Friday, December 12, 2014

အရာမထင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၄

(Mizzima)

ျမန္မာ့ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို အလ်ဥ္းသင့္သလို လုပ္ေနၾကေသာ္လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚမလာသည္မွာ အံ့ၾသစရာပင္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ကာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ စီစဥ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္း စဥ္အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ NCCT အဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔တို႔ အၾကား ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္လည္း ေရွ႕မတိုးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာျပန္သည္။

 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား ယခုႏွစ္ အေစာပုိင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္တြင္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ျမန္မာႏွစ္ကူး သႀကၤန္ကာလမတုိင္မီ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္မည္ဟု ေျပာၾကားမႈသည္ လက္ရွိအေနမ်ားအရ အလားအလာ ေမွးမွိန္ေနသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းထားမႈသည္ အနာဂတ္အတြက္ စဥ္းစားဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။
ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား အၾကား ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မူၾကမ္းတစ္ရပ္ ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၅၀ မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုအစီအစဥ္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္၊ ရရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ ဟု သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပါရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ႐ႈပ္ေထြးလြန္းလွသည့္အခင္း အက်င္းမ်ားက လက္ဆုပ္လက္ ကုိင္ျပႏုိင္ေလာက္တဲ့ရလဒ္ေတြ ထြက္ေပၚမလာႏုိင္ခဲ့ပါ။

ထို႔အတူ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုသည္က ထပ္မံထြက္ေပၚလာျပန္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို အဆိုျပဳခဲ့ သူမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္း ပဲျဖစ္သည္။
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ ဥကၠ႒မ်ား၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ရန္ ၎က တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ပါ၀င္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုမႈကိုပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပိုမိုလိုလားပံုရသည္။
တိုင္းရင္းသားေရးရာ ျပႆနာရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္မ်ားမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေျပာင္း အလဲမ်ား ရွိလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။၊

သမၼတ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂ္ၢိဳလ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ေတြအရ သမၼတ႐ံုးသည္ အခု ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ရွိမေနတာကိုလည္း ျပသေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး၊ ႏိုင္ငံအတြင္း၊ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးရန္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းမ်ား၊လႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္ေသာ အစိုးရအတြက္ အေရးမႀကီးသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ လိုသည္။

၂၀၁၄၊ခုႏွစ္အတြင္း အရာမထင္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အေလးအနက္မထားမႈကိုလည္း ျပသေနသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။