Saturday, May 10, 2014

ဖြတ္တက္ေသာ ေတာင္ပို႔ အတြင္းမွ ျခေကာင္မ်ား (အပုိင္း ၁ +၂)

တိုငး္ျပည္သည္ အဟာရသိဒၵိ အရာရာအားလံုးတို႔ျဖင္႔ စုပံုျဖစ္တည္လာေသာ တိုင္းျပည္ဟုဆိုပါလ်င္ မည္သူျငင္းၾကမည္နည္း? ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ရာခ်ီနီးပါး ေနလာ ရိွလာခဲ႔ေသာ္ေတာင္မွပင္ တိုင္းျပည္ကား စပါးေတာင္လိုပံု စားမကုန္ေသာက္မကုန္ အလ်ံပယ္ျဖစ္ေနေသာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးစကာလမွာပင္ ပြဲလမ္းသဘင္ အလွဴပြဲမ်ား က်င္းပမွဳမ်ားသည္ တျပည္လံုး သိမ္႔သိမ္႔သဲသဲ က်င္းပေနခဲ႔ေသာ သိဒၶိ ေတာင္ပို႔ၾကီး ျဖစ္ေလ၏။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္က ဆြစၥလန္ႏိုင္ငံမွပင္ ျမန္မာျပည္မွ ပိုလ်ံ၍ ေတာင္လိုပံုေနေသာ ေပၚဆန္းေမႊး စပါးတန္ခ်ိန္တသိန္း တိတိအား ၾကိဳက္ေစ်းေျပာသေလာက္ေပး၍ ၀ယ္ယူ စားသံုးခဲ႔ဘူးေၾကာင္း အေထာက္ထားေတြ႕ရသည္။ ထိုေၾကာင္႔ တိုင္းျပည္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳမွာ အံ႕မခန္းေအာင္ပင္ ရိွသည္ဟု အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက ႏုတ္ျဖင္႔ တဖြဖြ စုပ္သပ္ကာ ေရရြတ္ခဲ႔ၾကေလသည္။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းလိုက္ေလေသာ စစ္တပ္ ဖြတ္မ်ားက သိဒၶိေတာင္ဘို႔ၾကီးေပၚသို႔ တက္ေရာက္မင္းမူၾကေလသည္။ သဘာ၀တရားအရ စီစစ္စြာ ဆိုရေသာ္ ဖြတ္တို႔ ေနေသာ ေနရာအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျခေကာင္မ်ား ပါ ပူတြဲ ေနထိုင္တတ္ေလ၏။ ဖြတ္ေအာင္းေသာ ေတာင္ပို႔ သည္ ျခ ေကာင္မ်ားပါေန၍ ဖြတ္၏ ကိုယ္ေငြ႕ျဖင္႔ ျခ ေကာင္မ်ားအဖို႔ မ်ိဳးေပါက္မွဳ ျမန္ဆန္ရျပီး ဖြတ္အဖို႔မွာလည္း ခ်ေကာင္မ်ားအား လိုသလို စားေသာက္၍ ေတာင္ဘို႔ အတြင္း၀ယ္ ကာလၾကာရွည္ ေနထိုင္ႏိုင္ေနေလသည္။ 
ထိုေၾကာင္႔ ဖြတ္ႏွင္႔ျခ သည္ တဦးႏွင္႔တဦး အမွီသဟဲျပဳကာ ရွင္သန္ေနရေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ေလသည္။

ျမန္ျပည္သည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဖြတ္မ်ားႏွင္႔ ၄င္းတို႔၏ အက်င္႔ပ်က္ ျခ စားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား တဦးႏွင္႔တဦး အမွီသဟဲျပဳေနၾကပံုမ်ားကို တင္ျပပါမည္။

