Monday, October 27, 2014

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ လိပ္ခဲတည္းလည္း ျဖစ္ေနဆဲ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

အစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အရ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးေျဖ ရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ လည္း လက္ေတြ႔ တြင္ ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ယေန႔ထိ ေျပလည္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသစ္ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းထား သည့္ ေကာင္စီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

“အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တန္းတူျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ေနာက္ျပန္ ဆုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနရသည္" ဟု ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

UNFC ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေကာင္စီအစည္းအေဝးကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္မွ ၂၂ ရက္ထိ ထုိင္းနယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းတုိ႔ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း အပါအဝင္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကုိ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစုိးရက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ နုိင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖမရွာပဲ စစ္အင္အားျဖင့္သာ အဓိက ေျဖရွင္းေနခဲ့သျဖင့္ ယေန႔တုိင္ေျပလည္မႈ မရရွိေသးေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တူညီမႈ မရွိေၾကာင္း UNFC ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခူဦးရယ္ က ေျပာသည္။

“တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစုိးရက ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္မယ္လုိ႔ ေျပာေပမဲ့ ဒီေန႔ထိ သူတို႔ေျပာေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဆုိတာက အတုအေယာင္ ျပည္ေထာင္စုေပါ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ သေဘာတူထားခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို႔ က်ေနာ္တို႔ ျငင္းဆိုတာ ျဖစ္တယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား စဥ္ဆက္ မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ တျခားေသာ တုိင္းရင္သားျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားမႈ ရွိ၊ မရွိ UNFC က သံသယ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္းႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလဆန္းပုိင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ အက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းတပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) တုိ႔ႏွင့္ အစုိးရ စစ္တပ္တုိ႔ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့သလုိ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္လည္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (KIA) ၏ တပ္စခန္း ဆုတ္ခြာရန္ အစိုးရက အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိေပးခဲ့သျဖင့္ ယေန႔ထိ ႏွစ္ဖက္စစ္ေရးတင္းမာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

UNFC သည္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ အျမန္ဆံုး အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္က အခ်က္ ၅ ခ်က္ျဖင့္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သံုးရက္ၾကာ အစည္းအေဝးတြင္ UNFC တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သုေတသနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာဌာန၊ စည္းရံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဌာန၊ စည္းရံုးေရး သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဌာနဆုိင္ရာမ်ားတြင္လည္း ခုိင္မာသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ခူဦးရယ္ က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေန၊ ျပည္တြင္း အေျခအေန၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) တုိ႔၏ ညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးသပ္၍ အေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက တုိင္းရင္းသား ညီလာခံႀကီးမွ UNFC ကုိ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၂ ဖြဲ႔ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။