Monday, August 18, 2014

တႏုိင္ငံလုံး ေသနတ္သံေတြ တကယ္ တိတ္ေတာ့မလား

(ဧရာ၀တီ)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္ ပြားေနတဲ့ ကမၻာ့သက္တမ္း အရွည္ၾကာ ဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ပြဲႀကီး ကို အဆံုးသတ္ဖို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရတို႔အၾကား ေဆြးေႏြးမႈေတြက တုိးတက္မႈ ေတြရွိ လာေပမယ့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးမယ့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အေရအတြက္၊  အပစ္ ရပ္စဲၿပီး ၾကားကာလမွာ ပံုမွန္ ရပ္တည္ ႏိုင္ေရး၊ အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ တပ္သားစုေဆာင္းေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပုံစံ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔  တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အစုိးရ ၾကားမွာ သေဘာတူညီမႈတစုံတရာ မရရွိေသးပါဘူး။

 
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြအမ်ားစုက ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္နဲ႔ တန္းတူ ညီမွ်ေရးအတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ ေတာ္ လွန္ ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ စစ္တုိက္ခဲ့ၾကတဲ့ သက္တမ္းက ရွည္ၾကာလြန္းတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အစုိးရ စစ္တပ္ ၾကားမွာ မယုံၾကည္မႈ သံသယေတြရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ ကတိျပဳခ်က္နဲ႔  ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ က စတင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အခုဆိုရင္ သံုးႏွစ္ သက္တမ္းရွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကာလအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ၁၄ ဖြဲ႔နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမ သေဘာတူ လက္မွတ္ ထိုးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တုိင္းရင္း သား နယ္ေျမ တခ်ဳိ႕မွာတိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်သံေတြ ထြက္ေပၚေနပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ကေန ၁၇ ရက္ေန႔အထိ   တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဆင့္ကို သြားႏိုင္မယ့္ အခန္း (၇) ခန္းပါဝင္တဲ့ အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူၾကမ္း ၿပီးစီးေရး အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္ မတီ (UPWC) နဲ႔ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (NCCT)  ေခါင္းေဆာင္ေတြ  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

အပစ္ရပ္ေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းမွာ အခန္း (၁) အေျခခံမူမ်ား  ၊ အခန္း (၂) ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အခန္း (၃) အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခန္း (၄) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ နည္း လမ္းမ်ား၊ အခန္း (၅) ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား၊ အခန္း (၆) ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္း စဥ္ မ်ား၊ အခန္း (၇) အေထြေထြ ဆုိၿပီး အခန္း ၇ ခုပါ၀င္ပါတယ္။

ၾသဂုတ္လ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အခန္း (၁) အေျခခံမူမ်ားမွာ ပါ၀င္တဲ့ “ဒီမိုုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုုယ္ပိုုင္ ျပ႒ာန္း ခြင့္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု တည္ေဆာက္ ေရး” ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို အစုိးရဘက္က  သေဘာတူလိုက္တဲ့ အတြက္ သိပ္မၾကာခင္ အပစ္ရပ္ေရး ဒုတိယမူၾကမ္းကို အၿပီးသတ္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနတခ်ဳိ႕ ေပၚထြန္းလာပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းပါ ကြဲလြဲခ်က္ ၃၁ ခ်က္ ရွိတဲ့ အနက္ ၂၆ ခ်က္ကုိသေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီး က်န္ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။

က်န္ရွိတဲ့ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကေတာ့ အပစ္ရပ္မူၾကမ္း အခန္း (၂) ၊ အခန္း (၃)၊ အခန္း (၅)၊ အခန္း (၆) ၊ အခန္း (၇)  မွာပါ၀င္တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတေခါက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းလုိက္ႏုိင္တာမုိ႔  ဒီအေျခအေနဟာ တိုးတက္တဲ့ လကၡဏာလို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈမွာ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈ ရရွိလိမ့္မယ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတြက ဆုိၾကပါတယ္။

ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လိုအပ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈမရေသးတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ အပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ထိုးမယ့္ အဖြဲ႔ေတြ၊ လက္မွတ္ထိုးရာမွာပါဝင္ၾကမယ့္ သက္ေသေတြ၊ တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး ၾကားကာလမွာ ပံုမွန္ ရပ္တည္ ႏိုင္ဖို႔၊ အပစ္ရပ္ၿပီး တပ္သားစုေဆာင္းေရးကိစၥ၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈအဆင့္မွာ ဘယ္သူေတြပါဝင္သင့္သလဲ စတဲ့ အခ်က္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္း ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ အေပၚ ျပည္သူေတြက အားမလိုအားမရျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ အၿပီး ေနာက္ဆံုး ေန႔မွာလည္း အလံုးစံု သေဘာတူညီမႈ မရရွိေသးတဲ့ အေပၚမွာ နားလည္မႈမလြဲၾကဖို႔နဲ႔ ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္မာတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႔ ႏွစ္ဖက္ အၾကားမွာ တိက် ခိုင္မာတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြရရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ရွင္းျပ ခဲ့ပါေသး တယ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွာ ရွိတဲ့ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ေတြမွာ အစိုးရ စစ္တပ္ ေတြက ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ တပ္အင္အား ျဖည့္တင္းမႈ၊ ရိကၡာနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္း ျဖည့္တင္းမႈ ေတြ လႈပ္ရွားတာ ေတြရွိသလို တိုင္းရင္းသား တပ္ ေတြ ဘက္ကလည္း ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္တာေတြရွိေတာ့ ေဒသခံေတြက လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ၿပီး တိုက္ပြဲ ေတြျပန္ျဖစ္မလားလို႔ စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ က်ီးလန္႔စာစားေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာက ပေလာင္ (တအာင္း) အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA)၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA) တို႔ ပူးေပါင္းတပ္ေတြနဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္ေတြအၾကား တိုက္ပြဲေတြ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ဆိုသလို ျဖစ္ေန ပါေသးတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြထဲမွာ နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရး၊ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရးေတြ ပီပီျပင္ျပင္ မလုပ္ ေဆာင္၊ မထားႏိုင္ေသးဘဲ ႏွစ္ဘက္တပ္ေတြ ၾကားမွာ ေသနက္ကိုင္ၿပီး က်ည္ထိုးထားတဲ့ အေျခအေန ေတြျဖစ္တာမုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးသည့္တုိင္  ခိုင္မာပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြက တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။
လတ္တေလာ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရး ဒုတိယမႈၾကမ္းေဆြးေႏြးရာမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကဖို႔၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ ေတြအၾကား အေၾကာင္းၾကားၾကဖို႔နဲ႔ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး ၅ ရက္အတြင္း အသက္ဝင္ အတည္ျဖစ္ဖို႔ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ဒုတိယမူၾကမ္းေဆြးေႏြပြဲမွာ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့  အခ်က္ေတြကို စက္တင္ဘာ လဆန္းပိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈရရွိႏိုင္ဖို႔ကလည္း ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ အစုိးရၾကားမွာ သေဘာထားကြဲလြဲေနတဲ့  အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မကုန္မီ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔အၾကား တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မယ့္ အေျခအေန ေတြျဖစ္ထြန္းလာဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးတာနဲ႔ ၅ ရက္အတြင္း အပစ္ရပ္ေရး စာခ်ဳပ္ စတင္အက်ဳိး သက္ေရာက္မွာျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတ၀န္း ေသနတ္သံေတြ အမွန္တကယ္ တိတ္ဆိတ္ သြားမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။