ဖြတ္သက္က အေတာ္ရွည္ေလသည္…ဖြတ္တို႔၏ တြားသြားသတၱ၀ါမ်ိဳးစားထဲတြင္ ဖြတ္က်ားက ပို႔၍ အသက္ရွည္သည္ဟု ဇီ၀ေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ေလသည္။ သို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္သည္လည္း ဦးေန၀င္းဖြတ္တက္လာျပီးေနာက္ န၀တ နအဖ ဖြတ္က်ားမ်ား ဆက္လက္ ရွင္သန္ အၾကမ္းဖက္ ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခ႕ဲေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ ထုတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဖြတ္တို႔၏ ျခ မ်ား အက်င္႔ပ်က္ပံုမွာ……
၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ရရိွခဲ႔ေသာ တန္ေပါင္း ၃၂၁၄ တန္၇ိွေသာ ေက်ာင္းစိမ္းတံုးၾကီး အေၾကာင္းႏွင္႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလ ၂၉ ၇က္ေန႔တြင္ ထပ္မံရရိွခဲ႔ေသာ တန္ေပါင္း ၁၁၅ တန္၇ိွေသာ ေက်ာင္းစိမ္းတံုးၾကီးမ်ားအား ပထမ ဦးစြာ ေဖၚျပလိုသည္။

ေမလ ၁၂ ရက္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ တြင္ ပတၱျမားနဂါး ႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္းနဂါး(ဟု အမည္ရေသာ ပအို႔၀္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီး ဦးေဆာင္ကာ နအဖ ဟုေခၚေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအဖြဲ႔ ႏွင္႔ အက်ိဳးတူ ၅၀%၅၀ ရာႏုံန္းျဖင္႔ လက္မွတ္ထိုးကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ လက္မွတ္ထိုးကာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ေဒသတြင္ ေက်ာက္ကြက္လုပ္ကြက္အမွတ္(၁၀၉) နတ္ေမွာက္ ေက်ာက္ကြက္တြင္းမွ ရရိွခဲ႔ေလ၏။

ထိုေနာက္ အဆိုပါ ေက်ာက္စိမး္တံုးၾကီးအား တူေဖၚဆြဲထုတ္ရန္ စက္ကရိယာမ်ားအလံုေလာက္မ၇ိွသည္႔အတြက္ တရုတ္ျပည္မွ ၀န္ခ်ီဆြဲႏွင္႔ ဧရာမေျမတူးစက္မ်ားအား အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္းျဖင္႔ ငွားရမ္းတူးေဖၚေစခဲ႔ျပီး အဆိုပါ အရည္ေသြး အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ တန္ခ်ိန္ (၃၀၀၀) ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား ေျမေပၚသို႔ အတံုးလိုက္ မပ်က္မယြင္းေစပဲ ေရာက္ရိွလာကာ အလ်ား အရွည္ေပး (၇၀)ေပ အျမင္႕ ေပေပါင္း ၂၀ ေပ ႏွင္႔ အနံ ၁၆ ေပ ရိွေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရ၏ အာဏာပိုင္ (၃) ဦးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ ၊ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေမာင္ေအးႏွင္႔ ၊ ေထာက္လွမ္းေရး ခ်ဳပ္ အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ နအဖ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္႔ တို႔ သံုးဦး တို႔သည္ ဖားကန္႔ေဒသရိွ ေထာက္လွမ္းေရးအမွတ္ နယ္ေျမခြဲ (၉)မွ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အရ ေရာက္ရိွသြားခဲ႔ျပီး ပအို႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီးအား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖာင္းဖ်၍ ယခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၅၀%၅၀ စာခ်ဳပ္ဆိုသည္႔ အက်ိဳးတူ လုပ္ကိုင္ ခံစားခြင္႔ေဘာင္ကိုေက်ာ္လြန္ကာ အျပီးပိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္သို႔လွဴတန္းရန္ ေတာင္းဆိုေသာေၾကာင္႔ ဦးေအာင္ခမ္းထီးမွ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြါးဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ လွဴတန္းခဲ႔ေၾကာင္း ေအာက္ပါ အတိုင္း ပတၱျမားနဂါး ႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္းနဂါး ကုမၼဏီမွ မွတ္တမ္းေရးသြင္းေလသည္။

That huge massive jade stone was found lying about 40 feet in the ground. .Now it is being drugged to totally and come into shape to be seen its imperial jade beauty. It can be known as the jade dragon partly because it is the worlds largest jade stone but chiefly its rare find of good quality and weighs over 3000 tons. It is seventy (70) feet long, 20 feet high and 16 feet wide. Its crystal composition is smooth and delicate as it is Jadeite jade. The colour ranges from white to purple, blue and deep green. There's also many dykes very promising to be the precious ones. The Ruby Dragon Jade & Gems Company Welcome heartily to those who proudly want to see the jade Dragon Phakant Region if they have a mind to. You can have a good choice for any kinds of jade jewellary.

