Tuesday, September 2, 2014

UNFC မွ ေကအင္န္ယူ ႏုတ္ထြက္ျခင္း တိုင္းရင္းသားညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲႏိုင္ဟု ေခါင္းေဆာင္မ်ား သတိေပး

(Mizzima)

ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မွ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး  ယာယီႏုတ္ထြက္သြားသည့္အေပၚ တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႔မ်ား စိတ္၀မ္းကြဲႏိုင္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္မဟုတ္ဟု တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္တို႔က သံုးသပ္လိုက္သည္။

UNFC ညီလာခံကို ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ UNFC အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ ယာယီႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မူတူးေစဖိုး၏ လက္မွတ္ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လုိက္သည့္အေပၚ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက သတိေပးသံုးသပ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားစည္းလံုးရန္ လိုအပ္ၿပီး KNU ခြဲထြက္သြားျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ရပ္မဟုတ္ဟု မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း ႏိုင္ေငြသိန္းက ဆိုသည္။
“လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက သူ႔အစုနဲ႔သူ စည္းလံုးရမယ္၊ တစ္ဖြဲ႔တည္း ခြဲထြက္တာက အေျခအေနမေကာင္းဘူး”ဟု ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား အလားတူသေဘာထားကြဲျပားမႈမ်ားရွိလာပါက ဆက္လက္ညႇိႏႈိင္းကာ စိတ္ရွည္ၾကရန္လည္း ႏိုင္ေငြသိန္းက တိုက္တြန္းသည္။

KNU သည္ သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ သီးျခားစီ၊ သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုမႈ ေျခာက္ႀကိမ္တိုင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ မထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ သမၼတႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမႈအတြင္း ၂၀၁၅ အလြန္တြင္လည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ သေဘာထားေပးျခင္းသည္ ကရင္လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ဆႏၵမဟုတ္ဟု ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုတစ္ဖန္ UNFC အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကိုပါ ၿပိဳကြဲသြားႏိုင္သည္ဟု ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ဒု-ဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စိုးက “ညီလာခံက သူ႔သေဘာသူ ႏုတ္ထြက္တာက တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ထိခိုက္တယ္။ ကရင္လူထုကို ကိုယ္စားမျပဳဘူး”ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ UNFC အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ KNU ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ UNFC ၏ ညီလာခံတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုမူကို ေဆြးေႏြးရာ အစုအဖြဲ႔ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ သေဘာထားကြဲလြဲရာမွ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေစာကြယ္ထူး၀င္းက ဆိုသည္။ KNU က တိုင္းရင္းသားအင္အားစု အားလံုးပါ၀င္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ထားရွိကာ ထုိရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္လို လားလ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာသည္။
“UNFC ထဲမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ဥကၠ႒ေတြ အတြင္းေရးမွဴးေတြက လက္ရွိေျပာင္းလဲေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေပၚမွာ လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေနအထားမရွိဘူး”ဟုလည္း ဆိုသည္။

အလားတူပင္ KNU ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ပဒိုေစာတာဒိုမူးကလည္း တိုင္းရင္းသား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခန္းက႑ကုိေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ UNFC အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းမွာ KNU အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မဟုတ္ဟု တုံ႔ျပန္သည္။

“ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ UNFC ထဲမွာ ပါတယ္နဲ႔ မပါဘူးဆိုတာ KNU အတြက္ေတာ့ သိပ္မထူးပါဘူး၊ ဆိုလိုခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိုင္းရင္းသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရွာၿပီး လုပ္တာရယ္၊ သူတို႔ ဘံုရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုရင္လည္း တူတဲ့ဟာေတြ လုပ္ၾကမယ္၊ မတူတဲ့ဟာဆိုရင္ ေပၚလစီအရ ခြဲလုပ္ၾကမယ္”ဟု ေျပာသည္။

UNFC အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ KNU  ရပ္ဆိုင္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း
UNFC အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွ KNU ရပ္ဆိုင္းရသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကို KNU ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေစာမူတူးေစဖိုး၏ UNFC သို႔ ေပးပို႔သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ “UNFC မွ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳလုပ္ပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးက မွတ္ယူထားပါသည္”ဟု ပါရွိသည္။

