Thursday, July 17, 2014

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၁) (၂) (၃)

(ေအာင္ဒင္) (Mizzima)

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ေလာက္ကအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထင္ရွားတဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၾကီး မစ္ခ်္မက္ ေကာ္နယ္လ္ (Senator Mitch Mc Connell) က စစ္အစိုးရေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိက ထုတ္ကုန္သုံးမ်ဳိးဟာ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ေပး ခဲ့ဖူးပါတယ္။အဲဒီလို မွတ္ခ်က္ေပးရေလာက္ေအာင္ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဘိန္းနဲ႔ မူးယစ္ ေဆး၀ါးအမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ဳိး၊ ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴးရာႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ေန ထိုင္ရာ အိုးအိမ္၊ ေဒသမ်ားကိုစြန္႔ခြာၿပီး၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမာင္းထုတ္ခံရၿပီး ေတာထဲေတာင္ထဲမွာ၊ နယ္စပ္က ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ ထြက္ေျပးခိုလံႈရသူ ဒုကၡသည္အမ်ားဆုံးရွိတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအယူ အဆ ကြဲလြဲမႈ၊ အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္မခံ၊ ဆန္႕က်င္မႈေၾကာင့္ အာဏာရွင္မ်ားက ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ၿပီး အက်ဥ္းခ်ခံၾကရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အမ်ားဆုံးရွိရာႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ဒုကၡသည္ နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ မရွိဖို႔ဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ရမွာပါ။လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ေလးစားတန္ဖိုး ထားၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို အကာအကြယ္ ေပးရမွာပါ။ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမတူကြဲျပားမႈ ေတြကိုလက္ခံၿပီး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ ညီညြတ္ၾကရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ မတူညီမႈေတြကို လက္နက္ကိုင္ၿပီး မေျဖရွင္းဘဲ စားပြဲ၀ုိင္းမွာ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းတဲ့ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့က်င့္တည္ေဆာက္ၾကရ မွာပါ။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ သက္တမ္းရွည္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာျပီး အဆုံးသတ္ၾကရမွာပါ။

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ား

ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာဩ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖဆပလ အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ဖူး ပါတယ္။ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ေပး၊ လက္နက္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္ေရး၊ လက္၀ဲညီညြတ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းစသည္ျဖင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ဒီလိုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုး ရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး အေျဖရွာဖို႔ ႀကိဳးစားေန ခ်ိန္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္မွာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေန၀င္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္လို႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရပ္စဲခဲ့ရပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းကလည္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လက္ထက္မွာေရာ၊ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရအေနနဲ႔ေရာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လြတ္ ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြေပးၿပီး လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးေန၀င္းအစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ဖ်က္သိမ္း၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ တစ္ပါတီစနစ္ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကိုလက္ခံၿပီး မဆလ အစိုးရရဲ႕ ၾသဇာကိုနာခံရမည့္ ကမ္းလွမ္းမႈ မ်ဳိးသာျဖစ္တာေၾကာင့္ အဆုံးမွာ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ျပည္တြင္းစစ္သက္ တမ္း ဆက္လက္ရွည္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္မ်ဳိးက ႏိုင္ငံ ေရးအယူ၀ါဒအရ လက္ရွိအစိုးရကို ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ)၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(အလံနီ)၊ ျပည္သူ႕ ရဲေဘာ္ (ျဖဴ)၊ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ (၀ါ)၊ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (ပီဒီပီ)၊ ျပည္ခ်စ္လူငယ္တပ္ေပါင္းစု စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ လူမ်ဳိးေရးအရ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္နဲ႔ ကိုယ္ ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အတြက္ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္း အ႐ုံး (ေကအန္ယူ)၊ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ေကအိုင္ေအ)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီစတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအယူ၀ါဒအရ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲက ေနာက္ဆုံးက်န္တဲ့ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီၿပိဳလဲပ်က္စီးၿပီး ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး။ မကဒတ)သာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆအရ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။ သံမဏိဗိုလ္ခင္ေမာင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (ဒညတ)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဟာင္း စိန္ျမ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (ပီဒီအက္ဖ္) စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ ရွိေပမယ့္လည္း စစ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ထိထိေရာက္ေရာက္ ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကေတာ့ မူလရွိရင္းစြဲအဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ခြဲထြက္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (စီအန္ အက္ဖ္) လို အသစ္ေပၚေပါက္ေသာအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ပို၍ပို၍ မ်ားျပားလာပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာေမာင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ န၀တစစ္အစိုးရနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ နအဖစစ္အစိုးရ မ်ားလက္ထက္ (၁၉၈၈-၂၀၁၀) အတြင္းမွာလည္း ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေသး တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈက ျငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္ရဖို႔ထက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို ေသြးခြဲၿဖိဳခြင္းေရးနဲ႔ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက အ ၾကမ္းမဖက္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းရာမွာ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္၊ အင္အားသုံးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ နယ္စပ္ေဒသက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို အတိုင္းအ တာတစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္သာ ရည္ရြယ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုးကန္႔၊ အခါ၊ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားဟာ ရွမ္းျပည္ နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အထူးေဒသမ်ား တည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္ အေရးမ်ား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အျခားတိုင္းရင္းသားခြဲထြက္ အုပ္စုငယ္မ်ားဟာလည္း ျမန္မာစစ္အစိုးရကို သစၥာ ခံယူျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္နာမည္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ရပ္တည္ခြင့္၊ ဘိန္းစိုက္ခြင့္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ ျဖဴးခြင့္ေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႕မ်ားက စစ္အစိုးရရဲ႕ လက္ေအာက္ခံတစ္ပိုင္း ျဖစ္လာၾကတဲ့အခါ ျမန္မာစစ္အစိုးရအတြက္ ထိုင္း- ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ အေျခ စိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ေခ်မႈန္းဖို႔ အခြင့္အေရး ပိုရပါတယ္။ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ထိုင္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ဆက္ဆံၿပီး ထိုင္းနယ္ စပ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို စစ္အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖို႔ ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