The finding of the great jade was reported to national race leader U Aung Kham Hti and he said it should be owned by the State, that it should be donated to the State and that the State, the whole people and the generations to come should own it as an historic gem. As the State accepted the donation, national race leader U Aung Kham Hti and the national people delightfully donated it to the State, he said. Chairman of PaO National Peace Group U Aung Kham Hti explained purpose of the donation of massive jade dyke. 
He said: Head of State Senior General Than Shwe has guided that as our country is rich in natural resources including land and water resources, the nation will develop when all the citizens work hard with goodwill. Secretary-1 Lt-Gen Khin Nyunt also has mentioned that Myanmar is endowed with various kinds of precious stones, Phakant region is well-known for jade mining and it can contribute towards the progress of national economy effectively. 

ထိုေနာက္ ..နအဖ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အေရးေပၚဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုပါေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား ျမန္မာျပည္မတြင္းသို႔ ယူေဆာင္မလာေတာ႔ပဲ တရုတ္ျပည္သို႔ တိုက္၇ိုက္ပင္ တူးေဖၚေတြ႔ရိွသည္႔ ေနရာမွ မဆိုင္းမတြ သယ္ေဆာင္သြားေစေလသည္။
တရုတ္ျပည္မၾကီးသို႔ အဆိုပါေက်ာက္စိမ္းေလလံတင္ေစ်းကြက္တခုျဖစ္ေသာ ဘရင္က်ုင္း ျမိဳ႕၊ က်င္ခ်ိန္ ေစ်းကြက္တြင္ ၾသဂုတ္လ ရ ရက္ေန႔ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေလလံတင္ကာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ေလးေထာင္ ႏွစ္ရာျဖင္႔ ေနာက္ဆံုးေစ်းပိတ္သြားေစျပီး ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယ် ႏိုင္ငံမွ မင္းသားတဦး၏ ကိုယ္စားလွယ္မွ ၀ယ္ယူေၾကာင္း သိရသည္။

အမွန္ဆိုရေသာ္ အဆိုပါ ေက်ာက္စိမ္း တန္ခ်ိန္ေပါင္း (၃၀၀၀) ဆိုေသာ္လည္း... အရည္ေသြး ေကာင္မြန္မွဳေၾကာင္႔ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (ရွစ္ေထာင္) မ်ွေလာက္ တန္သည္ဟုပင္ ေျပာဆိုခဲ႔ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က စစ္အစိုးရမွ လူသိမခံလိုေသာ ဆႏၵေၾကာင္႔ ရသေလာက္ေစ်းျဖင္႔ ေရာင္းခ်ခဲ႔ႏိုင္ေၾကာင္း The Economic သတင္းစာက ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႕ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္းပါးရွည္တပုဒ္အေနျဖင္႔ သံုးသပ္ ေရးသားခဲ႔ပါေသးသည္။

ထိုေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား ၀ယ္ယူ သယ္ေဆာင္သြားေသာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ႏိုင္ငံတြင္ မင္းညီမင္းသားမ်ား ၀တ္တက္ ဘုရားရွစ္ခိုးရာခန္းမေဆာင္တြင္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင္႔ ျပန္လည္ျဖတ္ေတာက္ကာ လက္ရာေျမာက္စြာ အလွဆင္ျမန္းထားေသာ Jeddah ျမိဳ႔မွ ၀တ္ျပဳခန္းမေဆာင္သည္ အလြန္ပင္ နာမည္ၾကီးလွေလေတာ႔၏။

