Thursday, May 8, 2014

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရး မလြယ္ပါေသး

လြတ္လပ္ေသာ မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ 
 
တစ္ႏိုုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ၿပီးခဲ့သည့္မတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွ ၈ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ွိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ ပထမမူၾကမ္းတေစာင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္မရ႐ွိေသးသျဖင့္ လာမည့္ေမလ ၁၉-၂၀ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးပါဦးမည္ဟု ဆုိသည္။

တစ္ႏိုုင္ငံလံုးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးသည့္ လက္႐ွိအေနအထားကုိေအာက္ပါ အတုိင္း ေလ့လာေတြ႔႐ွိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ ၆ ခ်က္တြင္-


(၁)    ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္၊ အမွန္တကယ္ဆႏၵရွိရန္၊
(၂)    သေဘာတူစာခ်ဳပ္အတိုင္း ကတိတည္ရန္၊
(၃)    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္အေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊
(၄)    ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ရန္၊
(၅)    နိုင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုတိတိက်က်လိုက္နာရန္၊
(၆)    ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကိုလက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေလၽွာက္လွမ္းမႈတြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္။


အထက္ပါမူဝါဒ ၆ ခ်က္အနက္ အခ်က္ ၅ ႏွင့္ ၆ တုိ႔ကုိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၆ ဖြဲ႔ပါဝင္သည့္ NCCT ဘက္က လက္မခံႏိုင္ဟု ၾကားသိေနရသည္။

တဖက္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားဘက္က “ေတာ္လွန္ေရး” “ဖက္ဒရယ္” “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” စသည့္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းမႈမ်ားကုိလည္း အစိုးရမႀကဳိက္ဟု ဆုိသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္အဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ကို တပ္မေတာ္ဘက္က လက္မခံႏုိင္သည့္အတြက္ ႏွစ္ဖက္ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္လိုလားခ်က္မ်ား ကြာျခားမႈမ်ား ရွိလာကာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ခဲယဥ္းေနသည္ဟုလည္း NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုံးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ ၅ အရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႔အား တည္ဆဲဥပေဒအရ မတရားအသင္းဟု သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး သည္ႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္မည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေနသည္။

အလားတူ ျပည္သူမ်ားလက္မခံပဲ ဆႏၵျပေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား NCCT အေနျဖင့္ မ်က္စိစုံမွိတ္လက္ခံႏုိင္မည့္ အေျခအေနမေတြ႔႐ွိရေသးေပ။

တုိင္းရင္းသားနက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအမ်ားစုသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဟူ၍ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ ၂ ႀကိမ္ေရးထုိးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရစစ္ေၾကာင္းမ်ားထုိးစစ္ဆင္တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေသာေၾကာင့္ အဆုိပါအပစ္ရပ္လက္မွတ္ ထုိးခဲ့ျခင္းသည္ မည္သုိ႔အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေနသေလာဟုပင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲလက္မွတ္ေရးထုိးပြဲေအာင္ျမင္ေရးႀကဳိးပမ္းစဥ္ကာလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရတပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား လုိအပ္သည္ထက္ပုိ၍ “သာလြန္ထုိး စစ္ဆင္” ေနေၾကာင္း UNFC က ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ကုိ အျမန္ေရးထုိး လုိသည့္ ဆႏၵ႐ွိေၾကာင္း သမၼတႀကီး၏ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားထဲသုိ႔ အစုိးရစစ္ တပ္အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ထုိးစစ္ဆင္ေနသည္ကုိ သမၼတႀကီးအမိန္႔ျဖင့္မဟန္႔တားႏုိင္ေၾကာင္းကခ်င္ျပည္ နယ္စစ္ပြဲမ်ားက သက္ေသခံေနဆဲျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မၾကာမီျပန္လည္စတင္မည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ေရးသည္ လြယ္ကူလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လြတ္လပ္ေသာမြန္သတင္းေအဂ်င္စီ IMNA က သုံးသပ္မိေပသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။