Tuesday, January 20, 2015

ျပည္သူမ်ား ဆုေတာင္း႐ုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိေတာ့ၿပီေလာ

(Mizzima)

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႔တည္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယခင္စစ္အစိုးရ တက္လာကာ စတုန္းက ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔တိုင္း ျပည္၌ လူမ်ဳိးစု စုစုေပါင္း ၁၃၃ မ်ဳိးအထိ ရွိသည္ ဟူ၍ပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လူမ်ဳိးစုမ်ား အခုလိုကြဲျပားျမားေျမာင္ေနသည့္အတြက္ လူမ်ဳိးစုျပႆနာကို ႐ုတ္တရက္ေျဖရွင္းလို႔ မလြယ္ကူဘူးဟူသည့္သေဘာ ေျပာခ်င္ဟန္ တူခဲ့ပါသည္။ ဝမ္းနည္း ဖုိ႔ေကာင္းသည္မွာ မိမိတို႔တိုင္းျပည္လူမ်ဳိးစုမ်ားအေရးမွာ သာမန္ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ျပႆနာမဟုတ္သည့္ အျပင္ ေသြးစြန္းေသာျပႆနာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ျဖစ္တည္လာခဲ့ရသည့္အျဖစ္မွာ အမွန္တကယ္ပင္ ေၾကကြဲတုန္လႈပ္ဖို႔ေကာင္း သည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။

 
မိမိတို႔တိုင္းျပည္ လူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ လက္နက္စြဲကိုင္ကာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ စစ္ျပဳ တိုက္ခိုက္ရသည္အထိ ပဋိပကၡေရခ်ိန္ တက္ခဲ့ရသည္မွာ မူလအစတုန္းကမူ ေပးထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး မရွိျခင္းအေပၚမူတည္သည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ္ျငားလည္း ေနာင္ အခါ ယင္းမူ၊ ယင္း ဇစ္ျမစ္ အေျခအေနထက္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ သယံဇာတရင္းျမစ္အေပၚ မူတည္ သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚျမင့္တက္လာေနသည္ဟု ေဝဖန္သူမ်ား ရွိလာရပါသည္။

ယခုအခါ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးဆံုးေရးအတြက္ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္ အတိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာေရးကိစၥမ်ားကို ကမၻာက အာ႐ုံျပဳရေလာက္ေအာင္ပင္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရး မေျပာႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိုပင္လ်င္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။ ယခုအခါမူ ျပာသာျပာေသာ္လည္း ဖြဲမထြက္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ တင္စားေဝ ဖန္ၾကရမလို ျဖစ္ေန၏။

သည္ျပႆနာမ်ား၏ အေျဖမွာ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းမက်သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ဥပေဒတခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က လြတ္လပ္ စြာ ေဆာင္ရြက္ဆံုးျဖတ္လို႔ မရႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ယင္း အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္တိုင္ကပင္လွ်င္ လူမ်ဳိးစုမ်ားအေရးကို မူအားျဖင့္ အမွန္တကယ္ ေျပ လည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္စိတ္မရွိသည့္ အတြက္ ေၾကာင့္သာ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳသထက္ႀကံဳလာေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ရ၏။

ယခုအခါ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအနက္ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေကအိုင္ေအႏွင့္ အစိုးရစစ္တပ္မ်ား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျပန္လည္ျဖစ္လာသည့္သတင္းမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားေနသည့္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ အမဂၤလာသတင္းမ်ား ျဖစ္လာရျပန္ပါသည္။

ယင္း တုိက္ပြဲေသနတ္သံမ်ားသည္ အစိုးရ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို ပ်က္ရယ္ျပဳသလိုပင္ ျဖစ္ေနသည္။ 

လက္ရွိအေျခအေနမွာ တစ္တိုင္းျပည္လံုးလႊမ္း ၿခံဳသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပႆနာသည္ လပိုင္းမွ်သာ လိုေတာ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီအတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္လားဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
အမွန္တကယ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို ႐ိုးသားစြာ ရွာေဖြလက္ခံလိုသည့္စိတ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ စာနာသည့္စိတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားသည့္ စိတ္ဆႏၵမ်ဳိး ဆိုသည္မွာ ယင္းစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေနၾကသူမ်ား ထံတြင္ မရွိႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားကမူ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ စစ္ပြဲမ်ား ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းၿပီး စိမ္းလန္းစိုျပည္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစေရး ေဖာ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းရသည့္အခြင့္အေရးကို အမွန္တကယ္ တိုင္းျပည္ခ်စ္သူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမတ္ႏိုးသူမ်ား လက္ဝယ္တြင္သာ အျမန္ဆံုးေရာက္ရွိေစေရး ဆုေတာင္းေပး႐ုံမွတစ္ပါး အျခားမရွိေတာ့ေခ်ဟု တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။