Monday, April 21, 2014

အေမရိကန္ ေရာက္ KIA ဒုတိယ ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ UN လံုျခဳံေရး ေကာင္စီကို ဘာေတြ တင္ျပခဲ့သလဲ

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

၀ါရွင္တန္ဒီစီ ကို ကိုေရာက္ ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ နဲ ့အေမရိကား ေရာက္ခ်င္းအမ်ိဳး သားမ်ား အဖြဲ ့အစည္း တို ့ရဲ ့အေမး အေျဖ မ်ားကို တစ္စုတစ္ စည္းထဲစုစည္းေဖာ္ျပ ထားပါတယ္
 
(1) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အေမးအေျဖ (၁)

US States Department နဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအၿပီးမွာအျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ဘယ္လို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလဲ။


US ကိုေရာက္တဲ့အခါ States Deparment ဌာနအသီးသီးနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ပါတယ္။ ၁၇ရက္ေန႔မွာေတာ့ UN ကိုသြားၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေရးမွာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ မစၥတာ နမ္ဘီးယားကို က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို က်ေနာ္တို႔က တင္ျပတယ္။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ပဲမစၥတာနမ္ဘီးယားကို သြားတင္ျပတဲ့ေန႔မွာပဲ Security Council ကအစည္းအေဝးရွိေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူက အဲဒီေနရာမွာပဲ Briefing ျပန္လုပ္တယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံေၾကာင္း ႏွစ္နာရီေလာက္ၾကာတယ္လို႔ ေျပာတယ္။

ဒီမွာေတြ႔ဆုံၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔အေရးမ်ားကို ေျပာဆိုတဲ့အခါမွာတႏိုင္ငံလုံးအျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အာမခံခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္လည္း က်ေနာ္တို႔ကပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ဒီမွာရွိတဲ့ အစိုးရပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ အျခားေသာသိသင့္တဲ့သူမ်ားကို က်ေနာ္တို႔က ေျပာပါတယ္။ဘယ္လိုက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမလဲလို႔ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာက်ေနာ္တို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာက တႏိုင္ငံလုံးအျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကိုအာမခံ ခ်က္ရွိရွိ နဲ႔ ခိုင္မာမႈ ရွိရွိ ခ်ဳပ္ ဆိုဖို႔ျဖစ္ တယ္။ 

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့စာခ်ဳပ္ၿပီးရင္ က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အဓိပၸါယ္ရွိေသာသာမာန္ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ တကယ္အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဒါေထာက္ကူရယူႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ (××× ×××)ကို ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ ေအာက္ေျခမွာလြတ္လပ္ေသာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔မ်ားလိုအပ္သလို အေပၚမွာစိစစ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားလိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားကေနၿပီးမွ အႀကံအဉာဏ္ေပးဖို႔၊ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ားေပးဖို႔၊သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး အစီအစဥ္တေလွ်ာက္လုံးမွာ က်ေနာ္တို႔ကိုအကူအညီေပးႏိုင္ဖို႔၊ အေထာက္ျဖစ္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လည္း က်ေနာ္တို႔ တင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။

(2 ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အေမးအေျဖ (၂)

တျပည္လုံး အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္သားမ်ားရဲ႕အေနအထား သုံးသပ္ေပးပါ။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တပ္ရင္း ၃ ရင္းရွိတယ္။က်ေနာ္တို႔ ခံယူခ်က္ကေတာ့ နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔  ျပည္သူ႔စစ္ဆိုတာကေတာ့ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔က်ေနာ္တို႔ ေကအိုင္အိုက လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္မွာပဲ ကခ်င္လူမ်ဳိးကိုကာကြယ္တဲ့ တပ္ကေတာ့ ေကအိုင္ ေအတပ္ပဲ ရွိတယ္လို႔  က်ေနာ္တို႔ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ တယ္။

 BGF မွာ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား လက္နက္ ကိုင္ၿပီး ေတာ့ရွိတယ္။ ကခ်င္ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဒီအ ဖြဲ႔ေတြအား လုံးကျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ က်ေနာ္ တို႔ရဲ႕ခံယူခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္ ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး အရ ကခ်င္ျပည္ နယ္မွာနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဒီနယ္ျခား ေစာင့္တပ္ မ်ားကို ကြပ္ကဲမႈ ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္ နယ္အစိုးရ က ကြပ္ကဲမွာ လား၊ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ကြပ္ကဲမွာ လားဆိုတဲ့ အပိုင္း ကေတာ့ ေနာက္ျဖစ္လာမယ့္ႏိုင္ငံေရးမွာ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြး ခ်င္ပါတယ္။ 

