Sunday, March 23, 2014

NDA-K အဖြဲ႕၀င္ ဦးယုဒမွ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ဆယ္မိုင္ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမ သိမ္းယူရန္ၾကိဳးပမ္းေန

(KNG)

ကခ်င္ျပည္ နယ္ ျမစ္ၾကီး နားျမိဳ႕ ေနာင္နန္း တိုက္နယ္ ဆယ္မိုင္ရြာရွိ အင္ခိုင္ ဘြမ္ (Nhkai Bum) ေတာင္ေျခ နမ္ေဘာမ္ပါ (Nam Bawm Pa) တြင္ ေတာင္ ယာ၊ လယ္ယာ မ်ား လုပ္ ကိုင္ စားေသာက္ေနေသာ ေဒသခံ မ်ား၏ နယ္ေျမ အား ေရႊစက္ေက်းရြာေန ကခ်င္ ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (NDA-K) အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း ေလာပန္း ဦးယုဒ (ခ) အားဒူမွ အဓမၼလယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သိမ္းယူရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားသည္ ၁၀ မိုင္ေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚလေဘာ္ရြယ္၊ ေဒၚလဖိုင္လု၊ ဦးေမာေရွ႕၊ ဦးမေဂါင္ေဇာ္ေနာ္၊ ဦးလေဝါ့တူးေယာ္၊ ေဒၚေဒါင္ေနာ္၊ ဦးေမာ္ကူးတန္ဂြန္း၊ ဦးဂ်ံဳးေဒါင္၊ ဦးဘရန္ေရွာင္တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ရြာသားမ်ားသည္ အင္ခိုင္ဘြမ္ (Nhkai Bum) ေတာင္ေျခ နမ္ေဘာမ္ပါ (Nam Bawm Pa) တြင္ လက္ရွိလုပ္ေနေသာလယ္ယာေျမမ်ားကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ လုပ္ကိုင္ေနခ့ဲျခင္းျဖစ္ျပီး ႏွစ္ရွည္ပင္မ်ားျဖစ္ေသာ ရာဘာ၊ ကြ်န္းသစ္၊ ပ်ဥ္းကတိုးပင္၊ ဒညႇင္းပင္၊ သစ္စိမ့္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားခ်ိန္ သိမ္းဆည္းမည္ဟု ေျပာဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ်ားစိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။

အဆိုပါ ေလာပန္းဦးယုဒ (ခ) အားဒူသည္ ၄င္းေတာင္သူ ၉ ဦး၏ လယ္ေျမ ဧက ၂၀ ေက်ာ္ကို အဓမၼသိမ္းဆည္းရန္ ၾကိဳးစားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ပုိင္ရွင္ ေဒၚလေဘာ္ရြယ္ႏွင့္ ေဒၚလဖုိင္လုေျပာသည္။

ေလာပန္းဦးယုဒသည္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားအနီးက်ဴး ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာခ်ိန္ “က်ေနာ္ေျမာင္းတူးထားေပမယ့္ စိတ္ခ်လက္ခ်လုပ္ကိုင္စားေသာက္လို႔ရတယ္ နင္သို႔ပိုင္တဲ့ျခံေျမကို ဘယ္ေတာ့မွမသိမ္းဘူး” ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း ရြာသားမ်ားလယ္ဖက္သို႔ သံဆူးၾကိဳးမ်ား ကာလာျခင္းေၾကာင့္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ “ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ား လယ္ယာေျမသို႔ ဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ကာျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုကာ တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

