Monday, April 14, 2014

၀ါသနာထက္ ရည္မွန္းခ်က္သာ ဦးစားေပး ရေသာ KIA တပ္မဟာ(၃)မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေတာင္လာ ၏ အႏုပညာ သည္ဘ၀

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေတာင္လာ သည္ KIA တပ္မဟာ () မွဴးျဖစ္ပါသည္။ ဗိုုလ္မွဴးႀကီးသည္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ျမစ္ႀကီး နား ျမိဳ႔ဇာတိျဖစ္ၿပီး မႏၱေလး တကၠသိုုလ္ေက်ာင္း ဆင္း တစ္ဦးျဖစ္ ပါသည္။တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း သား ဘ၀တြင္အဆုုိ ေကာင္း မြန္ၿပီး ဒရမ္ကိရိယာ ကိုု ကြ်မ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ တီးခတ္နိုုင္သူ တဦး အျဖစ္ ေက်ာင္း သား မ်ား ၾကားတြင္ နာမည္ ရခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

ဘ၀သည္ ၀ါသနာ အတိုင္း မျဖစ္လာေပ။ ျဖစ္လာခဲ့ သည္မွာ အႏုပညာ လက္သည္ စစ္လက္နက္ ကိုင္ခဲ့ရေပသည္။ ၄င္း၏ ဘ၀ တေစ့တေစာင္းမွာ အစိုးရသည္ KIA ႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ခဲ့သည္။  ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တြင္ ၄င္းတို႕အား နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ရန္ အၾကပ္ကိုင္ခဲ့ သည္။  အစိုးရ ၏ ေတာင္း ဆိုမွဳ လက္မခံ သျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ KIA အား လ်ွပ္တ ပ်က္ စစ္ဆင္ေလ ေတာ့သည္။ စစ္အင္အား အလံုးအရင္း သံုးျပီး ေနာက္ဆံုးေပၚ လက္နက္မ်ားႏွင့္ အတူ အထူးစစ္ဆင္ ေရးမ်ဳိးျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ခံခဲ့ ရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ 


အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ KIA တပ္မဟာ ( ) ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ဘြန္ဆန္ ႏွင့္ ဆန္ဂန္ ေဒေသကို လွ်ပ္တပ်က္ စတင္ တိုက္ခိုက္ လိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။တိုက္ပြဲ အစ လည္း ျဖစ္၊ လွ်ပ္တပ်က္ လည္း ျဖစ္၊ အင္အား အဆမတန္ ကြာသည့္ စစ္ဆင္ေရး အသြင္ ကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေတာင္လာ မွ စတင္ အတိုက္ခံ လိုက္ ရျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။ သို႕ေသာ္ တပ္ မဟာ ()မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေတာင္ လာ သည္ ၄င္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အထူးေလ့က်င့္ ထားပံုရ ပါသည္။ 

အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ား သည္ တပ္ရင္းေပါင္း (၁၅၀)ခန္႕ အင္အား ()ေသာင္းျဖင့္ KIA အား စစ္ဆင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၁၂၀ မမ၊ ၁၀၅ မမ၊ ႏွင့္ ဥေရာပ၊ အိႏၵိယ၊ တ ရုတ္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္နက္ႀကီး မ်ဳိးစံုျဖင့္ KIA စစ္ဆင္ေရးတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၾက ပါ သည္။ ဤေနရာတြင္ အင္အား အဆမတန္ ကြာေသာ တိုက္ပြဲကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘယ္ လို တုန္႕ျပန္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါသလဲ။ KIA တပ္ မဟာ ()မွ အရာရွိ ငယ္တဦး ကို ေမး ၾကည့္ ခဲ့ ပါသည္။ 

