Tuesday, July 22, 2014

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး (နိဂုံးပုိင္း)

(Mizzima)
Written by  ေအာင္ဒင္ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံး တန္းတူညီမွ်မႈနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသစ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ျပည္နယ္အားလုံးကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အာဏာေတြ ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းသင့္ပါတယ္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ျပည္နယ္တြင္း လြတ္လပ္သန္႕ရွင္းစြာက်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳ အာဏာေတြ၊ အခြန္အေကာက္ ေကာက္ခံခြင့္အာဏာေတြ အျပည့္အ၀ရွိသင့္ပါတယ္။ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္သင့္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား မွာ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာေတြ အျပည့္အ၀ရွိသင့္ၿပီး အဲဒီအာဏာေတြထဲမွာ ျပည္နယ္လံုၿခံဳ ေရးအတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ျပည္နယ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားစီရင္ေရးစနစ္အတြက္ ျပည္နယ္ အဆင့္တရား႐ုံးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား တည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာမ်ား ပါ၀င္သင့္ပါတယ္။ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ျပည္နယ္တရားသူႀကီးမ်ားကိုလည္း ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးျပီး ျပည္နယ္တရားစီရင္ေရး စီမံခန္႔ခြဲသင့္ပါ တယ္။

 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားရဲ႕ ျပည္နယ္မ်ားမွာ အထက္ကေဖာ္ျပခဲ့သလို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာေတြကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၿပီး အာမခံေပးမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားေရာ၊ လက္နက္မကိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားေရာ ေက်နပ္လက္ခံႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခြင့္အေရးေတြ ရမယ္ဆိုရင္တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနနဲ႔ ၎င္းတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ကို ျပည္နယ္အစိုးရ လက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲဖို႔ သေဘာတူႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႐ိုးသားရဲရင့္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ အစပိုင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္စဥ္က ဗမာလူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ဖို႔၊ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဆန္႔က်င္ဖို႔၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားရဖို႔ဆိုတဲ့ မွန္ကန္ရွင္း လင္းျပတ္သားတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္ကာလအတြင္း မူလရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို ေမ့ေပ်ာက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အက်ဳိးစီးပြားကိုဦးစားေပး၊ ပုဂၢလိက အာဏာနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြအေပၚမွာ ယစ္မူးသာယာၿပီး စစ္ဘုရင္ ျဖစ္သြားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီလို တိုင္းရင္းသားစစ္ဘုရင္ေတြဟာလည္း ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္ ေတြလိုပါပဲ။ သူတို႔အတြက္ အာဏာဟာ ေသနတ္ေျပာင္း၀မွာ တည္ပါတယ္။ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က လက္ နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဟာ သူတို႔မွာရွိေနတဲ့ အာဏာရဲ႕ အေျခခံအရင္းအျမစ္ပါ။ လက္နက္ကိုင္တပ္ ေတြမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ကို ေရြးေကာက္ပြဲေတြကတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ယွဥ္ၿပိဳင္ရယူဖို႔ ေၾကာက္ ရြံ႕တတ္ၾကသူေတြပါ။ 
ဒါေၾကာင့္မို႔ အထက္က ေဖာ္ျပသလို ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတြ ပိုမိုရရွိရင္ေတာင္မွ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရထံ မလႊဲအပ္ ဘဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ မဖ်က္သိမ္း ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ တပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားခ်င္ တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိေနရင္ျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ပါ။လက္ရွိအေျခအေနကိုၾကည့္ၿပီး ေျပာရရင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းအထူး ေဒသ(၄) က ဦးစိုင္းလင္းဦးေဆာင္တဲ့ မိုင္းလားအုပ္စု (အခါ)၊ အထူးေဒသ (၂) ကေပါက္ယူခ်မ္း ေခါင္း ေဆာင္တဲ့ “၀” ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရးပါတီ (၀သပ)စတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားဟာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိရင္ေတာင္ မွ လက္ရွိလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို လုံး၀ မစြန္႔လႊတ္၊ မဖ်က္သိမ္းဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုဆန္႔က်င္ၿပီး လက္ရွိအတိုင္းသက္ ဆိုင္ရာေဒသမွာ ကိုယ္ပိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ မင္းမူေန ခ်င္တဲ့ပံု ရွိပါတယ္။

