Monday, March 17, 2014

ကခ်င္ကုတ္နံပါတ္ ၁၀၁ ထည့္ၾကရန္အျမင္ဖြင့္မွဳစတင္

အမြန္း သတင္း - သန္းေခါင္စာရင္း သတင္း

ကခ်င္ ၁၀၁ အျမင္ဖြင့္ေကာ္မတီမွ ဦးေဆာင္ကာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးဂိုဏ္းအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ ကခ်င္လူမ်ိဳးသေကၤတ ကုတ္နံပါတ္ ၁၀၁တြင္ ထည့္ရန္အတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို မတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္လံုးအတိုင္း အတာျဖင့္ ျဖန္႔ေဝေနေၾကာင္း သိရသည္။


“ကခ်င္ျပည္နယ္ဆိုတာရွိလို႔ ကခ်င္ဆိုတဲ့ ၁၀၁ ကုတ္မွာထည့္ဖို႔ အစည္းအေ၀းတတ္ေရာက္တဲ႔ သူေတြအားလံုး သေဘာတူၿပီး အခုလိုျပဳလုပ္တာပါ” ဟု ကခ်င္၁၀၁ အျမင္ဖြင့္ေကာ္မတီမွ ဦးမရန္ေဇာ္ေယာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးေခါင္ ေဆာင္မ်ားမွ ဦးေဆာင္ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ ျဖစ္ကာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားမွလည္း သတင္း အခ်က္အလက္ ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္၌ ကခ်င္ဆိုသည့္ကုတ္နံပါ ၁၀၁တြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအားလံုး အက်ံဳး၀င္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၁၀၁ ကုတ္တြင္ ထည့္ရန္ေရးသားထားသည္။

ကခ်င္ကုတ္နံပါတ္ (၁၀၁)အျမင္ဖြင့္ေကာ္မတီမွဦးေဆာင္ၿပီး အသင္းေတာ္အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမွ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမွဳေခါင္းေဆာင္းမ်ားစုစုေပါင္း(၂၅)  ဦးပါ၀င္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ သည့္အခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ကုတ္နံပါတ္(၁၀၁)၌ ထည့္ရန္စည္း႐ံုးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ သေဘာတူသည့္ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။

ကခ်င္၁၀၁ အျမင္ဖြင့္ေကာ္မတီကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္ေန႔  လိုင္ဇာတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ႔ သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာရွိ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔တတ္ေရာက္ကာ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၂၇)တက္ေရာက္ၿပီး ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။