Tuesday, May 20, 2014

ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ အတူတကြ ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ား သာ ျဖစ္ေၾကာင္း KIA ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ေျပာ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွမ္းတုိင္း ရင္း သားမ်ားနဲ႔ ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက အတူတူေန ထုိင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ မွာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ မွာေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မွာေသာ္ လည္းေကာင္း အတူတကြေန ထုိင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တုိ႔ရဲ႕ လက္နက္ ကုိင္ေတာ္ လွန္ေရး ဟာ အစ ကတည္းက ေပၚေပါက္ လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၿဗိသိသွ်လက္ေအာက္ ကေန လြတ္လပ္ေရး ရဖုိ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ အၾကိမ္ၾကိိမ္ လုပ္ခ့ဲတယ္။ ေတာင္းဆုိမႈေတြရွိခ့ဲတယ္။ အ့ဲဒီေနာက္ ပုိင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ လြတ္လပ္ေရးရခ့ဲပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ပုိင္း မွာ ယခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းနဲ႔ တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္ မ်ား အတူ တကြ သေဘာတူထား တာကေတာ့ ႏုိင္ငံ ကုိ ျပည္ေထာင္စုုႏုိင္ငံ အျဖစ္ဖြဲ႔စည္း မယ္။ တန္းတူ အတူတကြေန ထုိင္မယ္လုိ႔ ကတိ ထားခ့ဲၾကပါ တယ္။ အခု က်ေနာ္တုိ႔ KIO က ပင္လုံအေၾကာင္းကုိ ခဏခဏေျပာတာကုိ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ အခါမွာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အဓိက ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေလ့လာသူအျဖစ္ အျခားတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားပါပါတယ္။ အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ သက္ဆုိင္ရာ လူထုအသီးသီးက အားေပးမႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးခ့ဲၾကပါတယ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြလည္း ေပးခ့ဲၾကပါတယ္။ အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ ဖဆပလ ေနသူရိန္ညီလာခံက်င္းပတ့ဲ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနသူရိန္ညီလာခံၾကီးကေနျပီးေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ေပးတယ္။ သေဘာတူညီမႈေတြကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးတယ္။ အ့ဲဒီေတာ့ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ သေဘာဆႏၵလည္းပါတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မွတ္ယူပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးခ့ဲတ့ဲ ထဲမွာ ေျမျပန္႔ေဒသန႔ဲ ေျမျပန္႔ေဒသမဟုတ္တ့ဲ ေတာင္တန္းေဒသေတြကုိ ဘယ္လုိ ေပါင္းစည္းမလဲဆုိတ့ဲ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေခါင္းေဆာင္ေတြ အဓိက ေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ ေျမျပန႔္န႔ဲ ေတာင္တန္းေဒသေပါင္းစည္းေရးဆုိတ့ဲ အဓိပါယ္ အျပည့္အ၀ေဆာင္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဟာ အင္မတန္မွ အဆင့္ျမင့္တ့ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစာခ်ဳပ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္ကပဲ သေဘာမတူေတာ့ဘူးလို႔ ေၾကညာလုိ႔မရပါဘူး။ ဒီစာခ်ဳပ္ထဲမွာ ပါတ့ဲ တုိင္းရင္းသားတစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း လက္ရွိအစုိးရကေသာ္လည္းေကာင္း ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဟာ တရားမ၀င္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေၾကညာလုိ႔မရပါဘူး။ အ့ဲဒီခ်ိန္မွာပါတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားအဖဲြ႔အားလုံး အတူတကြ အစည္းအေ၀းထုိင္ျပီး ဒီကေန႔မွစျပီး ပင္လုံစာခ်ဳပ္ဟာ တရားမ၀င္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေၾကညာမွသာလွ်င္ ဒီစာခ်ဳပ္ပ်က္ျပယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KIO အေနန႔ဲ တိုက္ပြဲေတြစျဖစ္ကတည္းက ပင္လုံစာခ်ဳပ္ တရား၀င္ျဖစ္ေသးသလားလို႔ ေမးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ေမးရတာလဲဆုိေတာ့ အစုိးရဆီမွာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြရွိတာကုိေတြ႔ရတယ္။ KIO က ဒီကေန႔ Kachin Independence Organization ဆိုတ့ဲ အဖြ႔ဲအစည္းကုိ ဖြဲ႔ျပီး ေတာ္လွန္ေရးကုိလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ကခ်င္လူထုကလည္း ဒီကေန႔ ‘လြတ္လပ္ေရး လြတ္လပ္ေရး’ လုိ႔ ေျပာေနတာေတြရွိတယ္။ ဒီေတာ့ အစုိးရက ျပည္ေထာင္စုကေန မခြဲထြက္ဖုိ႔ လက္မွတ္ထုိး ေစခ်င္တယ္။ ထုိးရင္ ကခ်င္လူထုေတြ စိတ္ဆုိးမွာကုိလည္း အစုိးရက စဥ္းစားတယ္။ အ့ဲေတာ့ အစုိးရက မေျပာေသးဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာတာက အတူတကြေနမယ္လို႔ စာခ်ဳပ္ကုိ ၁၉၄၇ မွာ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲဒီခ်ိန္္မွာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးေပါင္းျပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိမႈေတြလုပ္တယ္။ ေတာင္ၾကီးမွာ ညီလာခံလုပ္တယ္။ ေတာင္းဆုိမႈေတြမရတ့ဲ အခါ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ဆုိတာ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အ့ဲခ်ိန္တုန္းက လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆံပင္ေတာင္မညႇပ္ဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔ (၆)လ ပဲလုိေတာ့တယ္။ လြတ္္လပ္ေရးရျပီး အိမ္ျပန္ေရာက္မွ ဆံပင္ညႇပ္ေတာ့မယ္လုိ႔ ေနခ့ဲၾကတယ္။ ခဏေျပာသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ရွမ္းနဲ႔ ကခ်င္ဟာ အတူတကြေနထုိင္တ့ဲ ဌာေနသားမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ အ့ဲေတာ့ ကခ်င္နဲ႔
ရွမ္းဟာ တမ်ဳိးတည္းျဖစ္တယ္။ အ့ဲဒီအခ်ိန္မွာ မဆလ ေခတ္ျဖစ္တယ္။ မဆလအစုိးရက ကခ်င္၊ ရွမ္း လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိအားလုံးက ဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ အ့ဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္းေတြ အတူတကြ ေတာ္လွန္ၾကရမယ္လို႔ အတူတကြခံယူခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔
ကခ်င္လူငယ္ေတြကုိလည္း စုေဆာင္းေရးလုပ္တယ္။ ရွမ္းလူငယ္ေတြကုိလည္း စုေဆာင္းေရးလုပ္တယ္။ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြဆီမွာ တစ္လမွာ ဆန္တခြဲေပးရမယ္ေနာ္ဆုိရင္လည္း ရွမ္းေတြဆီမွာလည္း ဆန္တခြဲေပးရမယ္ေနာ္ဆုိျပီး သြားေကာက္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ အခုဘာျဖစ္လာသလဲဆုိေတာ့ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕နားလည္မႈကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မရွင္းျပႏုိင္တ့ဲ အခါ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားက ရွမ္းမ်ားကုိ စုေဆာင္းေရးေခၚတယ္ဆုိျပီး ေျပာလာၾကပါတယ္။

