Saturday, February 14, 2015

ကိုးကန္႔ေဒသမွာတပ္မေတာ္အရာရွိစစ္သည္မ်ားက်ဆုံးခ့ဲရျခင္း၏တရားခံဘယ္သူလဲ

စာေရးသူ။ ဗိုလ္မွဴးေအာင္လင္းထြဋ္ပထမဦးစြာ မႀကာေသးမွီက ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္မွက်ဆုံးသြားေသာ အရာရွိ စစ္သည္မ်ား ၏ မိသားစုမ်ားကိုမ်ားစြာေႀကကြဲ၀မ္းနည္းရပါေႀကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။
စာေရးသူသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ႀကားေရးမွဴးရုံး၏ စစ္ဦးစီးမွဴး(ဒုတိယတန္း) တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ကိုးကန္႔တိုင္ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ႀကေသာ ဖုန္ႀကားရွင္ ၊ ရန္မိုးလ်ံ ၊ မုန္ဆာလ တို႔ အဖြဲ႔တြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားျဖစ္ခ့ဲပါသည္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအေနျဖင့္ညွိႏွိဳင္းေပးရန္ စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး (ကြယ္လြန္) ေခါင္းေဆာင္ျပီး စာေရးသူ အဖြဲ႔၀င္ အေနျဖင့္ကိုးကန္႔ေဒသသို႔သြားေရာက္ခ့ဲရပါသည္။ထိုစဥ္က လက္ရွိသမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ သည္ စစ္ရုံးခ်ဳပ္တြင္ စစ္ဦးစီးမွဴးဗိုလ္မွဴးႀကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔သည္ ပထမဦးဆုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သလို စစ္တပ္၏ အဓိကရန္သူျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) ကိုေသနတ္တစ္ခ်က္မေဖါက္ရဘဲ  ျပိုလဲသြားေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ သည္ ကို႔ကန္႔အဖြဲ႔တြင္း ညီညြတ္ေရး ျပန္လည္ရေစေရးညွိႏွိုင္းေပးရန္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး ႏွင့္ စာေရးသူကို ကိုးကန္႔ေဒသအတြင္း သြားေရာက္ရန္ အမိန္႔ေပးခ့ဲပါသည္။
စာေရးသူတို႔အဖြဲ႔သည္ လာရွိဳးျမိဳ႔ မွတစ္ဆင့္ ကြမ္းလုံျမိဳ႔သို႔ေရာက္ရွိျပီး စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမွဳဌါနခ်ဳပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင္ဦး (ဒုသမၼတေဟာင္း) သို႔ သတင္းပို႔ခ့ဲပါသည္။ သတင္းပို႔ျပီး ေနာက္တစ္ရက္ည (၁၂) နာရီခန္႔တြင္ စစ္သည္တစ္ဦးမွ တပ္မမွဴး မွေခၚခိုင္းလိုက္သည္ေျပာ၍ စာေရးသူတို႔ ႏွစ္ဦး တပ္မမွဴးထံခ်က္ခ်င္းစလိုသတင္းပို႔ခ့ဲရပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သီဟသူရ တင္ေအာင္ျမင္ဦး က `ကိုသန္းေအး ခ်င္းေရႊေဟာ္ျမိဳ႔ မွာေတာ့ ကိုေမာင္ေမာင္သိန္း (ဗ်ဴဟာမွဴး၊ ေမြးေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ လက္ရွိ ျပည္ခိုင္ျဖိဳး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ျပႆ     နာတက္ေနျပီ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔က အစိုးရနဲ႔သေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ သူတို႔ေဒသတြင္းစစ္တပ္ေတြကိုေပးမ၀င္ႏိုင္ဘူး လို႔ေျပာေနတယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး ကလည္းအဘႀကီးအမိန္႔ရျပီးျပီ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ခ်င္ပ်က္ေပေစ မနက္ (ရ) နာရီ မွ အေျမာက္ေတြပါသည္႔စစ္ယာဥ္တန္းေတြ ၀င္ခြင့္မရရင္ ပစ္ျပီး၀င္လို႔ ကိုသိန္းစိန္ (လက္ရွိသမၼတႀကီး)က တစ္ဆင့္ က်ြန္ေတာ္ကို အမိန္႔ေပးလာတယ္ အဲဒါ ၀င္ခြင့္ရေအာင္ ခင္ဗ်ားညွိ ႏွိဳင္းေပးပါ ´ ဟုေျပာခ့ဲပါသည္။ ကကႀကည္း က မွာတာကေတာ့ ကိုးကန္႔ေတြကုိ ေျပာ ဒီအေျမွာက္ေတြ ေလာက္ကိုင္ကိုပို႔ရတာက တရုတ္ႏိုင္ငံကက်ဴးေက်ာ္လာရင္ ခုခံဘို႔အတြက္လို႔ ေျပာဟုေျပာခိုင္းေႀကာင္း ညႊန္ႀကားခ့ဲပါသည္။
ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး လည္း ခ်က္ခ်င္း ကကလွမ္း သို႔တင္ျပခ့ဲရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ မွ `အတတ္ႏိုင္ဆုံးအဆင္ေျပေအာင္ေတာ့ေဆာင္ရြက္ပါ ဒီလူေတြကျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတန္ဘိုး မထားခ်င္ဘူး ကတိက၀တ္ဆိုတာကိုလည္းထားရေကာင္းမွန္းမသိႀကဘူး ငါတို႔ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး သူတို႔လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ႀကမွာဘဲ´  ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲပါသည္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးေစာေမာင္ လက္ထက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူမွာ လက္နက္ကိုင္ထားႀကျပီး တစ္ဖက္္ႏွင့္တစ္ဖက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျပီးသူ႔နယ္ေျမကိုယ္႔နယ္ေျမ ၀င္ေရာက္ေရးျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးယုံႀကည္မွဳတည္ေဆာက္မယ္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးလို႔ ေနာင္အစိုးရ တက္ရင္ေဆြးေႏြးႀက တပ္မေတာ္ မွ ဒိုင္လူႀကီးလုပ္ေပးမယ္ ဆိုသည္႔ ကတိက၀တ္မ်ားေပးျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခ့ဲႀကပါသည္
စာေရးသူတို႔ (၂) ဦး ညတြင္းခ်င္း ၁၀ မိုင္ေက်ာ္ေ၀းေသာ တရုတ္နယ္စပ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ျမိဳ႔ကို ကြမ္းလုံမွတစ္ဆင့္ ခရီးထြက္ခဲ့ရာ နံနက္ (၂) နာရီ ေလာက္တြင္ေရာက္ရွိခ့ဲပါသည္။ ခ်င္းေရႊေဟာ္ျမိဳ႔ သည္ ေခ်ာင္းတစ္ဘက္ကမ္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ နယ္နမိတ္ပိုင္းျခားထားေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္သိန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္ဗ်ဴဟာဌါနခ်ဳပ္ သည္ ကိုးကန္႔လက္နက္ကိုင္မ်ားတပ္စြဲရာ ေတာင္ကုန္း၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ရွိပါသည္။ ခ်င္းေရႊေဟာ္ျမိဳ႔ သည္ရြာႀကီးအဆင့္ေလာက္သာရွိပါသည္။ စာေရးသူတို႔သည္ ပထမဦးစြာ ဗ်ဴဟာမႈး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္သိန္း ကိုေတြ႔ဆုံခ့ဲရာတြင္ ၄င္းသည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး ကို အကူညီေပးပါရန္ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ ႏွင့္ ေျပာဆိုေနသည္ကို ယေန႔အခ်ိန္ထိမ်က္ေစ့ထဲ မထြက္ေသးပါ။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး သည္ကိုးကန္႔ႏွင့္စတင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ ကတည္းကပါ၀င္ခ့ဲသူျဖစ္၍ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယုံႀကည္ေလးစားခံရသူျဖစ္ေလသည္။
