Thursday, October 2, 2014

UPWC ႏွင့္ NCCT ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔မွတ္တမ္းအက်ဥ္း (၂၂.၉.၂၀၁၄)

(သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္)

 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ ငန္းေကာ္ မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံ လုံး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္း အဖြဲ႕ (NCCT) တို႔၏ ဆဌမ အႀကိမ္ေျမာက္ တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အတြက္ တစ္ခု တည္းေသာမူၾကမ္း (Single Text) ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (Myanmar Peace Center) တြင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ကို နံနက္ ၉းဝဝ နာရီမွ ညေန ၄းဝဝ နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း အခန္း၌ ပါဝင္ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ စစ္ဘက္္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ား၏ Code of Conduct ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အပိုဒ္ ၁၃/ ၁၄/ ၁၅ ကိုေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ရန္မလြယ္ကူေသးသည့္ အတြက္ ၎အခန္းကို ေက်ာ္၍ အျခားကဏ္႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေနာက္ ၿပီးခဲ့သည့္အႀကိမ္မွ သေဘာတူညီထားသည့္ Single Text တတိယမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳကာ စတုတၳမူၾကမ္း ထြက္ရွိလာေရးအတြက္ စတင္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တူညီသည့္ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို မရရွိခဲ့ပါ။
ပထမေန႔ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးမွ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
Single Text တတိယမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳသည္။
အခန္း (၂) (ဂ) မွ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္တြင္ နိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေပါင္းစုံပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းေတြ ရွိသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္ စာသားကို UPWC က ျပန္ထည့္သည္။
ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို တည္ေဆာက္နိုင္ေရး စာသားကို UPWC က လက္မခံ၍ အနီေရာင္ ျပန္ျဖစ္သြားသည္။
အခန္း (၂) (ဃ) ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ နိုင္ငံေရး ဆႏၵ စကားလုံးကို UPWC က လက္မခံသည့္ အျပင္ တစ္ပိုဒ္လုံး အနီျပန္ျဖစ္သည္။
အခန္း (၃) (၅) (က) စာပိုဒ္ NCCT ၏  အဓမၼ ႏွင့္ UPWC ၏ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း ႏွစ္ခုစလုံးကို ျဖဳတ္ရန္ ႏွစ္ဘက္က သေဘာတူၾကသည္။
အခန္း (၃) (၅) (ဂ) တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ျဖစ္ေစဟု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူၾကသည္။ လိုအပ္လာပါက အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း စာသားကို NCCT ဘက္မွ ျပန္လည္စဥ္းစားမည္။
အခန္း (၃) (၅) (စ်) တြင္ NCCT ဘက္မွ အနီေရာင္ စာသားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳထားသည့္ အခ်က္ျဖင့္ အစားထိုးသည္။

UPWC ႏွင့္ NCCT ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔မွတ္တမ္းအက်ဥ္း (၂၃.၉.၂၀၁၄)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔၏ တစ္ခုတည္းေသာမူၾကမ္း (Single Text) ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ကို နံနက္ ၁၀း၁၅ နာရီမွ ညေန ၃း၃၀ နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ႏွစ္ဘက္ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ Single Text တတိယမူၾကမ္း၏ အခန္း (၃) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အခန္း (၄) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရးကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ တပ္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥမ်ား၊ အပစ္ရပ္နယ္ေၿမ ဆိုသည့္ စကားရပ္အေပၚ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ထို႔အတူ Single Text တစ္ခုလုံးကို NCCT အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ လိုလားေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ မူၾကမ္းကို အရင္တင္သြင္းေစၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုလားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဒုတိယေန႔ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးမွ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
(၁) အခန္း ၃။ ၅(ဂ)  စာပိုဒ္ပါ စာသားအားလုံးကို အနက္ေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ သေဘာတူသည္။
ႁခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ NCCT ဘက္က  အပစ္ရပ္နယ္ေၿမ ဆိုသည့္ စကားလုံးအား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤစာပိုဒ္အား ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္သေဘာတူသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

