Wednesday, March 19, 2014

KDP ကို ‘ကခ်င္အမိ်ဳးသား အားလုံးပါ၀င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီး’ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္း

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ ဒီမိုကရက္ တစ္ ပါတီ (KDP) သည္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားလက္သို႔ မတ္ ၁၃ ေန႔က အပ္ႏွံျခင္းျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား အားလုံးပါ၀င္ေသာ ‘ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီး’ အျဖစ္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။

မဒီရာဟိုတယ္တြင္ ကခ်င္ပါတီမ်ား ၁ ခုတည္း ေပါင္းစည္းေရး ဦးေဆာင္ စည္း႐ုံးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔အသံထုတ္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕မွ ၾကီးမွဴးျပဳလုပ္ေသာ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ လူ ၃၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၂ နာရီေက်ာ္ၾကာ အစည္းေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြး၍ KDP (Kachin Democratic Party) ကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တက္ေရာက္သူမ်ားကေျပာသည္။


ထုိသုိ႔ လူထုသေဘာတူညီမႈျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္ျခင္းအေပၚ အားရမႈရွိေၾကာင္း ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔အသံထုတ္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဆရာလေတာင္ ကေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ လူမ်ိဳးမ်ားအားလုံးအတြက္ရပ္တည္လာမယ့္ ပါတီတခုကို အားလုံးက စိတ္ပါ၀င္စားမႈအျပည့္နဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးေပးတာက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံးအတြက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းကိုဦးတည္လာတဲ့ အခြင့္အလမ္းတခုျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္”

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားမ်ား အားလုံးပါ၀င္ေသာ KDP ပါတီ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ (Executive Committee) ကို လာမည့္ ဧျပီလအတြင္း ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

KDP ပါတီကို ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာလ မွာ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပါတီမွတ္ပုံတင္ခ်ေပးခဲ့သည့္ေနာက္ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို လူထုႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္လာျခင္းအေပၚ ပါတီဦးေဆာင္ထူေထာင္သူ ဦးေအာင္ခမ္း က ယခုလိုေျပာသည္။

"ကခ်င္ျပည္သူမ်ားလက္သို႔ အပ္ႏွံလိုက္ျခင္းက ကြ်န္ေတာ္္တို႔ပါတီက ကခ်င္ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္သြားရင္ အရာရာတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ ခံယူတယ္အတြက္ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္သူေတြကို အပ္တယ္ ကခ်င္ျပည္သူေတြနဲ႔ အလုပ္အတူတူလုပ္ ခ်င္တယ္ ပန္းတုိင္ေရာက္လာမယ္ မဟုတ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔သာလုပ္ရင္ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး ကြဲျပားလာမယ္ အဲ့ဒီတြက္ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားနဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္မယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားထံအပ္ျပီး အတူလုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္တယ္"

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ပါတီမ်ား ၅ ခုရွိသည့္အနက္ အစိုးရႏွင့္ဆက္စပ္မႈမရိွပဲ လူထူသီးသန္႔ထူေထာင္ေသာ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီ မ်ားသည္ ကခ်င္အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီကြန္ဂရက္ပါတီ (KNCD)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP)ႏွင့္ လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ (LNDP) တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

KNCD ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) ဒု-ဥကၠဌ ေဟာင္း ေဒါက္တာ တူးဂ်ာ ဦးေဆာင္ေသာ KSDP က ကခ်င္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးကို မလက္ခံေသးေၾကာင္း သိရသည္။

KNCD ပါတီ၏ ဇႏၷဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္တြင္ ပါတီေပါင္းစည္းေရးအား “KNCD ပါတီသည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္စဥ္အခ်ိန္မွ ယေန႔ထိတိုင္ အျခားေသာႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေပါင္းဖက္ေရာယွက္ေသာ အစဥ္အလာမရွိ သကဲ့သို႔ အနာဂတ္အခ်ိန္တြင္လည္း ေပါင္းဖက္ရန္အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္း” ဟု ဆိုထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာပါတီ လည္း “ကခ်င္ပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းမႈကုိ မူ အားျဖစ္လက္ခံေသာ္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းမွ ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ပါတီေပါင္းစည္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုအက်ိဳးအတြက္ေပါင္းစည္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္သူ႔အသံထုတ္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ (ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္) သည္ ပါတီအားလုံး ၁ ခုတည္းျဖစ္ရန္ အခ်ိဳ႕က လက္မခံေသာ္လည္း ေပါင္းစည္းမႈကို လက္ခံထားေသာ KDP ပါတီ အဖြဲ႔အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖားကန္႔ ျမိဳ႕နယ္အျပင္ အျခားကခ်င္ေဒသအားလုံးတြင္ မဲေပးၾကရန္ စည္း႐ုံးသြားမည္ဟု ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) အသင္းေတာ္ အမႈေတာ္ေဆာင္ တဦးလည္းျဖစ္သူ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဆရာလေတာင္ KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။