ဒါ က်ေနာ္ တို႔ရဲ႕သေဘာ ထားျဖစ္တယ္။ အခုခ်ိန္မွာ ေတာ့ တခ်ဳိ႕ေနရာ ေတြမွာ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ေတြကတိုက္ပြဲ မွာ ပါဝင္တာရွိ ပါတယ္။ တိုက္ပြဲမွာ မပါပဲနဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ေတြရဲ႕ေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ ပစ္ ခတ္ တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ဒါက်ေနာ္တို႔ရဲ႕ BGF နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္အေပၚမွာ ႐ႉျမင္တဲ့အပိုင္းတပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

(3) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အေမးအေျဖ (၃)

ေကအိုင္အိုရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ အတြင္း အင္တာ ေနရွင္နယ္ အားေပးမႈနဲ႔ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိခဲ့သလား။ ရရွိခဲ့ပါက ဘယ္နည္းနဲ႔ ရရွိခဲ့သလဲ။ ဘယ္လိုအက်ဳိးရွိခဲ့ပါသလဲ။

ေကအိုင္အိုကို စၿပီး တည္ေထာင္ တဲ့အခါမွာကခ်င္လူထုရဲ႕ ဆႏၵအရ ကခ်င္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား မ်ားက ဦး ေဆာင္ၿပီးမွတည္ေထာင္ ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ တကယ္ပဲ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုရဲ႕ ၾကားမွာ တည္ ရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟာဆိုရင္ တ႐ုတ္ျပည္ သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံနဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံၾကားမွာရွိေန တာဟာ တခါတေလမွာ ေကာင္းသလို၊ တခါတေလ မွာလည္း ေတာ္ေတာ္ခြ က်ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာက ေကအိုင္အိုရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကို အားေပး သလားလို႔ ေမးရင္က်ေနာ္တို႔က အားမေပး ဘူးလို႔ပဲ ေျဖရပါမယ္။ အခုတိုက္ ပြဲေတြ ျဖစ္လာတဲ့ အခါက်မွေဟ့နင္တို႔ တိုက္ပြဲေတြ မျဖစ္ၾကနဲ႔ ေျပာၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ကႏိုင္ ငံ တာကို ေျပာၾကတာ ဘာျဖစ္လို႔ တိုက္ပြဲ ေတြျဖစ္ရသလဲ။ ျမန္မာႏိုင္ ငံကတိုင္းရင္းသား ေတြအားလုံး ဘာျဖစ္လို႔ လက္ နက္ကိုင္ ရသလဲ။ ကမာၻမွာဘယ္မွာမ မရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ပဲရွိတယ္လို႔က်ေနာ္တို႔က ေထာက္ျပတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မို႔လို႔ ေကအိုင္အိုရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကို အားေပး သလားလို႔ ေမးရင္ တည့္တည့္ ေျဖရရင္ ဘယ္သူမွအားမေပး ပါ ဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ျဖန္ေျဖဖို႔ ကေတာ့ အားလုံး အဆင္သင့္ရွိတယ္။ အခု Diplomatic က်ေနာ္ေျပာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ လို႔ ႏိုင္ငံျခားကျမန္မာႏုိင္ငံ ကၽြမ္းက်င္ သူလို႔ မိမိကိုယ္ကို မိမိသတ္မွတ္ ထားတဲ့လူေတြရန္ကုန္မွာ အေယာက္ သုံးရာ ေလာက္ ရွိပါတယ္လို႔။ 

အဲဒီေတာ့ ဟိုဖက္ Process မွာဒီလူေတြ ဘယ္လိုပါ လာမလဲဆိုတာ က်ေနာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေန ပါတယ္လို႔။ခ်ဳပ္ ၿပီး ေျပာရရင္ က်ေနာ္ တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ က အားေပးတယ္လို႔ မရွိဘူး။ေနာက္တခု ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႔တိုင္းက မိမိရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ ေတြနဲ႔ရွိေန တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယုံၾကည္တယ္။ 

