Saturday, January 24, 2015

ဘာျဖစ္ျပန္ျပီလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ

(Mizzima)

ကိုမ်ဳိးသန္႔ေရ
ကြၽန္ေတာ္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ က  ရန္ကုန္ ပတ္ခ္႐ြိဳင္ရယ္ ဟုိတယ္မွာ Internews Myanmar အဖြဲ ့ ရဲ႕ 'မီဒီယာနဲ႔  လူထုအဖြဲ႕ အစည္း  အၾကား အျပန္အ လွန္ေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ တက္ခဲ့တယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ မီဒီယာ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေကာင္း မြန္ေရးအစီ အစဥ္ အရျပဳ လုပ္တဲ့ေနာက္ ဆံုးေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္ ပါတယ္။
 
 
အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၊လူမ်ဳိးေရး ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္း မီဒီယာေတြ ဘယ္လိုေဖာ္ျပေနၾကသလဲ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း မွာတုိးတက္မႈ ရွိလာသလား၊ေနာက္ထပ္ ဘာလို အပ္ခ်က္ေ တြ ရွိဦးမလဲ အျပန္ အလွန္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေဆြးေႏြး ၾကတာပါ။
ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီေန႔ေဆြးေႏြး ပြဲထက္Internews အဖြဲ႕ရဲ႕တစ္ႏွစ္ၾကာ သတင္းမီဒီယာ သင္တန္း အစီအစဥ္ အေၾကာင္းေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။

 
Internews Myanmar ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ တာကာလ အတြင္း ျမန္မာ သတင္း သမားေတြကို အသုတ္(၃) သုတ္ခြဲၿပီး သင္တန္း သံုးႀကိမ္ ပို႔ခ်ခဲ့ ပါတယ္။

တစ္ႀကိမ္ကို သံုးလၾကာပါတယ္။ ဦးေဆာင္သူကေတာ့ အရင္က လန္ဒန္ ဘီဘီစီျမန္မာ ပိုင္းမွာ ကာလ ၾကာ ရွည္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ဖူးတဲ့ လက္ရွိ Internews Myanmar ရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာ ကိုမိုက္ကယ္လ္ ပါ။ သင္တန္း ကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့ ကူညီတာက ဥေရာပ သမဂၢျဖစ္ ပါတယ္။

သင္တန္းေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ သတင္းေရး သားနည္း သင္တန္း ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ သင္တန္းတစ္ခုမွာ သင္တန္းသား ၁၅ေယာက္ လက္ခံပါတယ္။ အဲဒီ သင္တန္းသားေတြ အျဖစ္ရန္ကုန္ နဲ႔ျပည္ နယ္အ သီးသီးက သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ တိုက္ေတြက သတင္းေထာက္နဲ႔ အယ္ဒီ တာေတြ ကိုစံု လင္ေအာင္ေခၚ ယူပါတယ္။

သင္တန္း မွာေလ့က်င့္ ပို႕ခ်ေပး တာ အပိုင္း (၄) ပိုင္း ရွိပါတယ္။ တစ္ပိုင္း ကေတာ့ တုိင္းရင္း သားေတြရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ သမိုင္းေၾကာင္း၊ လက္နက္ ကိုင္ အုပ္စုေတြရဲ႕  အေျခ အေန၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ အေျခ အေန၊ လက္နက္ ကိုင္တုိက္ ပြဲနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္စတဲ့ သမိုင္း ဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္ ဗဟုသုတေတြ ကိုသင္ၾကား ပို႔ခ်ေပး ပါတယ္။

သင္ၾကား ပို႔ခ် တဲ့ေနရာမွာ  ကိုယ္တုိင္ သမိုင္းကို ရွာေဖြ ဖတ္႐ႈ တတ္ေအာင္ လုပ္ေပး တာေတြ႕ ရပါတယ္။ ၿပီးရင္ အျပန္ အလွန္ ဖလွယ္၊  အျပန္ အလွန္နား လည္ေအာင္ လုပ္တဲ့ နည္းပါ။  ဒုတိယ တစ္ပိုင္း  ကေတာ့ အေျခခံ  သတင္းေရး  သားနည္း အတတ္ ပညာနဲ႔ ပဋိပကၡ  ဆုိင္ရာ သတင္းေတြေရး  မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြေဆာင္ၿပီး ဘာေတြေရွာင္ သင့္တယ္၊ ဘာေတြ သတိထား သင့္တယ္ စတာေတြ သင္ၾကားပို႔ ခ်တာပါ။