အေရးအၾကီးဆုံးက တပ္မေတာ္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး ေရြး ေကာက္ပြဲအေျခခံ တဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔မွာ အဓိအေရးႀကီးဆုံး လိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္က (၁)ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မ်ားရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ (၂) အ ရပ္သားအစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေရးအႀကီးဆုံးက တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေပးေရးကို သေဘာတူႏိုင္ပါ့ မလား။ တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရး ကို သေဘာတူပါ့မလား။ တပ္မေတာ္ကသေဘာမတူရင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ ဒါဆို ျပည္တြင္းစစ္ မရပ္စဲႏိုင္ပါ။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုရာမွာ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားက အဆိုျပဳတဲ့ “တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အသီးသီးတို႔ ၾကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ဳိးက်စနစ္နဲ႔ဖြဲ႕စည္းဖို႔၊ မည္သည့္တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးကမွ တပ္ဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ထက္ ၀က္ေက်ာ္မရွိေစရ၊ စစ္ဦးစီးမ်ားအဖြဲ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အသီးသီး၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ မ်ား အခ်ဳိးက်ပါ၀င္ေစၿပီး ၎င္းတို႔အထဲမွ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦးကို တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ အလွည့္က် ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္” စတဲ့ အခ်က္ေတြကို သေဘာမတူ၊ လက္မခံႏိုင္ရင္ ေတာင္မွ အရပ္သား အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လိုက္နာေစာင့္သိ တဲ့၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ပရန္က ကာကြယ္ဖို႔ စြမ္းရည္ျပည့္၀တဲ့၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို အလြန္အကြၽံ မျဖဳန္းတီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္မ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားအားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ အယ္ဒီ တာခ်ဳပ္ဦးကိုကို (ကိုကို-စက္မႈတကၠသိုလ္)ထံကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးက အေၾကာင္းျပန္တဲ့စာမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့မူ၀ါဒေျခာက္ခ်က္ ကိုေဖာ္ျပၿပီး “အဲဒီအခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ဟာ မူၾကမ္းေရးဆြဲရာမွာ ပါဖို႔၊ မပါဖို႔ထက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွလည္း ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အထက္ပါအခ်က္ေတြကို လိုက္နာတဲ့ အဖြဲ႕ ေတြအေနနဲ႔ ၎င္းတို႔အက်ဳိးစီးပြားဆုတ္ယုတ္ မသြား သလို လက္မခံႏိုင္စရာမရွိတဲ့ အခ်က္ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကလည္း သူတို႔ကို အက်ပ္ကိုင္တာ မဟုတ္သလို တပ္မ ေတာ္က လက္ေတြ႕ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။စိတ္သေဘာထားမွန္ကန္ၿပီး တည္ၾကည္ ေျဖာင့္မတ္တဲ့ ေကအန္ယူလို အဖြဲ႕မ်ဳိးဆို ရင္ေတာ့ အားလုံးလက္ ခံေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာဒကတက္ စရာမရွိတဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ထပ္ဆင့္ရွင္းျပထားပါတယ္။

အထက္ပါအရာရွိႀကီးရဲ႕ ရွင္းျပခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မူ၀ါဒေျခာက္ခ်က္ ကို တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္က အျပည့္အ၀ လိုက္နာၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြလည္း လိုက္နာသင့္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ ရွင္းျပခ်က္အတိုင္း တပ္မေတာ္က ဒီမူေျခာက္ခ်က္ ကို အျပည့္အ၀ လိုက္ နာမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ မူ၀ါဒ (က) အတိုင္း တပ္မေတာ္က “ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရယူရန္ အမွန္တကယ္ဆႏ္ၵရွိတယ္”ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား လိုလားေတာင့္တတဲ့၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ရျခင္းရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို တပ္မေတာ္က လိုက္ေလ်ာသင့္ပါ တယ္။ မူ၀ါဒ (စ) အတိုင္း တပ္မေတာ္ကလည္း “တို႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ား ကို လက္ခံတယ္” ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သား ျပည္သူ႔ကိုယ္စား လွယ္မ်ားရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို လက္ခံရမွာျဖစ္သလို တပ္မေတာ္ ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္က ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး သေဘာတူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ကူးထဲကဘ၀နဲ႔လက္ေတြ႕ဘ၀၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ အရွိတရားစိတ္ကူးထဲကဘ၀နဲ႔ လက္ေတြ႕ဘ၀ အင္ မတန္ ကြာျခားတတ္ပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ အရွိတရားေတြကလည္း ေ၀းကြာ တတ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာလည္း အစိုးရနဲ႔ တပ္မ ေတာ္ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြက ကြာျခားလွပါတယ္။ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္ပါတယ္ ဆိုေပမယ့္ တိုင္းရင္းသားလူ မ်ဳိးစုမ်ားေတာင္းဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ေတြေပးဖို႔ အစိုးရမွာ အဆင္သင့္ရွိပံု မရပါ။ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ စြမ္းရည္ျပည့္ တပ္မ ေတာ္အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို လက္ခံဖို႔ တပ္မေတာ္မွာ ဆႏၵရွိပံုမရပါ။ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ရည္ ရြယ္ခ်က္က လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြကို အခြင့္အေရး နည္းနည္းပို ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြကို တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းၿပီး ျပည္ တြင္းစစ္ကိုရပ္ တန္႔ဖို႔သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္က လက္ေတြ႕မွာ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါ။ တိုင္းရင္းသား ေတြအဖို႔ သူတို႔ လိုလားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအာမခံခ်က္ေတြ မရဘဲနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္း စဥ္ကို စြန္႔လႊတ္မယ္မထင္ပါ။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြဘက္ မွာလည္း ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုခ်င္ပါတယ္ ဆိုေပမယ့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ေတြကို မဖ်က္သိမ္းဘဲ ကိုယ့္ေဒသမွာ ကိုယ္ပိုင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ စစ္ဘုရင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္မင္းမူခ်င္သူေတြ မ်ားလွပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ရွိရမည့္ အေပးအယူမွ်တမႈ၊ ရင့္က်က္မႈ၊ ခိုင္မာမႈ၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာမႈ၊ စိတ္ရွည္ႀကံ့ခိုင္မႈ ေတြမရွိဘဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ေဆြး ေႏြးပြဲေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ကိုယ္က်ဳိး စီးပြားခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္တဲ့၊ စစ္ေရးအာဏာ ပိုမို ထူေထာင္ခ်င္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ေတြလည္းရွိပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အထူးအခြင့္အေရးေပးမႈေတြ ေၾကာင့္ စိတ္သေဘာထားေတြ အထူးေပ်ာ့ေပ်ာင္း ၿပီး ရႏိုင္သေလာက္ကို လက္ခံလို႔ အလြန္အကၽြံ ေျပ လည္ခ်င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြကို ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔သြား၊ ဟိုတယ္ႀကီးေတြ မွာတည္းခို၊ ခန္းမႀကီး ေတြမွာ အစည္းအေ၀းေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္းပ၊ ရန္ကုန္နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကို ေခါက္ တုံ႔ေခါက္ျပန္သြားၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ထပ္ခါထပ္ခါေတြ႕ ေနၾကသေလာက္ မိမိတို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက တပ္စခန္းမ်ား၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားဆီ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ကိုယ့္တပ္နဲ႔ ကိုယ္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနၿပီး ေအာက္ေျခ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက မယံုၾကည္ေတာ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္ေတြလည္း ရွိၾကပါ တယ္။ အစိုးရနဲ႕ ေဆြးေႏြးဖို႔ဆိုၿပီး နယ္စပ္ ေဒသကေန ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းကို တရား၀င္ ၀င္ေရာက္၊ ေဆြးေႏြးပြဲက တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ပဲ ၾကာျပီး ေနာက္ထပ္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ အပတ္ ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံအ၀န္း အေပ်ာ္ခရီး ထြက္ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ရွိျပန္ပါတယ္။ အဲဒီခရီးေတြ အတြက္ အသုံး စရိတ္ရဖို႔ အစိုးရကကားပါမစ္ေတြ ခ်ေပး ေတာ့လည္း ၀မ္းသာအားရ လက္ခံၾကပါ ေသး တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တာနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္စားတာအၾကား ျခားထားတဲ့စည္းက ပါးလွပါတယ္။