သို႔ရာတြင္ မူးရင္ ပထမ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ ပအို႕၀္ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီး၏ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြါးေရး ႏွင္႔ လူေနမွဳ႔ဘ၀ တိုးတက္ျမင္႔မားလာေရးတို႔ ေျပာက္ကြယ္သြားျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊမွ ေမျမိဳ႔ႏွင္႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏူကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုတည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ျပီး အဆိုပါ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီး ေရာင္းခ်ရေငြမွ အေမ၇ိကန္ေဒၚေလာ သန္း (၇၀၀) ျဖင္႔ ကုန္က်ခံကာ တည္ေဆာက္မည္႔ ေမျမိဳ႔ ဘီအီးအေနာက္တြင္ ညဴကလီးယား ဓါတ္ေပါင္းဖိုအား ရုရွွားႏွင္႔ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ တြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ေစခဲ႔ျပီး အေမရကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉၀၀ ျဖင္႔ ညဴကလီးယာ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ လိွဳင္ေခါင္း ေဖါက္လုပ္ေရးအပါ၀င္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင္႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ လက္ရိွ အနားယူကာ သထံုတြင္ ထမင္းဆိုင္ဖြင္႕ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနျပီဆိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လြန္းေမာင္ (ႏိုင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္) အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊမွ ေခၚယူျပီး ယခု လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ျပခန္း တည္ေဆာက္ျပီးကာလေလးမွာပင္ စြန္ပစ္ရန္ ပံုထားေသာ ကမာၻေအး ေက်ာက္မ်က္မွ သယ္ေဆာင္လာသည္႔ ေက်ာက္ရိုင္းတခ်ိဳ႕ႏွင္႔ ေက်ာက္ျဖတ္စြန္႕ ေက်ာက္ကာခ်ပ္မ်ားအား စနစ္တက် စုပံုခိုင္းကာ အဆိုပါ ေက်ာက္အကြဲခ်မ္းမ်ား၏ အပိုင္းစမ်ားသည္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ေထာင္ ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးမွ ခြဲျဖတ္လွီးထုတ္ထားေၾကာင္းႏွင္႔ ဘာအရည္ေသြးမွ မရိွပဲ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္သား ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ စာရင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ႔ရပါသည္။

အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ ဖတ္ရွဳ႔ၾကပါရန္ ေတာင္းပန္ပါသည္

အပိုင္း(၂)တြင္ တန္ေပါင္း ၁၁၅ တန္းေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား လက္ရွိ ေဘာလံုး ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ လုပ္ကြက္မွ ၂၀၁၀ ဇန္နာ၀ရီလ ၂၉ ရက္ေန႔တြက္ ထပ္မံေတြ႔ရိွရျပီး မည္သို႔ မည္ပံု ၀ါးစားခဲ႔ပံု ကိုတင္ျပေပးပါအံုးမည္။

စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇဴးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး
 
ဖြတ္တက္ေသာ ေတာင္ပို႔ အတြင္းမွ ျခ ေကာင္မ်ား

အပိုင္း(၂) နိဂံုးပိုင္း


ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ ေဒသမွာပင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလ (7)ရက္ေန႕တြင္ ေတြ႔ရိွခဲ႔ျပီး တရား၀င္သတင္းအရ (၂၉)ရက္ေန႕မွပင္ အတိလင္း ၄င္းေဒသတြင္ ထြက္ေပၚလာေလသည္။ အဆိုပါသတင္း ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်ိန္၀ယ္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၁၅ တန္၇ိွေသာ စပါကလင္ေရာက္ေတာက္ေနသည္႔ ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးမွာ တရုတ္ျပည္ ျမန္မာ နယ္စပ္ ရိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊမိသားစု ပိုင္ေသာ ေက်ာက္စိမ္း အၾကမ္းထည္ ေစ်းျဖတ္ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းႏွင္႔ ေက်ာက္စိမ္း အေခ်ာထည္ လက္၀တ္ရတနာမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ေရာက္းခ်ေသာ ( ေရႊတရုတ္ Golden China) ေက်ာက္စိမ္းကုမၼဏီ ကြမ္ခ်ဳးျမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရိွေနေလျပီျဖစ္၏။

အဆိုပါ ၁၁၅ တန္ စပါကလင္ အစိမ္းရင္႔ေရာင္ ေတာက္ေတာက္ ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား ျမန္မာျပည္၏ ေဘာလံုး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သူ ဦးေဇာ္ဇာ္ ပိုင္ေသာ ဖားကန္႔ လုပ္ကြက္မွ တူးေဖၚရရိွခဲ႔ျပီး ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား တရုတ္ျပည္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရာက္၇ိွေစျပီးမွပင္ သတင္းထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ( The Star Daily) မဂၢဇင္းတြင္ တိတိပပ ေရးသားထားေလသည္။ တရုတ္ျပည္ ကြမ္ခ်ိဳးျမိဳ႔တျမိဳ႔လံုးအစိမ္းေရာင္ ေတာက္ေနသည္ဟုပင္ ေျပာဆိုရေလာက္ေသာ ျမန္မာျပည္မွ ထြက္၇ိွသည္႔ ေက်က္စိမ္း ပတၱျမားႏွင္႔ အျခား ေက်ာက္မ်ုက္မ်ားအား ကမာၻသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးရန္ ေလလံတင္ျခင္း အေခ်ာထည္ထုတ္လုပ္ျခင္း ေက်ာက္ရာျဖတ္ျခင္း ေက်ာက္ေသြးျခင္း ေက်ာက္ပန္းခ်ီ အႏုလက္ရာမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ တည္ရိွေနေသာ ျမိဳ႔ၾကီး ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူမွ သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္။ 

ထိုကာလက ေက်ာက္ျမက္ ကုမၼဏီပိုင္ရွင္တဦးျဖစ္သူ ဦးစိုးႏိုင္ ( အမရပူရ)မွ စာေရးသူအားေျပာျပဘူးေသာ အေၾကာင္းရာႏွင္႔ ေထာက္ျပရေသာ္ ဦးစိုးႏိုင္က “ျမန္မာျပည္ဟာ တစ္ႏွစ္ကို ေက်ာက္စိမ္းတန္ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ထြက္တယ္။ တန္ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္က အသားတင္ေရာင္းစားလုိ႔ရတဲ့ ေက်ာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေက်ာက္ေတြအားလံုး ႏုိင္ငံျခားကုိ အကုန္ေရာက္တယ္။ အဲဒီလုိေရာက္ေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံႀကီးေတြမွာ လူေပါင္းသန္းနဲ႕ခ်ီၿပီး အလုပ္အကုိင္ရရွိတယ္။ လူေပါင္းသိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ခ်မ္းသာကုန္တယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကြမ္က်ဳိးၿမိဳ႕မွာလည္း ေက်ာက္စိမ္းေစ်းကြက္ အႀကီးႀကီးျဖစ္သြားတယ္။ ျမန္မာျပည္က ေက်ာက္စိမ္းေတြနဲ႔ ေပါ့။ 

မူလပိုင္ရွင္ ျမန္မာျပည္မွာက်ေတာ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာပဲ ထုိက္သင့္သေလာက္ အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းတယ္။ ကုိယ့္ႏိုင္ငံကထြက္တဲ့ ေက်ာက္စိမ္းက တစ္ေန႔က်ရင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာ
ပါ။ ဥပမာ- မုိင္း႐ႉးၾကည့္ပါ။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ၾကာေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး၊ မုိင္း႐ႉးနဲ႔ ခ်မ္းသာသြားတာ ဘယ္သူေတြလဲဆိုေတာ့ ထုိင္းေတြပါ။ ျမန္မာလူမ်ဳိး ခ်မ္းသာ တစ္ဦးစ၊ ႏွစ္ဦးစရွိမယ္။ ဒီတုိင္းျပည္မွာ ေက်ာက္စိမ္းက တစ္ႏွစ္ကို တန္ေပါင္း ၃၀,၀၀၀ ထြက္ေတာ့ တစ္လကို တန္ ၂,၅၀၀၊ တစ္ေန႔ကို ၈၃ တန္ ပ်မ္းမွ်ထြက္တယ္။ တစ္တန္မွာ ကီလုိ ၁,၀၀၀ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ တစ္ကီလုိဆုိရင္ ဒီလုိ (ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္နဲ႔ ပန္းပုမ်ားကိုထုတ္ျပသလ်က္) လက္ေကာက္လုပ္လုပ္၊ ပန္းပုလုပ္လုပ္ တစ္ကီလုိကို အလုပ္သမား ငါးေယာက္လုပ္ရတယ္။ တစ္ေန႔ကို ကီလုိ ၈၃,၀၀၀ ဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြအလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ လူေပါင္း ၄၁၅,၀၀၀ ရရွိႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးပါ” ဟု ဆိုခဲ႔ေလသည္။

သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး သန္းေရႊ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား မည္သို႔မ်ွပင္ ဂရုမထားခဲ႔ပါ ။ ထို ၂၀၁၀ ကာလက ေတြ႕ရိွခဲ႔ေသာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအား မိမိ၏လုပ္ကြက္မွ ရရိွျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႕ ၅၀%၅၀ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မူျဖင္႔ သေဘာတူလုပ္ကိုင္ခဲ႔ေသာ္ ေဘာ္လံုးဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္(ခရို)နီမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ႏွင္႔ အက်ိဳးခံစားခြင္႔ တန္းတူမရရိွေတာ႔ပဲ ၄၀%၆၀ ႏုံန္းျဖင္႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မိသားစုႏွင္႔ သေဘာတူ ခဲ႔ရျပီး တရုတ္ျပည္ကြမ္းက်ိဳးျမိဳ႔မွာပင္ ေဟာင္ေကာင္မွ ပြဲစားတဦး၏ အဆက္သြယ္ျဖင္႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသို႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၇၂၀)ျဖင္႔ ျမန္ျမန္သြက္သြက္ ေရာင္းခဲ႔ၾကသည္ဟု ခိုင္လံုေသာ ေက်ာက္ေစ်းကြက္မွ သိခဲ႔ရသည္။
ထိုကဲ႔သို႔ ေရာင္းခ်ျပီးေနာက္မွပင္ တရုတ္သတင္းစာတေစာင္မွ ေအာက္ပါအတိုင္းျမန္မာျပည္ေက်ာက္စိမ္းအေၾကာင္း ေရးထားသည္႔ သတင္းထြက္ေပၚလာေလသည္ကို ေအာက္ပါအတုိင္းေဖၚျပထားေလ၏။

Myanmar has discovered a raw jade stone weighing 115 tons at Phakant mining area in the country's northernmost Kachin state, the local Newsweek journal reported Friday.
The jade stone, the second largest one to be mined in the past decade, was excavated by Max Myanmar company, the report said.

ထိုသတင္းစာကပင္ တန္ခ်ိန္ သံုးေထာင္ ရိွေသာ ေက်ာက္စိမ္းတံုးၾကီးအေၾကာင္းကိုလည္း ကိုးကားေဖၚျပထားေၾကာင္းေတြ႕ရိွ၇သည္။

The world's largest jade stone weighing about 3,000 tons was discovered in Phakant in 2000.
The giant jade stone, measuring 21 meters long, 4.8 meters wide and 10.5 meters high was found at a depth of 12 meters underground, an earlier report said.
ထို႕အျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အစိုးရတို႔ ရရိွခဲ႔ျပီး တိုင္းျပည္ကို တိတိပပ ခ်မျပပဲ ခိုး၀ွက္ထားခဲ႔ေသာ ကမာၻၾကီးမားဆံုးေသာ ပတၱျမားအေၾကာင္းကိုလဲ ထပ္မံ ေဖၚထုတ္ထားသည္ကို စာဖတ္သူမ်ား သိသာရန္ ေအာက္တြင္ ဖတ္ရွဳ႔ၾကည္႔ႏိုင္ၾကပါသည္။

The country also claimed that it possesses the world's largest ruby weighing 21,450 carats, the largest star sapphire weighing 63, 000 carats, the biggest peridot weighing 329 carats and the biggest pearl weighing 845 carats.

