Saturday, September 27, 2014

အပစ္ရပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးဆုံးသြားေသာ္လည္း သေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိ

(Mizzima)

ငါးရက္တာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းညွိႏိႈင္းမႈတြင္ တိက်သည့္ သေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရရွိခဲ့ဟု တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT) ၊ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာက မဇိၥ်မကို ေျပာသည္။

“အရင္ပတ္ အစည္းအေဝးေတြနဲ႔ စာရင္ေတာ့ အခက္အခဲေတြ ပိုရွိတယ္၊ အခက္ခဲဆံုးပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ ေရွ႕တန္းမွာေျဖရွင္းခဲ့ရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ စာရင္ေတာ့ မခက္ပါဘူး၊ ရေအာင္ဆက္လုပ္ပါမယ္" ဟု ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

 
ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္မွ ၂၆ ရက္ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာနတြင္ အစိုးရျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အပစ္ရပ္မူၾကမ္းတြင္ သေဘာတူညီမႈ အျပီးသတ္ရရွိရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အပစ္ရပ္စဲရာတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား အျပန္အလွန္လိုက္နာရမည့္ စစ္သည္ေတာ္ဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ အပစ္ရပ္ျပီးေနာက္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မစတင္မွီ ၾကားကာလအတြင္း တပ္ေနရာခ်ထားေရး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားမွ တပ္သားသစ္မစုေဆာင္းေရး ၊ ပစ္ခတ္မႈျပန္လည္မျဖစ္ပြားေစရန္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေစာင့္ၾကည့္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းေရး ၊ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ ပါဝင္လတ္မွတ္ေရးထိုးမည့္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ေရး၊ အပစ္ရပ္ျပီးေနာက္ ျပဳလုပ္မည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ အစုအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားမွာ ၾသဂုတ္လ၊ ပဌၥမအၾကိမ္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေနခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

ငါးရက္တာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ မျပီးျပတ္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ႏိုင္ဟံသာက “ ဒီတစ္ခါ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အသစ္ေတြ ေရာက္ေနေတာ့ သူတို႔က အဆံုးအျဖတ္မေပးရဲေသးဘူး၊ သူတို႕အထက္ကို ေမးရမယ္တဲ့" ဟု ဆိုသည္။

အပစ္ရပ္ျပီးေနာက္ ပါဝင္မည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္မွ အစုအဖြဲ႔ (၇) ဖြဲ႔ (အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ အစုိးရ (အစုိးရကိုယ္စားလွယ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္) ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီဟူ၍ အစုအဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔ ဟူ၍ သေဘာထားကြဲလြဲ ေနေသးသည္။

ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ “ေတာ္လွန္ေရး “ ဟူသည့္ စကားလံုးအား အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တြင္ မသံုးရန္ဟူသည့္အခ်က္တို႔အား တပ္မေတာ္အထက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ မေၾကလည္သျဖင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရသည္ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ပ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးသည့္ ၾသဂုတ္လတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ဘက္မွ အဓိက တင္ထားခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးမ်ား ပါဝင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည့္ အေပၚတြင္လည္း တပ္မေတာ္အထက္ပိုင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ မေက်လည္ဟု သတင္းစကားမ်ား ၾကားသိရေၾကာင္း NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မဇိၥ်မ ကိုေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းလံုၿခံဳေရးဟူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုျပီး ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအား လက္မခံျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရး စကားလံုးမွာ ေခါင္းစဥ္တြင္ မသံုးႏႈန္းဘဲ စာခ်ဳပ္အတြင္းပိုင္း သံုးေနရာခန္႔တြင္သာ သံုးရန္ တိုင္းရင္းသားတို႕ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအခ်ိဳ႕ရွိ ေအာက္ေျခတပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာမႈမ်ား ျပန္လည္ရွိေနျပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ၎၏ သင္တန္းဆင္း တပ္သားတို႔အား ေျပာဆိုခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားအေပၚတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔အေနျဖင့္ ေက်လည္မႈ မရွိဟု ႏိုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ထိုအခ်က္အလက္ အားလံုးေျပလည္ရန္ အဓိက ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည့္ ေဆြးေႏြးဘက္မွာ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဓိက မေျပလည္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ၊ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးမ်ား၊ အပစ္ရပ္ျပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္စစ္သည္ေတာ္မ်ား အျပန္အလွန္လိုက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္မ်ား၊ အနာဂတ္တြင္ ပံုေဖာ္ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးရာတြင္ တစ္ဆို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆိုသည္။

အပစ္ရပ္မူၾကမ္းအား စက္တင္ဘာလတြင္ အျပီးသတ္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ျပီး ေဆြးေႏြးမႈ မျပီးျပတ္ခဲ့သည့္ အေပၚတြင္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မွတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာေပးခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

အထက္ပါေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏုိင္ဟံသာက “ေအာက္တိုဘာ လတ္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုတာ အစုိးရဘက္ကပဲ ေျပာေနတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ကတိေတြေပးတာေျပာတာ မရွိဘူး၊ ဒီတိုင္း ၫိႇမရေသးရင္ေတာ့ အပစ္ရပ္ဖို႔ တစ္ဆို႔ေနမယ္ဆို လတ္မွတ္ထိုးဖို႔ကလည္း  ၾကာဦးမယ္" ဟု ဆိုသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားအား  တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ မဇိၥ်မ မွ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္သည့္ အပစ္ရပ္မူၾကမ္းအား အခ်က္အလက္မ်ား မက်န္ရွိေစရန္ စစ္ေဆးမႈ (၄) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ ျပီးျဖစ္သည္။ မူၾကမ္း ေဆြးေႏြးပြဲအား ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။