Sunday, January 25, 2015

ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ဦးဘက္မွ အတူတကြ ရပ္တည္ၾကပါစုိ႔

(KIC)
ဆိုရွယ္ မီဒီယာ မ်က္ႏွာစာေပၚ တြင္ ပိုးစုိးပက္စက္ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရ သည့္ ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ ေသြးသံရဲရဲ လုပ္ႀကံဖန္တီးထား သည့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို သည္းထိတ္၊ ရင္ထိတ္၊ ျမင္ဖူး၊ ၾကည့္ဖူး၊ ေတြ႔ဖူးပါသည္။
ယခု ျမင္ေတြ႔ရေသာ ႐ုပ္ပံုသည္ ယခင့္ယခင္က ျမင္ဖူး၊ ၾကည့္ဖူး၊ ေတြ႔ဖူးသည္ထက္ အဆမ်ားပုိ၍ ေခ်ာက္ျခားဖြယ္၊ တုန္လႈပ္ ဖြယ္၊ နာက်ည္းဖြယ္ေကာင္းေသာ ပံုရိပ္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။


ေသြးအလိန္းလိန္းျဖင့္ အသက္မဲ့ ဗလာက်င္းေနေသာ ခႏၶာကိုယ္ ၂ခု။ ထုိခႏၶာကိုယ္ ၂ခုသည္ ကခ်င္ခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ (KBC)မွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ဦး၏ ခႏၶာကုိယ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိအျပစ္မဲ့ေသာ ေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ဦး သည္ လူယုတ္မာတစ္စု၊ လူရမ္းကားတစ္စုက လူမဆန္စြာ (တိရစၦာန္မ်ားပင္ သူတုိ႔လို လုပ္မည္မဟုတ္ပါ) တကယ္ေတာ့ တိရိစၦာန္မဆန္စြာ ရမ္းကားယုတ္မာမႈ၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုလူယုတ္မာတစ္စုသည္ ဆရာမေလးႏွစ္ဦး၏ အသက္ႏွင့္ အရွက္ကို အဓမၼ လုယူ သတ္ျဖတ္ / နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ ၂၀ ဝန္းက်င္ မိန္းမသားေက်ာင္းဆရာမႏွစ္ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈသည္ မည္မွ်ရမ္းကား ႐ုိင္းစုိင္းယုတ္မာမႈ ျဖစ္ပါသလဲ။ ထုိသုိ႔ ယုတ္မာ႐ုိင္းစုိင္းလွသည့္လုပ္ရပ္ကို မည္သည့္ ဘာသာေရးရႈေဒါင့္၊ မည္သည့္ က်င့္ဝတ္ေဗဒရႈေဒါင့္၊ မည္ သည့္ ရာဇဝတ္မႈခင္းေဗဒရႈေဒါင့္၊ မည္သည့္ လူမႈေဗဒရႈေဒါင့္၊ မည္သည့္ ဥပေဒရႈေဒါင့္၊ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္၊ မည္ သည့္ ႏုိင္ငံေရးရႈေဒါင့္ကျဖစ္ေစ ၾကည့္ပါက မည္သုိ႔မွ်၊ မည္သူကမွ် ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိျဖစ္ရပ္ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးကာ ျပင္းထန္ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပး ေရးကို တညီတညြတ္တည္း ရပ္တည္ေတာင္းဆုိၾကရေပလိမ့္မည္။

