Friday, March 28, 2014

မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႕ သည္ တပ္မေတာ္ ေန႔လား (သို႔မဟုတ္) ေတာ္လွန္ေရး ေန႔ လား။

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

သင္တို႔ အနီးမွာ ရွိေနသည့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေလး မ်ား အား ဒီေန႔က ဘာေန႔ျဖစ္သလဲဟု  ေမးၾကည့္ပါ။ တပ္မ ေတာ္ေန႔ဟု သာ သူတုိ႔ အားရ ၀မ္းသာေျဖ လိမ့္ မည္။ တစ္ဆိတ္ေက်း ဇူးျပဳ၍ က ေလးေတြ ကို ျပန္မျငင္း ပါႏွင့္။ တပ္မ ေတာ္ေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သာ သူတုိ႔ သိထား သမွ် ၾကားဖူး ထားသမွ် ဘာရွိ သလဲဟု ဆက္ ေမးပါ။

တပ္မေတာ္ က ႏုိင္ငံလြတ္ လပ္ေရးကို အရယူေပး ခဲ့သည္။ လြတ္ လပ္ၿပီးေနာက္ တုိင္းျပည္၏ ရန္စြယ္မ်ား ကို ႏွိမ္နင္း ခဲ့သည္။ ေသာင္း က်န္းသူမ်ား ကို ၿဖိဳခြင္း သည္။ အဖ်က္ သမားရန္မွ ကာ ကြယ္ေပးသည္။ ေခ်ာက္ထဲ က်ရန္ လက္ႏွစ္ လုံးအလို တြင္ ကယ္တင္ ခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးကို တည္ေဆာက္ ခဲ့ သည္။  စသည္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ ၏ စြမ္း စြမ္း တမံ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈ မ်ားအေၾကာင္း ကို သူတုိ႔ေလးေတြ က တက္ႂကြစြာ ေျဖပါလိမ့္မည္။


ထိုသို႔ ေျဖဆိုသည့္ အတြက္ ကေလးေတြ မမွားပါ။ သုိ႔ေသာ္ မွန္လည္း မမွန္ပါ။ လူငယ္မ်ဳိး ဆက္သစ္မ်ား ၏ ႏုနယ္ သည့္ မွတ္ဉာဏ္ ထဲတြင္ တပ္မေတာ္ သည္ သာ ႏုိင္ငံ၏ ႁခြင္းခ်က္ မရွိေသာ ေက်းဇူးရွင္၊ အုပ္စုိးသူ၊ ႐ုိေသ ေလး ျမတ္ဖြယ္ရာ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္ အထင္ေရာက္လာ ေအာင္ သမုိင္းကို လုိရာ ဆဲြ၍ သိ စိတ္ရွိ ရွိျဖင့္ ပုံမွား ႐ုိက္ရန္ ႀကိဳး စားခဲ့သည့္ စစ္အာဏာ ရွင္တို႔၏ အသိဉာဏ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ႀကံမႈ ၏ အက်ဳိး ဆက္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

အာဏာရွင္ တို႔သည္ အတိတ္ ကို လိမ္သည္။ သူတစ္ပါး ကို လိမ္ သည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္လည္း လိမ္သည္ ဟူေသာ အဆို တစ္ခုရွိ သည္။ အာဏာရွင္ ေတြက သူတုိ႔ သာ ႀကီးျမတ္ေၾကာင္း အာဏာ ႏွင့္ ထုိက္တန္ သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း လူထုကို ယုံၾကည္ လာေစရန္ ျပဳ လုပ္ရာတြင္ သမုိင္းကို အသုံးခ် သည္။ သမုိင္းကို ပုံ ဖ်က္ သည္။ ေရေရာ သည္။ လုိရာ ဆဲြသည္။ အမွား ေတြၾကား လာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္ သည္ဟု သူတုိ႔က ယူဆသည္။ သူ တစ္ပါးကို လိမ္လည္ ရန္ႀကိဳးစား ရင္းမွ တျဖည္းျဖည္း ၾကာလာ ေသာအခါ သူတုိ႔ လိမ္ခဲ့ေသာ အရာမ်ား သည္ အမွန္ဟု အာဏာ ရွင္ေတြ ကိုယ္တုိင္ လည္း စဲြၿမဲယုံ ၾကည္လာ တတ္သည္။ ထုိအတုိင္း လည္း လုပ္သည္။