တတိယတစ္ပိုင္း ကေတာ့ တိုင္းရင္း သားေဒသေတြ အထိ သြားေရာက္ေလ့လာ၊ သတင္းယူ၊ သတင္းေပးပို႔ တာကို သင္ၾကားေပးတာ ပါ။ေနာက္  ဆံုးအပိုင္း ကေတာ့သင္ၾကားရရွိလာ တာေတြထဲက၊ လက္ေတြ႕ၾကံဳလာရတာေတြထဲ ကသင္တန္းသားေတြ ကိုယ္တုိင္၊ သင္တန္းဆရာေတြ ကိုယ္တုိင္ လက္စြဲစာအုပ္ျပဳ စုတာ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသ တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ သတင္းအရင္းအျမစ္ စာအုပ္ျပဳစု တာ၊ သင္တန္းကာလနဲ႔ သင္တန္းအၿပီး သင္တန္းသားေတြရဲ႕ အေရးအသားမွာ စာနယ္ဇင္းပညာအရ၊ ပဋိပကၡနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ သတင္းေရးသားနည္းအရ ဘယ္ေလာက္ တိုးတက္ လာတယ္ ဆိုတာ စနစ္ တက် မွတ္တမ္း တဲ့အပိုင္း ဆိုၿပီးျဖစ္ ပါတယ္။

ကိုမ်ဳိးသန္႔ေရ

သူတို႔ရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြ အရ သင္တန္း ကာလမွာ သင္တန္းသား ၄ေယာက္ဟာ သတင္းနဲ႔ သတင္းေဆာင္းပါး အပုဒ္ေရ စုစုေပါင္း ၉ဝဝေက်ာ္ေရး သားခဲ့တယ္ လို႔ဆို ပါတယ္။ သင္တန္း အၿပီး ဆက္ေရးတာ နဲ႔ပါ ေပါင္းရင္ အခု ၂ဝ၁၅ ဇန္နဝါရီ လဆန္း အထိ သတင္းနဲ႔ သတင္းေဆာင္းပါး အပိုဒ္ေပါင္း ၁,၂ဝဝေက်ာ္ေရး ခဲ့ၾကၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

သူတို႔ ေလ့လာထားတဲ့ မွတ္တမ္းေတြအရ သင္တန္း သားေတြဟာ သင္တန္းမ တက္ခင္ အခ်ိန္က သူတို႔ရဲ႕ သတင္းေရးသား နည္းဆိုင္ရာ အရည္ အေသြးထက္ သင္တန္းတက္ေန တုန္းေရးတဲ့ သတင္းေတြရဲ႕ အရည္ အေသြး သိသိ သာသာ တိုးတက္လာ တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ဒါက သင္ တန္းဆရာေတြရဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္း ခံုမႈေတြနဲ႔ အာ႐ံုစိုက္ေရး ခဲ့ရလို႔ပါ။ သင္တန္း အၿပီး ကိုယ့္တိုက္ ကိုယ္ျပန္ေရး တာက်ေတာ့ အရည္အေသြး နည္းနည္းက်ဆင္းသြားေပမယ့္ သင္တန္းလာမ တက္ခင္ ကနဲ႔ေတာ့ သိသိ သာသာေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာ တာေတြ႕ၾက ရတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ကိုမ်ဳိးသန္႔ သိၿပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္လည္း သတင္းေရး သားေနသူ ျဖစ္သလို တစ္ေန႔ကို သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ ၁ဝေစာင္ အထက္ပံုမွန္ ဖတ္ေန သူျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရလည္း ဒီ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ အတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သတင္းေရးသားမႈ အပိုင္းမွာ အမ်ားႀကီး တုိးတက္ လာတာေတြ႕ ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္နဲ႔ေတာ့ မႏိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ ဘူးေပါ့ဗ်ာ။

