Monday, October 20, 2014

စကားလံုး ေဘာင္းဘီက်ပ္ျခင္း

(Mizzima)

အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားၾကားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စကားလံုးႏွစ္လံုးႏွင့္ အက်ပ္အသပ္ႏြံထဲမွ ထြက္မရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လင္းလင္းဆိုရေသာ္ စကားလံုး ေဘာင္းဘီက်ပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ အစဥ္အဆက္ ႐ိုက္သြင္းထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို အ႐ိုးခံ ျပည္သူမ်ားက အစ၊ နယ္ပယ္စံုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ကို သာမန္ျပည္သူတို႔ထက္ ပိုသာေသာ အခြင့္အေရး ရရွိထားသည့္ သတင္းေထာက္၊ အယ္ဒီတာအစရွိသည့္ သတင္းသမားမ်ားအလယ္၊ ႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အဆံုး လိုလိုခ်င္ခ်င္ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသိနားမလည္ဘဲႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ခံေနၾကရသည္၊ သံုးစြဲေနၾကသည္။


ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ ဖက္ဒရယ္ဆိုေသာ စကားလံုးျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ကို မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ခ်ီ စစ္ပြဲႏွင့္ ဆင္းရဲမႈႏြံထဲေန တိုင္းရင္းသားတို႔ နားလည္သည္က တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္က အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပည္သူကို သင္ၾကားေလ့က်က္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု စု႐ံုးေနထိုင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူ၏။

ယခင္က Union of Burma၊ ေနာက္ေတာ့ Union of Myanmar ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံဟု ျမန္မာျပန္သည္၊ တိုင္းရင္းသားေတြ စုေပါင္း ပါဝင္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဟု ေခၚသည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္သည္။ ဖက္ဒရယ္ကို ခြဲထြက္ေရးမူဟု အနက္ထုဆစ္ရင္း စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည္မွာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြေတာ့ အျမတ္မထြက္၊ စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္ အဆက္ဆက္သာ ဆယ္သက္စားမကုန္ ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရသစ္၏ အေရးတႀကီး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပါလာသည္။ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ႏွင့္၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ မထိပါးႏွင့္၊ က်န္တာအကုန္ ညႇိႏိႈင္းမည္ဟု ေျပာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ထိုမူႏွင့္ သူအလုပ္ လုပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔ကလည္း အခြင့္အေရးရသည္ႏွင့္ တစ္သက္လံုး ေျပာဆိုခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ကို ျပန္ေျပာလာသည္။ အစိုးရေရာ စစ္တပ္ပါ လက္ခံလိုက္သည္။ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ သြားၾကမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ စစ္တပ္
ကလည္း ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္ေပါ့ဟု တိုင္းရင္းသားတို႔က ဆိုသည္။


ဒီတြင္ပင္ စကားလံုးေဘာင္းဘီက်ပ္သည့္အျဖစ္ ေရာက္လာသည္။ ဟန္ေဆာင္မရ၊ ထိန္းမရႏွင့္ အေနခက္ကုန္ေတာ့သည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စကားလံုးက ႏွစ္လံုးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရက ကြာျခားေနသည္။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါတိုင္း ျပည္ေထာင္စုဟု ေခၚ၍ရပါသလား၊ ဖက္ဒရယ္၏ အႏွစ္အသားကို ဘယ္နားထားမလဲ။ ေရာခ်လိုက္လို႔ရသည့္ ျပႆနာ မဟုတ္တာကေတာ့ ေသခ်ာေနပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ တက္လာသည့္ အစိုးရျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို သြားထားသည္ဟု ေျပာသည္။ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ အေျခခံဥပေဒႀကီးကို အဖံုးမွစ၍ တစ္အုပ္လံုး ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ျပန္ေရးရန္ ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ျဖစ္ေနၿပီဟု အေၾကာင္းျပသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔က ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္စစ္စစ္ ဖြဲ႔ေစခ်င္သည္ဟု ေတာင္းဆိုသည္။

စစ္အာဏာရွင္တို႔က ဗ်ဴဟာေျမာက္ႏိုင္ငံေရးကို ကစားသည္၊ အတိုးအဆုတ္အခ်ဳပ္အခြာႏွင့္ သြားသည္။ တိုင္းရင္းသားတို႔ကလည္း ေနာေက်ေအာင္ ေကာ့ပ်ံလန္ခံၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ကစားသည့္အကြက္အတြင္း မဝင္ရန္ႏွင့္ တန္ျပန္ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ၂၁ ရာစု ျမင္ကြင္းတြင္ သြားေနသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ႏွစ္ဖက္စလံုး မညစ္မွ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးကို စိတ္ျဖဴျဖဴျဖင့္ ေျဖရွင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီမိုးမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ ဒလေဟာ ရြာသြန္းၿဖိဳးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔တည္းမဟုတ္က ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္ေထာင္စု၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ အာဏာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ ခြဲေဝမႈစသည့္ စကားလံုးေဘာင္းဘီတို႔ က်ပ္ေနၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္၊ သို႔ဆိုလွ်င္ ေရွ႕မတိုး ေနာက္ဆုတ္ဆုတ္ျဖင့္ အစိမ္းရွင္တို႔ ေလာကထဲ၌သာ က်င္လည္ၾကရဦးမည္ဟု မဇၩိမက ယံုၾကည္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။