ေျပာသည္။ ေရးသည္။  အလိမ္ သံသရာ လည္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ၿပီးခဲ့သည့္ အာဏာ ရွင္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ႏွစ္(၅၀)ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ ျမန္မာ့ ေခတ္သစ္ သမုိင္းကို အာ ဏာရွင္မ်ား ပုံေဖာ္ရာ တြင္ အလိမ္ အညာ၊ အခ်ဲ႕အကား၊ လိုရာဆဲြ စ ကားလုံး ေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ ေန သည္ကိုသာ ေတြ႕ရမည္။

ေရေရာ ထားေသာ ၀ါဒျဖန္႔သမုိင္း စက္ ကြင္းထဲသို႔ လူထုကုိလွည့္ပတ္ သြတ္သြင္း ခဲ့သည္။ အထူး သျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ က တုိင္းျပည္ အာဏာ ကို မအပ္ မစပ္ရာ ရယ ူထားေသာ ေၾကာင့္ သမုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ ၏ အေရးပါမႈကို လူထု ယုံ ၾကည့္ ရန္ လုိအပ္သည္။ 

လုိအပ္ ခ်က္အ ရ နည္းလမ္း ေပါင္းစုံျဖင့္ ပုံေဖာ္ ထားေသာ သမုိင္းကို စာအုပ္စာ တမ္း၊ သီခ်င္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ျပဇာတ္ စ သည့္ လူထု ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အသုံးျပဳ ၀ါဒျဖန္႔ခဲ့ သည္။ထုိအထဲက ဥပမာတစ္ခုမွာ ‘‘ေတာ္ လွန္ေရးေန႔’’ကို ‘‘တပ္မ ေတာ္ေန႔’’ ဟု ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တပ္မ ေတာ္က ႏုိင္ငံ အာဏာကို အလုံး စုံခ်ဳပ္ကိုင္ ၿပီးေနာက္တြင္ ေျပာင္း လဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

သမုိင္းကို လိမ္လို႔ မရမွန္း သိေသာ္လည္း သူတုိ႔ သည္ အမွား ေတြၾကာ လွ်င္ အမွန္ျဖစ္ သည္ဆိုေသာ စကား ရပ္ကို လုံး၀ ယုံၾကည္ထား ပုံရပါ သည္။ ထုိမွ တပ္ မေတာ္ သည္ လြတ္လပ္ေရး ကို အရယူ ေပးခဲ့ သည့္ အဖဲြ႕အစည္း၊ လြတ္ လပ္ ေရး၏ ေက်းဇူး ရွင္ျဖစ္ ေၾကာင္းထိ ပါ အလြန္အကြၽံ ဆဲြယူလာသည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္မတ္လ ၂၇ ရက္ သည္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ က စစ္၀ါဒီ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ကို လူသိရွင္ၾကား ျပန္လည္ေတာ္ လွန္ သည့္ေန႔ ျဖစ္ သည္။ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတူ ထုိစဥ္က တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိး ေပါင္းစုံ ကလည္း ေတာ္လွန္ေရး ႀကီး ထဲတြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။ ႏြား ေက်ာင္းသား လည္း ပါသည္။ ေခါင္းရြက္ ဗ်ပ္ထုိး ေစ်း သည္ လည္း ပါသည္။ ရဟန္းသံ ဃာ ေတြလည္း ပါသည္။ လုံမငယ္ ေတြလည္း ပါသလို အမယ္အိုႀကီး ေတြလည္း ပါၾကသည္။ တစ္တုိင္း ျပည္လုံး အုန္းအုန္း ကြၽက္ ကြၽက္ႏွင့္ ရန္သူ ဖက္ဆစ္ကို ရရာလက္နက္ ကိုင္၍ က်ရာ တာ၀န္မွ ခုခံေတာ္ လွန္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ မတ္လေတာ္ လွန္ေရး ထဲတြင္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ ကုန္းေတာင္ တန္းမ်ားေပၚက တုိင္းရင္း သား မ်ားပါ သလို ေတာင္ပိုင္း ျမစ္၀ ကြၽန္းေပၚ က လယ္သမား ႀကီးေတြ လည္း ပါ၀င္ဆင္ႏဲႊ ခဲ့သည္။ ရွမ္း ကုန္း ျပင္ျမင့္ မွ ေတာင္တန္းသား မ်ားလည္း ပါ၀င္သလို သံလြင္ ကမ္းပါးက လုပ္သား ျပည္သူေတြ လည္း ဖက္ဆစ္ ကိုတုိက္ပဲြ ၀င္ခဲ့ သည္။

