Friday, November 21, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္ပင္ကို ေသြးျဖင့္ေလာင္း စိုက္ပ်ိဳးယူလို႔ မရစေကာင္းပါ

(Mizzima)

ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေကအိုင္အို ဗဟိုစခန္းအနီးရွိ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို အစိုးရစစ္တပ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္သည့္ သတင္းထြက္ခဲ့ပါသည္။ ကခ်င္သင္တန္းသား ၂၃ ဦး ေသဆံုးကာ ၂၀ ဦးမွာ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိသြားခဲ့သည္။ သည္အျဖစ္အပ်က္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာစဥ္ကာလ အတြင္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကာလ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ကာလအတြင္း လူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုး အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္သည္ဟ၍ူ ပင္ေျပာဆိုလို႔ ရႏိုင္ပါသည္။ အထိအခိုက္ အက်အနာႀကီးသျဖင့္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ေသနတ္ျပန္ေဖာက္ကာ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ပ်က္ျပားသြားေတာ့မည္လားဟူသည့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာၾကရပါသည္။

 
စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ မည္သူမွ်မျငင္းႏိုင္ပါ။ စစ္ပြဲမ်ား ပေပ်ာက္သြားေစဖို႔ဆိုလွ်င္ စစ္ပြဲမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းခံျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္လမ္းမွ တစ္ပါး အျခားမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔အဖို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိထားသင့္သည့္အခ်က္မွာ စစ္ပြဲမ်ားကို စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ေျဖရွင္းနည္းအမွားသာ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားကို စစ္ပြဲျဖင့္ ေျဖရွင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ျပႆနာမ်ားကို အင္အားျဖင့္ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အင္အားအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆိုသည္မွာ ယုတိၲေဗဒအရပင္လွ်င္ သဘာဝမက်သည့္ အယူအဆမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲမ်ားကို စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ား နဂံဳးမခ်ဳပ္ႏိုင္ပါ။ သည္နည္းနာမွာ မုန္းစကို ရွည္ေစၿပီး မီးစကို ပိုမိုေလာင္ၿမိဳက္ရန္ ဓာတ္ဆီေလာင္းသလို ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မိမိတို႔တိုင္းျပည္ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းႀကီးက အထင္ရွားဆံုး သက္ေသႀကီးပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ စစ္ပြဲမ်ားကို စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္သာ နိဂံုးခ်ဳပ္ေစမည္ဆိုသည့္အယူအဆမွာ မ်က္ေမွာက္ ယဥ္ေက်းေသာကမၻာႀကီးတြင္ အလြန္မတန္ ေသးသိမ္က်ဥ္းေျမာင္း လွသည့္ စစ္ဝါဒသက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အင္အား အေျခခံျဖင့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းသည္ စည္းလံုးညီၫြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုထူေထာင္ရာတြင္ အႀကီးမားဆံုး အဟန္႔အတားႀကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုလို ကခ်င္ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကို လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ ကိစၥမွာ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို ပ်က္စီးေစလိုသည့္သေဘာပင္ သက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္အသိအမွတ္ျပဳေရး၊ အျပန္အလွန္ေလးစားေရး အျပန္အလွန္သည္းခံစိတ္ရွည္ေရးဆိုသည့္ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအၾကား မလြဲမေသြတည္ေဆာက္ရမည့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း အေျခခံသေဘာထားကို ခ်ိဳးဖ်က္လိုက္ရာလည္း က်ႏိုင္ပါသည္။

မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ပင္ျဖစ္ပါေစ ဤျဖစ္ရပ္မွာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ျဖစ္ရပ္အျဖစ္ ယူဆႏိုင္ပါသည္။ မိမိတို႔
သည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈကို အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေနရာအႏွံ႔ ေသနတ္သံမ်ား ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ ကာ ျပည္သူအမ်ား က်ီးလန္႔စာစားဘဝ ျပန္ေရာက္ရမည္ကို စိတ္ပူပန္မိပါသည္။


မိမိတို႔အားလံုး သံသယရွင္းစြာ ယံုၾကည္ထားၾကရမည့္အခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသစ္ပင္ကို ေသြးျဖင့္ေလာင္း၍ စိုက္ပ်ိဳးယူလို႔ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် မရႏိုင္ပါဆိုသည့္အခ်က္ကို ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို စြဲၿမဲစြာ လက္ကိုင္ထားၾကဖို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို စစ္ေရးျဖင့္ ဆက္လက္မေျဖရွင္း မိၾကဖို႔ တိုင္းျပည္မ်က္ႏွာ ေရွ႕ထားကာ အေလးအနက္ထား ေမတၲာရပ္ခံလိုက္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။