Saturday, September 27, 2014

အပစ္ရပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆုံးသြားေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိ

(Mizzima)

ငါးရက္တာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းညွိႏိႈင္းမႈတြင္ တိက်သည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရရွိခဲ့ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) ၊ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာက မဇိၥ်မကို ေျပာသည္။

“အရင္ပတ္ အစည္းအေဝးေတြနဲ႔ စာရင္ေတာ့ အခက္အခဲေတြ ပိုရွိတယ္၊ အခက္ခဲဆံုးပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ ေရွ႕တန္းမွာေျဖရွင္းခဲ့ရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ စာရင္ေတာ့ မခက္ပါဘူး၊ ရေအာင္ဆက္လုပ္ပါမယ္" ဟု ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

အပစ္ရပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္အားနည္း၊ ဆက္လက္ေတြ႕ ရန္သာ သေဘာတူ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္ မတီ UPWC ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႔ NCCT တုိ႔ ဆဥၥမေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မူၾကမ္း ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္သာ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္ ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းအေပၚ စက္တင္ဘာ ၂၂ မွ ၂၆ ရက္ထိ ငါးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုရန္သာ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ (၂၆) ရက္ ပူတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


Wednesday, September 24, 2014

အပစ္ရပ္ညိႇႏိႈင္းေရး အစည္းအေဝး အဆင္မေျပဟုဆုိကာ အခ်ိန္ေစာ၍ ရပ္နား

(Mizzima)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) တို႔ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းအတြက္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္တြင္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးေနၿပီး ညေန ၃ နာရီ၌ အစည္းအေဝးကို ေစာ၍ ရပ္နားလိုက္သည္ဟု NCCT အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ကားမုိင္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO အဖြဲ႔၀င္ ၃ ဦး အစိုးရတပ္ ဖမ္းဆီးခံရ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ ဘက္ ကားမိုင္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ KIO ေဂါင္ရီ တိုက္နယ္ (Gau Ri Ninghtawn) ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မရန္လေခါင္ (Maran La Hkawng)ႏွင့္ တပ္သား ၂ ဦးအား ကားမိုင္းဗ်ဴဟာကုန္း အစိုးရတပ္မွ ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကားမုိင္းျမိဳ႕နယ္ ေဂါင္ရီတိုက္နယ္ ဒုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး မရန္လေခါင္၊ မန္ရွန္ ယိန္းေဘာမ္ (Mangshang Ying Bawm) ႏွင့္ ေနာ္ဆိုင္း တို႔ကို စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ထြယ္ဆန္ယန္ (Htoi San Yang) တြင္ အစိုးရတပ္ရင္း ၁၁ မွ ကားမုိင္းဗ်ဴဟာကုန္းသုိ႔ ဖမ္းဆီးသြားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ကားမိုင္းေဒသခံ နာမည္မေဖာ္လိုသူ တဦးေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းအတြက္ NCCT ႏွင့္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးမႈ ေျပလည္မႈ မရေသး

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးမူၾကမ္း အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) တုိ႔ ဆ႒မ အႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးမႈ ဒုတိယေန႔အထိ ေျပလည္မႈ မရႏုိင္ေသးေၾကာင္း NCCT ၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ပဒုိကြယ္ထူးဝင္း က ေျပာသည္။ 

ဟူးေကာင္းခ်ိင့္၀ွမ္းေဒသ ယုဇနကုမၸဏီရွိေနမႈ အား ေဒသခံမ်ား မလိုလား

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးညႇင္း ခရုိင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း အတြင္း ‘ယုဇန ကုမၸဏီ ရွိေနမႈ လုိလား၊ မလုိလား’ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ေဒသခံမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မလိုလားေၾကာင္းေထာက္ခံမဲပိုမိုရရွိခဲ့သည္ဟု ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဆရာေအာင္လတ္ က ေျပာသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဝါရာဇြပ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ဘန္ေကာက္၊ စံျပႏွင့္ ေအာင္ရာ စသည့္ ေက်းရြာ ေလးရြာမွေဒသခံမ်ားက ဝါရာဇြပ္ေက်းရြာရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းရွိ ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူ ၇၅၅ ဦးတြင္ ယုဇန ကုမၸဏီအား မလုိလားေၾကာင္း ေထာက္ခံမဲ ၇၂၆ ဦး၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၉ ဦးႏွင့္ ပယ္မဲ ၁၀ မဲတုိ႔ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Monday, September 22, 2014

ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၇)။ ေကအင္ယူ၏ ရပ္တည္မႈ နွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး

(Aung Htoo)