(၂) အခန္း ၃။ စာပိုဒ္ ၆ ပါ
လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ NCCT ဘက္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း ကိစၥကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ေလၽွာ့ခ်သြားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စာသားကို ထည့္သြင္းရန္ အဆိုျပဳသည္။

(၃) အခန္း (၃) စာပိုဒ္ ရ။
ၿပီးခဲ့သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ (၄) အတိုင္း ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္။

(၄) အခန္း ၃၊ အပိုဒ္ ၉ (ဃ) ႏွင့္ (င) ေပါင္း၍
(ဃ) ျပည္သူလူထုထံမွ  ေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ စားေရရိကၡာ၊ လုပ္အား ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို အဓမၼေတာင္းခံရယူျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ဟုေဖာ္ျပရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူသည္။

(၅) အခန္း (၃) စာပိုဒ္ ၉ (ဋ) ကို  
ျပည္သူလူထု၏ စားနပ္ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရာင္း ခ်ျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန႔္တားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ဟုေဖာ္ျပရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူသည္။

(၆) အခန္း (၃) စာပိုဒ္ ၁၀ (ခ)
လက္ရွိေနထိုင္ရာေဒသ အပါအဝင္ စကားရပ္ကို ျဖဳတ္ရန္ သေဘာတူသည္။

(၇) အခန္း (၄) အပိုဒ္ ၁၁၊ ၁၂ ကို ယခင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ (၆) အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(၈) အခန္း (၄) အပိုဒ္ ၁၃၊ ၁၄၊ ၁၅ ကို ကြက္လပ္မထားဘဲ ယခင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ (၆) အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္။

(၉) အခန္း (၄) အပိုဒ္ ၁၆ ကို
ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္ညႇိႏွိုင္း၍ လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ သေဘာတူသည္။ ဟု အစားထိုးသည္။

(၁၀) အခန္း (၅) ၂၀ (စ) တြင္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျခင္း (NCCT)
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းျခင္း (UPWC) ဟု သုံးႏွုန္းရန္  အဆိုုျပဳသည္။

UPWC ႏွင့္ NCCT ေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔မွတ္တမ္းအက်ဥ္း (၂၄.၉.၂၀၁၄)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔၏ တစ္ခုတည္းေသာမူၾကမ္း (Single Text) ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔အျဖစ္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔၌ နံနက္ ၁၀းဝဝ နာရီမွ ညေန ၅းဝဝ နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ႏွစ္ဘက္ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ Single Text တတိယမူၾကမ္း၏ အခန္း (၅) ျဖစ္သည့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ နိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံခ်မွတ္ျခင္း (Road Map) ကိစၥကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ UPWC ဘက္မွ တင္ျပထားေသာ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွု ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းၾကမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ အမည္တပ္မည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ယေန႔ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ UPWC ဘက္ကေရာ NCCT ဘက္ကပါ ႀကိတ္ဝိုင္းကေလးႏွင့္ ကိုယ့္အုပ္စု သူ႔အုပ္စု ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း အခန္းကို ေဆြးေႏြးရာ၌ UPWC ဘက္က တို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးကိုသာ ဦးစားေပးေဖာ္ျပလိုၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ဆိုသည္ကိုေတာ့ ခ်န္လွန္ထားခ်င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအေပၚ လႊမ္းမိုးသည့္ စကားရပ္မ်ားကိုလည္း သေဘာတူရန္ ဝန္ေလးေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
တတိယေန႔ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးမွ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
အခန္း ၅၊ အပိုဒ္ ၂၀ (ဇ)
(ဇ) လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ စာသားကိုျဖဳတ္၍ (ဂ) တြင္ သြားေပါင္းသည္။
(ဂ) ထိုမူေဘာင္ကိုအေျခခံ၍ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။ ဟု UPWC က ျပန္လည္ျပင္ဆင္သြားရန္ အဆိုျပဳသည္။

