Monday, January 19, 2015

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမွ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ကို စစ္တပ္ေလွ်ာ့ယူမည္ဟု သမၼတ ေျပာ

(Mizzima)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္သည္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးတာဝန္ အခန္းက႑မွ ေနာက္ဆုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စင္ကာပူအေျခစိုက္ စထရိတ္တိုင္းမ္သတင္းဌာနႏွင့္ တစ္နာရီၾကာ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျဖသြားသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၁၆ ဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈပိုင္းတြင္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေနျခင္းေၾကာင့္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း လာမည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေန ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။

 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီသည္ အေျခတည္စသာ ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအဆင့္တြင္ စည္းကမ္းရွိၾကရ မည္ျဖစ္ၿပီး ဖ႐ိုဖရဲ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အသက္ ၆၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္သူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။

စစ္အစိုးရမွ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္သို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္နီးပါး ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့စဥ္က ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ အက်ပ္အတည္း ကာလအတြင္း ဂိုဏ္းဂဏတိုက္ပြဲမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က အသိအမွတ္ျပဳ ဝန္ခံခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးသြားမည္္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ က ကတိျပဳခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္း၏ ျပစ္တင္မႈ၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရသည္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ပါ လမ္းျပေျမပံုတစ္ရပ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အမတ္အေရအတြက္၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ နယ္ပယ္က႑မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓိက ဝန္ႀကီးသံုး ေနရာကိုလည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အဆင့္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ေမးျမန္းရာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အခုမွအေျခတည္စ အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ 
ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္သူ ေတြကလည္း ေလ့လာသင္ယူေနတဲ့အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္'' ဟု ေျဖၾကားသည္။

''ဗရမ္းပတာျဖစ္ေနမယ့္ ဒီမိုကေရစီအစား ေလာေလာဆယ္မွာ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္တာ သင့္ေလ်ာ္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

''ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ အေတြ႕အႀကံဳ အေလ႔အထေတြမွာ ေနသားတက်ျဖစ္ၿပီး ရင့္က်က္ လာတာနဲ႔အမွ် အမ်ားစုကေတာ့ ပိုၿပီးအသိပညာေတြ တုိးတက္လာမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္ကတည္းက တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားသည္။

''အကယ္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္တြင္း မၿငိမ္သက္မႈျပႆနာတစ္ရပ္နဲ႕ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကလည္း ႏိုင္ငံမွာ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑ကေန ဆက္လက္ပါဝင္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈရရွိဖို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္တြင္း မတည္ၿငိမ္မႈ ျပႆနာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းအဆံုးသတ္ႏိုင္ၿပီး ျပည္ သူေတြက ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြ၊ အေလ့အထစံႏႈန္း ေတြအတိုင္း က်င့္ႀကံႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလ်ာ့က်သြားမွာပါ'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခု အင္တာဗ်ဴးသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကို စမ္းသပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္သြားရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ တစ္ စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။


ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ''ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္မယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အဝ နားလည္ထားပါတယ္။ ၂ဝ၁၅ ထဲမွာ ပါတီစံု ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို လြတ္လပ္ၿပီး မွ်တဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္အစိုးရတစ္ရပ္ ကေနၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္တဲ့အစိုးရတစ္ရပ္ကို ကူးေျပာင္းခဲ့တဲ့ေနရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိခဲ့ၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလို အက်ပ္အတည္း ေသြးထြက္သံ ယိုမႈေတြ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းသူမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနၿပီး လက္ရွိႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေနႏွင္ ့ပတ္သက္၍ ဦးသိန္းစိန္က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿပီးခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္ တာအတြင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဲဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အေတာ္ကို အားတက္ေစပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဒသအားလံုးနီးပါးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က ေနရာ အခ်ဳိ႕ကလြဲရင္ေပါ့။ ဒါဟာလည္း နည္းပညာအခက္အခဲေတြနဲ႔ ေျမျပင္ပိုင္းမွာ နားလည္မႈ၊ လြဲမွားမႈေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေတြကို ျမင္ေနရ တာပါ။အတိတ္တုန္းကဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း မရွိပါဘူး။ တိုက္ပဲ တုိက္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီေန႔မွာဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး စားပြဲတစ္ခုတည္းမွာ ထုိင္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနႏိုင္ပါၿပီ'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံ၏ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ အစီအစဥ္အေပၚ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက သေဘာကြဲလြဲလ်က္ရွိသည္။
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အခ်ဳိ႕ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိပါကလည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ဆႏၵရွိသူမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ကာ က်န္ရွိေနသူမ်ားကိုလည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆက္လက္ တံခါးဖြင့္သြားမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ အစုိးရ အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။

''ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႔မွ က်န္ေနတာမ်ဳိး မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး'' ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေသြဖည္ေနသည္ဆိုသည့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို သမၼတက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ပယ္ခ် သြားခဲ့သည္။ ''ကြၽန္ေတာ္စၿပီး တာဝန္ယူခ်ိန္တုန္းက ႏိုင္ငံမွာ တယ္လီဖုန္းသိပ္သည္း ဆက သံုးရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္မွာပဲ ရွိခဲ့တာပါ။ လက္ရွိ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေဝးလံေခါင္းပါးတဲ့ေနရာေတြ အပါ အဝင္ႏိုင္ငံရဲ႕ တယ္လီဖုန္း သိပ္သည္းဆက ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရွိလာပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ အတြက္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ရရွိေနပါၿပီ။ ခရီးသြားက႑မွာလည္း တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ စ႐ံုးတက္တဲ့အခ်ိန္က ဆိုက္ေရာက္ခရီးသည္က တစ္ႏွစ္ကုိ တစ္သန္းေအာက္မွာပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ မွာေတာ့ ဆိုက္ေရာက္ခရီးသြား သံုးသန္းထိရွိလာပါၿပီ။

၂ဝ၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာလည္း ခရီးသည္ ငါးသန္းထိ လာေရာက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ လစဥ္ လတုိင္း တိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲေတြက ရပ္မေနပါဘူး။ တိုးတက္ ေနပါတယ္။ တကယ္တမ္းဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အရွိန္အဟုန္တစ္ခုကို ရရွိေနပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။