ထုိပံုရိပ္ ၂ခုကို ျမင္သည္၏ တဒဂၤ၌ မိမိ၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာသည့္ ခံစားခ်က္မိ်ဳးစံုကို အမ်ိဳးအမည္မခြဲျခားမီ အထက္မွာတင္ျပခဲ့သည့္ ရႈေဒါင့္ေပါင္းစံုမွ သံုးသပ္ၾကည့္ျမင္ျခင္းမျပဳမီ ဤကဲ့သုိ႔ ႐ိုး႐ိုးကေလး စဥ္းစားၾကည့္ေစလိုပါသည္။ ထုိေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ဦးသည္ မိမိ၏မိသားစုဝင္ထဲမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏သမီးကေလးမ်ားအ ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏အစ္မ/ႏွမေလးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏အတန္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္လည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားႏွင့္ ေထာက္ထားစာနာမႈကို အရင္းခံထားၿပီး ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမႈႏွင့္ နာက်ည္းခံျပင္းမႈမ်ိဳးစံု ေရာယွက္ေနေသာ ခံစားမႈသည္ မေနေျမက ခါကာဘုိရာဇီေတာင္ထြဠ္ထက္ပင္ ျမင့္မားထူထပ္ေနပါလိမ့္မည္။ တစ္ဆက္တည္း မွာပင္ ႐ုိင္းစုိင္းယုတ္မာမႈကို စိတ္ထင္တုိင္း ျပဳက်င့္ခဲ့ၾကသည့္ လူယုတ္မာတစ္စုကို စိစိညက္ညက္ေက်သြားေအာင္ အမႈန္႔ေခ် ပစ္လိုသည့္ ေဒါသစိတ္အဟုန္သည္လည္း စီးဆင္းေနေသာ ဧရာဝတီ၏ ေရအလ်င္ထက္ပင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္ဆန္ေနပါ လိမ့္မည္။

က်ေနာ္တို႔သည္ ကြယ္လြန္သြားၿပီးျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ဦး၊ ပရိေဒဝေသာကကုိ ေပြ႔ပုိက္၍ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ မိသားစု ဝင္မ်ား၊ စာနာေထာက္ထားမႈကို အတူတကြ ျပသခဲ့ၾကသူမ်ားဘက္မွ ခုိင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ၾကကာ မည္သည့္ဘာသာ၊ မည္ သည့္လူမ်ိဳး၊ က်ား/မ ဟူ၍ မခြဲျခားဘဲ ႐ုိင္းစုိ္င္းယုတ္မာလွသည့္ ျဖစ္ရပ္ဆုိး၊ ၾကမၼာဆိုးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါသံႏၷိ႒ာန္ ၂ရပ္ ကို တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ၾကပါစုိ႔။

၁။ ဤမွ ေနာင္အဖို႔ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အျဖစ္ဆုိးမ်ဳိး မည္သည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚမွာမွ ထပ္မံ မက်ေရာက္ ေစရန္ တစိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္း စုေပါင္းကာကြယ္ၾကပါမည္။
၂။ ဤလူမဆန္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိေရာက္ျပတ္သားျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူၾကမည္။ 


က်ေနာ္တို႔တုိင္းျပည္၌ ဥပေဒစုိးမိုးမႈ လံုးဝမရွိသည္ကို ဤအျဖစ္ဆုိးမတုိင္ခင္ ျဖစ္ပြားေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ခုတံုးလုပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မီးရိႈခဲ့ၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးစံုက အႀကိမ္ႀကိမ္ အလီလီ သက္ေသခံခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကို လက္ရွိအုပ္စုိးလ်က္ရွိေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏အစိုးရသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ႀကိဳတင္တားဆီးႏုိင္ျခင္း မရွိ သလို၊ ျပတ္ျပတ္သားသား အျပစ္ေပး အေရးယူႏုိင္ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါ။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လက္ပုိက္ ၾကည့္ေနခဲ့ပါသည္။

ဥပေဒ ဆုိသည္မွာ ေငြရွိသူမ်ား/အာဏာရွိသူမ်ား ထင္သလိုျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ လက္နက္နဲ႔အကာအကြယ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ဝါဝါဝင္းကုမၸဏီမွ ေစ်းကြက္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚမိုးမိုးျမင့္၏ ေမာက္မာဝင့္ဝါလွသည့္ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားက ဝန္ခံထားပါသည္။

ဤျဖစ္ရပ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအနက္မွ ပံုစံတစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ 
တကယ္ေတာ့ ဆြန္လြန္ရြယ္ဂ်ာ၊ ကိုပါႀကီး၊ ေဒၚခင္ဝင္းတုိ႔ကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ အသတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားသည္ တစ္ျပည္လံုးအႏွံ႔ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေပၚ ေပါက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 
လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပုိ၍ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ထိုသုိ႔ အဓမၼသားမယားျပဳက်င့္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို လက္ရွိစစ္တပ္မွ စစ္ဗိုလ္စစ္သားမ်ားသည္ လုိင္စင္ရထားသူမ်ားကဲ့သုိ႔ ဇက္ရဲလက္ရဲ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကျခင္း၊ က်ဴးလြန္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခတ္၌ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေခါင္းပါးလွေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကား ပြင့္ လင္းရဲတင္းလွေပ၏။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနမႈကလည္း ပြင့္လင္းျမင္ သာ ရွိလွပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရေခတ္ကို “အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၏ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေခတ္”ဟု ဆိုလွ်င္ ရႏုိင္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။