စစ္အစိုးရ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး မွာ နယ္စပ္ေဒသအေျချပဳ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို ဖိအား ေပးတိုက္ခိုက္၊ အခြင့္အေရးေပး ေသြးခြဲ ဆက္ဆံၿပီး လက္ေအာက္ခံျပဳႏိုင္ခဲ့၊ အင္ အားခ်ည့္နဲ႔ေစႏိုင္ခဲ့လို႔ စစ္ပြဲကာလ အေတာ္ၾကာရပ္စဲၿပီး ျပည္တြင္းကအၾကမ္းမဖက္ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ ရွားမႈႀကီးကို ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲ ဖို႕ အင္အားပိုရွိခဲ့ပါတယ္။ စစ္အစိုးရ အတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ထက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားကို လက္ေအာက္ခံျပဳၿပီး ျပည္တြင္းက ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲဖို႔ကပိုၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။


ဒါေပမဲ့ စစ္အစိုးရ မထင္မွတ္တာေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၿပိဳကြဲ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုပဲ စစ္အစိုးရကို သစၥာခံသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္လိုပဲ အင္အား ခ်ဳိ႕တဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲအတြင္း ပဋိပကၡေတြရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲ စစ္အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာေနသည္ျဖစ္ေစ၊ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ ရရွိေရးေတြ ေတာင္းဆိုရာမွာ အားလုံးတူညီရပ္တည္ၾကပါတယ္။ 
ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမွ ျမန္မာစစ္ တပ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံတပ္ မျဖစ္ခ်င္ၾကပါ။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကမွ သူတို႔လိုလားေတာင့္တတဲ့ တိုင္းရင္း သား လူမ်ဳိးစုအခြင့္အေရးေတြကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းမေပးမခ်င္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔ လႊတ္မွာမဟုတ္ပါ။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရ အာဏာရလာၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေနေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ကတိျပဳ ခဲ့ပါတယ္။ သမၼတကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ဒု-သမၼတဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြဖြဲ႕စည္းၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ ခ်င္း သီးျခားစီ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရရဲ႕ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားက အစပိုင္းမွာ မမွန္ကန္ခဲ့ပါ။ ဦးေန၀င္း အစိုးရက ကမ္းလွမ္းခဲ့သလိုပါပဲ။ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာ စစ္တပ္နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၊၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံ၊ တပ္ေတြဖ်က္၊ ပါတီေထာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပီး လႊတ္ ေတာ္ထဲေရာက္မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားဆိုတဲ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္ေတြကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျငင္းပယ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ပြင့္လင္းလာတဲ့အေျခအေနမွာ တဟုန္ထိုးအင္အားႀကီးမားလာၿပီး ႏိုးၾကား တက္ႂကြတဲ့ ျမန္မာ႕ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒအမွားမ်ားကို ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္း နည္းလမ္းျဖင့္ အျမန္ဆုံး ရပ္စဲဖို႕ ေတာင္းဆိုၾက ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားကို မွ်မွ်တတ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ရွိလာတဲ့ ျမန္မာ့မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ေရး သားလို႔ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ အနိ႒ာ႐ံုမ်ား၊ စစ္ေဘးဒုက္ၡသည္မ်ား ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာမ်ားကို ျမန္မာျပည္ သူမ်ား ေရာ၊ ကမ္ၻာ့ျပည္သူမ်ားပါ အရင္တုန္းကထက္ ပိုၿပီး သိရွိနားလည္လာၾကပါၿပီ။ ကုလသမဂၢ အပါ အ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္း သား လူမ်ဳိးစုမ်ားအၾကား