Monday, February 10, 2014

ဖက္ဒရယ္ ဆုိတုိင္း ဖက္ဒရယ္ မဟုတ္

(KIC)

ယခုအခါ “ဖက္ဒရယ္” ဟူေသာစကားလံုးသည္ တေက်ာ့ျပန္ ဖက္ရွင္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။
တစ္ခ်ိန္က “ဖက္ဒရယ္”ဟုဆိုလွ်င္ “ခြဲထြက္ေရး/ ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲေရး”အျဖစ္ အုပ္စုိးသူမ်ားက သ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ သ႐ုပ္ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ၌မူ “ဖက္ဒရယ္”အား ေခတ္စနစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားရန္အတြက္ အုပ္စုိးသူမ်ားက ဝါဒျဖန္႔ေနၾကၿပီျဖစ္သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား သတိႀကီးစြာထားရွိၾကဖို႔ လိုပါသည္။


 
အထူးသျဖင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွေန၍ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တစတစ တည္ေဆာက္သြားႏုိင္ သည္” ဟူေသာ လိမ္ညာလွည့္ျဖားမႈကို နားမေယာင္ၾကဖို႔ႏွင့္ မ်က္ေစ့မလည္ၾကဖုိ႔ျဖစ္သည္။ “ဝါဝါျမင္တုိင္း ေရႊမဟုတ္” ဆုိသည့္ စကားအတုိင္းပင္။ “ဖက္ဒရယ္ ဆုိတုိင္း ဖက္ဒရယ္ မဟုတ္”ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ 

တစ္ခ်ိန္က (ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ)၊ (မဆလ)၊ (နဝတ/နအဖ) စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုိးသူမ်ားသည္ “ဖက္ဒရယ္”ဆုိ သည့္ ေဝါဟာရကို “ခြဲထြက္ေရး/ ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲေရး” စကားလံုးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ သ႐ုပ္ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ “ဖက္ဒရယ္”ဟူေသာ စကားလံုးကို အမ်ားသူငါ ေျပာဆိုလာၾကၿပီ။
ထိုသုိ႔ ေျပာဆိုလာၾကသူမ်ားထဲတြင္ ယခင္အဆက္ဆက္ေသာ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုိးသူမ်ား၏ အာဏာအေမြခံ ႀကံ့ဖြံ႔ပါ တီ/ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရကလည္း “ဖက္ဒရယ္”စကားလံုးကို ၿမိန္ၿမိန္ႀကီး ပါဝင္ေျပာဆုိလာျခင္းျဖစ္သည္။ “ဖက္ဒရယ္”ဆုိသည့္စကားလံုး ကို သူတုိ႔ေျပာဆိုလာၾကျခင္းမွာ သေဘာ႐ိုးမဟုတ္၊ ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမဟုတ္၊ လိမ္ညာလွည့္ျဖားဖို႔ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ေျပာသည့္ ဖက္ ဒရယ္သည္ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး၊ အဓမၼအတည္ျပဳထားသည့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ေဘာင္ထဲတြင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖင့္ ေပးသနားမည့္ “စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဖက္ဒရယ္” (သို႔မဟုတ္) “အတုအေယာင္ ဖက္ဒရယ္”ပင္ ျဖစ္သည္။


ထုိ“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဖက္ဒရယ္” (သို႔မဟုတ္) “အတုအေယာင္ ဖက္ဒရယ္”ကိုပင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ဆို သူအခ်ိဳ႕၊ တုိင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆုိသူမ်ားက သံေယာင္လိုက္ၿပီး အားတက္သေရာ ေထာက္ခံေျပာဆိုေန ၾကသည္မွာ ရြံရွာစက္ဆုပ္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးဥပေဒပါရဂူတစ္ေယာက္ကဆုိလွ်င္ (ယူလာသည့္ဘြဲ႔ကိုပင္ အားမနာႏုိင္ဘဲ) “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဒါမွမဟုတ္ ဖက္ဒရယ္မူကို အေျခခံထားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္” ဆုိၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဒီဘိတ္ (ဥပေဒေရးရာ စကား၀ိုင္း)တစ္ခုကေန ေျပာဆိုသြားခဲ့ဖူးပါသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲမွ ဇယား ၁၊ ၂၊ နဲ႔ ၅ တုိ႔ကို လိုတိုး၊ ပုိေလွ်ာ့လုပ္လုိက္လွ်င္ပဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆုိ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရေသာ /တုိက္ပြဲဝင္ေနရဆဲျဖစ္ေသာ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု”သည္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ေပၚေပါက္လာေတာ့မေယာင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

