက်းရြာ ၂၄ ရြာသို႔ ဧရာဝတီ သတင္းဌာနက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ထိုေဒသရွိ အိမ္တိုင္းနီးပါးသည္ တအိမ္လွ်င္ ဘိန္းခင္း ၂ ဧကမွ ၅ ဧကအထိ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရ သည္။ ေတာင္သူမ်ားက မိမိတို႔ဘိန္းခင္းမ်ားကို ၿပိဳင္ဘက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ပန္းေဆး ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႕က လက္နက္မ်ား ထုတ္ေပးထားသည္။

ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရာ ေဒသအတြင္းမွ ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား ထံမွ တအိမ္ ေထာင္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း အခြန္ေကာက္ခံၿပီး ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ျပဳသည္ဟု နမ့္ခမ္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ ေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တဦးျဖစ္ေသာ မိုင္အိုက္ႏိုင္က ေျပာသည္။ 
သူ၏ေျပာဆိုမႈက တအာင္း ေက်ာင္းသား လူငယ္အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတေစာင္တြင္ ပါဝင္သည့္ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ေတာင္သူ မ်ားထံမွ ဘိန္းေရာင္းခ်ရေသာ ဝင္ေငြ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္ေကာက္ခံသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေနသည္။

“သူတို႔က သူတို႔ေျမမွာ ေနတဲ့သူတိုင္းဆီက အခြန္ ၃ သိန္း ေကာက္တယ္။ ဘယ္သူက ဘိန္း စိုက္သလဲ၊ မစိုက္ဘူးလဲ ဆိုတာကို ဂ႐ုမစိုက္ဘူး” ဟု မိုင္းအိုက္ႏိုင္က ေျပာသည္။

မန္ေအာင္ရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အနီးတြင္ စခန္းခ်ထားသည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားအေနျဖင့္ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ ေနထိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္သည္။ နယ္ေျမခံ တပ္နယ္မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သက္ထြန္းဦးက သူ၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားကို အေရးယူ အျပစ္ေပး မည္ဟု ေဒသခံမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ ေသာ္လည္း ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာ အျပင္ဘက္ရွိ ေတာင္သူမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဘိန္းခင္းမ်ားကိုသာ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လအတြင္းက ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈကို အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ အစိုးရက တပ္ရင္း တရင္းကို တာဝန္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပေလာင္ တိုင္းရင္း သားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ဘိန္းခင္းမ်ားကိုသာ ဖ်က္စီးခဲ့ၿပီးပန္းေဆးတို႔၏ စိုက္ခင္းမ်ားက ဒီအတိုင္း က်န္ေနခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

“ဒီဧရိယာမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြ ရွိေနတဲ့ အေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာကို ဘုန္းႀကီးတို႔ သတင္းပို႔ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဧရိယာက ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေနရာလို႔ သူတို႔က ေျပာတယ္။ ဘုန္းႀကီးတို႔က သူတို႔ကို ေမးစရာ ရွိတယ္။ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ေနရာဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာလဲ။ တခါတေလက်ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ တႏိုင္ငံထဲမွာ မူဝါဒ ၂ မ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ ပေလာင္ေတြ စိုက္တဲ့ဘိန္းကိုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္တာလဲ။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ နယ္ေျမထဲက ဘိန္းခင္းေတြကိုေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ မလုပ္ႏိုင္တာလဲ” ဟု နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ဖဒဲန္ ေက်းရြာ က မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရွင္ ဓမၼလကၤာရက မိန္႔ၾကားသည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပေလာင္ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား တြင္ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲမႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဆႏၵျပပြဲမ်ား အတြင္းတြင္ မိုင္အိုက္ႏိုင္က မန္ေအာင္ မူးယစ္ေဆး ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ယခု အခါတြင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈၀ ဦး ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ ၎တို႔အဖြဲ႕က အိမ္တြင္းျဖစ္ ေလာက္ေလးခြမ်ားကို လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳ၍ ေဒသအတြင္းမွ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲသူ မ်ား၊ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို တားဆီး၊ ဖမ္းဆီးေရး ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတခုကိုေဆာင္ရြက္ၿပီးဘိန္းျဖဴ ႏွင့္ မက္သဖက္ တမင္းသံုးစြဲမႈမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ လက္နက္အင္အား နည္းပါးျခင္းကို ကာမိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပစ္မွတ္က ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ သူတို႔အဖြဲ႕ကလူအင္အားကို အေျမာက္အျမား အသံုးျပဳမည္ဟုဆိုသည္။ တခါတရံ လူတေယာက္တည္းကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ လူအင္အား ၁၀ဝ ခန္႔ စုစည္းေဆာင္ရြက္သည္ဟု သိရသည္။