အလားတူပင္ “အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိခိုက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းလုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို KNU က လံုး၀ လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ”ဟု အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

KNU ဒု-ဥကၠ႒ကလည္း အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔  
KNU ဒု-ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကလည္း UNFC သို႔ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္ရပ္ေပးပို႔ခဲ့ေသးသည္။ အဆိုပါစာတြင္ “တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ခိုင္မာသည့္တပ္ေပါင္းစု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္တပ္တစ္အား ႀကိဳးပမ္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ကိုလည္း အေလးအနက္ တင္ျပအပ္ပါသည္”ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔မႈကို KNU ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ား မသိရွိဟု ပဒိုေစာတာဒုိမူးက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္မသိဘူး၊ ညီလာခံတက္ေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ေမးၾကည့္ေတာ့လည္း သူတို႔က မသိဘူးတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ေကာ္မီတီ တစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘာမွမသိရဘူးလို႔ ယူဆရ႐ံုတင္မကဘူး။ တည့္တည့္ႀကီး ေျပာလို႔ရတယ္”ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္၏ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔မႈသည္ (၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ KNU ကြန္ဂရက္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မဟာမိတ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အခန္းက႑မူ၀ါဒအရ ပို႔ခဲ့ျခင္းဟု ကာယကံရွင္က ဆိုသည္။

“တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ တပ္ေပါင္းစု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္မွာ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မူအတိုင္း လိုက္နာလုပ္ေဆာင္တာပါ၊ ဒီမူ သေဘာထားေတြက ရွိၿပီးသား မူေတြပါ။ မူေတြက ေျပာင္းလဲမႈမ ရွိေသးပါဘူး”ဟု ေျပာသည္။

UNFC သို႔ ေပးပို႔စာတြင္ ေကအင္န္ယူကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာထားမတူညီျခင္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့မႈအေပၚ KNU မွ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပန္လည္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ညီလာခံေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းကိုလည္း KNU ကိုယ္စား အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္ေၾကာင္းလည္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

KNU ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒု-ဥကၠ႒တို႔၏ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ခ်က္ ႏွစ္ေစာင္အေပၚ တုံ႔ျပန္ခ်က္
UNFC သို႔ KNU က တစ္ေန႔တည္း အေၾကာင္းၾကားစာ ႏွစ္ေစာင္ေပးပို႔မႈႏွင့္ စာပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ကြဲျပားျခင္းအေပၚ ဒု-ဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က အမ်ားလက္ခံထားသည့္ KNU ကြန္ဂရက္မူအရ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ ေစာတာဒိုမူးကမူ “KNU မကြဲပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာထားေတြ ထုတ္ေဖာ္ၾကတယ္၊ မတူကြဲျပားတဲ့ အျမင္ေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးတယ္၊ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြက္ကေတာ့ လူႏွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္တာနဲ႔ ကြဲတယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရသလို၊ လက္တြဲသြားတာနဲ႔လည္း ခိုင္မာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ မရဘူး”ဟု ဆိုသည္။

KNU ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ UNFC အေျခအေန
စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္း က်င္းပမည့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံ၏ ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မည့္ အစည္းအေ၀းအမီ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) မွ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း ေပးပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက လာမည့္ UNFC ၏ သက္တမ္းတစ္ခုအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ား၌ KNU ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း  အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

“သူတို႔ (KNU) အေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္းကို အခ်ိန္မီပို႔ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိရင္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေရြးမယ့္ ေနရာမွာ သူတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ သူတို႔အေနနဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္စာရင္း ေပးပို႔ႏိုင္မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးလို႔ရမွာပါ”ဟု ႏိုင္ဟံသာက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ KNU က ျပင္ဆင္ေပးရန္ ညီလာခံကုိ တင္ျပထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာလည္း အျခား UNFC အဖြဲ႔၀င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား၏ သေဘာတူ ေထာက္ခံမႈမရွိသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိ UNFC အဖြဲ႔၀င္မ်ား လက္ခံႏိုင္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအခန္းမ်ား၏ အခ်ဳိ႕အခန္းငယ္မ်ား၌ ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက ဆက္ေျပာသည္။

