Tuesday, December 2, 2014

အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍သက္ဆုိင္ရာမွလူထုရွင္းလင္းပဲြလုပ္

(Kachin Waves)

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ေအာင္ျမင္ သာစံျပေက်းရြာ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္တြင္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အင္ခိုင္ဘြမ္ေတာင္ တန္း တြင္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြး ေႏြးပဲြ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။
ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ကြင္းဆင္းေလ့လာသြားမည့္လမ္းစဥ္မ်ားအား ၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးခ်ျပသြားမည္ျဖစ္ျပီး သစ္ေတာ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိလည္းရွင္းျပခဲ့သည္။


“ အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ သစ္ေတာေရးရာဝန္ၾကီးဌာနအေနနဲ႔က ေျမသိမ္းျခင္းမဟုတ္ဘူး။ ကာကြယ္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ထား ပါတယ္။ သဘာဝအတုိင္းထိန္းသိမ္းခ်င္လုိ႔အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ကိုဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရတာပါ။” ဟုျမိဳ႕နယ္သစ္ ေတာဦးစီးမွဴး ဦးေနမ်ိဳးမွဆုိသည္။

ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာ၊ ေတာင္ယာေျမမ်ား ႏွင့္စားက်က္ေျမမ်ားပါဝင္ေနသျဖင့္ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းနစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြအားမလိုလားပဲ၄င္းတုိ႔မွဓမၼဦး ခ်လုပ္ကိုင္စား ေသာက္ ေနေသာေျမေနရာ မ်ားအား ခ်န္ လွပ္ေပးသြားရန္ေတာင္းခံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား မွဆုိ သည္။

“ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့ဟာကိုအဓိကမစဥ္းစားပဲနဲ႔ ေျမေနရာခ်န္လွပ္ထားေပးမယ့္ဟာကိုအဓိကထားစဥ္းေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္တယ္။” ဟုေအာင္ျမင္သာစံျပေက်းရြာေဒသခံ ဦးေနာ္ခြန္မွဆုိသည္။

ေဒသခံမ်ားမွ အင္ခုိင္ဘြမ္ေတာင္တန္းတြင္ ေမြးျမဴေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔အားအဓိကထားအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳလုပ္သျဖင့္ အစိုးရအေနျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္သာမဟုတ္ပဲ ေမြးျမဴေရးအတြက္ပါေလးေလးနက္နက္စဥ္းစား ေပးပါရန္ေဒသခံမ်ားမွဆုိသည္။

အင္ခုိင္ဘြမ္ေတာင္တန္းတြင္ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ျပဳလုပ္သြားပါက ထုိနယ္နိမိတ္ထဲတြင္ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္တူးျခင္း တုိ႔ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ခ်ိဳးေဖာက္ပါကသစ္ေတာဥပေဒအတုိင္း အေရးုယူ ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေနမ်ိဳးကဆုိသည္။

၄င္းေတာင္တန္းတြင္ ေရေျမေတာေတာင္ ႏွင့္သဘာဝသားရဲတိရိစာၦန္မ်ား ငွက္မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၁၁မ်ိဳး ဝက္ဝံတို႔က်က္စားေနထိုင္သျဖင့္ နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ျပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းဆုိသည္။

စီမံကိန္းဧရိယာမွာ ပလနေငြေပ်ာ္စံျပေက်းရြာေတာင္ေျခမွစတင္ကာ ျမစ္ဆံုအထိစုစုေပါင္း ဧရိယာမွာ ဧက ၇၄၂၆၀ဧက ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။