“ဖက္ဒရယ္အစ – ပင္လံုစာခ်ဳပ္က”ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္း တညီတညြတ္တည္း ေသြးစည္းကာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားကို ေမာင္းထုတ္ၿပီး တန္းတူရည္တူ လြတ္လပ္ေရးကို ယူၾကမည္ဟူသည့္ စိတ္တူ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခ်မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္ေရးရရွိလာေသာအခါ အာဏာရ ဖဆပလအစုိးရသည္ ျပည္နယ္ မ်ားအေပၚ တန္းတူရည္တူ မဆက္ဆံခဲ့ေခ်။ ယင္းသို႔ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသျဖင့္ အဖက္ဖက္က တန္း တူရည္တူ မရွိမႈ/နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနမႈမ်ားကို တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ထုိစဥ္က တည္ဆဲဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒ (၁၉၄၇) ေဘာင္ထဲမွ “ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္” ေပၚေပါက္လာေရး တရားသျဖင့္ ေတာင္းဆိုညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးစီးေသာ စစ္တပ္မွ အာ ဏာသိမ္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔အာဏာသိမ္းရာမွ “ဖက္ဒရယ္”အား “ခြဲထြက္ေရး / ျပည္ေထာင္စုၿဖိဳခြဲေရး”အျဖစ္ စတင္၍ သ႐ုပ္ေဖာ္ခဲ့/သ႐ုပ္ဖ်က္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။

“ဖက္ဒရယ္”နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီႏုိင္ငံအတြင္း ဘယ္တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းကမွ ဖက္ဒရယ္ဆုိတဲ့ စကားကိုေတာင္ မသံုးရဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔က ဖက္ဒရယ္ဘက္ကေနၿပီး ေတာ့ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္က စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုပါပဲ”လို႔ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕၊ ေအာင္သံလြင္ အားကစားကြင္း၌ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ (၆၆)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္လည္း ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “တရားမွ်တမႈမရွိဘူး။ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းစံထားေတြနဲ႔ မကုိက္ညီဘူး။ ကၽြန္မတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းတဲ့ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္မတို႔ဟာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ႔ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟူ၍ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥပင္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ ေရးကိစၥပင္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းစံထားေတြ ျပည့္ဝေရးကိစၥပင္ျဖစ္ေစ ကိစၥအားလံုး၏ ပင္မဆံုခ်က္သည္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပ ေဒ”အေပၚ မည္သုိ႔သေဘာထား၊ ၾကည့္ျမင္ၾကသလဲ ဆုိသည့္အခ်က္ေပၚတြင္ အဓိက တည္မီွေနပါသည္။

ယခုအခါ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (၁၀၉)ဦး ေကာ္မတီ”မွ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီ ၃ရက္ေန႔ တြင္ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီ (၃၁)ဦးေကာ္မတီ” ဆုိသည္ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၀၉)ဦး ေကာ္မတီတြင္လည္း အမ်ားစုမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္စစ္တပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ားစုျဖစ္ၿမဲျဖစ္သည္။ ထပ္ မံဖြဲ႔စည္းေပးသည့္ (၃၁)ဦးေကာ္မတီတြင္လည္း အမ်ားစုမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ စစ္တပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ အမ်ားစုျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္လည္း ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီႏွင့္ စစ္တပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကသာ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်သည္ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီႏွင့္ စစ္တပ္တို႔၏ စိတ္ႀကိဳက္ ရလဒ္သာ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားေတြ ျပည့္ဝေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔သည္ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲႏုိင္မွသာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ထဲမွဆုိလွ်င္ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီႏွင့္ စစ္တပ္မွ စြန္႔ႀကဲသေလာက္ျဖင့္သာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေနၾကရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။