ယူအင္န္အက္ဖ္စီ တပ္ေပါင္းစုမွ ေကအင္ယူထြက္ေရး၊ မထြက္ေရးသည္  ေကအင္ယူတဖြဲ ့တည္းနွင့္သာမက ျပည္ေထာင္စုတခုလံုး၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တိုက္ရိုက္ သက္ေရာက္နုိင္သည့္ ကိစၥျဖစ္လာသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ယူအင္န္အက္ဖ္စီ တပ္ေပါင္းစုနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ေတြ ့ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရွင္းျပရာတြင္ေကအင္ယူ အဖြဲ့အစည္းၾကီး ဟူသည့္ ေနာက္ခံကို ယူလွ်က္ ေခါင္းေဆာင္တဦးစ၊ နွစ္ဦးစ၏ လြဲမွားေနသည့္ေထာက္ျပခ်က္အခ်ိဳ ့ ကို အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားကပါ အမွန္ဟူ၍ လုိက္ပါ စဥ္းစားမိပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ေရစုန္တြင္ေမ်ာေတာ့မည္ ့ကိန္း ျဖစ္လာသည္။ ဤသည္ တို ့ကို ျပည္တြင္းအေျခအေနတခုလံုးေနာက္ခံနွင့္သာမက နိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ားနွင့္ပါ ဆက္စပ္ကာ အေသးစိပ္ ဆန္းစစ္ရန္လိုလာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စၿပီ၊ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ သေဘာတူညီမႈ ရၾကမလား

(Mizzima)

ဒီကေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၂ ဆို အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တစ္တိုင္းျပည္လံုးဆိုင္ရာ
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တစ္ခု အတည္ျပဳႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ စပါေတာ့မယ္။ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းဖို႔ အခ်က္ငါးခ်က္ေလာက္ပဲ က်န္တယ္ဆိုေပမယ့္ ေဆြးေႏြးမယ့္ရက္ကို အၾကမ္းဖ်င္း ငါးရက္ေလာက္ သတ္မွတ္ထားတာၾကည့္ရင္ အဲဒီ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ သိႏိုင္သလို၊ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုရဖို႔ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးသူ
ေတြ ဘယ္ေလာက္ဆႏၵျပင္းျပေနတယ္ဆိုတာလည္း ေပၚလြင္ပါတယ္။ ဒါဆို ဒီတစ္ႀကိမ္ ၫိွႏိႈင္းတာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ သိပ္မၾကာမီ တစ္တိုင္းျပည္လံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ႀကီးကို လက္မွတ္ထိုး၊
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးကို အစျပဳႏိုင္ေတာ့မလားဆိုတာ ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။


KNU သမုိင္းကုိ ဖ်က္ဆီးၾကေတာ့မွာလား

(KIC)
၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္ေန႔ UNFC ကေန KNU ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းစာကို KNU ဥကၠဌ ေစာမူတူးေစးဖိုး လက္မွတ္ထိုး ပို႔လိုက္တယ္လို႔ ၾကားသိလုိက္ရရင္ပဲ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ကရင္ေတြအားလံုး စိတ္ထိခိုက္ၾကရတယ္။

KNU ဆိုတာ ၁၉၄၇၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ရက္ေန႔က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ကရင္ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕အစည္း၊ သက္တမ္း ၆၇ႏွစ္။ ကရင္ျပည္သူေတြကို ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တာ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ိဳးစံု ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့သခၤန္းစာလည္း အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။ ဖဆပလဆို ၁၃ႏွစ္၊ မဆလဆို ၂၆ႏွစ္ပဲ ခံခဲ့တယ္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္အား အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ အစိုးရရဲေဘာ္အား ရုံးထုတ္စစ္ေဆး

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ နမ္ဂြတ္ေက်းရြာမွ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦးကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည့္ အစုိးရ စစ္တပ္မွ ရဲေဘာ္ ေကာင္းဘုိဘုိ အမႈကုိ ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ခရုိင္တရားရံုးတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

မူဆယ္-ကြတ္ခုိင္ကားလမ္းေပၚရွိ နမ္ဂြတ္ေက်းရြာသူ မိန္းကေလးငယ္အား အစုိးရ တပ္ရင္း ခမရ ၅၆၇ တပ္ဖြဲမွ ရဲေဘာ္ ေကာင္းဘုိဘုိက အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သျဖင့္ ကြတ္ခုိင္စစ္ဗ်ဴဟာ စစ္ခံုရံုးတြင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ခံုရံုးမွ အရပ္ဘက္သုိ႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးပါရန္ မိန္းကေလးငယ္၏ မိဘႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔က ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ ယမန္ေန႔ မူဆယ္ခရုိင္တရားရံုးတြင္ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။