ျပည္သူအမ်ား ပါ၀င္လႈပ္ရွားၾကရမည့္ အခ်ိန္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အစိုးရသက္တမ္းသုံးႏွစ္ခြဲေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ မႈ သက္တမ္းလည္း သုံးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဒီကေန႔အထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနၿပီး ဒုကၡသည္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာလည္း အိမ္မျပန္ႏိုင္ၾကေသးပါ။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြကိုလည္း မရွင္းႏိုင္ေသးတဲ့အျပင္ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား က တိုး၍တိုး၍ ျမႇဳပ္ႏွံေနၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္မ်ားရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ကစစ္ေဘးဒုက္ၡသည္မ်ားထံ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း မႈဟာလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းသြား ပါၿပီ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟို ႒ာနနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕က ဟိုတယ္ႀကီး ေတြမွာျပဳလုပ္ခဲ့၊ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ အစိုးရ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြအေပၚမွာလည္း ျပည္သူ အမ်ား စုက ယံုၾကည္မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္မႈ တစ္ေန႔တျခား နည္းပါးလာပါၿပီ။ လက္ရွိအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက လည္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပက္ၡ ေတြ အမွန္တကယ္ အၿပီးအပိုင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏိုင္ မွာမဟုတ္ေၾကာင္း တျဖည္းျဖည္း ထင္ရွားလာပါၿပီ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္ လိုလားတဲ့ လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားက လက္နက္ကိုင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္ေရး ဖိအားေပးၾကဖို႔ လိုအပ္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႕တိုင္းျပည္ရဲ႕ကံၾကမၼာကို လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ႕လက္ထဲမွာ အပ္ႏွံမထားႏိုင္ပါ။ လက္နက္မကိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊အာဏာမရွိတဲ့ အရပ္ဘက္ လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၊ စစ္ေဘးစစ္ ဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆုံး ခံစားေနၾကရတဲ့ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး စုေပါင္းလို႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ တန္းတူေဆြးေႏြးဖက္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေတာင္းဆိုသင့္ပါျပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမွန္တကယ္မရႏိုင္တဲ့ လက္ နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လက္နက္မဲ့ျပည္သူေတြက လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြကို တခဲနက္ ေတာင္းဆိုသင့္ပါၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အၿပီးတိုင္အဆုံးသတ္ေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးရဲ႕အေရး ျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။