“အစပိုင္းမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔က လက္နက္မပါ ဘဲနဲ႔ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းခ်တဲ့သူေတြ၊ သံုးစြဲသူေတြကို ဖမ္းဆီး ႏိုင္မွာလားလို႔ လူေတြက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က လူေတြကို ဖမ္းႏိုင္တယ္၊ က်ေနာ္တို႔ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ရွိေနတဲ့ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သူတို႔သိလာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ျပည္သူေတြဆီက အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြ အမ်ားႀကီးရပါတယ္” ဟု မိုင္အိုက္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ဘိန္းျဖဴမ်ားကို က်ပ္ေငြ ၁၀ဝ၀ ခန္႔ျဖင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ မန္ေအာင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႕၏ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းသည္ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ သူတို႔အဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားသူမ်ားကို ကုသေပးရန္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး စခန္း ၃ ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး စခန္းတခု စီတြင္ လူ ၃၀ ေနႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ သူတို႔ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံ ထားသည့္ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ယမန္ ႏွစ္က တည္ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တို႔မွာ ပိုက္ဆံ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိတဲ့အတြက္ ဖမ္းဆီးထားတဲ့သူေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အခက္ အခဲ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ မိသားစုေတြက အစားအေသာက္ ယူလာေပးေပမယ့္ မိသားစုေတြက အစားအေသာက္ မေပးႏိုင္တဲ့ သူေတြကို က်ေနာ္တို႔ က ခ်က္ေကြ်းရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တတ္ႏိုင္တဲ့ ေဆးဝါးကုသမႈလည္း လုပ္ေပးရပါတယ္။ သူတို႔ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ၿပီလို႔ က်ေနာ္တို႔က ယံုၾကည္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ကို အိမ္ျပန္ခြင့္ေပးပါ တယ္” ဟု မိုင္းအိုက္ႏိုင္က ေျပာျပသည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ေဆးစြဲရန္ အလားအလာရွိသည့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္မ်ားစြာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ဒီက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဆိုင္ကယ္ မစီးတတ္ၾကဘူး။ အခုလို ေဆးေရာင္းတဲ့သူေတြက လာမေရာင္းရဲ ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ ရြာထဲကေန လမ္းေလွ်ာက္ ထြက္ၿပီး ေဆးဝယ္ဖို႔ကိုလည္း သူတို႔ က အရမ္းရွက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ ေဆးျဖတ္ ဖို႔ ျဖစ္လာတယ္” ဟု မိုင္းအိုက္ႏိုင္က ေျပာသည္။

အစပိုင္းတြင္ နမ့္ခမ္းမွ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား က မန္ေအာင္အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔အဖြဲ႕ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ ပိုင္း ပေလာင္ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တခုျဖစ္သည့္ (TNLA) ၾကားမွ ဆက္သြယ္မႈကို သံသယဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္း အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္ေရာက္မွ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား က မန္ေအာင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႔က်င္ေရး အဖြဲ႕ကို လက္ေရွာင္ သြားၾကသည္ဟု အရွင္ဓမၼလကၤာရက မိန္႔သည္။