သံဆူးၾကိဳးမ်ားျဖင့္ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္လာေသာေၾကာင့္ မသၤကာမႈျဖင့္ ရြာသားမ်ားမွ ပထမၾကိမ္
ေနာင္နန္းတိုက္နယ္ရုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ရြာသူၾကီးႏွင့္ ေနာင္နန္းတိုက္နယ္ ဥကၠဌဦးေနာ္ဒင့္မွ ၎ေတာင္သူမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ရန္ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးလေဝါ့တူးေယာ္၏ လယ္ယာေျမတြင္ ေလာပန္းဦးယုဒမွ ေျမတူးစက္ (ဘက္ေဖာ္း) ျဖင့္ ျပန္လည္က်ဴးေက်ာ္တူးဆြလာေသာေၾကာင့့္ ေနာင္နန္းတိုက္နယ္ရုံးသို႔ ဒုတိယၾကိမ္တုိင္ၾကားခဲ့ရာ ဦးယုဒ (ခ)
အားဒူႏွင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလပိုင္းတြင္ လူမႈေရးျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းမည္ ဟုသေဘာတူထားခဲ့့ေသာ္လည္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေက်းရြာတာဝန္ခံမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ေျမတိုင္းတာဝန္ခံ ဦးမ်ိဳးဝင္းသည္ ေတာင္သူ ၉ ဦးႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားသို႔ ကြင္းဆင္းျပီးခ်ိန္ “၂ ရက္ ၃ ရက္ အၾကာမွာ နင္တို႔ကို ျမိဳ႕နယ္ရုံးကေန လာစစ္ေဆးမယ္” ဟုသာေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ေတာင္သူ ၉ ဦးသည္ တိုက္နယ္ဥကၠဌ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လဂြ်န္ငန္ဆိုင္းသို႔ တိုင္ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ား KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။

၄င္း ဦးယုဒႏွင့္ ျခံေျမကိစၥကိုု တရားရံုးသို႔ ဦးထိုက္ေလ်ွာက္သည့္အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းမွ
တာဝန္မွဴးဒုရဲအုပ္ ထိန္လင္းေက်ာ္က ၁၀ မိုင္ေတာင္သူ ၉ ဦးကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရန္ရွိပါသျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရန္ အေၾကားၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူမ်ားက “ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ ေလ်ွာက္ထားျပီး ျဖစ္၍၏ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိေသး၍ မတက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း” အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ေလာပန္း ဦးယုဒ၏ တရားဝင္ေျမဧကသည္ ၄၇၉ ရာက ယခုခ်ိန္္ ထိုထက္မက လယ္ယာေျမ ဧကမ်ားတိုးခ်ဲ႕ထားျပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထိုသုိ႔ေျမသိမ္းမႈျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္ ေတာင္သူမ်ားတြင္ ေျပစာမရွိေသာေၾကာင့္လည္း အခက္ခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေျပစာမရကို ယခင္လူၾကီးမွ စားက်က္နယ္ေျမျဖစ္၍ ေျပစာမလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားရာ ေနာက္ပိုင္း လူၾကီးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေသာအခါ ထိုနယ္ေျမအား ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား၏ လက္ထဲသို႔ ေတာင္သူမ်ားမသိပဲ ေရာက္ရွိေနျပီး လယ္ပုိင္ရွင္မ်ားမူ ယခုခ်ိန္ထိ လယ္ယာေျမစာမ်ားမရရွိေသးပဲ ျပႆနာမ်ားရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၎လယ္ေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေျပစာရရွိရန္ ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တိုက္နယ္ဥကၠဌဒိုင္လြမ္းအား ေျပစာအတြက္ က်ပ္ေငြ ၂ ေသာင္း ေပးထားခဲ့ေသာ္လည္း မရရွိေသးေၾကာင္း ရြာသားမ်ားေျပာသည္။

ယခုခ်ိန္ ေလာပန္းဦးယုဒ (ခ) အားဒူသည္ ေရႊစက္လီဆူႏွစ္ျခင္းသင္းေထာက္ျဖစ္ျပီး ယခင္က ကခ်င္ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ (NDA-K) (ယခု အစိုးရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေ၀ၚေလာ္ (Waw Lau) ၏တပ္သားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၄င္းသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ထိုေဒသသုိ႔စတင္ေရာက္ရွိလာကာ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားကို အဓမၼသိမ္းဆည္းရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။