ဆုိရွယ္မီဒီယာနဲ႔ တုိးတက္လာေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာႏွင့္ ကိရိယာမ်ားေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ ရမ္းကားယုတ္မာမႈမ်ား ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း သိရွိလာၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိန္ကဆုိလွ်င္ ေတာင္ေပၚေျမရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္က အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ိဳးစံုကို ေျမျပန္႔ေနျပည္သူမ်ားက မၾကားခဲ့၊ မသိခဲ့ၾကရသလုိ၊ ေျမျပန္႔ကျပည္သူမ်ား အလူးလူးအလိမ့္လိမ့္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ားကိုလည္း ေတာင္ေပၚသားျပည္သူမ်ားက မသိရွိခဲ့ၾကရေခ်။

ယခု ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမေလးႏွစ္ဦး အဓမၼသားမယားျပဳက်င့္၍ အသတ္ျဖတ္ခံရသည့္ကိစၥ လက္သည္တရားခံႏွင့္ ပတ္သက္ ၍လည္း ေကာင္ခါးရြာအနီး စခန္းခ်ထားတဲ့ ခမရ(၅၀၃) ကို ထင္ျမင္စြပ္စြဲေျပာၾကားေနသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့မဟုတ္ပါ။ အရွက္၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အေသြးအသား၊ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို စေတး၍ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ နာက်ည္းဖြယ္ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခ့ဲၾကရ သည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ ခုိးမႈေပ်ာက္မႈ၊ လက္ေရာက္မႈျဖစ္ပြားလာလွ်င္ အမ်ား၏ ပထမ ဆံုး ထင္ျမင္ယူခ်က္သည္ ယခင္က ခိုးမႈက်ဴးလြန္ဖူးသူ၊ လက္စလက္နရွိသူကို ထင္ျမင္၊ ေျပာဆိုလက္ညႇိဳးထိုးတတ္ေလ့ရွိသကဲ့ သုိ႔ပင္၊ ယခုလည္း အႏွစ္ႏွစ္ အလလ ေတြ႔ႀကံဳခံစားခဲ့ရဖူးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားစြာအရ လက္စလက္နရွိဖူးသည့္၊ ေက်ာ္ေဇာ သတင္းရွိဖူးသည့္ စစ္တပ္ကို လက္ညႇိဳးထိုးျပျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ဘက္မွ ရပ္တည္ေနၾကသူမ်ားသည္လည္း ယင္းသုိ႔ စြပ္စြဲခံရသည့္အတြက္ ဘာမွ် ေဒါသထြက္စရာမလုိပါ။ ခံျပင္းေနဖို႔လည္းမလိုပါ။ အၾကမ္းဖက္ယုတ္မာမႈကို လက္ေတြ႔ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရေသာ ေက်ာင္းဆရာမေလး ႏွစ္ဦး၊ သူတုိ႔၏ က်န္ရစ္ သူ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ထပ္တူ စာနာခံစားတတ္ဖုိ႔ လိုပါသည္။ လက္သည္တရားခံ အလ်င္အျမန္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး၊ တရားခံမ်ား ကို ထိေရာက္ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပး အေရးယူေရးကိစၥမ်ားတြင္ အမွန္တရားလိုလားသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔သာ လိုပါသည္။

ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵဟူ၍ တစာစာ ေအာ္ဟစ္ေႂကြးေၾကာ္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ လည္း ကခ်င္ေက်ာင္းဆရာမေလးႏွစ္ဦး၏ အျဖစ္ဆုိးကို မၾကားေယာင္၊ မသိခ်င္ ဟန္ေဆာင္မေနသင့္ဘဲ စာနာေထာက္ထား ေၾကာင္းႏွင့္ လက္သည္တရားခံ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ထုတ္အျပစ္ေပး အေရးယူႏုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာဆႏၵကို ေဖာ္ျပ သင့္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။