စစ္စစ္မွန္မွန္ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၾကဖို႔ ဖိအားေပးပါတယ္။ဦးသိန္း စိန္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္ တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔ဆိုရင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္႐ံုနဲ႔ မလံုေလာက္ ဘဲ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအားလုံးပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲၾကီးတစ္ခုကို က်င္းပ ေပးဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီးက အမ်ားသေဘာတူခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ထည့္သြင္းအာမခံၿပီး အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ ေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလာပါတယ္။ အရင္ တုန္းကလို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ သီးျခားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ေပါင္းစုအေနနဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔ သေဘာတူလာပါတယ္။
ပထမဆင့္အေနနဲ႔ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးပါ၀င္တဲ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္မွာ အစိုးရကိုယ္စား လွယ္မ်ားနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား” (The Framework for Political Dial-ogue) ခ်မွတ္ေရးေဆြးေႏြးရန္၊ တတိယအဆင့္အေနနဲ႔ ယင္းမူ ေဘာင္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႀကီး က်င္းပ ရန္၊ စတုတၳဆင့္အေနနဲ႕ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး မ်ားဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္” ကို ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ စသည္ျဖင့္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္တဲ့ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေတြ ရွိလာပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယဥ္ေက်းမႈသမၼတဦးသိန္းစိန္က မိန္႔ခြန္းေတြထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း ႏိုင္ငံေရး သေဘာထားမတူညီမႈေတြကို လက္နက္ကိုင္ မေျဖရွင္းဘဲ စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္မည့္အေၾကာင္း မၾကာခဏ ထည့္သြင္းေျပာၾကားတာၾကားရေတာ့ ၀မ္းသာမိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲယဥ္ေက်းမႈကို တည္ေဆာက္ရာမွာ မရွိမျဖစ္ က်င့္ သုံးရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြကို သက္ဆိုင္သူ အားလုံးကလက္ခံက်င့္သုံးၾကမွပဲ ေဆြးေႏြး ပြဲေတြ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ အဲဒီက်င့္၀တ္ေတြက (၁) တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ (၂) တစ္ဖက္ နဲ႔တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ (၃) ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြး ေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ၾက မယ္ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္၊ (၄) စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ (၅) အေပးအယူမွ်တမႈဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ မျဖစ္ႏိုင္တာေတြကို မရ မေနေတာင္းဆိုတာနဲ႔ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ တာကိုလက္မခံဘဲ ေခါင္းမာမာနဲ႕ ျငင္းဆန္ တဲ့ အစြန္းႏွစ္ဖက္ကိုေရွာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္၊ (၆) ေဆြးေႏြးစဥ္ ကာလမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ ဖက္ အထင္အျမင္လြဲေစႏိုင္တဲ့ အျပဳအမူ ေတြ၊ ရန္ေစာင္မႈေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔ လို အပ္ပါတယ္၊ (၇) ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး အမ်ားျပည္သူအေပၚ ပြင့္လင္းဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္၊ (၈) ေဆြးေႏြးပြဲကရရွိလာတဲ့ သေဘာ တူညီမႈေတြကိုလက္ခံၿပီး ရဲရဲရင့္ရင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး တာ၀န္ ယူမႈေတြ လိုအပ္ ပါတယ္။ ဒီက်င့္၀တ္မႈေတြ ျပည့္စံုမွပဲ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယဥ္ေက်းမႈအဓြန္႔ရွည္မွာပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကျပႆနာႏွစ္ခု

