Monday, September 1, 2014

UNFC ႏွင့္ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းမည္

(Mizzima)

ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ႏွင့္ ျပည္တြင္း ဒီမုိကေရစီအင္အားစုအဖြဲ႔အစည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈ ရွိ/မရွိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ရက္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္လိုက္သည္။

ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကရက္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ မိမိတုိ႔ အင္အားစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


“ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွာ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ အဲဒါကုိ ထပ္မံ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ လူထုပိုမိုပါ၀င္ နားလည္မႈရွိေအာင္ ထပ္မံၿပီး ဒီလုိေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္သြားဖို႔ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ ခ်မွတ္ထားတယ္”ဟု UNFC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္က ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၌ UNFC ႏွင့္ ျပည္တြင္းဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးရာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက္ တိက်သည့္ အာမခံခ်က္ရွိရန္၊ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံႀကီးတစ္ရပ္ က်င္းပရန္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္အတူ ဒီမုိကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈကုိ ပုိမုိျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္တုိ႔ အပါအ၀င္အခ်က္ ငါးခ်က္ သေဘာတူခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေဆြးေႏြးပြဲက အားရတယ္။ ကေန႔ တစ္ဆို႔ေနတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ျပည္တြင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ျပင္ဆင္တဲ့နည္းက သိပ္လက္ေတြ႔မက်ဘူး။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မလြယ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အစုိးရနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေန ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကုိျဖစ္ဖို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကုိ ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ျပင္သြားဖို႔ တုိင္းရင္းသားအားလံုး လက္ခံႏုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းတုိးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ဆုိတာကို အားလံုး႐ႈျမင္ၾကတယ္”ဟု ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေပၚေပါက္လာေရး ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းသြားရန္၊ သံုးပြင့္ဆုိင္ပါ၀င ႏိုင္ေရး ထုိက္သင့္သည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားပါ၀င္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေပၚေပါက္လာရန္၊ အနာဂတ္တြင္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးတုိ႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္ၿပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရး ႀကိဳးပမ္းသြားရန္ မွတ္တမ္းအျဖစ္ သေဘာတူခ်မွတ္ထားသည္ဟုလည္း ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ယခုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ၿပီးခဲ့သည္ ဇူလုိင္လအတြင္း UNFC ႏွင့္ ျပည္တြင္း ဒီမုိကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အလားအလာမ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိသည္ဟု ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာသည္။

“ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆုိတာထက္ကုိ အျမင္သေဘာထားေတြ ဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးဆုိတဲ့ ကိစၥက ဒါက အေရးပါတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဦးတည္ခ်က္ပဲ”ဟု ၎က မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၉ရက္ႏွင့္ ၃၀ရက္မ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အင္အားစုအားလံုးပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႀကီး ေပၚေပါက္ေရးအပါအ၀င္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြး၍ အျမင္ဖလွယ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။