Friday, October 24, 2014

တပ္မေတာ္က တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လုိလားမႈ ရွိ မရွိ သံသယျဖစ္ေနရဟု UNFC ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္

(Eleven Media Group)

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေနၿပီး တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ အျခားေသာတုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အသာစီးယူလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လုိလားမႈ ရွိ၊ မရွိ သံသယျဖစ္လာေနရပါသည္ဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၁ ဖြဲ႕ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 
UNFC ၏ပထမအႀကိမ္ညီလာခံမွ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ပထမအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းကို ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ပါေသာ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

UNFC ၏ ပထမအႀကိမ္ေကာင္စီမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္သက္ဆုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအေျခအေန၊ ျပည္တြင္းအေျခအေန၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ရန္အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေသာ ေဆြးေႏြးပြဲအေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္ၿပီး အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု UNFC ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံျဖင့္စုဖြဲ႕ထားေသာႏုိင္ငံ၌ မဟာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒႏွင့္ အတုအေယာင္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို အာဏာရအစိုးရအဆက္ဆက္တုိ႔က အဓမၼက်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေပၚေနရေၾကာင္း၊ ယင္းျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ လူမ်ဳိးစုံျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡမ်ဳိးစုံႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ဒီမုိကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အေျခအေနႏွင့္ကုိက္ညီစြာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမျပဳႏုိင္သမွ် အက်ပ္အတည္းမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ႐ႈျမင္သည္ဟု UNFC ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာဏာရအစိုးရအဆက္ဆက္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖမရွာဘဲ စစ္အင္အားျဖင့္သာ အဓိကထားေျဖရွင္းလာခဲ့သျဖင့္ ယေန႔တုိင္ ေျပလည္မႈမရရွိေသးေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုေျပာေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တန္းတူျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနရသည္ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ပါ၀င္သည္။

UNFC သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ UNFC အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းသြားႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္း နည္းလမ္းရွာသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

"မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံး၏အက်ဳိးအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္ေသာ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မ်ဳိးခ်စ္ျပည္ခ်စ္အင္အားစုမ်ားအားလုံး ခုိင္မာစြာလက္တြဲ၍ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ ကမ္းလွမ္းႏႈိးေဆာ္ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္" ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

UNFC ပထမအႀကိမ္ညီလာခံကို ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ UNFC ၏ (၂၀၁၄ -၂၀၁၆) သက္တမ္းကာလအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၀င္ ၄၂ ဦးအနက္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၁၂ ဦးကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ယခင္ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ဒုတိယဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လပင္ ဥကၠ႒တာ၀န္ကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။