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမွာ ပါ၀င္ေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံး ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၾကရာမွာ အဓိကျပႆနာႏွစ္ခု ရွိပါ တယ္။ (၁) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံး တန္းတူညီမွ် အ ခြင့္အေရးရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ (၂) ျပည္ ေထာင္စုတိုင္း ရင္းသားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပည္ ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အတြင္း အသြင္ ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ျဖစ္ ၾကပါတယ္။

ဒီႏွစ္ခ်က္စလုံး ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးမည္ဆိုတဲ့ အာမခံ ခ်က္ကို တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မွာ အဓိက ထည့္ သြင္းေရးဆြဲခ်င္ျပီး အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ကေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြဟာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္နဲ႔ မသက္ ဆိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္မ်ား ေဆြးေႏြး တဲ့အခါက်မွ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ တယ္လို႔ ခံယူထားပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္ျပဳစုထားတဲ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္၊ ဒုတိယမူၾကမ္းရဲ႕ (Single Text, Second Draft) “ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း” ေခါင္းစဥ္ေအာက္၊ ပုဒ္မ (၂၁)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) မွာအစိုးရဘက္က “ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မျပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို ထိခိုက္ ေစႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ အျခားေဆြးေႏြးသင့္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္” လို႔ ထည့္သြင္းခ်င္ပါတယ္။ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားက အဲဒါကို လက္ခံေပမယ့္ အဲဒီစာ သားနဲ႔ တစ္ဆက္ တည္းႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု၏ႏိုင္ငံ ေရး အရင္းခံျပႆနာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္” ဆိုျပီး ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းခ်င္ပါတယ္။ အစိုးရဘက္ကသေဘာမတူပါ။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္

ဒီေဆာင္းပါးမွာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္အေရးကိစၥကို ဦးစားေပး ေဆြးေႏြး ခ်င္ပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၃ ရက္မွာ ႏွစ္ဖက္ ပူးတြဲျပဳစုတဲ့ “တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ မူၾကမ္း” ၊အခန္း (၁) အေျခခံမူမ်ား၊ ပုဒ္မ (၁)၊ ပုဒ္မခြဲ (င) မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ““တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ေပါင္းစံု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ကို စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ အညီ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူၾကသည္” လို႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲခ်င္ပါတယ္။

အစိုးရဘက္က သေဘာမတူပါ။ ၎စာသားအစား အစိုးရဘက္က “ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုတပ္မေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္” လို႔ ထည့္သြင္းေရးဆြဲဖို႔ အဆိုျပဳပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သေဘာမတူပါ။

တိုင္းရင္းသားမ်ားက လက္ရွိတပ္မေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရမယ္ လို႔ ရပ္တည္ပါတယ္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ႀကီးက မေျပာင္းမလဲ ဒီအတိုင္းရွိေနသ၍ သူတို႔ တပ္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းမွာ၊ သူတို႔တပ္ေတြကို တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းမွာ မဟုတ္ပါ။ အစိုးရ နဲ႔ တပ္ မေတာ္ဘက္ကလည္း လက္ရွိတပ္မေတာ္ ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးကို လုံး၀ လက္မခံပါ။ လက္မခံတဲ့အျပင္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ဟာ တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ျဖစ္ တယ္လို႔ေတာင္ ေျပာေနပါျပီ။
 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားေတာင္းဆိုသည့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္