ဖဒဲန္ေက်းရြာမွ အရွင္ဓမၼလကၤာရ တည္ေထာင္ ထားသည့္ လကၤာရ ဒုစ႐ိုက္တိုက္ဖ်က္ေရး လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္  မန္ေအာင္ မူးယစ္ေဆးတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သည္ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။ ဆရာေတာ္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ဒုစ႐ိုက္ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ က က်င့္သံုးေနေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ၂ ခုရွိသည္ ဟု သိရသည္။ တခုမွာ မူးယစ္ေဆးေရာင္းဝယ္သူ မ်ားႏွင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ေခတၲ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ျခင္းႏွင့္ သတိေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တနည္းမွာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ထပ္မံဖမ္းမိပါက နမ့္ခမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕လက္သို႔ ပို႔ေပးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အရွင္ ဓမၼလကၤာရက ရွင္းျပသည္။

ေဒသတြင္းမွ မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက  ၿပီးခဲ့သည့္ ဩဂုတ္လအတြင္းက တပ္ရင္းမွဴး တဦးကို ႏွင္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

“ဘုန္းႀကီးတို႔အဖြဲ႕က ဘိန္းဝယ္ခ်င္တဲ့ လူငယ္ တေယာက္ကို ဖမ္းမိခဲ့တယ္။တပ္ရင္းမွဴးက ဝယ္ခိုင္းတာပါလို႔ ေကာင္ေလးက ဘုန္းႀကီးတို႔ကို ေျပာတယ္။ ဘုန္းႀကီးတို႔က  တပ္ရင္းမွဴးကို  ဖမ္းခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သူ ဘိန္းေရာင္းတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ထုတ္ခ်င္လို႔ပါလို႔ သူက ရွင္းျပဖို႔ ႀကိဳးစားတယ္။ လူအမ်ားအျပားက သူ႔ကို စိတ္ဆိုးေနတဲ့အတြက္ ဘုန္းႀကီးတို႔ ရြာသားေတြက တပ္ရင္းမွဴးကို ရြာကေန ထြက္သြားရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္” ဟု အရွင္ ဓမၼလကၤာရက ဆိုသည္။

အကယ္၍သာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားက ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ကို ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္း ရပ္တန္႔ရန္ အမိန္႔ေပးလိုက္ပါက နမ့္ခမ္းတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈကို ဖယ္ရွားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု လည္း ဆရာေတာ္က မိန္႔ၾကားသည္။

“တကယ္လို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ရရွိေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ဆိုရင္ေတာင္မွ မူးယစ္ေဆး ျပႆနာ ရွိေနတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဘုန္းႀကီးတို႔မၾကာခဏ ေျပာျဖစ္တယ္” ဟု အရွင္ဓမၼလကၤာရက မိန္႔သည္။

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မန္တံု ၿမိဳ႕နယ္တြင္  TNLA ၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ား အဓိက ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီက တအာင္းအမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးေန႔ က်င္းပခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္ေသာ မာဝန္းေက်းရြာ တည္ရွိသည္။  TNLA က ဝင္ေရာက္ တားဆီးေပးမႈမ်ား မရွိမီ အခ်ိန္က အဆိုပါေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆး ျပႆနာ အလြန္ပ်ံ႕ႏွံေနသည့္အတြက္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အဝတ္အစား မ်ား၊ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ေနအိမ္အျပင္ဘက္တြင္ မထားရဲေၾကာင္း၊ ေဆးစြဲေနသူမ်ားက ခိုးယူသြား မည္ကို စိုးရိမ္ေနခဲ့ရေၾကာင္း မာဝန္းရြာသား တဦးျဖစ္သည့္ မိုင္အိုက္ပစ္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

“ဒီက ရြာသားအမ်ားစုက လယ္သမားေတြနဲ႔ အလုပ္သမားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးေတြပိုင္တဲ့ ဘိန္းခင္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ၾက တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူတို႔ေဆးစြဲသူေတြ ျဖစ္ လာၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေျမေပၚမွာ ဘိန္းခင္းေတြ ရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ခ်မ္းသာမလာပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြ ပိုၿပီးဆင္းရဲလာၾက တယ္။ တ႐ုတ္ေတြပဲ ခ်မ္းသာသြားတာ” ဟု သူက ဆိုသည္။