ျမန္မာျပည္အတြင္း ေက်ာက္ျမက္ေကာင္းမ်ား ထြက္၇ိွေနေသာ္ ေဒသမ်ားကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႔ျမင္ၾကရပါမည္။

There are six mining areas in Myanmar under gem and jade exploration, namely, Mongshu and Namhyar in Shan state, Mogok in Mandalay division, Khamhti in Sagaing division, Moenyin and Phakant in Kachin state.

သို႔တင္မက ျမန္မာျပည္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အလြန္ၾကီးမွားေသာ တန္ဘိုးၾကီး ေက်ာက္ျမက္မ်ား ထြက္ရိွေၾကာင္းကို တရုတ္ျပည္မွ မွတ္တမ္းတင္ထားပံုကိုလည္း စာဖတ္သူတို႔ သိေစရန္ ေအာက္တြက္ ေဖၚျပထားေပးပါသည္။

Myanmar, a well-known producer of gems in the world, boasts ruby, diamond, cat's eye, emerald, topaz, pearl, sapphire, coral and a variety of garnet tinged with yellow.

အဆံုးသတ္ဆိုရေသာ္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖံုးမရ ဖိမရေသာ အခ်ိဳ႔စာရင္းအခ်က္လက္မ်ားအရ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ရိွ ေရာင္းခ်ခဲ႔ေသာ္ ေက်ာက္မ်က္တန္ဘိုး အား ဗဟို စားရင္းအင္း ထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႔မွ ေက်ာက္စိမ္းႏွင္႔ ေက်ာက္ျမက္စံုုထုတ္လုပ္မွဳတန္ခ်ိန္သည္ ၂၀၀၈ ႏွင္႔ ၂၀၀၉ ႏွစ္လည္ ကာလမွာပင္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃၂၉၂၁ တန္ ရိွခဲ႔ျပီး ပတၱျမား ႏွင္႔ အျခား တန္ဘိုးၾကီး ေက်ာက္ျမက္ ကာရက္ေပါင္း ၁၈၇၂၈ မီလီယံ ထြက္ရိွေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္အမ်ိဳးစားမ်ားျဖင္႔ တင္ျပထားေၾကာင္းေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

The government's Central Statistical Organization revealed that in the fiscal year 2008-09, Myanmar produced 32,921 tons of jade and 18,728 million carats of gems which include ruby, sapphire, spinel and peridot, as well as 201,081 mommis (754 kilograms) of pearl.

စာေရးသူတင္ျပခဲ႔ေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားျဖစ္ခဲ႔ျပီး အဆိုပါ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား ခိုးယူရံုတင္မက ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာ အား ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ ေမာင္ႏွင္ေနေသာ လမ္းမွားေပၚတြင္ စာဖတ္သူမ်ား လိုက္ပါေရာက္ရိွမသြားေစရန္ႏွင္႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေသာ ပညာေရး က်န္းမာေရးႏွင္႔ အေျခခံလူမွဳ အေဆာက္အံုမ်ားအား ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွ ယခု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္သို႔တိုင္ ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ပတ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေငြေၾကးမ်ားအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အသံုးခ်ေပးကာ တိုင္ျပည္ၾကီး အမွန္တကယ္ စည္ပင္တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွပဲ အက်င္႔ပ်က္ခ်စားျခင္းမ်ားျဖင္႔သာ လက္ရိွ တိုင္းျပည္ (ျမန္မာျပည္) ဆက္လက္ေမာင္းႏွင္ေနေသာေၾကာင္႔ စာေရးသူမွ

“ ဖြတ္တက္ေသာ ေတာင္ပို႔အတြင္းမွ ျခ ေကာင္မ်ား” ေဆာင္းပါးအား တင္ျပရျခင္းသာ…………..

စာဖတ္သူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္ 

ဆက္လက္ ေဖၚထုတ္ တင္ျပေပးပါအံုးမည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။