တိုင္းရင္းသားမ်ားေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး “ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ” က တိုင္းရင္းသားညီလာခံကိုတင္သြင္းတဲ့စာတမ္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ခ်မွတ္ရမည္။

၁။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုကာကြယ္ရန္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၌ တာ၀န္ရွိသည္။

၂။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ ေရးတပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ထိပါးလာမည့္ ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။

၃။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ ေရးတပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာရမည္။

၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳ ျပ႒ာန္းေပးရမည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား

၁။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာရမည္။

၂။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ ေရးတပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရွိေစ ရဘဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ေသာတပ္မေတာ္ (Profession-al Army) သာ ျဖစ္ေစရမည္။

၃။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ ေရးတပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္အခါတြင္မဆို အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ တြင္ (Civilian Control) ရွိေစရမည္။မည္သည့္လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္အရာရွိ (Active Duty) ပုဂိ္ၢဳလ္ကိုမွ်ကာ ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျခင္း မရွိေစရ။

၄။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္မေတာ္သည္ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဘ၀လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕/ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ႏွင့္ သီးျခားထားရွိရမည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ စုဖြဲ႕ပံု

၁။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္စုဖြဲ႕ရာတြင္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊အရာရွိသင္တန္းေပးျခင္း၊ စစ္တက္ၠသိုလ္ အဆင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အသီးသီးတို႔၏ တင္ႀကိဳညႇိႏိႈင္းသေဘာတူ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ဳိးက်စနစ္ (Negotiated Proportionate System) ကို က်င့္သုံးရမည္။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ထက္၀က္ေက်ာ္အေရအတြက္ မရွိေစရ။

၂။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ တို႔ကို သီးျခားစီခြဲ၍ ဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္။

၃။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္း ရာထူး/ တာ၀န္ခန္႔အပ္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ဳိး ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ မ်ဳိး႐ိုး၊ အသားအ ေရာင္ႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိေစရ။

၄။ ပညာေပးေရးကိစၥ(က) စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား၊ စစ္ တက္ၠသိုလ္မ်ားကို သီးျခားဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ ရမည္။(ခ) အဆိုပါ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း မ်ား၊ စစ္တက္ၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ရာ၌ စစ္ဘက္ဆိုင္ ရာဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဘာသာရပ္မ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာေရးဘာသာရပ္မ်ား၊အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအေျခခံသေဘာတရား ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း (Geneva Conven-tion) မွခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ တိုက္ပြဲအတြင္း လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား (Rules of Engagement) ႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ဆက္ဆံ ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား (Code of Conducts) တို႔ကိုလည္း သင္ၾကားရမည္။

၅။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးမ်ားအဖြဲ႕ကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ လက္ေအာက္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိရ မည္။ စစ္ဦးစီးမ်ားအဖြဲ႕တြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအသီးသီး၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အခ်ဳိး က်ပါ၀င္ေစလ်က္ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းထဲမွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ အလွည့္က် ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္။တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ေတာင္းဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အရပ္ ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ လက္ေအာက္ခံျဖစ္တဲ့ တပ္မ ေတာ္ပါ။ အထက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းရင္း သားမ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တပ္မ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ဟာ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ လက္ေအာက္ ခံ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး အရပ္သားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္။ ၾကည္းတပ္ တစ္ခုတည္းက အင္အားႀကီးမား၊ ၾသဇာႀကီးမားတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္ေတြဟာ သီးျခားစီဖြဲ႕စည္းျပီး တန္းတူညီမွ် ရွိရမယ္။ တပ္မေတာ္ကို ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားပါ၀င္တဲ့ ပူးတြဲ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မ်ားအဖြဲ႕က ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ပူးတြဲစစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္မ်ားအဖြဲ႕ရဲ႕ ဥကၠ႒ကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားထဲက အလွည့္က် ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးရ မယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ ေလးစားလိုက္နာဖို႔ ျဖစ္တယ္။ 
တပ္မေတာ္ဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ သီးျခားျဖစ္ရမယ္။အဲဒီေမွ်ာ္ လင့္ခ်က္ေတြကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရနဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လိုက္ေလ်ာ လိမ့္မယ္မထင္ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ အျမင့္မားဆုံးအာဏာရွိေနတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တပ္မေတာ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ ေအာက္ခံျဖစ္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လုံး၀လိုက္ေလ်ာလိမ့္မယ္ မထင္ပါ။ ဒါဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက လည္း သူတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၾက၊ အသြင္ေျပာင္းၾက မွာ မဟုတ္ပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ျဖင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနရဦးမွာပါ။

တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္ထုတ္ ဒီမိုကေရစီတူေဒး (Democracy Today) သတင္းစာမွာတပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားကို ဖတ္ရပါတယ္။ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးကိုကို (ကိုကို-စက္မႈတကၠသိုလ္)ရဲ႕ စာေရးေမးျမန္းခ်က္ေတြကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိၾကီးက ေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ၾကားပါတယ္။

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာမွာ ျပည္ ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကိစ္ၥကို အႀကိတ္အ နယ္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ ဘာကို ေဆြးေႏြးမွာလဲ။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိတပ္မေတာ္ ကိုဖ်က္ၿပီး တိုင္းရင္းသားအသီးသီးက အင္အားေတြေပါင္း ထည့္၀င္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ျဖစ္ခ်င္လို႔ေတာ့မရပါ။ ျဖစ္ ခ်င္တာကို ဦးစားေပးမလား၊ ျဖစ္သင့္ တာကို လက္ခံမလား။ လက္ရွိအစိုးရဟာ အစိုးရပါပဲ။ လက္ရွိအစိုးရကိုေက်ာ္ျပီး အစိုးရလုပ္ခ်င္၍ မရသလို လက္ရွိတပ္မေတာ္ကိုေက်ာ္ျပီး တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ခ်င္၍ မရပါ။
အဲဒီအရာရွိႀကီးကပဲ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေျခာက္ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ တစ္ဆက္တည္းေျပာလိုတာက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒ ေျခာက္ရပ္ျဖစ္တဲ့-
(က) ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္အမွန္တကယ္ ဆႏ္ၵရွိရန္၊
(ခ) သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း ကတိတည္ရန္၊
(ဂ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ အေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊
(ဃ) ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္၊
(င) ႏိုင္ငံေတာ္မွထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာရန္၊
(စ) ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရမ်ားကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ေလွ်ာက္ လွမ္းမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္။ဒီျပန္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္က“ျပည္ေထာင္ စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရး” ဆိုတာကို လုံး၀ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏ္ၵမရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို အပ္ႏွင္းထားတဲ့ အာဏာေတြ ကိုလည္း စြန္႕လႊတ္မယ္မထင္ပါ။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ဆိုတာေ၀းလို႔၊ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္ခံဖို႔ေတာင္ ဆႏ္ၵမရွိတာ အထင္အရွား ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုၿပီးဆိုးတာက ႏိုင္ငံေရးအရ မေက် နပ္လို႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အစိုးရရဲ႕ တည္ ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမယ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္ ကို အျမင့္မားဆုံး အာဏာေတြအပ္ႏွင္း ထား တဲ့၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံ ရမယ္ဆိုၿပီး တစ္ဖက္သတ္မူ၀ါဒခ်မွတ္ထား တာေတြပါ။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဒီလိုရပ္တည္ မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ သံသယျဖစ္ စရာ ရွိေနပါတယ္။


