Thursday, April 17, 2014

မိုင္းဆပ္ေကာင္ စခန္းက်ဆံုးမွဳ ႏွင့္ KIA တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္မွဳ မ်ား

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)အစိုးရ တပ္မ်ား သည္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ မံစီျမိဳ႕နယ္ မန္၀င္းႀကီး လမ္းေၾကာင္းရွိ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တပ္မဟာ () လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း () ၏ မိုင္ဆပ္ေကာင္ စခန္းအား ယမာန္ေန႕ ညေန ()နာရီခန္႕တြင္ သိမ္းပိုက္ လိုက္သည္ဟု KIA  စစ္ရံုးခ်ဳပ္ အရာရွိတဦး မွ ဆိုပါသည္။

တပ္မ(၉၉) စစ္ေၾကာင္း ေတြက စစ္မ်က္နာ () ဖက္ကေန အတင္းထိုးျပီး သိမ္းတာပါ။ က်ေနာ္တို႕ဖက္ ()ဦး ဒါဏ္ ရာ ရပါတယ္။  သူတို႔ ဖက္က ပိုထိလိမ့္မယ္။ လူလွဳိင္း လို႕ေခၚတဲ့ တဦးက် ႏွစ္ဦးတက္ ပံုစံနဲ႕ ၀င္တိုက္တယ္ေလ။ အ ေလာင္းကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း မေကာက္ ဘူး။ ပြဲသိမ္းတဲ့အထိ ပစ္ထားတယ္။ အဲဒီပံုစံနဲ႕ အတင္းထိုးျပီး စခန္းသိမ္းၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထိနာေနလိမ့္မယ္။ဟု ဆိုပါသည္။


တပ္မ (၉၉) စစ္ေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ တိုင္းတပ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားသည္ တပ္ရင္း () ဧရိယာအား ဧျပီ (၁၆) ရက္ေန႔ နံက္ ()နာရီမွ ေန႕လည္ (၁၂) နာရီ ခန္႔အထိ KIA ခါ့စူေကာင္ ၊ ဖါ့လြမ္ဘြမ္ ႏွင့္ မိုင္ဆပ္ေကာင္ စခန္း အား ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မိုုုုုုုုုုုင္ဆပ္ေကာင္ စခန္းသည္ ေရွ႕တန္းစခန္းငယ္ မွ်သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ အစိုးရ တပ္မ်ား အတြက္ မန္၀င္း ႀကီး လမ္းေၾကာင္းအား ရွင္းလင္း ရာတြင္ ထိုစခန္း သည္ KIA စခန္းေထာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ သည့္အတြက္ သိမ္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု KIA ဖက္မွ ယူဆပါသည္။ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ခရယ္မာ ေက်းရြာ ႏွင္႔ ေအာင္နန္းရြာ သား မ်ား လည္း ေဘးလြတ္ရာကို ထြက္ေျပး ခဲ့ၾကရ ပါသည္။

အလားတူ KIA တပ္မဟာ () မွ တပ္ရင္း (၂၇) ႏွင့္ အင္ဘာပါ ေဒသတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေန ျပီး ျပင္းထန္ေန ဆဲဟု KIA ဖက္မွ ဆိုပါ သည္။  တိုက္ပြဲ အေျခအေန အေသးစိပ္ မ်ားကို မထုတ္ျပန္ ႏိုင္ေသာ္လည္း KIA ဖက္မွ တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္ ေနျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အစိုးရ တပ္မ်ား သည္ ဧျပီလ (၁၀) ရက္ေန႕မွ စတင္ တိုက္ခိုက္ လိုက္သည့္ ထိုးစစ္တြင္  ဧျပီလ (၁၆) ရက္ ေန႕ေန႔ လည္ ပိုင္း အထိ စစ္ကူမ်ား အဆက္မျပတ္ အင္အား ျဖည့္ေပးေန ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ (၁၆)ရက္ေန႔  ညေနပိုင္းမွ စျပီး စစ္ကူေပးပို႕မွဳ ေလ်ွာ့နဲ လာခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဤသို႔ေၾကာင့္  အစိုးရ တပ္မ်ား သည္ လိုအပ္ေသာ KIA စခန္း တခ်ဳိ႕ကို သိမ္းပိုက္ျပီး ဗ်ဴဟာအရ ေနရာယူ ႏိုင္ခဲ့သည့္ အတြက္ ထိုးစစ္ပိုင္း ၌ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး စခန္း ခ် ေနရာယူလာခဲ့ သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း။ ဤသို႕ျဖင့္ စစ္ကူ ေပးပို႕ မွဳ လည္း ေလ်ွာ့ ခ်လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း  KIA ဖက္မွ သံုးသပ္ေန ပါ သည္၊

ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာ ရမွဳ မ်ားစြာ ရွိေနေသာ အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ လူနာေပးပို႕ရန္ ထိုးစစ္ရွိန္ကို ေလွ်ာ့ခ် ျပီး စခန္းခ်ရန္ စီစဥ္လာ ေနသျဖင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အပိုင္းလိုက္ တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ လက္ ျပင္းထန္ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မဟာ () ေရွ႕တန္း အရာရွိ တဦး က ဆိုပါသည္။

KIA ၏ တုန္႕ျပန္ တိုက္ခိုက္မွဳ မ်ားအနက္ ဧျပီလ (၁၄) ရက္ေန႕ တြင္ မိုးေမာက္ ျမိဳ႕နယ္ ဒါေကာ္ - မဒါ၀မ္ တိုက္ပြဲတြင္  အစိုးရ ဖက္မွ (၈၀)ခန္႕  က်ဆံုး ဒဏ္ရာ ရဖြယ္ ရွိသည္ဟု ၄င္းတို႕ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး စက္မွ သိရေၾကာင္း။ ဤသို႕ေၾကာင့္ စစ္ကူအတြက္ အင္အား (၁၅၀)ခန္႕ရွိေသာ စစ္ကား အစီး (၂၀) လာေရာက္ ျဖည့္ဆီးေပးျပီး ညေန() နာရီ အျပန္ ခရီးတြင္ အေရးေပၚ လူနာ (၂၀)ခန္႕ အား ဗန္းေမာ္ ျမိဳ႕သို႔ တင္ေဆာင္သြား ခဲ့ေၾကာင္း KIA ဖက္မွ ဆိုပါသည္။

အလားတူ လူနာ ျပန္ပို႕ရန္ စီစဥ္ ေနသည့္ အစိုးရ တပ္မ်ားအား KIA တပ္မဟာ () ၏ တန္ျပန္ တိုက္ခိုက္ မွဳ ျပင္းထန္လာေနသည့္ အေျခအေန မ်ားကို အခ်ိန္မွီမ တင္ျပေပးႏိုင္ ေသေၾကာင္း၊ အစိုးရတပ္မ်ား ပိတ္ဆို႕မွဳ ခံရလွ်င္   ေလေၾကာင္း အကူ ပါ အသံုးျပဳလာဖြယ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း KIA ဖက္မွ ေမ်ွာ္မွန္း ထားပါသည္။

အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တပါတ္ၾကာ စစ္ဆင္ ေရးတြင္ အစိုးရ ဖက္မွ ထိုးစစ္ အင္အား (၂၀၀၀) ခန္႕ ႏွင့္ စစ္ကူ အင္အား တေထာင္ခန္႕ အသံုးျပဳ ခဲ့ ေၾကာင္း။ ထို အထဲတြင္ (၅၀၀) ထက္မနဲသည္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာ က်ဆံုးမွဳ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း။ ၄င္းတို႕ ရည္မွန္း ထားသည့္ အင္ဘာပါ ေဒသ သိမ္းပိုက္ေရးသည္ လည္း ယခုထိ ေအာင္ျမင္မွဳ မရွိေသးေၾကာင္း၊

ထို႕အျပင္ အေျခအေန ကို ထိမ္းသိမ္း ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ လူနာမ်ား ျပန္ပို႕ႏိုင္ ရန္ ေနာက္ထပ္ စစ္ကူ အင္အား တေထာင္ခန္႕ (သို႕မဟုတ္) ေလေၾကာင္း အကူ လိုအပ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း KIA ဖက္မွ တြက္ဆခဲ့ ပါသည္။

KIA တပ္မဟာ ()  အင္ဘာပါ ေဒသ တြင္ အင္အား (၁၅၀၀) ခန္႕ရွိႏိုင္ သည္ဟု ေဒသခံ စစ္ေျပး မ်ားက ခန္႕ မွန္း ထားပါသည္။  အစိုးရ တပ္မ်ား၏ လွ်ပ္တပ်က္ စစ္ဆင္ေရး ကိုလည္း KIA ဖက္မွ က်ဆံုးမွဳ အနည္းဆံုး ျဖင့္ ထိမ္း ထိမ္း သိမ္းသိမ္းျဖင့္ ေနာက္ တလွမ္းဆုတ္ ေပးေနျခင္းျဖစ္ျပီး ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးမွဳ အနည္းဆံုး ျဖစ္ရန္ KIA ဖက္မွ ၀ိုင္း၀န္း အကူအညီ ေပးေနသည္ ဟုဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။