အခန္း ၅၊ အပိုဒ္ ၂၁ တြင္ စာပိုဒ္ ေရွ႕ေနာက္ အေျပာင္းအလဲလုပ္သည္။
(ဂ) ကို (က) လို႔ေျပာင္း၊ (က) ကို (ခ) အျဖစ္ေရြ႕၊ (ခ) က (ဂ) ျဖစ္သြား၊
အပိုဒ္ ၂၁ (ဂ)  စာပိုဒ္ကို
(ဂ) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္က်င္းပနိုင္ေရး ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ပူးတြဲဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးၿပီးခ်င္း- ဟုေျပာင္းေရးသည္။
၂၁ (ဂ) စာပိုဒ္ (၂) အျခားလိုအပ္ေသာ ပူးတြဲ ေကာ္မီတီမ်ား ေနရာတြင္
         (၂)  အဆိုပါေကာ္မတီသည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာ မူ ေဘာင္ခ်မွတ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား အပါ အဝင္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္း၍ ႀကီးၾကပ္လမ္းညြန္ရမည္ ။ ဟု NCCT ဘက္မွ ေျပာင္းေရးရန္ အဆိုျပဳသည္။

အခန္း ၅၊ အပိုဒ္ ၂၁ (င) ကို ထည့္သြင္းရန္မလိုပါဟု UPWC မွ တင္ျပပါသည္။

အခန္း ၅၊ အပိုဒ္ ၂၂ (က) ႏွင့္ (ခ) မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သြားသည္။
(က) နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔ပါ၀င္ေသာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရားဝင္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ၾကရမည္။

(က) နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္တြင့္ ေအာက္ပါအစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ရမည္-
(၁) အစိုးရ
(၂) လႊတ္ေတာ္
(၃) တပ္မေတာ္
(၄) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
(၅) နိုင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(၆) တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(၇) ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထိုက္သူမ်ား (UPWC)

 (ခ) အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အစုတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ကဏ္႑အလိုက္ သင့္ေတာ္သလို ပါ၀င္ေစရမည္။

(ခ) တိုင္းရင္းသားကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အစုတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ သက္ဆိုင္ရာကဏ္႑အလိုက္ သင့္ေတာ္သလို ပါ၀င္ေစရမည္။ (NCCT)


UPWC ႏွင့္ NCCT ေဆြးေႏြးပြဲ စတုတၳေန႔မွတ္တမ္းအက်ဥ္း (၂၅.၉.၂၀၁၄)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔၏ တစ္ခုတည္းေသာမူၾကမ္း (Single Text) ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ စတုတၳေန႔အျဖစ္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔၌ နံနက္ ၉းဝဝ နာရီမွ ညေန ၃း၃၀ နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ ႏွစ္ဘက္ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းအပိုင္းတြင္ ပါဝင္ေသာ DDR ကိစၥ SSR ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေနာက္ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံပြဲအဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္မည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပါသည္။ UPWC ဘက္က အစိုးရကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ ဆိုၿပီး သုံးဖြဲ႕ကိုယ္စားျပဳပါဝင္သကဲ့သို႔ NCCT ဘက္ကလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလိုင္း၊ ပါတီလိုင္း၊ တပ္လိုင္း ဆိုၿပီး ကိုယ္စားျပဳမည္ဆိုရင္ လက္ခံမလားဆိုသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရာ အေျဖမရေပ။ ထိုေနာက္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကမည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္အဆင့္တြင္ မည္သူေတြက မည္သည့္ အခ်ိဳးအစားႏွင့္ ပါဝင္ၾကမည္ကို ေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း သေဘာတူညီမွုကို မရရွိခဲ့ပါ။
ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအဖို႔ အေရးႀကီးသည့္အခန္းျဖစ္သည့္ ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား အခန္းတြင္လည္း မူလႏွစ္ဘက္အဆိုျပဳထားသည့္အတိုင္းသာ ျပန္လည္ထားရွိၿပီး အလုပ္အဖြဲ႕ကို တာဝန္ေပးအပ္ကာ အေသးစိတ္ ဆက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ပိုေနျမဲၾကားေနျမဲအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၾကားကာလအစီအစဥ္ကို UPWC ဘက္က လက္ခံေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အပိုင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အပိုင္းတြင္ ႏွစ္ဘက္တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ကြဲျပားေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ Single Text မူၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းျခင္း/ အတည္ျပဳျခင္း ဟူ၍ ရပ္တည္ခ်က္ ကြဲျပားေနၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အဆင့္ဆင့္ကို ေရွာင္ကြင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ကို UPWC ဘက္က မလိုလားသလို နိုင္ငံတကာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ႏွင့္သာ ပါဝင္ေစလိုၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ထည့္သြင္းရန္ UPWC ဘက္က ဆႏၵမရွိၾကပါ။
စတုတၳေန႔ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးမွ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
အခန္း (၅) အပိုဒ္ ၂၁၊ (က) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထပ္မံျပင္ဆင္သည္။
(က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္က်င္းပနိုင္ေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ပူးတြဲဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးၿပီးခ်င္း ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္။
(၁) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွုေကာ္မီတီ/ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။
(၂) အဆိုပါေကာ္မတီသည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား အပါအဝင္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္း၍ ႀကီးၾကပ္လမ္းညြန္ရမည္။