သာမန္ျပည္သူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ သေဘာထား

တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားနဲ႔ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ မတူညီတဲ့ သေဘာထားေတြကို အထက္မွာတင္ျပခဲ့ပါ တယ္။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းၾကရာမွာ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းလို႔မရပါ။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အရပ္ဘက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားသမဂ္ၢမ်ား၊ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားပါ ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ၾကရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ရဲ႕ ကံၾကမ္ၼာကို ဖန္တီးမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြမွာလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားသာမက လက္နက္ ကိုင္ပဋိပက္ၡရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္ေတြ႕ခံစားေနရ တဲ့ သာမန္လက္နက္မဲ့ ျပည္သူမ်ားပါ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရရမွာပါ။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွည္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အၿပီးတိုင္ရပ္စဲဖို႔ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္စဲ႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘဲ ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာႏိုင္ရပါမယ္။ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုမ်ား ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အ ေရးမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး အာမခံခ်က္ ေပးရပါမယ္။ အဲဒီလို ေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကတဲ့အခါ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္မႈကိုစြန္႔လႊတ္၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကိုဖ်က္သိမ္း၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းလို႔ လက္နက္ မကိုင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲအေျခခံ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားဖို႔ သေဘာတူၾကမွပဲ ျပည္တြင္းစစ္ အမွန္တကယ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းပါလိမ့္မယ္။အဲဒီလိုႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ (၁) ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ဖြဲ႕ စည္းေရးနဲ႔ (၂) ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကိစ္ၥေတြကို ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ပါ။ ဒီအခ်က္ေတြကို “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္” မွာ မထည့္သြင္းရင္ေတာင္မွ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား” ခ်မွတ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ မျဖစ္မေန ထည့္ သြင္းဖို႔ သေဘာတူသင့္ပါတယ္။ လက္ရွိ တပ္မ ေတာ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ျဖစ္ေနၿပီးသားဆိုျပီး အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံ ႏိုင္ျခင္းမရွိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျငင္းပယ္ေနဖို႔ မသင့္ပါ။


လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဟာ စစ္ဒဏ္ပိေနတဲ့တိုင္းျပည္ပါ။လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသေတြမွာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာ၀သယံဇာတ ေတြ၊ အရင္းအျမစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားမျဖစ္ဘဲ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားသာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေန ပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အစားထိုးလို႔မရတဲ့ အဖိုးတန္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတ မ်ားကို ေန႔စဥ္နဲ႕အမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆုံး႐ႈံး ေနရပါတယ္။ ပဋိပက္ၡျဖစ္ပြားရာ တိုင္းရင္း သားေဒသေတြက ျပည္သူေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြက ႀကီးမားလွသလို စိတ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးေၾကကြဲရတာေတြက ပို၍ေတာင္ ႀကီးမားလွပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ေတြဟာ အစိုးရတပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားတပ္၊ စစ္တပ္ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးရဲ႕ဒဏ္ ပိေနၾကတာပါ။စစ္တပ္ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ တစ္ဖြဲ႕က သူတို႔ရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြကိုလုယူၿပီး ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က အခြန္ ေကာက္ပါတယ္။ ေတာင္းယူပါတယ္။ ေတာင္း ယူတယ္ဆိုေပမယ့္ မေပးဘဲမေနရဲပါ
သူတို႔ကိုစစ္တပ္တစ္ဖြဲ႕က အဓမ္ၼ လုပ္အား ေပးခိုင္းေစၿပီး ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က တာ၀န္အရဆိုၿပီး စစ္သား သစ္ စုေဆာင္းပါတယ္။စစ တပ္တစ္ဖြဲ႕က ရန္သူ႔ဘက္သားဆိုျပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္လို႔ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က် ေတာ့ ရန္ သူကို သတင္းေပးတယ္ဆိုၿပီး စြပ္စြဲအျပစ္ ေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားရဲ႕ အႏိုင္က်င့္မႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစား ေနၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအဖို႔ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲတာကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္က ရန္ဘက္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ ႏွစ္ဖြဲ႕ ေျပလည္ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူလူထုကို ႏွစ္ဆတိုးႏွိပ္စက္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိးကိုေတာ့ အလြန္စိုးရိမ္ၾကမွာပါ။