က်ေနာ္ သိရသေလာက္ ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဟာ အငိုက္မိသြားတာ အမွန္ပါဘဲဗ်။ ဒါေပမဲ့ ခ်က္ခ်င္း အခ်ိန္မွီ ဆုတ္မိန္႔ အရင္ေပး လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထူးျခားတာ က အဲဒီေဒသ စစ္ကြက္ကို နဂိုက တည္းက ႀကိဳ တင္ျပင္ ဆင္ထားပံု ရပါ တယ္။  လက္နက္ႀကီး အတြက္ Op မ်ား၊ ေပ်ာက္က်ား တိုက္ကြက္မ်ား၊ က်ဳံးသြင္း ကြန္မန္ဒို စစ္ကြက္မ်ား၊ မိုင္းကြင္း အသံုးျပဳပံုမ်ားကို တခုျပီးတခု ခ်က္ခ်င္း စီစဥ္ခိုင္းပါတယ္။ဟုဆိုပါသည္။ 

ေနာက္တလွမ္း ဆုတ္လိုက္သည့္ ဆင္ကြက္ထဲကို အစိုးရ တပ္မ်ား က်ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေတာင္ လာ သည္ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ခုခံလိုက္ရာ အထင္ေ သး ကြက္ျဖင့္ စစ္ဆင္လာသည့္ အစိုးရတပ္ မ်ား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အတုန္း အရံုးထိခိုက္ က်ဆံုးျပီး စစ္ဆင္မွဳ ေခတၱ ရပ္နား လိုက္ရသည္အထိ ခံခဲ့ရသည္ ဟု ဆိုပါ သည္။ 

အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ ဒုတိယ အႀကိမ္ အင္အားျဖည့္ျပီး ထပ္မံစစ္ဆင္ ေလေတာ့သည္။ သို႕ေသာ္ ထင္သလို ျဖစ္မ လာခဲ့သ ျဖင့္ တပ္ရင္း (၈၀) စစ္ဆင္ေရးမွ သည္ တပ္ရင္း (၁၀၀) အထိ တိုးျမွင့္ လာသည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္တပ္ရင္း (၁၅၀) စစ္ဆင္ေရး မ်ဳိးထိ စီစဥ္ခဲ့ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ဆင္ေရး စခဲ့သည့္ ပထမ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းမွဴးအား ေျပာင္းျပီး တခ်ိန္လံုး KIA စစ္ဆင္ေရးကို တိုက္ ခဲ့ သည့္ တပ္မ (၈၈)မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေ နာင္ အား  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အျဖစ္ေပးျပီး ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ခန္႔ အပ္ခဲ့ပါသည္။ 
တခ်ိန္ထဲတြင္ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း တိုင္းမွဴးပါ ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ KIA ၏ တိုက္ခိုက္မွဳကို အျပင္းအထန္ ခံခဲ့ရသည့္ တပ္မ (၈၈)မွဴးး ေဟာင္းအား ေျမာက္ပိုင္း တိုင္း တိုင္းမွဴးအျဖစ္ ျပန္လည္ ခန္႔ထားျခင္းသည္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အရ ဟု တြက္ဆနိုင္ပါသည္။

စစ္ဆင္ေရး တႏွစ္ျပည့္ လာ ေသာအခါ ရည္မွန္းခ်က္ အထမ ေျမာက္ခဲ့ေသာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုင္းမွဴး အ ေျပာင္း အလဲအျပင္ လက္နက္ႀကီး တိုက္ ကြက္ ႏွင့္ ေလေၾကာင္းတိုက္ ကြက္ပါ  ပူးေပါင္း အသံုးျပဳ လာခဲ့ပါသည္။ တိုက္ပြဲကိုလည္း ၂၀၁၂ တႏွစ္လံုး အျပင္းထန္ဆံုး တိုက္ခဲ့ပါသည္။ 

