Friday, November 21, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ KIA ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ဟုဆုိကာ အဆိုပါလုပ္ရပ္အေပၚ KIO ဗဟုိေကာ္မတီက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္

(Eleven Media Group) ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ဗုိလ္ သင္ တန္းေက်ာင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိကာ ထုိလုပ္ရပ္ အေပၚ KIO  ဗဟုိေကာ္မတီ က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္က KIO  မွ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာခဲ့သည္။၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္  KIA ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ KIO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္အနီးရွိ ခရာဘြမ္ေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ တပ္စြဲထားေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ခဲ့သျဖင့္ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသား ၂၃ ဦး က်ဆုံးကာ သင္တန္းသားႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပေပါင္း ၂ဝ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပ ႆနာမ်ားကို ပဋိပကၡညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕မွ လစဥ္ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းကာ စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ကာလအတြင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈကို  KIO ဗဟုိေကာ္မတီမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္လုိက္ပါသည္ ဟု KIO က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။


ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ KIO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္စခန္းမ်ား အလြန္နီးကပ္စြာ တပ္စြဲထားေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ား ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားၿပီး မိမိတပ္စခန္းဘက္သို႔ ရန္လုိေသာသေဘာျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေခ်ာေမြ႕စြာေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ KIO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ နီးကပ္စြာျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ ခရာဘြမ္ေတာင္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ားကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း KIO ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။


ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ NCCT ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအားလုံးကို KIO ဗဟုိေကာ္မတီမွ ေထာက္ခံပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားက KIA တပ္စခန္းမ်ားကို အေၾကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ စခန္းသိမ္းတုိက္ပြဲမ်ား၊ ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္မႈမ်ား အစီအစဥ္ရွိရွိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 


အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းႏုိင္ေရးဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပဋိပကၡညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေနာင္က KIO မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရး ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။


အစိုးရႏွင့္ KIO တို႔အၾကား  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္ထားၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား စစ္ရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ၾကကာ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ပဋိပကၡညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။


အစိုးရႏွင့္ KIO တို႔အၾကား အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမရရွိေသးေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေနသည့္  NCCT တြင္ KIO မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းလ်က္ရွိေနၿပီး အပစ္ရပ္စဲေရးညိွႏိႈင္းမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယခု ႏုိဝင္ဘာလကုန္ သို႔မဟုတ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။


လုိင္ဇာ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္စဥ္သည္ UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔အၾကား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး UPWC အလုပ္အဖြဲ႕မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက “ဒီျဖစ္စဥ္က မေန႔ကမွ ျဖစ္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ထားတာက NCCT အစည္းအေဝးက ထုိင္းမွာ ၂၄၊ ၂၅၊ ၂၆ သုံးရက္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ေတာ့ အခုထိ ဘာမွေတာ့အေျပာင္းအလဲ မရွိေသးဘူးလုိ႔ သိရတယ္။ 

အဲဒီအစည္းအေဝးၿပီးမွပဲ ရက္ခ်ိန္းရွိေတာ့ အခုထိေတာ့ ဘာမွေျပာင္းလဲတယ္ဆုိတာ မေတြ႕ရေသးပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။


၂၃ ဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၂ဝ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ လုိင္ဇာ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ သင္တန္းသားမ်ားထဲတြင္ KIA မွ သင္တန္းသားမ်ားသာမက  ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)၊ တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) အပါအဝင္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕မွ သင္တန္းသားမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေန သည္။


TNLA မွ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ မိုင္းအုိက္ေက်ာ္က “ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘာမွထုတ္ျပန္ေျပာဆုိဖို႔ မရွိေသးဘူးခင္ဗ်။ သင္တန္းတက္ေနတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိတိက်က်ေတာ့ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ထုတ္ျပန္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။


လုိင္ဇာရွိ KIA ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္းေက်ာင္း ပစ္ခတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ကလည္း ႏုိဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္က ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ က်ဆုံးခဲ့သူမ်ားတြင္  ABSDF မွ သင္တန္းသားရဲေဘာ္ႏွစ္ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈသည္ လက္ရွိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ တစ္တုိင္းျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ မလုိလားအပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္မ်ားမျဖစ္ေစလုိ၍ ျဖစ္စဥ္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။


ထို႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ကလည္း ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ဗုိလ္သင္တန္းေက်ာင္းအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တုိက္ခုိက္ျခင္းကို လုံးဝ႐ႈတ္ခ် ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေနေသာကာလတြင္ တစ္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္ ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား လုံးဝမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအား စစ္အင္အားသုံး၍ တုိက္ခုိက္ေနမႈအေပၚ လုံးဝရပ္တန္႔ပါရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးစရာရွိသည္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးစားပြဲဝုိင္းတြင္သာ ေဆြးေႏြးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကို ေတာင္းဆုိသည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။    

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။