KNU ကမူ UNFC ၏ စုဖြဲ႔မႈႏွင့္ အာဏာခြဲေ၀က်င့္သံုးေရး၌ ၎တို႔ လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို က်င့္သံုးသျဖင့္ “အဖြဲ႔၀င္ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုခု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို ထိခိုက္သည့္ ဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ကို KNU မွ လံုး၀လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါ”ဟု ေ၀ဖန္ထားကာ ၎အားလည္း ယေန႔ UNFC  သဘာပတိသို႔ လိပ္မူ၍ေပးပို႔ခဲ့သည့္ KNU ဥကၠ႒ မူတူးေစဖိုး၏ ေပးပို႔စာ၌လည္း ေဖာ္ျပေရးသားထားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ UNFC ႏွင့္ အျမင္မတူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလည္း KNU ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းေ၀း၌ အေက်အလည္ ဆက္လက္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒု-ဥကၠ႒ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္ကလည္း မဇၩိမကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လိုအပ္ေနသည့္ KNU ၏ အေရးေပၚဗဟို (သို႔) ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကုိ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ဆင့္ေခၚခ်က္ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လတ္တေလာ၌ အစည္းအေ၀းေခၚယူရန္ ဆင့္ေခၚခ်က္ မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ျဖစ္သူ ပဒိုေစာတာဒိုမူးက မဇၩိမကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KNU က တင္ျပထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု မူသစ္အရမူ UNFC ၌ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္းထားရွိသြားရန္၊ ထိုေအာက္၌ အတြင္းေရးမွဴး သုံးဦးက လုပ္ငန္းကိုင္တြင္ လည္ပတ္ရန္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး လက္ေအာက္၌ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဌာနခြဲမ်ားထားရွိ၍ ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ျဖစ္ကာ ၎မွာ လက္႐ ွိUNFC ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ လံုး၀ကြဲျပားသြားၿပီး ၎အား က်န ္UNFC အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ႏိုင္ဟံသာက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း UNFC ၏ လက္ရွိစုဖြဲ႔မႈပံုစံျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း KNU ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္သည့္ ပဒိုေစာတာဒိုမူးက မဇၩိမကုိ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးကို အတင္းဆြဲေစ့ၿပီးေတာ့ ယူနီေဖာင္းျဖစ္ေအာင္ တစ္ေသြးတစ္သံတစ္ မိန္႔နဲ႔ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ကြဲျပားတဲ့အျမင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာ လုပ္ေဆာင္ၿပီး မတူတာေတြ ခြဲလုပ္ၾကမယ္။ အဲဒီပံုစံမ်ဳိးနဲ႔သာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျဖစ္ေစမွာပါ”ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမူးက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ယေန႔ ဆက္လက္က်င္းပေသာ UNFC ၏ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံအစည္အေ၀း၌မူ UNFC ၏ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုသာ အၿပီးသတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ကာ က်န္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းက႑ကုိ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ အစည္းအေ၀း၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ KNU မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ အမည္စာရင္းကို ထိုအမီပို႔ေပးရန္ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ၌ က်န္တိုင္းရင္သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ UNFC အဖြဲ႕၏ ဗဟိုေကာ္မီတီ၀င္ ၄၀ ဦးေက်ာ္ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ၁၁ ဦးေက်ာ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ အမည္စာရင္းကုိ ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္အဖြဲ႔မွ မည္သူ႔ကို ကိုယ္စားလွယ္ ေပးပို႔ထားသည္ကို အေသးစိတ္ ေျဖၾကားေပးရန္ ႏိုင္ဟံသာက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

UNFC ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံအားၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္ အထိ က်င္းပကာ ၂၉ ရက္ ႏွင့္ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ ႏွစ္ရက္တာ ေခတၱရပ္နားထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းကုိ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ ၿပီးစီးရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးျပတ္မႈ မရွိခဲ့သျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္၌ ရက္တိုး၌ ထပ္မံက်င္းပရရန္ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။