အခန္း (၅) အပိုဒ္ ၂၂၊ (က) တြင္ေဖာ္ျပမည့္ UPWC ၏ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္မည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းသြားၿပီး ေနာက္မွ ဆက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆုံးျဖတ္သည္။

အခန္း (၆) အပိုဒ္ ၂၅
ၾကားကာလအစီအစဥ္ကို ႏွစ္ဘက္လုံးက လက္ခံသည္။ ႏွစ္ဘက္တင္ျပထားသည့္ အခ်က္ကို လက္ရွိအတိုင္းထားၿပီး အလုပ္အဖြဲ႕ကို တာဝန္ေပးအပ္၍ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဗိုလ္ေနျမဲက်ားေနျမဲအတိုင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

အခန္း (၆) အပိုဒ္ ၂၆ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျပန္ျဖစ္သြားသည္။
   ၂၆။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳျခင္း
         ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းျခင္း

(က) ဤသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အားလုံးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ သေဘာတူသည္။
(က) ဤသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အားလုံးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ သေဘာတူသည္။

(ခ) ဤသေဘာတူညီခ်က္အား လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ အနီးကပ္ဆုံး က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ သေဘာတူသည္/ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ သေဘာတူသည္။

(ဂ) နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူေဘာင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းကာ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ သေဘာတူသည္/ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရန္ သေဘာတူသည္။

အခန္း (၇) အပိုဒ္ ၂၉ တြင္ မူလစာပိုဒ္အား ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပရန္ အဆိုျပဳသည္။
၂၉။ ညႇိႏွိုင္းေျဖရွင္းျခင္း
(က) ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ လိုက္နာရမည့္တာဝန္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေျပလည္မွု ေပၚေပါက္လၽွင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းသည့္ နည္းလမ္းကို အေျခခံ၍ ေျဖရွင္းရမည္။
(ခ) အပိုဒ္ခြဲ (က) အရ ေျဖရွင္းရာတြင္ ေျပလည္မွုမရရွိပါက ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ/ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ သို႔တင္ျပၿပီး ယင္းေကာ္မီတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။


