Wednesday, September 24, 2014

ဟူးေကာင္းခ်ိင့္၀ွမ္းေဒသ ယုဇနကုမၸဏီရွိေနမႈ အား ေဒသခံမ်ား မလိုလား

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္ မုိးညႇင္း ခရုိင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္း အတြင္း ‘ယုဇန ကုမၸဏီ ရွိေနမႈ လုိလား၊ မလုိလား’ ဆႏၵခံယူပြဲကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ေဒသခံမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မလိုလားေၾကာင္းေထာက္ခံမဲပိုမိုရရွိခဲ့သည္ဟု ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဆရာေအာင္လတ္ က ေျပာသည္။

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဝါရာဇြပ္ေက်းရြာအုပ္စုမွ ဘန္ေကာက္၊ စံျပႏွင့္ ေအာင္ရာ စသည့္ ေက်းရြာ ေလးရြာမွေဒသခံမ်ားက ဝါရာဇြပ္ေက်းရြာရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ ဘုရားေက်ာင္းရွိ ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဒသခံေတာင္သူ ၇၅၅ ဦးတြင္ ယုဇန ကုမၸဏီအား မလုိလားေၾကာင္း ေထာက္ခံမဲ ၇၂၆ ဦး၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၉ ဦးႏွင့္ ပယ္မဲ ၁၀ မဲတုိ႔ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


“ယုဇန ကုမၸဏီ စဝင္လာတာ ဒီေန႔ထိ က်ေနာ္တုိ႔ရြာသားေတြအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးဘာမွ မခံစားရဘူး။ ဒီေန႔ထိ က်ေနာ္တို႔ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္။ ရြာသားေတြ ယုဇနကုမၸဏီကုိ ႀကိဳက္လား၊ မႀကိဳက္လားေမးၾကည့္ဖုိ႔ လုပ္တာျဖစ္တယ္” ဟု ဆရာ ေအာင္လတ္ က ေျပာသည္။

ယုဇန ကုမၸဏီသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္မည္သည့္အက်ဳိးမွ မခံစားရဘဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသာၾကံဳေတြ႔ေနရမႈမ်ားကုိေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ကြင္းမွဴး (Pa Ningbaw) ေကာ္မတီကုိ ေဒသခံ ေတာင္သူ ၁၅ ဦးျဖင့္ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကစတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွစတင္၍ ယုဇန ကုမၸဏီ က ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းယူျခင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း၊ စားက်က္မ်ားသိမ္းယူျခင္းေၾကာင့္ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ား မရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟု ဆရာေအာင္လတ္ က ေျပာသည္။

“အရင္က က်ေနာ္တုိ႔ရြာမွာ ကြဲ်၊ ႏြား ၁၁၀၀ ေက်ာ္ရွိတာ။ ခုက ၂၀၀ ေလာက္ဘဲ ရွိေတာ့တယ္။ ကြဲ်၊ ႏြား မရွိေတာ့ဘူးဆုိရင္ လယ္လုပ္တဲ့လူေတြလည္းမရွိေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ ကုမၸဏီက စြန္႔ပစ္ရည္ေတြက ေခ်ာင္းထဲမွာ ဝင္သြားတယ္။ အဲဒီရည္ေတြက ျမစ္ထဲဝင္ၿပီးငါးေတြ ေသကုန္တယ္” ဟု ဆရာေအာင္လတ္ က ေျပာသည္။

ယုဇန ကုမၸဏီ၏ စက္ရံုက စြန္႔ပစ္ရည္မ်ားသည္ နမ္ဆန္ေခ်ာင္းအတြင္း စီးဝင္သျဖင့္ ငါးမ်ား ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ၄င္းေခ်ာင္းေရ ေအာက္ဘက္တြင္ ေဒသခံမ်ား ေသာက္သံုးခဲ့သျဖင့္ ဝမ္းေလွ်ာ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု သူက ဆုိသည္။

ယေန႔ ဆႏၵခံယူပြဲ ရလဒ္မ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂြ်န္ငံဆုိင္း ထံသုိ႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယုဇန ကုမၸဏီ ထြက္သြားေရးအတြက္ လူထုဆႏၵအတုိင္း ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေအာင္လတ္ က ေျပာသည္။

၄င္းေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ယုဇန ကုမၸဏီ တို႔အၾကား လယ္ယာေျမ ျပႆနာမ်ား စစ္ေဆးရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဖားကန္႔ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးအင္ဖေရာင္းဂမ္ ၏ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔ကအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယုဇန ကုမၸဏီက ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝမ္းေဒသအတြင္း ေျမယာဧက ၂ သိန္းေက်ာ္ သိမ္းယူခဲ့ရာတြင္ ေတာင္သူမ်ား စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးနွံမ်ား၊ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံမ်ားကို ဖ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ေတာင္သူ ၆၀ ေက်ာ္က ဧက ၁၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ယုဇန ကုမၸဏီကုိ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။

ကုမၸဏီဘက္မွ လယ္တစ္ဧက ၈ ေသာင္း၊ ယာေျမ တစ္ဧက ၆ ေသာင္း၊ ဥယာဥ္ၿခံေျမ တစ္ဧက ၃ ေသာင္းႏွင့္ အိမ္တစ္အိမ္လွ်င္ ၁ သိန္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တရား႐ံုးက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလ အတြင္း က အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

၄င္းေလ်ာ္ေၾကးအေပၚ ေတာင္သူမ်ား မေက်နပ္သျဖင့္၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက ေတာင္သူမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိယုဇန ကုမၸဏီရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ဦးေဌးျမင့္က သိမ္းယူထားေသာ ေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္မွ ဧက ၅၀၀၀ ကုိ ျပန္ေပးမည္ဟုေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း လယ္ေျမမ်ား ျပန္ေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလက ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ယုဇန ကုမၸဏီရံုးေရွ႕တြင္ ထပ္မံ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ေသးသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ယုဇန ကုမၸဏီက ယခင္အစုိးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္ဝွမ္းအတြင္း ဧက ၂ သိန္းေက်ာ္ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။