ဤအထဲတြင္ တပ္မဟာ() မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေတာင္ လာ၏ အခန္းက႑ သည္ အလြန္ အေရးႀကီးခဲ့ပါသည္။ တပ္ မဟာ() နယ္ေျမသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ KIA လိုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ ၏ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမ လည္းျဖစ္ပါသည္။
KIA ၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၏ တိုက္ပြဲမ်ား အေၾကာင္းကို ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာန၏ (www.phophtaw.org/burmese) ဆိုဒ္ တြင္ အေသး စိပ္ ေဖၚျပခဲ့ သျဖင့္ ၂၀၁၂ အစပိုင္းတြင္ အတိုက္ခံ ခဲ့ရေလရာ ပ်က္စီးသြား ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဆိုဒ္သစ္ မတင္ႏိုင္ေသးမီ စပ္ ၾကား(www.phophtaw.blogspot.com) ျဖင့္ တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။ ဖတ္ခ်င္ သူမ်ား အေနႏွင့္ ထိုဘေလာ့ကို ျပန္လည္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။ 

KIA တပ္မဟာ () မွ တပ္ရင္းမ်ား အနက္ တပ္ရင္း (၁၂) တပ္ရင္း ()၊ တပ္ရင္း(၂၇) မ်ားတို႕သည္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ ေတာင္လာ ၏ အဓိက တိုက္စစ္ဆင္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း တပ္ရင္းမ်ား ၏ အရည္ အခ်င္းမ်ားကို အနည္း ငယ္ေဖၚျပလို ပါသည္။ 

အစိုးရ ကကၾကည္းမွ တိုက္ရိုက္ ဦးေဆာင္ေသာ ဗန္းေမာ္ အေျခစိုက္ အမွတ္ (၂၁) စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမွဳ ဌာနခ်ဳပ္ (စ ကခ) အပါ၀င္ (စကခ ၃) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း တပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ စစ္ဗ်ဴဟာ ()ခုမွ အင္အား (၂၀၀၀)ခန္႕သည္ အင္ အား (၄၀၀) ခန္႕ရွိႏိုင္ေသာ တပ္မဟာ () လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း (၁၂)အား ()လ ခန္႕စစ္ဆင္ခဲ့သည္။ 

ထိုစစ္ဆင္ ေရးတြင္ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ လူထုအေပၚ လူ႕အခြင့္ အေရး ႀကီးစြာ ခ်ဳိးေဖါက္ ေအာင္နိုင္ခဲ့သည္ မွအပ စစ္ ေရးအရ အက်အဆံုး မ်ားသည့္ အျပင္ အ ၀ိုင္း ခံလိုက္ရျပီး ေနာက္ဆံုး တြင္ လမ္းေၾကာင္း ဖြင့္ေပး ပါရန္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္းေနာင္ ကိုယ္တိုင္ KIA ဌာနခ်ဳပ္အား ေတာင္းဆိုခဲ့ရပါသည္။ 

ဤသတင္း မ်ားကို ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာန ၏ စက္တင္ဘာ ေအာက္တိုဘာ နို၀င္ဘာ ဒီဇင္ဘာလ သတင္း က႑တြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ ပါသည္။ အစိုးရ၏ စစ္ဆင္ေရး ကို ခံစစ္ပံုစံျဖင့္ တေလ်ွာက္လံုး KIA မွ တုန္႕ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ လည္းအ စိုးရ၏ လက္နက္ႀကီး ႏွင့္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မွဳ မ်ား ကို ထိေရာက္ေစခဲ့ သည္ဟု နယ္စပ္ စစ္ေရး အကဲ ခတ္မ်ားက ဆိုပါသည္။ 