မေန႔က ဒီမွာ အစည္းအေ၀းလုပ္ေနတ့ဲ အခိ်န္မွာပဲ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအေယာက္ (၂၀)၊ (၃၀)နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အခုတေလာစုေဆာင္းေရးပါသြားတာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတ့ာ အခုအရာရွိေတာင္ ျဖစ္ေနျပီ။ အရာရွိသင္တန္းတက္ေနတ့ဲ အခါမွာ လာမေျပာဘဲနဲ႔ အခုမွ လာေျပာေတာ့ အေမၾကီးရဲ႕သမီးက ဟုိမွာ အရာရွိေတာင္ျဖစ္ေနျပီ။ တခ်ဳိ႕က ဟုိမွာ အိမ္ေထာင္က်ေနျပီ သား၊ သမီးေတြနဲ႔ေပါ့။ ဒါေၾကာင့့္ အေမၾကီးရယ္ ဟုိမွာ ေျမးေတြကုိ သြားၾကည့္ပါအုံးလုိ႔ ျပန္ေျပာရတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရးေတြနည္းပါးတ့ဲအခါမွာအယူအဆေတြလႊဲမွားလာတာျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ အေျခအေနအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတိထားဖုိ႔ လုပ္အပ္တယ္ဆုိတာကုိ နားလည္ပါတယ္။

အခုတေလာ တပ္ရင္း(၄)ေဒသမွာ စုေဆာင္းေရးလုပ္ခ့ဲတာရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စီစစ္ျပီးမွ အားလုံး ျပန္လႊတ္ေပးတယ္။ အားလုံး (၁၆) ေယာက္ထင္တယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကနဲ႔ PCG အဖြဲ႔ကပါျပီး ဧရာ၀တီျမစ္ ျမစ္ဆုံဘက္မွ သြားေရာက္လက္ခံယူတာျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔က ျမ၀တီက သတင္းထဲပါလာတာကေတာ့ ‘ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းက လုိက္လံရွာေဖြျပီး ကယ္ထုတ္ခ့ဲတယ္’ လုိ႔ သတင္းထဲမွာ ေရးထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ အစုိးရမီဒီယာပဲ ျဖစ္ေစ KIO မီဒီယာပဲ ျဖစ္ေစ လူထုက ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အေျခအေနကုိ ရွင္းျပတာပါ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျမစ္ၾကီးနားမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗန္းေမာ္မွာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းမွာ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေသာ္လည္း အတူတကြေနထုိင္ၾကတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္ နဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိမ်ား သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျမင္မွာကေတာ့ အတူတကြ ဖိႏွိပ္ခံရတ့ဲ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ုလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အတူတကြ ဒီအရာေတြကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု NCCT ဆုိတ့ဲ အဖြ႔ဲမွာ တုိင္းရင္းသားအားလုံးပါတယ္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြပါသလုိ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ရွိတ့ဲ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျဖရွာ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားေနတ့ဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ဘယ္လုိအသစ္ ျပန္တည္ေဆာက္မလဲဆုိတ့ဲ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ သြားေနတ့ဲ အေပၚမွာ မ်က္ေျခမပ်က္ဘဲန႔ဲ ျပည္နယ္သူ ျပည္နယ္သားမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔လည္း ၀ုိင္း၀န္းျပီးေတာ့ စုစုစည္းစည္းန႔ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အားေပးေစခ်င္တယ္။