က်ေနာ္တို႔ ေကအိုင္အို လည္းထိုနည္းလည္း ေကာင္းပါပဲ။ တခ်ဳိ႕က က်ေနာ္တို႔ကို အေနာက္ႏိုင္ငံက ကူညီတယ္လို႔တခ်ဳိ႕ကေျပာတယ္။ တခ်ဳိ႕က အေရွ႕ႏိုင္ငံကလူေတြ ကူညီတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္တကယ္တမ္း က်ေနာ္တို႔က ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေကအိုင္အိုဟာ မိမိရဲ႕ေျခေထာက္ေပၚမွာ မိမိရပ္ တည္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ႔ စကားကိုမွ နာခံစရာ မလိုပဲနဲ႔ရပ္တည္ေနတဲ့ အဖြဲ႔ျဖစ္ပါ တယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

(4) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အေမးအေျဖ (၄)

ေနာက္တခုက ဦးေတဇနဲ႔ ဘယ္လို ပါတ္သက္သလဲ။ သူနဲ႔ေတြ႔ဆုံ တယ္ဆိုတာ ၾကားပါတယ္။ ေကအိုင္အိုက ဆက္ ေၾကး ေကာက္ခံတာ ရွိပါသလား။

ဦးေတဇနဲ႔ ေတာ့ မပါတ္သက္ ပါဘူးလို႔ ေနာ္။ တကယ္ ေတာ့ ထူးကုမၸဏီ နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ေကအိုင္အိုက အခုမွ ေတြ႔ၾက တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အႀကိမ္ေပါင္း အမ်ားႀကီးေတြ႔ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ရန္ကုန္ကို က်ေနာ္သြား ေတြ႔တဲ့အခါ က်ေတာ့ သ တင္း ေတြကသိသြားၿပီးေတာ့ ဦးေတဇနဲ႔ ေတြ႔တယ္လို႔ သတင္းထုတ္ခ ဲ့တယ္။ အေရးႀကီး တာကေတာ့ဘာျဖစ္လို႔ ေတြ႔ သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးကုမၸဏီက ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာအလုပ္လုပ္ တာ ၾကာပါၿပီ။ ဟို လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္ တုန္းကစၿပီးက်ေနာ္ တို႔နဲ႔ စၿပီးထိေတြ႔ ခဲ့တာက ေတာ့ တပ္ရင္း ၅ ေဒသမွာ သူတို႔သစ္ထုတ္လုပ္ ေရးေတြ လာလုပ္ တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔ရဲ႕သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြက က်ေနာ္တို႔ ေကအိုင္အိုရဲ႕ ဒီ သစ္ ေတာဌာနရဲ႕ဥပေဒ ေတြနဲ႔ မညီတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိတယ္။

အဲဒီေတာ့ အဲဒီတုံး က သူတို႔နဲ႔က်ေနာ္ တို႔ေတြ႔ တယ္။ ျမစ္ႀကီးနား ဆက္ဆံေရး ႐ုံးမွာ ဦးေတဇနဲ႔ အျခားေသာသူ႔ရဲ႕ ကုမၸဏီဝန္ ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႔တယ္။ က်ေနာ္ တို႔ဆီကလည္းတကယ့္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ ေတြ႔တယ္။ ၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႕ဟာေတြ က အဲဒီမွာက်ေနာ္ တို႔က ဟို တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဆက္ေၾကး လို႔ ေျပာတာ ေပါ့ေနာ္။ က်ေနာ္ တို႔ကေတာ့အခြန္ေကာက္ တာေပါ့။ ဟို အဲလိုကိစၥ မ်ဳိးမွာ ညွိႏႉိင္းတာ မ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။

ဟို ဘယ္လိုပဲ ေျပာေျပာ က်ေနာ္ တို႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေဒသကိုဝင္ေရာက္ၿပီး ေတာ့မွ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္တဲ့ လူေတြဆီမွာ က်ေနာ္တို႔ကထိုက္သင့္တဲ့ အခြန္ေကာက္ ပါတယ္။ အဲဒါကို ဟို အစိုးရ ကေတာ့မတရား ေငြေၾကးေကာက္ ခံတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဖက ္ကေတာ့ တရားတယ္ လို႔ယူဆလို႔ က်ေနာ္တို႔က ေတာင္း တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး ေကာက္တာ ရွိပါတယ္။ဒီလိုပဲ ေျဖၾကားခ်င္ပါတယ္။

(5) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အေမးအေျဖ (၅)

