Saturday, September 27, 2014

အပစ္ရပ္မူၾကမ္းေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္အားနည္း၊ ဆက္လက္ေတြ႕ ရန္သာ သေဘာတူ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္ မတီ UPWC ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႔ NCCT တုိ႔ ဆဥၥမေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး မူၾကမ္း ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္သာ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္ ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာ က ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းအေပၚ စက္တင္ဘာ ၂၂ မွ ၂၆ ရက္ထိ ငါးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးမႈတြင္ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုရန္သာ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


“ဒီပြဲမွာ ရလဒ္ႀကီးႀကီးမားမား မရွိသေလာက္ပါဘဲ။ အေသးအဖြဲေတြဘဲ သေဘာတူညီမႈရပါတယ္။ ေနာက္အပတ္မွာ ဆက္ေတြ႔ဖုိ႔ ဒီေလာက္ပါဘဲ။ တင္ျပခ်က္ေတြထဲက သေဘာ မတူတဲ့ဟာေတြကုိ ျပန္ၿပီးစဥ္းစားဖုိ႔ဘဲ အဆံုးသတ္ လုိက္ရတယ္” ဟု ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္ဆုိင္းေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိရန္အတြက္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥႏွင့္ ၾကားကာလ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အစုအဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထုိးရာတြင္ အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေရး ဟူေသာ အခ်က္မ်ား ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းရန္ ရွိေနေသးေၾကာင္း သူက  ေျပာသည္။

NCCT မွ တင္ျပမႈကုိ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္မရဘဲ အထက္ကုိ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈ ၾကံ့ၾကာေနကာ လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ညိႇႏႈိင္းႏုိင္ဖြယ္ မရွိေၾကာင္း သူက ဆက္လက္ ေျပာဆုိသည္။

“ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔က မေဆြးေႏြးခ်င္ဘူး။ လာမဲ့လမွာလည္း ၿပီးႏုိင္တဲ့အေနအထား သိပ္မရွိေသးဘူး။ အျမင္မတူညီတာေၾကာင့္လည္း ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ဘက္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဆံုးျဖတ္မေပးဘူး။ အထက္ကုိ တင္ရမယ္ဆုိတဲ့ဟာဘဲ မ်ားေနတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား တင္ျပေသာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရးကုိ အစုိးရဘက္မွ ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ သံုးပြင့္ဆုိင္ပါဝင္ရန္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရဘက္မွ ၇ ပြင့္ဆုိင္ ပါဝင္ရန္ တင္ျပခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္ ညိႇႏႈိင္းရန္ လုိအပ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ကုလမသဂၢႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ မ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ၾကားရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားသည္ဟု သူက ဆုိသည္။

တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ပုိမုိရရွိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ဆုိေရးနွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အျမန္ဆံုး က်င္းပ၍ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ငါးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ပူးတြဲေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေနရးထုိးႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ခဲ့ျခင္းမွာ ရလဒ္တခုျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္သည့္ အစည္းအေဝးကုိ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ က်င္းပႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဗဟုိဌာန (MPC) မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာသည္။

“ၾကန္႔ၾကာေနတာက တဖက္နဲတဖက္ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ရွိတာေပါ့။ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြေပးမဲ့ ေလာခီးလာမူတို႔ ဘာတုိ႔ ရွိသလုိ၊ ဒီဘက္ကလည္း မူေတြရွိေတာ့ အဲဒီမူထက္ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ညွိလုိ႔ေတာ ့မရေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ တဖက္ဖက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြဘက္က မူကုိ ျပန္ၿပီး ျပင္ႏုိင္ဖုိ႔ေတာ့ တင္ျပေဆြးေႏြးရမွာေပါ့” ဟု သူက ေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးမူေဘာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဗဟုိဌာန (MPC)တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၆၇ ခုကုိ ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း ၆၃ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္မည္ဟု စာရင္း ရရွိထားသည္ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။