ျပည္တြင္းစစ္ကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေန ရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို အင္အား အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဲ႕ထြင္ျပီး ေခတ္မီေလယာဥ္ေတြ၊ လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ေနတာပါ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ တည္းကစတင္ခဲ့တဲ့ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအရ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြရဲ႕ ႀကီးမား တဲ့အစိတ္အပိုင္းကို တပ္မေတာ္ အတြက္ သုံးစြဲခဲ့၊ သုံးစြဲေနဆဲပါ။ အင္အား ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိတဲ့ တပ္မ ေတာ္အတြက္ န၀တ၊ နအဖ စစ္အစိုးရမ်ား လက္ထက္မွာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို စစ္စရိတ္အျဖစ္ သုံးစြဲခဲ့တယ္လို႔သိရျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအသက္၀င္ လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာေတာင္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္က ျပည္ေထာင္စုအသုံးစရိတ္ ရဲ႕ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေနပါေသး တယ္။စစ္အသုံးစရိတ္ ႀကီးမားၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအသုံးစရိတ္မ်ား နည္းပါးေနသ၍ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စစ္အသုံးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ လက္ရွိတပ္မေတာ္ရဲ႕ အင္ အားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ တပ္မေတာ္ ကို အင္အားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မွာလား။ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္ရွိမူ၀ါဒမ်ားနဲ႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

န၀တ၊ နအဖစစ္အစိုးရမ်ားေခတ္ကေန ယေန႔အထိ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ျပည္တြင္းျငိမ္း ခ်မ္းေရးရည္မွန္းခ်က္က တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္မ်ားကို လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္း သြင္းလို႔ရရင္သိမ္းသြင္း၊ ဖ်က္သိမ္း ေအာင္ ဖိအားေပးလို႔ရရင္ ဖိအားေပး၊ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ ၀ယ္လို႔ရရင္၀ယ္ျပီး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို အဆုံးသတ္ခ်င္ တာပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ကစလို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိဘဲ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ပံုစံနဲ႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ ခြင့္ရျပီး သက္ ဆိုင္ရာနယ္ေျမကို စိတ္တိုင္းက် အုပ္စိုးခြင့္ ရေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ တပ္အင္အားက ေလးေသာင္းေက်ာ္ေလာက္ရွိမယ္ လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရပ္ရြာကာ ကြယ္ေရးနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို အေထာက္အကူ ျပဳေရးအတြက္ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴ ဟာနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဌာေန ျပည္သူ႔စစ္ တပ္ဖြဲ႕ ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ တပ္အင္အား ငါးေသာင္းနီးပါး ရွိပါေသးတယ္။ တစ္ဖက္ မွာ အစိုးရနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မရေသးတဲ့ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ အားလုံး ေပါင္းရင္ တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား တစ္သိန္း ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္က အင္အား ေလးသိန္းေလာက္၊ တပ္မေတာ္လက္ ေအာက္ခံနယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္သူ႕ စစ္မ်ားက အင္အားတစ္သိန္းနီးပါး၊ စစ္ျပိဳင္ ေနဆဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက အင္အားတစ္သိန္းေက်ာ္၊ စုစုေပါင္း လက္နက္ကိုင္အင္အား ေျခာက္သိန္းေလာက္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ သန္း ၆၀ ေလာက္ ရဲ႕ဘ၀ေတြကို စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ေနၾက တာပါ။

လက္ရွိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားက စစ္ျပိဳင္ေနတဲ့ လက္ နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားရဲ႕တခ်ဳိ႕တစ္၀က္ကို တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္သိမ္းသြင္း၊ က်န္တာေတြကို ဖ်က္သိမ္း ျပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာထားမ်ဳိးပါ။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ သေဘာထားအတိုင္း ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရင္ေတာင္ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့ပါးသြားဖို႔မရွိဘဲ တပ္ မေတာ္နဲ႔လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ စုေပါင္းအင္အား ငါးသိန္းေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ ျပည္သူေတြကိုဆက္ျပီး စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္ေနၾကဦးမွာပါ။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားရဲ႕ အႏိၱမရည္မွန္း ခ်က္က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ထာ၀ရရပ္စဲ၊ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ေတြ အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္း၊ စစ္အသုံး စရိတ္ကို အနည္းဆုံးပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အထိ လုိအပ္တဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္ အေရ အတြက္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကို တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အရပ္သားအစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာ ရပ္ တည္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ရဲ႕သေဘာထားမ်ားဟာ အလြန္ ကြဲျပားျခားနားေနပါျပီ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။