NCCT နဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔လည္း မိဘျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဒီေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအေနနဲ႔ ဒီကေန႔ ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆုိတာကုိ ေျပာျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ NCCT
ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က မိဘျပည္သူမ်ားသိခ်င္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သြားေနတ့ဲ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မ်က္ေျခမပ်က္ဘဲနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲ အျမင္မ်ဳိးနဲ႔
ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ KIO အေနနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မလုိခ်င္လုိ႔ အခုထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္မေရးထိုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိတ့ဲ
ျဖစ္စဥ္ကုိ သြားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကခ်င္ေတြကုိ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ မေရာက္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ စစ္ကုိ ျဖစ္ေစတာကလည္း KIO ပဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မလုိခ်င္တာလဲ ကခ်င္ေတြပဲလုိ႔ေျပာေနတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီေန႔ လူထုေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမွန္ကုိ ရဲရဲေျပာတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိခ်င္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၾကိဳးစားေနတယ္။ ဘာမွ အၾကိဳးမရွိဘဲ န႔ဲ လက္မွတ္ကုိ ထုိးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးေရးကုိ သြားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတေခါက္ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းကုိ ရေအာင္ေရးဆြဲႏုိင္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတာရွိပါတယ္။

ဒါေပမ့ဲ လက္ေတြ႔မွာ စစ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ စစ္ျဖစ္ေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းေတြဟာ ေတာ္ေတာ့ကုိ ခက္ခဲပါတယ္။ ခဏက ေျပာသလုိပဲ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာျဖစ္ေနတ့ဲ ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာက ပါ၀င္လာတယ္။ အရင္က မရွိခ့ဲဘူး။ တရုတ္ႏုိင္ငံ နဲ႔ UN ပါ၀င္လာတယ္။ အခုတေလာ အေမရိကား ေရာက္ေတာ့ အေမရိကန္အစုိးက အရမ္းကုိ စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ေမးခြန္းေတြ အရမ္းေမးခ့ဲတယ္။ ကခ်င္ေတြရဲ႕ အေၾကာင္းပဲေမးတယ္။ တျခားအေၾကာင္းဘာမွ မေမးဘူး။ KIO အေနနဲ႔ ဘာေတြ လုပ္ဖုိ႔စီစဥ္ထားတာရွိလဲလုိ႔ေမးလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ KIO နဲ႔ တျခားတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိ္င္ မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ခက္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိလုပ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ အစုိးရကေတာ့ အခုထိ “မင္းတုိ႔ဟာ လူထုရဲ႕ တရား၀င္အဖြ႔ဲအစည္း၊ ေထာက္ခံတ့ဲ အဖြဲ႔ဟုတ္တယ္လုိ႔” အခုထိ အသိအမွတ္မျပဳေသးဘူး။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီး ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ဳိးကုိယ္စားဘာမွ ေျပာလုိ႔မရရင္ အဓိပါယ္မရွိေတာ့ဘူး။ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳရင္ လက္မွတ္ထုိးလုိ႔ရတယ္ လုိ႔ ေျပာျပတယ္။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က မင္းတုိ႔ အေမရိကန္ေတြကေရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေသာင္းက်န္းသူလုိ႔ ထင္ပါသလား။ “မထင္ပါဘူး။ မင္းတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေတာ္လွန္ေရး  လုပ္ေနတ့ဲ သူေတြအားလုံးဟာ ကုိယ့္လူမ်ဳိးအတြက္ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းေတြပါလုိ႔” ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္ ေျပာတယ္။ ဒီေန႔မင္းတုိ႔နဲ႔ ေတြ႔ဆုံတာကလည္း “ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္ နဲ႔ ေတြ႔တာမဟုတ္ဘဲ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႔ဆုံတာပါလို႔” အစည္းအေ၀းခန္းမထဲမွာ ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေရးကုိ ဂ်ပန္အစုိးရေတြ၊ EU ေတြ စိတ္ပါ၀င္စားလာတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအေပၚ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရမ္းလည္း အားရေက်နပ္မိပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္။    ။ေမ ၁၄၊ ၂၀၁၄ ရက္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ မိဘျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ ရဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။