အားလံုးသိၾကၿပီး ျဖစ္တဲ့အတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္ဆိုတာဟာ စာေပစိ စစ္ေရး ဖ်က္သိမ္း လိုက္တဲ့ ၂ဝ၁၂ ခု ၾသ ဂုတ္လကမွ စတာ ဆိုေတာ့ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ သားသာ သာပဲ ရွိပါေသးတယ္။
ဒီ့မ တုိင္ခင္ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ သတင္းေထာက္ေတြ အယ္ဒီ တာေတြ ဆိုတာဟာ တိုင္းရင္း  သားေတြကိစၥ၊ လက္နက္ ကိုင္ေတြ ကိစၥ၊ တပ္မေတာ္ ကိစၥ၊ လႊတ္ေတာ္ကိစၥ၊ အၾကမ္းဖက္ မႈကိစၥ ဘာကို မွေရးသား ခြင့္ရၾကတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ 

အမ်ားစုဟာ အဲဒီ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဗဟုသုတ မရွိၾကသလို၊ အဲလို ထိလြယ္ ရွလြယ္ သတင္းေတြကို ဘယ္လိုေရး ရမလဲ သိၾကတာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ေရးခြင့္ရလာၿပီးမွ မ်က္လံုးေလး ကလယ္က လယ္နဲ႔ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေလ့လာ၊ ႀကိဳးစားပမ္းစား ေရးသားလာၾကတာပါ။ 

ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ပညာေရးက  လည္း အလြန္႔ အလြန္ကို နိမ့္က်  ခဲ့ေတာ့ေျပာ  ဖို႔စကားေတာင္ မရွိတဲ့  အျဖစ္ေရာက္ ခဲ့တာေပါ့ ဗ်ာ။  ဒါနဲ႔ပတ္ သက္ရင္   အင္တာ နယူးစ္ရဲ႕ သင္တန္း ဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ကိုၿဖိဳးေဝလင္းက သင္တန္း သားေတြကို ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖ ခိုင္းခဲ့စဥ္က တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုကို သိသလား မွန္ေအာင္ေရးႏုိင္ လားစစ္ေဆးခဲ့ တဲ့ အေၾကာင္း၊ သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္က မွန္ေအာင္ မေရးႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းေျပာျပ ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီက သတင္းေထာက္ေတြ အဲလို အေျခအေနေအာက္ကေန ကိုမိုက္ကယ္လ္ ဦးေဆာင္တဲ့ အင္တာနယူးစ္က ခုလိုသင္တန္းေပး၊ လက္ေတြ႕ေလ့ က်င့္ေပးခဲ့တာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ တစ္ဦးခ်င္း အကဲျဖတ္ ခ်က္အရ ဒီသင္တန္းတက္ခြင့္ရတဲ့ သင္တန္းသားေတြ တစ္ဦးခ်င္းတိုးတက္မႈေတြ ရွိခဲ့သလို၊ သင္တန္း ပို႔ခ် ခဲ့တဲ့ ဆရာေတြ ကိုယ္တုိင္လည္း တိုးတက္ မႈေတြ ရွိ ခဲ့တာေတြ႕ ရပါတယ္။
ဒီသင္တန္း သားေတြဟာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ရဲ႕ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ လုပ္ကိုင္ေန သူေတြျဖစ္ေလေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္း သတင္းေလာက အတြက္ လည္း အေတာ္ေလး တိုးတက္ လာတာေတြ႕ႏုိင္ ပါတယ္။

ေျပာရရင္ ဒီ Internews  Myanmar ရဲ႕  သင္တန္း  ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔  သတင္း  မီဒီယာေလာက  တိုးတက္ေရး  တင္မက ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္  ကိုလည္း တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာကေန ထူးထူးျခားျခား အက်ဳိးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ထင္ျမင္ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။

က်န္းမာပါေစ။
 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။