TNLA က မူးယစ္ေဆး ႏွိမ္ႏွင္းေရးအတြက္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ တပ္သား ၅၀ဝ ေက်ာ္ခန္႔ အသံုးျပဳ ေလ့ရွိသည္ဟု သိရသည္။

“ဒီလိုလုပ္ဖို႔က တခါတေလမွာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲရွိတယ္။ ျပည္သူစစ္ေတြက တခါတေလက်ရင္ သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဒသေတြ နားကို က်ေနာ္တို႔ မေရာက္ခင္ အစိုးရတပ္ေတြကို သတင္းေပးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရတပ္ကလည္း လာေစာင့္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အစိုးရတပ္နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ ပူးေပါင္းထားတဲ့ အဖြဲ႕နဲ႔ တိုက္ခိုက္ဖို႔ ျဖစ္လာရတယ္” ဟု  TNLA ေခါင္းေဆာင္ တဦးျဖစ္သည့္ မိုင္ပိန္းစိန္က ေျပာသည္။

TNLA ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာဘုန္းေက်ာ္က ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ ပေလာင္အမ်ိဳးသမီး အစည္းအ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည့္ အစီရင္ခံစာကို ကိုးကား၍ ပေလာင္ျပည္သူတို႔ ၏ ဘဝကို ဘိန္းက ဖ်က္ဆီးခဲ့ သည္ဟု ေျပာသည္။ ပေလာင္ေဒသတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အထက္ ေယာက်ာ္းမ်ား၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဘိန္းစြဲေနၾက သည္ဟု အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆင္းရဲမႈကို ရွင္းျပ ပါရေစ။ တခ်ိဳ႕ အိမ္ေတြမွာ တခါတေလက်ရင္ စားစရာအတြက္ ထမင္းခ်က္ဖို႔ ဆန္ပဲရွိတယ္။ ဘိန္းစြဲေနတဲ့ ေယာက်ာ္းေတြက အဲဒီဆန္ရဲ႕ တဝက္ကိုယူၿပီး ဘိန္းနဲ႔လဲၿပီး ႐ွဴပစ္လိုက္တယ္။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မိသားစုတခ်ိဳ႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခ အေပါ့” ဟု သူကေျပာသည္။

TNLA တြင္ တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ တပ္သား ၄၀ဝ၀ ရွိရာတြင္ ၎တို႔ထဲမွ ၅၀ဝ ခန္႔မွာ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲဖူး ေသာ သူမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူ ၅၀ဝ အတြင္းမွ ၃၀ဝ ခန္႔သည္ ေဆးစြဲမႈမွ ျပန္လည္ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၀ဝ ခန္႔ကို ဆက္လက္၍ ေဆးဝါးကုသေပးေနရသည္ဟု TNLA က ေျပာ သည္။  
TNLA က မူးယစ္ေဆးကို ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားမွ ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး ပေလာင္ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ပန္းေဆးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ ဖ်က္ဆီးသြား မည္ဟုလည္း ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာဘုန္းေက်ာ္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

TNLA အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က မိုင္အိုက္ႏိုင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီပါသည္။ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ကုန္သြယ္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေနၾကသူမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အေလွ်ာ့ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သူကေျပာသည္။

“မႏွစ္က ဆႏၵျပမႈကို ဦးေဆာင္မယ္လို႔ က်ေနာ္ မေျပာခင္ က်ေနာ္က မိုက္မဲတဲ့ သူတေယာက္ျဖစ္ တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ မူးယစ္ေဆးေရာင္းတဲ့ သူ တခ်ိဳ႕က က်ေနာ့္ကို သတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလိမ့္မယ္လို႔ သူတို႔က က်ေနာ့္ကို ေျပာခဲ့တယ္။ က်ေနာ့္ျပည္သူ ေတြအတြက္ က်ေနာ့္ဘဝကို ေပးမယ္လို႔ သူတို႔ကို က်ေနာ္ေျပာျပခဲ့ တယ္။ က်ေနာ္ ေသမွာ မေၾကာက္ဘူး” ဟု မိုင္အိုက္ႏိုင္က ဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။