အစိုးရဖက္မွ ယူေဆာင္ လာေသာ Proposal ကို တိုင္းရင္း သားအဖြဲ႔မွလက္မခံႏိုင္ေသာ အခ်က္မ်ား သိရွိခြင့္ရွိ ပါသ လား ေျဖၾကား ေပးပါခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးပါက ယခုေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈကိုမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသလဲ။

အစိုးရဖက္ ကေန ယူလာတဲ့ ဒီစာတမ္း အေပၚမွာ တိုင္းရင္း သားေတြက လက္ခံဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ အခ်က္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါ တယ္။ အဲဒီအခ်က္ ေတြမွာ တခ်ဳိ႕အခ်က္ မ်ားကို ေျပာခ်င္ပါ တယ္။တကယ္ေတာ့ ဟို သိသင့္တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ ပါ တယ္။ သိဖို႔လဲ လိုအပ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းက်ေနာ္တို႔ အေခ်ာသပ္ မလုပ္ရေသး ခင္မွာ က်ေနာ္တို႔က အေသး စိတ္ မေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္းပဲ အခ်ဳိ႕အေရး အႀကီးတဲ့ အခ်က္မ်ား အရပထမ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ Concept အပိုင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ ငံမွာ Peace လို႔ေျပာ တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေျပာတာက Peace Process လို႔ ေျပာရမယ္။အျပစ္အ ခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုး လိုက္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီလို႔အစိုးရ အဆက္ ဆက္က ေျပာတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ေျပာတာက Process ကို ေျပာရမယ္။ေနာက္တခ်က္ ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဒီ အျပစ္အ ခတ္ရပ္စဲ ေရးစာ ခ်ဳပ္ လုပ္ၿပီးရင္ ဒီက်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြက အစိုးရရဲ႕စကားကိုနား ေထာင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ Concept ရွိတယ္။ အခုဒီတႀကိမ္ Text မွာဘာပါ သလဲဆိုေတာ့ အျပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီးရင္ ေနာက္ လုပ္မယ့္ Political Framework ကို အစိုးရက ေရးဆြဲမယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေျပာတာကပူးတြဲေကာ္ မတီဖြဲ႔ၿပီး ေရးဆြဲမယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရ ဖက္က တင္ျပတာကအစိုးရက ေရးဆြဲမယ္။

NCA ပ်က္ျပယ္ ေၾကာင္းကို အစိုးရကဆုံးျဖတ္မယ္ ဆိုတဲ့အခါ က်ေတာ့ ဒီလို Concept မ်ဳိးကို က်ေနာ္ တို႔က လက္ခံ ရ တာခက္ခဲပါတယ္။ ေနာက္ တခုကေတာ့ အသိအမွတ္ ျပဳမႈျဖစ္ ပါတယ္။ အသိအမွတ္ ျပဳမႈမွာက်ေနာ္ တို႔ကုိ အသိ အမွတ္ျပဳမွ က်ေနာ္ တို႔ရဲ႕ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကအရာ ေရာက္မွ ာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခု အခက္အခဲ ကေတာ့ ဖက္ ဒရယ္လ္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ EAO ဖက္ ကေနတင္တဲ့ စာတမ္း ေတြမွာ က်ေနာ္တို႔က ဖက္ဒရယ္လ္၊ဖက္ဒရယ္ လ္လို႔ သုံးတယ္။ 
အစိုးရဖက္ ကတင္တဲ့ စာတမ္းမွာ ဖက္ဒရယ္လ္ဆို တဲ့စာ တခုမွမပါတာ ကို က်ေနာ္တို႔ ေတြ႔ ရတယ္။ ဒီလို အေနအထား မ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။လက္ေတြ႔ပိုင္း အရကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေသးစိတ္ မေဆြးေႏြးရ ေသးပဲနဲ႔ အခုကေတာ့အခန္းလိုက္ ဒီ Concept မ်ားကို ဦးစားေပးၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။အဓိက အခ်က္မ်ား က ေတာ့ ဒီလို အခ်က္ေတြျဖစ္ တယ္လို႔ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။