ကြန္ျမဴ နစ္ေတြ ပါသလို ဆုိရွယ္လစ္ ေတြလည္း ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး သမားပါ သလို ေက်ာင္း ဆရာလည္း ပါသည္။ တံ ငါ သည္ ေတြပါ သလို ဘုန္းႀကီးေတြလည္း ပါခဲ့သည္။ ဆိုခ်င္ သည္မွာ စစ္အာဏာ ရွင္ေတြ ကာလ ရွည္ၾကာ ၀ါဒျဖန္႔ ခဲ့ ၾက သလို တပ္မေတာ္ တစ္ခု တည္းက ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ေတြကို လြတ္လပ္ေရး အလို႔ငွာ တုိက္ပဲြ၀င္ ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္။ တပ္မေတာ္ သည္လည္း ဖက္ဆစ္ ေတာ္လွန္ ေရး၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ သည္ ယခု အာဏာပိုင္ ေတြ ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပေသာ တပ္မေတာ္ ၏ သမုိင္းမွတ္ တမ္းေတြ ထဲမွာ မွိန္ေဖ်ာ့ေန သည္။ ေ၀၀ါးေနသည္။ ဖက္ ဆစ္ ကိုေတာ္ လွန္သည့္ မတ္လ၂၇ ရက္သည္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္သာ သီးျခား သက္ဆုိင္ သလုိ အထင္ ေရာက္ေအာင္ ဖန္ တီးျပဳျပင္ထား သည္။

 မတ္လ ၂၇ ရက္ကုိ ေတာ္လွန္ ေရးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္မွာ တပ္မေတာ္ တင္မက ေတာ္လွန္ ေရးထဲတြင္ စိတ္ အားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ လူအား ျဖင့္ျဖစ္ေစ တစ္ တပ္တစ္ အားပါ၀င္ ခဲ့ၾကသူ မ်ား အားလုံးကို ဂုဏ္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္း မ်ားအရ ‘‘ေတာ္လွန္ေရးေန႔’’ကို အေစာဆုံး ျပဳလုပ္ သည္ မွာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္၊ ဂ်ပန္ေတာ္ လွန္ေရးအ ၿပီး တစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ က်င္းပခဲ့ သည္။ ေနရာမွာ ကန္ေတာ္မင္ ပန္းၿခံ တြင္ျဖစ္ပါ သည္။ 

 ဗုိလ္ခ်ဳပ္  ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တုိင္ လည္း တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာ သည္။ ထိုမွအ စျပဳ၍ ေနာက္ပိုင္း ပါလီမန္ ေခတ္ တစ္ ေလွ်ာက္လုံး မတ္လ ၂၇ ရက္ ကို ေတာ္လွန္ ေရးေန႔ အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ခဲ့ သည္။ ၁၉၆၂ စစ္အာ ဏာရွင္ စနစ္ ေအာက္တြင္မူ ေတာ္လွန္ ေရးေန႔မွ တပ္မေတာ္ ေန႔အျဖစ္ သို႔ ေျပာင္းလဲ က်င္းပသည္ မွာ ယခုအ ထိ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေတာ္ လွန္ေရးေန႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေန႔ အၾကားတြင္ သမုိင္းအရ ေျပာ စရာရွိ သည္သာမဟုတ္။ အႏွစ္ သာရ အားျဖင့္ လည္း ကဲြျပားသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေန႔သည္ အ မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ျပည္သူ တုိင္းရင္းသား အားလုံးႏွင့္ ပတ္ သက္ ေသာ ေန႔ရက္ အထိမ္းအ မွတ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ေန႔ ဆုိသည္မွာ အဖဲြ႕အစည္း တစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳ ေသာ သီးသန္႔ ဆန္ေသာ ပုဂၢလဓိ ႒ာန္သေဘာ ေဆာင္သည္။