အဲဒီနံနက္မိုးမလင္းမွီခင္မွာဘဲ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး သည္ ကိုးကန္႔စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဖုန္ႀကာဖူး ႏွင့္ စီးပြါးေရးတာ၀န္ခံ က်န္တဲ၀မ္ တို႔ကို ရွာေဖြေတြ႔ဆုံျပီး၀င္ခြင့္ျပဳေရးေဆြးေႏြးရာတြင္ ဖုန္ႀကာဖူး မွ စစ္တပ္ ကို ကိုးကန္႔ေဒသတြင္း ၀င္ခြင့္ေပးလိုက္လွ်င္ကိုးကန္႔ျပည္သူလူထု၏တရားခံ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္၍မ၀င္ပါရန္ေမတၱာရပ္ခံခ့ဲပါသည္။ ကကႀကည္း ၏  မွာႀကားခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပေသာ္လည္း လက္မခံခ့ဲပါ။ ခ်က္ျခင္းပင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး သည္ စာေရးသူထံမွ ပစၥတိုေသနတ္ကိုေတာင္းျပီး ၄င္း၏လက္နက္ႏွင့္အတူ ဖုန္ႀကာဖူး ထံအပ္ႏွံလိုက္ျပီး ၄င္းေျပာတာကိုလက္ခံဘို႔ႏွင့္ယုံႀကည္မွဳရွိေအာင္ မိမိတို႔အသက္ကို အာမခံေႀကာင္း စေဘာ္တင္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၄င္းႏွင့္ ဖုန္ႀကာဖူး တို႔ (၂)ဦးခ်င္း တစ္ေနရာတြင္ မိနစ္ (၃၀) ေလာက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခ့ဲႀကပါသည္။ ၄င္းေနာက္ ဖုန္ႀကာဖူး ထံမွသေဘာတူညီခ်က္ရျပီး အေျမွာက္မ်ားကို ေျဗာင္မသယ္ဘဲဖုံးကြယ္၍ သယ္သြားရန္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္ပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး ၏ ျပန္ေျပာခ်က္အရသိရသည္မွာ ကိုးကန္႔အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး မပ်က္လိုေႀကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ ၇န္မိုးလ်ံ ကိုသာ ဦးတည္တိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေႀကာင္း ၊ စစ္တပ္ အေနျဖင့္ ကိုးကန္႔ျပႆ     နာကိုေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းျပီးထွ်င္ အစိုးရတပ္မ်ား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာသြား မည္ဆိုလွ်င္ ၀င္ခြင့္ျပဳႏိုင္ပါေႀကာင္းညွိႏိွင္းခ့ဲသည္ဟုသိရပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး သန္းေအး သည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး မပ်က္ေရး ႏွင့္ န၀တ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ရိုးသားေသာ တိ္ုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ စိတ္ေစတနာေကာင္းမ်ား ရွိလိုက္မည္ဟု ယုံႀကည္ျပီး ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ သေဘာတူညီမွဳရခ့ဲပါသည္။ 
သို႔ေသာ္ ကိုးကန္႔အေရးအခင္း ျပီးသြားျပီးႏွစ္အတန္ႀကာေသာ္လည္း စစ္တပ္မ်ားမထြက္သြားသည္႔ အျပင္  တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ က်ဴးေက်ာ္မွဳကို ကာကြယ္ေရးဆိုသည္႔ေႀကြးေႀကာ္သံျဖင့္ ကိုးကန္႔ျမိဳ႔ေတာ္ ေလာက္ကိုင္ျမိဳ႔ တြင္ တပ္မအဆင့္ရွိ ေဒသစစ္ဆင္ေရးဌါနခ်ဳပ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျပီး ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္အဆင့္ တစ္ဦးခန္႔အပ္ကာ တပ္ရင္း (၁၀) ရင္းျဖင့္ ကိုးကန္႔ေဒသကိုထိမ္းခ်ဳပ္ခ့ဲပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဆိုမွဳကိုျငင္းဆန္သည္႔အတြက္ ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရန္မိုးလ်ံ ၏ တစ္ပည္႔ ပယ္ေစာက္ခ်ိန္ ကို  ဖုန္ႀကားရွင္၏အဖြဲ႔တြင္းမွခြဲထြက္ရန္စည္းရုံးျပီး ဖုန္ႀကားရွင္ ကိုေမာင္းထုတ္ခ့ဲပါသည္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကိုးကန္႔အေရးအခင္းတြင္ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးေသာင္းခ်ီ၍  တရုတ္ႏိုင္ငံ သိ့႔ထြက္ေျပးခ့ဲသျဖင့္ တရုတ္ အစိုးရေဒါသထြက္ခ့ဲသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း