ေၾသာ္.. ၂၀၁၅ ေနာ္။ ေမ့သြားတယ္ က်ေနာ္က။ ေခါင္းထဲမွာ သိပ္မထည့္ဘူး။

ေရြးေကာက္ ပြဲဟာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားကို လူ ေတြက သိပ္စိတ္မဝင္ စားၾကတာ ကလည္းအံ့ၾသစရာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ နားလည္တဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲနဲ႔အခုျဖစ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲပုံစံေတြက ေတာ္ေတာ ္ကိုကြာျခား တယ္လို႔ ျမင္တယ္။

 ျပည္သူလူထုမွာ အသိ ႏိုင္ငံေရး အသိေတြ နည္းပါးေနတဲ့ အခါမွာဒီေရြးေကာက ္ပြဲကိစၥမ်ားကို နားမ လည္ႏိုင္ဘူး။ နားမ လည္ႏိုင္တဲ့ အခါမွာစိတ္ဝင္စားမႈ ကလည္း နည္းသြား ပါတယ္။ ေကအိုင္အို အေနနဲ႔ ကေတာ့ ၂၀၁၅ေရြး ေကာက္ ပြဲကို က်ေနာ္တို႔က ႏိုင္ငံအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ တခုအျဖစ္ ျမင္ေသာ္ လည္းပဲ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား မ်ားဖက္ ကေတာ့ပါဝင္ဖို႔ အဆင္သင့္ မရွိေသးဘူးလို႔ ျမင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ေရြးေကာက္ ပြဲ စနစ္ ပုံစံက အစ က်ေနာ္တို႔က အမ်ားႀကီး ေဆြးေႏြး ဖို႔လိုတယ္လို႔က်ေနာ္တို႔က ျမင္တယ္။

သို႔ေသာ္ လည္းပဲ ဒီမိုက ေရစီအရသြားေန တဲ့လမ္းေၾကာင္း တခုလုံး အေပၚမွာ အေကာင္းျမင္ ေသာ္လည္းပဲ တခုခ်င္း အလိုက္ဒီ ေဖာ္ေဆာင္ မႈမွာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အား မရပါဘူး။ ၂၀၁၅ ရဲ႕ေနာက ္ပိုင္းမွာဘာေတြျဖစ္ လာမလဲလို႔ က် ေနာ္တို႔ တခါတ ေလ စဥ္းစားၾကည့္ တဲ့အခါမွာ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ ပြဲၿပီးလို႔ ရွိရင္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးကို အစိုးရကဘယ္လိုပုံစံ လုပ္မလဲ။ 

တကယ္ေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕အသက္ေသြး ေၾကာျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔သာ ဒီအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကို က်ေနာ္တို႔ဘယ္သူမွ မပါပဲနဲ႔ အစိုးရက တိုင္းရင္း သားေတြ အားလုံးလက္ခံ ႏိုင္တဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ျပင္ဆင္ လို႔ရွိရင္ က်ေနာ္တို႔ ကို လက္မွတ္ထိုး ခိုင္းစရာေတာင္မလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တကယ္ပဲ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္မ လား။ 
အခုခ်ိန္မွာအသံထြက္ေန တာကေတာ့ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေကာင္းၿပီလႊတ္ေတာ္က ျပင္တာ ကို အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တကယ္လိုက္ နာမလားဆို တဲ့ေမးခြန္းေတြ ကို က်ေနာ္တို႔က ေျဖဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္ ေသး တယ္။ဘယ္လိုျဖစ္လာ မလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ေကအိုင္အ ိုကေတာ့ေစာင့္ၾကည့္ ေနတုံးရွိပါ တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္။

(6) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္နဲ႔ အေမးအေျဖ (၆)

အေမရိက ေရာက္တိုင္းရင္း သားလူငယ္မ်ား ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘာမ်ား မွာခ်င္ပါသလဲ။
လူငယ္မ်ား ကို က်ေနာ္တို႔ ကေတာ့ မွာစရာ အမ်ားႀကီး ရွိတဲ့ၾကား ကေန ေျပာတာ ကေတာ့အနာဂါတ္ ကို က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ဖို႔ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြဘာလုပ္ေန သလဲဆိုတာ ကို ၾကည့္ရင္ ေနာင္လာ မယ့္အခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ဘာျဖစ္ မလဲဆိုတာ ေဗဒင္ေမး စရာမလိုပါဘူး။ ဒီေန႔လူငယ္ေတြ စာဖတ္ ေနရင္ပညာတတ္ ေတြျဖစ္ လာ မယ္။ 