()ႏွစ္တာ အစိုးရ စစ္ဆင္ေရးကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေသာ္ ေျမျပင္တပ္အင္အား၊ လက္နက္ႀကီး အင္အားႏွင့္ ေလ ေၾကာင္း အကူ မ်ားတြင္ အစိုးရဖက္မွ သာေသာ္ လည္း စစ္ေျမျပင္ အေတြ႕အၾကဳံ၊ စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ စစ္ေရး ပရိယာယ္တြင္ KIA ဖက္မွ သာလြန္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾက ပါသည္။ သို႔မွသာ အင္အား ()ဆ တဆ ကြာ သည့္ တိုက္ပြဲကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႕အျပင္ စစ္ေရးနည္း ပညာတြင္ လည္း KIAဖက္မွ သာသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ေျမႏိုင္ျခင္း၊ ေပ်ာက္က်ားနည္း၊ ကြန္မန္ဒိုနည္း၊ မိုင္း စစ္ဆင္ေရး နည္း ႏွင့္ လက္ နက္ႀကီး မ်ား ကို လ်ွပ္တပ်က္ ပူးေပါင္း တိုက္နည္းမ်ား ျဖင့္ အသံုး ျပဳႏိုင္ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ အားသာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရတပ္ မ်ားသည္ လူအင္အား အရႏွင့္ ရုပ္ ၀တၳဳအရ အားသာ ျခင္းသာ ရွိျပီး အသက္ငယ္ ေသာ တပ္ သားသစ္ မ်ားျဖင့္ စစ္ေရး အေတြ႕အၾကဳံ မရွိဘဲ မာန တရားေၾကာင့္ အက်အ ဆံုး မ်ားစြာ ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေ ၾကာင္း နယ္စပ္စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ပါသည္။ 

(KIA) တပ္ရင္း(၁၂)ႏွင့္ စကခ (၂၁) တို႕၏ အားျပိဳင္ပြဲတြင္ KIA ဖက္မွ အသာစီးရခဲ့ပါသည္။ ယခုလည္း KIA တပ္မ ဟာ () လက္ေအာက္ ခံ တပ္ရင္း (၂၇)ႏွင့္ တပ္မ (၈၈)တို႕ အားျပိဳင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးကို စတင္လာ ခဲ့ျပန္ပါသည္။ 

တပ္မ(၈၈)မွ စစ္ေၾကာင္း မ်ား၊ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္း တပ္မ်ား ကို အသံုးခ်ျပီး ဧျပီလ (၁၀) ရက္ေန႕မွစျပီး ထပ္မံ စစ္ဆင္လာ ခဲ့ျပန္ပါ သည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေတာင္လာ မည္သို႕ ေဆာင္ရြက္လာမည္နည္း၊ ထူးျခားလာသည္မွာ မရန္ေတာင္ လာသည္ ခံစစ္ထက္ ထိုးစစ္အသြင္ ကို ေျပာင္းလဲ လာေနျပီးလား မေျပာႏိုင္ပါ။

ဤသို႕ေသာ အရည္ အခ်င္းရွိသည့္  KIA တပ္မွဴး ႀကီး မရန္ေတာင္ လာ အား ေအာက္ ေျခရဲေဘာ္ မ်ားကလည္း အား ကိုးၾကပါသည္။ ၄င္းအမိန္႕ကို လည္း တေသြ မတိန္း လိုက္နာခဲ့ ၾကပါသည္။ ေအာက္ေျခ တပ္မွဴးမ်ား သည္ ခံစစ္ထက္ ျပန္လွန္ တိုက္စစ္ ကို လိုလားၾက ပါသည္။ သို႕ေသာ္ တပ္မွဴးႀကီး၏ စစ္ေရး ပရိယာယ္ ကို နာခံေသာ္ အားျဖင့္ ေအာင္ ပြဲ ဆင္ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ 

အႏုပညာပါရမီ ရွိခဲ့သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မရန္ေတာင္လာ သည္ ၄င္း၏ ဒရမ္တီးသမား အနုုပညာ လမ္းေၾကာင္း ကိုု မ ေရႊးခ်ယ္ဘဲ အမ်ိဴးသား တန္းတူေရး၊ အမ်ုိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီး အတြက္ အႏု ပညာထက္ ပိုုမိုု ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း လွသည့္အမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရး ဘ၀လမ္းေၾကာင္း ကိုု ေရႊးခဲ့သူ တစ္ဦးပါ။ 

၄င္း လည္း စစ္ေျမပံုနဲ႕ ေသနတ္သာထမ္း ေနရတယ္။ အခ်ိန္ရရင္ ဒရမ္တီး ေနလိမ့္မယ္လို႕ ထင္မိပါတယ္ဗ်ာ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။