Tuesday, February 4, 2014

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ UNFC ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္

ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန

ယမာန္ေန႔ ဇႏၷာ၀ါရီ () ရက္ေန႔တြင္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႔၀င္ မ်ားႏွင့္ အင္ဒိုနီး ရွားႏုိင္ငံ အပါ၀င္  ေတာင္အာဖရိက ႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္ မ်ားတို႔သည္ ပ႗ိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေၾကာင္း အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း (UNFC) အေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး ႏိုင္ဟံသာမွ ေျပာသည္။
 
သူတို႔ ကေတာ့ က်ေနာ္ တို႔ရဲ့ ေလာခီးလား သေဘာတူ ညီခ်က္ အေျခအေန ကို ေမးျမန္းတယ္။ ႏိုင္ငံတကာရဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ အေတြ႔ အႀကဳံ တခ်ဳိ႔ကို ႏွဳိင္းယွဥ္ ျပတယ္။ ၾကားလူ ထားရွိေရး ကိစၥ၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ၾကန္႔ၾကာမွဳ မရွိ ေစေရးနဲ႔ ျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥေတြကို အၾကံျပဳခဲ့ ပါတယ္ဟု ဆိုပါသည္။ 


(UNFC) ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကမူ တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံႏွင့္ တႏိုင္ငံ အေျခအေန မတူေၾကာင္း၊ အေတြ႔ အႀကဳံအရ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး အခ်ိန္ဆြဲ နည္းဗ်ဴဟာ က်င့္သံုးၿပီး တဖက္ အဖြဲ႔ကို ေခ်ဖ်က္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေျပာ တမ်ဳိး အလုပ္တ မ်ိဳးျဖင့္ အလိမ္ခံ ရျခင္းမ်ဳိး ႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုလည္း တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲ ေရးကို လက္မွတ္ ထိုးၿပီးပါက ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မျဖစ္မွာကို စိုးရိမ္ ေနရေၾကာင္း ျပန္လည္ၿပီး အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 

လာေရာက္ အျမင္ ဖလွယ္ ၾကေသာ ပညာရွင္ မ်ားမွာ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္ () ဦး ျဖစ္ပါသည္။ (UNFC) ဖက္မွ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ (၂၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၿပီး ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ႏွင့္ သတိထား ရမည့္ ကိစၥ မ်ားကို တင္ျပ ခဲ့ၾက ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့ အေရးတြင္ စိတ္ရွည္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အခက္ အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊား နည္းႏွင့္ သေဘာထား ရမည့္ နည္းမွန္ မ်ားကို စုေပါင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾက ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အစုိးရ၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ မွန္တကယ္ငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားျခင္း ဟုတ္မဟုတ္ စီစစ္ သံုးသပ္ ခဲ့ၾက ပါသည္။

အစိုးရသည္ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားၿပီး တပ္မေတာ္မူ () ခ်က္ျဖင့္ ထိမ္းကြပ္ သြားဖြယ္ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမွဳ စာမ်က္ႏွာ အရသာ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ သေယာင္ အခ်ိန္ ဆြဲကာ ဖန္တီး ျပေနျခင္းသာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမွဳ ရရွိပါက လက္နက္ ခ်ခိုင္းလိမ့္မည္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း (UNFC) အဖြဲ႔၀င္ မ်ားက စိုးရိမ္ ေနၾက ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရင္းခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည္မွာ အမ်ားျပည္သူ လက္ခံေနေသာ ဒီမိုကေရစီ ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို တည္ေဆာက္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤစနစ္ကို လက္ရွိ အစိုးရမွ အမွန္တကယ္ လက္ခံပါ၏ေလာ ဟူသည္မွာလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား လိုလား ေတာင့္တသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိး တည္ေဆာက္မွသာ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံစစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ၄င္းႏိုင္ငံ၏ ရွိသင့္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး (Political Right) သာတူညီမွ်မႈ (Civil Liberty) ႏွင့္ လြတ္လပ္မွဳ (ဒီမို ကေရစီ အေရး) (Public Interest) တို႔အေပၚ မူတည္ေၾကာင္း၊ ဤအခြင့္အေရး မ်ားကို ကုလ သမဂၢ၏ ျပဌာန္းခ်က္ (၁၄၄) ျဖစ္သည့္ အစိုးရ၊ ျပည္သူ ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားပါ၀င္သည့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးမွဳ ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚမွသာ ေအာင္ျမင္ လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ျပဌာန္း ထားပါသည္။ 

ဤအေျခ အေနကို ရရွိရန္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား အပါ၀င္ ပညာရွင္ မ်ားက နည္းလမ္း ေပါင္းစံုျဖင့္ တြန္းအား ေပးေန ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ဤသို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အျမင္ ဖလွယ္သည့္ အလုပ္ရံုု ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ဳိးကို ႏိုင္ငံတကာ NGO တစ္ခု ျဖစ္သည့္ အဂၤလန္ႏုုိင္ငံ အေျခစိုုက္ Intermediate မွ ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အကဲခတ္ မ်ားက ဆိုပါသည္။ 

အစိုးရ ကမူ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံ သူမ်ားအား ဖိတ္ေခၚၿပီး ျပည္တြင္း ခရိုနီ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အလုပ္လက္မဲ့ အေျခအေနမွ လုပ္ငန္း မ်ားစြာ ဖန္တီး ေပးျခင္း အားျဖင့္ ျပည္သူ မ်ား၏ ေထာက္ခံ မွဳကို ရရွိရန္ ႀကိဳးစား ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤအေျခ အေနမ်ဳိး ရရွိ ခဲ့ပါက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ မ်ားအား လက္နက္ ခ်ခိုင္း ဖြယ္ရာ ရွိေနေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။