ဒီေန႔လူ ငယ္ေတြ စာမဖတ္ ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေရွ႕ေရးကေတာ့ ပိုေတြးစရာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လူငယ္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ အၿမဲ တမ္းေျပာေန တာကေတာ့ ေနာင္အနာ ဂါတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ရည္မွန္းခ်က္ ေတြထား ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။ တၿပိဳင္တည္း မွာပဲ မိမိရဲ႕ရည္မွန္း ခ်က္ေတြကိုယ္ရည္မွန္းသလို က်ေနာ္တို႔က အေကာင္အထည္ မေဖာ္ ႏိုင္ တဲ့အခါမွာစိတ္ဓါတ္ မက်ပဲနဲ႔ ဘဝကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင္ဆုိင္ဖို႔ျဖစ္တယ္။

လူငယ္ေတြ ကို ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ ေျပာတာက ဘယ္လိုျပင္ ဆင္ရမလဲ။ က်ေနာ္တို႔ ရဲ႕မိဘေတြက လမ္းညႊန္မႈ ျပဳရ သလို လူငယ္မ်ား က မိမိ အသိနဲ႔ျပဳ လုပ္ဖို႔လို ပါတယ္။အေျခခံ အားျဖင့္ ကေတာ့ စာဖတ္ ရမယ္။ ဒိုင္ယာ ရီေရးရ မယ္။ ဥပမာေပါ့။ မိမိရဲ႕ဒိုင္ယာရီကို တႏွစ္မွာ တႀကိမ္ျပန္ၿပီး ေတာ့ သုံးသပ္။ က်ေနာ္တို႔ ဖတ္ဖူးတဲ့စာေတြမွာ သမၼတ ေအဗရာ ဟင္လင္ကြန္း က သူ႔ရဲ႕ဒိုင္ယာရီ ကို အမ်ားဖတ္ႏိုင္ ေအာင္ျပတိုက္မွာ ထားတယ္လို႔  ဖတ္ဖူးတယ္။ လူငယ္ ေတြကို မေျပာနဲ႔။ မင္းတို႔ရဲ႕ဒိုင္ယာရီ ကို မင္းသူငယ္ခ်င္း ကိုေတာင္ ျပရဲ သလားလို႔ က်ေနာ္ တို႔က ေမးတယ္။ ဒါမိမိကိုယ္ ကို မိမိ စံခ်ိန္ တင္ၾကည့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔  မိမိကိုယ္ ကိုမိမိေဝဖန္ သုံးသပ္ပါ။

ေနာက္တခု ကေတာ့ လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကိုက်ေနာ္တို႔  ေျပာေနတာ ကေတာ့ တစုံတခုကို ေသေသခ်ာ ခ်ာမ သိပဲနဲ႔မေျပာမိ ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္ လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ေခါင္းေဆာင္ လို႔ေျပာတာမွ ေတာ္ေတာ္ထိပ္သီးပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို က်ေနာ္တို႔ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒစာတမ္းစၿပီးထြက္ တဲ့အခါမွာ အစည္းအေဝး လုပ္တယ္။ 

တကယ့္လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္ေတြ အေယာက္ ၃၀ကိုက်ေနာ္ ေမးတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ေကာင္း သလားလို႔ က်ေနာ္ေမး ရင္မေကာင္းဘူး လို႔အားလုံး ေျဖတယ္။ ဖတ္ၿပီးၿပီ လားလို႔ေမးေတာ့ ဘယ္သူမွမဖတ္ဖူူး ေသးဘူး။ အဲဒီ ေတာ့ က်ေနာ္ေမး တာက မဖတ္ပဲနဲ႔ ဘာျပဳလို႔ မေကာင္းဘူး လို႔ေျပာရ သလဲလို႔ က်ေနာ္က ေျပာတယ္။ သာမာန္ လူငယ္ တေယာက္ကမေကာင္းဘူး လို႔ေျပာတာ ကို လက္ခံႏိုင္ ေပမယ့္ လူငယ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အေနနဲ႔ ကေတာ့ဖတ္ၾကည့္ သင့္တယ္။ ဖတ္ၿပီးရင္ ဘယ္ေနရာ မေကာင္းဘူး ဆိုတာ သိသင့္ပါတယ္။

ေနာက္တဆင့္ အေနနဲ႔ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရ မလဲဆိုတာ နည္းလမ္း ရွာသင့္တယ္ လို႔က်ေနာ္က ေျပာပါ တယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။