UPWC ႏွင့္ NCCT ေဆြးေႏြးပြဲ ပဥၥမေန႔မွတ္တမ္းအက်ဥ္း (၂၆.၉.၂၀၁၄)
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္နိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔၏ တစ္ခုတည္းေသာမူၾကမ္း (Single Text) ျဖစ္ေျမာက္ေရး ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ ပဥၥမေန႔အျဖစ္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔၌ နံနက္ ၁၀း၃၀ နာရီမွ ညေန ၄း၃၀ နာရီထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထိုသို႔ ႏွစ္ဘက္ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးရာတြင္
Single Text မူၾကမ္းအား မေန႔က အခန္းအဆုံးထိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ရွိေနေသးသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္၍ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ Road Map အပိုင္း၌ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏွိုင္း၍ ပူးေပါင္းေရးဆြဲသြားရန္ အဆိုျပဳၾကေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ကာ ႏွစ္ဖက္လိုခ်င္သည့္ ပုံစံကိုသာ ကိုယ္စီေရးဆြဲ၍ ႏွစ္စုံတင္ရန္ အဆိုျပဳသည္။ ႏွစ္ဘက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းသည့္ပုံစံျဖင့္ မေရးဆြဲဘဲ Road Map ကိုယ္စီ ေရးၾကမည္ဆိုလၽွင္ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု NCCT ဘက္က တင္ျပခဲ့ပါသည္။ NCCT ႏွင့္ UPWC တို႔၏ ႏွစ္ဘက္ အလုပ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲကို လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ခါတိုင္းပါဝင္ေနက်ျဖစ္သည့္ နိုင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စတုတၳမူၾကမ္း) ကို အတည္ျပဳၾကၿပီး ႏွစ္ဘက္အဖြဲ႕၏ ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို မီဒီယာမ်ားသို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
(အဆိုပါ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ေနာက္ဆက္တြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။)
  ယခုရရွိလာသည့္ တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စတုတၳမူၾကမ္း) တြင္ တိုးတက္မွု ႀကီးႀကီးမားမားမေတြ႕ရဘဲ ယခင္ သေဘာတူညီမွု မရရွိေသးသည့္ အခ်က္မ်ားကိုသာ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္သြားၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

၃။ ပဥၥမေန႔ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးမွ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
အခန္း (၅) အပိုဒ္ ၂၁၊ (က) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည္။
(က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးသူမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္က်င္းပနိုင္ေရးႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ပူးတြဲဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးၿပီးခ်င္း ေအာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္-
(၁) ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွုေကာ္မီတီ/ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မတီ ကို ဖြဲ႕စည္းရမည္။

(၂) အျခားလိုအပ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား

(၂) အဆိုပါေကာ္မတီသည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွုဆိုင္ရာ မူေဘာင္ခ်မွတ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွု ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမ်ား အပါအဝင္ အျခားလိုအပ္ေသာ ပူးတြဲေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း လိုအပ္သလို ဖြဲ႕စည္း၍ ႀကီးၾကပ္လမ္းညြန္ရမည္။


အပိုဒ္ ၂၀
(ဂ) ထိုမူေဘာင္ကိုအေျခခံ၍ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။

(ဂ) ထိုမူေဘာင္ကိုအေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။

(ဂ) ထိုမူေဘာင္ကိုအေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း။
ထိုနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း

(ဂ) ထိုမူေဘာင္ကိုအေျခခံ၍ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း။
(မွတ္ခ်က္- UPWC ဘက္ကလက္မခံ၍ မထည့္ပါ။ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္)

အခန္း (၅) အပိုဒ္ ၂၀ (ဃ) လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစညး္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာက္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဟု UPWC က အဆိုျပဳ
မွတ္ခ်က္ - ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အပိုဒ္ ၂၀ ပါ Road Map ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္စီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ မူႏွစ္စုံကို ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တင္ျပသြားမည္။
အခန္း (၅) ၂၂ (ဃ) ျပည္ေထာင္စုညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေျခခံ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီၾကသည္။


ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
တစ္နိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာညႇိႏွိုင္းအဖြဲ႕ တို႔၏
ပူးတြဲသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

၁။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္နိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းအဖြဲ႕ တို႔သည္ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲနိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းအေပၚ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးျခင္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ ျမန္မာနိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔ထိ ယခင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမွ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညႇိႏွိုင္းၾကရာတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မွု၊ ယုံၾကည္မွုမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမွုမ်ား ပိုမိုရရွိခဲ့ပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲမွ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (စတုတၳမူၾကမ္း) ကို အတည္ျပဳနိုင္ခဲ့ပါသည္။

၃။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထပ္မံက်င္းပရန္ႏွင့္ က်င္းပမည့္ရက္ကို ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ညႇိႏွိုင္းရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။

၄။ ဤေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည့္ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွုရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အျမန္ဆုံးခ်ဳပ္ဆိုနိုင္ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အျမန္ဆုံးက်င္းပကာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

*****

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။