ပီကင္း သို႔သြားေရာက္ျပီးေတာင္းပန္ခ့ဲေသာ္လည္း မေႀကနပ္ေသးသျဖင ့္   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသူရေရႊမန္း ထက္အဆင့္ျမင့္ေသာသူ လာရန္ေျပာလႊတ္လိုက္သျဖင့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင္ေအး ႏွင့္ အဖြဲ႔သြားေရာက္ျပီး ေတာင္းပန္ခ့ဲရသလို တရုတ္တို႔လိုလားေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံဆည္စီမံကိန္း ႏွင့္  ေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းတို႔ကိုလည္း MOU လက္မွတ္ေရးထိုးေပး ခ့ဲရပါသည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ျမန္မာအစိုးရ အား ႏိုင္ငံတကာမွ သံဃာအေရးခင္း  နာဂစ္ေလမုန္တိုင္း ကိစၥတို႔ျဖင့္ကုလသမဂၢတြင္ဖိအားေပးခံေနရခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္အရာရွိငယ္ဘ၀ ကတည္းကအစာမေႀကခ့ဲသူျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကိုယ္တိုင္ ကစထမႈး တာ၀န္ယူစဥ္ `၀´အဖြဲ႔အား အေမရိကန္ႏွင့္အစဥ္ေျပလွ်င္ ေခ်မႈန္းပစ္မည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္ခ့ဲဘူးပါသည္။              
အထက္ပါအေျခအေနအားလုံးကိုျပန္သုံးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ယခင္ စစ္အစိုးရကိုသာ အျပစ္တင္ရေပ မည္။ စစ္တပ္ ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ကိုယ္႔က်ိဳးစီးပြါးကိုေရွ႔တန္းတင္ခ့ဲႀက၍ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ မိမိတို႔ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ား စစ္ခင္းႀကျပီး ေသေႀကပ်က္စီးေနႀကရပါသည္။ သူပုန္ရွိမွ စစ္တပ္ ဂုဏ္တက္မည္ဆိုသည္႔ အေတြးအေခၚမ်ိဳးလည္း ယေန႔ေခတ္တြင္မရွိသင့္ေတာ့ပါ။ လက္ရွိတိုင္းျပည္ အေျခအေနကိ ႀကည္႔မည္ဆိုလွ်င္ အားလုံးသိသည္႔အတိုင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လက္ရွိ လက္ေဟာင္း တို႔ ႏွင့္ ခရိုနီ လူတစ္စုသာ ေကာင္းစားေနႀကျပီး စစ္တပ္မွ တပ္ရင္းမႈးႏွင့္ ေအာက္အရာရွိ အရာခံ အႀကပ္ တပ္သားမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ား ၊ သာမန္ လူတန္းစားမ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနခ့ဲႀကပါသည္။
စာေရးသူအေနျဖင့္တင္ျပခ်င္သည္ကေတာ့ တရားခံအစစ္သည္ စစ္က်ြန္စနစ္ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ကြ်န္စနစ္ ကို စစ္၀တ္မွအရပ္၀တ္ေျပာင္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ျပရုံႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အရုိးစြဲေနျပီျဖစ္ေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ားကို အလြယ္တကူေျပာင္းလဲလိုစိတ္ရွိမည္္ မဟုတ္ပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္သလို လူေတြအားလုံးကိုလည္းလဲဘို႔လိုပါသည္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ ရရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ အရာရွိငယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားအဆင့္စစ္သည္မ်ားက်ဆုံးျခင္းသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္မဟုတ္ဘဲ စစ္ကြ်န္စနစ္ ကို အသက္သြင္းခ့ဲေသာ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားအား အသက္ေပး၍ကာကြယ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။