ျမန္မာျပည္ တစ္ ၀န္းမွ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ ရပ္လုံး အုံႂကြပါ၀င္ခဲ့ သည့္ ေတာ္ လွန္ေရးေန႔ ကို တပ္မေတာ္ ေန႔ ဟု ေျပာင္းျခင္း တြင္ သမုိင္းဆုိင္ ရာ ထိခုိက္နစ္ နာမႈတင္မက ျပည္သူ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား တစ္သား တည္းျဖစ္ မႈကိုပါ ဆုံး႐ႈံးသည္။ တပ္မေတာ္ သည္ ျပည္သူ ႏွင့္ ေ၀း ကြာသြားသည္။ လူထု ပါ၀င္ပတ္ သက္ခဲ့သည့္ သမုိင္းအ ေထာက္ အထား တစ္ခုကို ဆုိင္ရာ တုိ႔က ေမာင္ပိုင္စီးျခင္း အတြက္လည္း မေက်မခ်မ္း ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရး ေန႔မွ တပ္မ ေတာ္ေန႔ဟု ေျပာင္းလဲ လုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ထိခိုက္ နစ္နာ မႈ ဘာေတြရွိပါ ေသး သလဲ။ ႏွစ္စဥ္ တပ္မေတာ္ ေန႔သို႔ နီး လာၿပီ ဆုိ တုိင္း ဂုဏ္ျပဳ ဇာတ္ကားေတြ ႐ုိက္ ၾကသည္။ အမႊမ္းတင္ သမုိင္း မွတ္ တမ္း ေတြ၊ ဟိမ၀ႏၲာ ခ်ီးမြမ္းခန္း စာတမ္းေတြ ကို လူထုက ဖတ္ရ သည္။ထုိသုိ႔ ဖတ္ရ တုိင္းမွာ တပ္ မေတာ္ အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ဦးေဆာင္ တုိက္ပဲြ၀င္ ခဲ့ သလို လြတ္လပ္ေရး ကို မၿပိဳကဲြ ေအာင္ မည္သုိ႔ မည္ပုံ ထိန္းသိမ္း ခဲ့ ေၾကာင္း ေတြကို ေဖာ္ျပသည္။

ထုိသို႔ ေဖာ္ျပရာ တြင္ တပ္ မေတာ္သည္ သူရဲေကာင္း ႀကီး ပမာျဖစ္ေန သည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႕ မ်ားကို မည္ သုိ႔ႏွိမ္နင္း သည့္ အေၾကာင္း ႏုိင္ ငံ အေပၚ ျပည္သူ တုိင္းရင္းသား ေတြ အေပၚ တပ္မေတာ္ ၏ ေစတနာ ဘယ္လို ႀကီးမားသည့္ အေၾကာင္း ကို အတုံးလုိက္ အတစ္လုိက္ ၀ါဒ ျဖန္႔ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဂယက္က စစ္အာဏာ ရွင္ စနစ္ ေအာက္တြင္ ျပားျပားေမွာက္ ေနထုိင္ၾကရ သည့္ ျပည္သူမ်ား ကို ပို၍ အသည္း နာေစသည္။ 

 တုိင္းရင္း သားမ်ား အၾကားတြင္ တပ္မေတာ္ အေပၚ အျမင္တစ္မ်ဳိးသက္ ေရာက္သြား ေစသည္။ ႏွစ္စဥ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ ေရာက္တုိင္း တပ္မေတာ္ ၏ မိမိ ကိုယ္ မိမိ အမႊမ္းတင္ျပ ကြက္မ်ား၊ ေျပာဆုိခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူ ႏွင့္တပ္ အၾကား ျပန္လည္ ယုံၾကည္ မႈ၊ ေလးစား မႈကို ဦးတည္သည္ ထက္ပို၍ ေ၀းသည္ ထက္ေ၀း လာ ခဲ့ရသည္။

 အကယ္၍ ေတာ္လွန္ေရး ေန႔ အျဖစ္သာ ဆက္လက္ သိမွတ္ျပဳ လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္ေရး တုိက္ပဲြကာလ၊ ဖက္ ဆစ္ ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး ႀကီးထဲတြင္ ပါ၀င္ ခဲ့ သည့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳ ရာေရာက္ မည္။ တပ္မေတာ္ သည္လည္း အဆုိပါ ေတာ္လွန္ေရး ၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခု အျဖစ္ပါ၀င္ ခဲ့သည့္ ကတိ သမုိင္း အမွန္ကို ႐ုိးသားစြာ လက္ခံလုိက္ ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကားမွာ ခ်စ္ခင္ စည္းလုံးမႈ တုိးပြား လာႏုိင္ သည္။ ယုံၾကည္မႈကို တည္ ေဆာက္ႏုိင္ ဖြယ္ရွိသည္။

 တပ္မေတာ္ က ငါတို႔သည္ ျပည္သူ၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခု ဟု ႏွလုံးသား ထဲက နက္႐ႈိင္းစြာ လက္ခံ ႏုိင္ၿပီဆုိလွ်င္ျပည္ သူကို ဆန္႔က်င္ေတာ့ မည္ မဟုတ္။ ျပည္ သူ၏ အလိုဆႏၵ ျဖစ္ေသာ ဒီမုိက ေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္ အေရးကို တားဆီး ခ်ဳပ္ ကိုင္သည့္ အာဏာ ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ မိမိတို႔တပ္မ ေတာ္တည္ရွိ ေနျခင္းကိုလည္း ရွက္ တတ္ လာမည္ဟု ထင္သည္။ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳ ေသာ တပ္ မေတာ္ အျဖစ္ ဒီမုိကေရစီ တည္ ေဆာက္ေရး တြင္ အဟန္႔အတား လုပ္ခ်င္စိတ္ လည္း ရွိမည္မ ဟုတ္။ လူထု၏ ၀ိညာဥ္ႏွင့္ တစ္သား တည္းရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္အ ေပၚ ျပည္သူကလည္း ယုံလာ မည္။ ေမတၱာထား လာမည္။

 လက္ေတြ႕မွာေတာ့ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကား ယုံၾကည္ မႈတံခါးမွာ ပိတ္ေန ဆဲျဖစ္ပါ သည္။  ရင္ၾကား ေစ့ႏုိင္ ရန္ မွာ လည္း ေ၀းေန ေသးသည္။ သို႔ရာ တြင္ မျဖစ္ႏုိင္ ေသာ အလုပ္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ယုံၾကည္မႈ တံခါးကို ဖြင့္လွစ္ရန္မွာ တပ္မေတာ္ သည္ လူထု၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး လူထုႏွင့္ ေသြး တူ ေမြး တူ ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ လာဖို႔ လက္ ရွိတပ္ မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္း ႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕အတြင္းမွ တပ္မ ေတာ္သား ေဟာင္းႀကီးမ်ား အေန ျဖင့္ မိမိတုိ႔ ၏ ႏွလုံး သား ကို ျပန္ လည္ေလ့ က်င့္ရပါလိမ့္ မည္။ ၿပီး ေတာ့ မိမိတို႔၏ စစ္သည္ေတာ္ မ်ား၊ လက္ေအာက္ ငယ္သား မ်ား ကို သင္ၾကား ေပးရန္လည္း လုိ မည္။

 ပထမ ေျခလွမ္း အေနျဖင့္ သမုိင္း ဆုိင္ရာ အမွား အယြင္းမ်ား ကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ဖို႔ အားထုတ္ ရလိမ့္မည္။ အမွန္တ ရားကို ရဲရင့္ စြာ လက္ခံလုိက္ ျခင္းသည္ မိမိ တို႔၏ ႏွလုံးသားကို ေဆးေၾကာ ျခင္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းစာ မ်က္ႏွာ မ်ားကို နဂို အေနအထား အတုိင္း ျပန္လည္တပ္ ဆင္ၾကည့္ ၿပီးေသာ အခါ တပ္မေတာ္ သည္ မုိးက်ေရႊ ကိုယ္မဟုတ္။ လူထု၏ အစိတ္အ ပိုင္း တစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိ လာႏုိင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ မွာ အဆုိပါ အေတြး အျမင္မ်ဳိး ေပၚ ေပါက္ လာၿပီဆို လွ်င္ေတာ့ မတ္လ ၂၇ ရက္ကို တုိင္းရင္း သားျပည္သူ တစ္ရပ္လုံး အား ကုိယ္စား ျပဳသည့္ ‘‘ေတာ္လွန္ေရးေန႔’’အျဖစ္ ျပန္ လည္ က်င္းပ ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လုိ႔ ရပါၿပီ။   

 http://7daydaily.com/story/7745#.UzU5daQ5N9B

1 comment:

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။