Monday, January 27, 2014

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားအား P.S.L.F/T.N.L.A ၏ ပန္ၾကားခ်က္

ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာန
 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္မွဴးတပ္သားမ်ားအား P.S.L.F/T.N.L.A ၏ ပန္ၾကားခ်က္
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၇ရက္                                      ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္။         ။ ဝဝ၂/ဝ၅/ဌနခ-၂၀၁၄

ပေလာင္ ျပည္နယ္  လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး P.S.L.F သည္ တအန္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ တအန္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ T.N.L.A ကို ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေနာက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တအန္း တပ္မေတာ္ အၾကား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားလာ သည္မွာ ၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလ သို႕ ေရာက္ရွိ လာၿပီျဖစ္ သည္။


ထို ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလတို အတြင္း တအန္း ႏွင့္ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွစ္ ဖက္အၾကား ထိေတြ႕မႈ တိုက္ပဲြ ၾကီးငယ္ ၂၀၀ ေက်ာ္တြင္ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိခိုက္ က်ဆံုးမႈ မ်ားရွိခဲ့ ပါသည္။မိမိတို႕T.N.L.A ဖက္မွ ၁၁ ဦး က်ဆံုး ကာ ၂၀ ခန္႕ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ဖက္မွအနဲဆံုး ၃၀၀ ေက်ာ္ က်ဆံုးၿပီး ၇၀၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ဒါဏ္ ရာရရွိခဲ့ ပါသည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စကခ (၁)၊ စကခ (၁၆)ႏွင့္ ရမခ တိုင္း လက္ ေအာက္ခံ တပ္ရင္း ေပါင္း ၃၀ မွ ၅၀ ခန္္႕သည္ မိမိတို႕ တအန္း ေဒသတြင္းပံုမွန္လွည့္ လည္ဝင္ ေရာက္လႈပ္ရွား ေနျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပဲြ မ်ားျဖစ္ ပြားေနျခင္းျဖစ္ သည္။၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ လ ၁၂ ရက္ထိ တပ္ရင္းေပါင္း ၁၁ ရင္း ထိတိုးခ်ဲ႕ လႈပ္ရွားေန ေသာ တအန္း တပ္မေတာ္ ၏ေပ်ာက္က်ား တပ္စခန္း မ်ားကို ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္မွ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ ေသာ္လည္းမည့္သည့္ တပ္စခန္း ကိုမွ် ေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။

နယ္ေျမကြ်မ္း က်င္မႈမရွိျခင္း၊ လူထု ေထာက္ခံမႈ မရွိျခင္းႏွင့္အထက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၏ တဖက္သတ္ အမိန္႕ ကို မလြန္ဆန္ ႏိုင္ျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ ရွိျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တပ္မွဴး တပ္သားမ်ား မလိုအပ္ပဲ ထိခိုက္ က်ဆံုးၿပီး၊ စစ္အသံုး စရိတ္မ ်ားျမႇင့္ တက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြ မ်ားျဖဳန္း တီးခဲ့ၾကရ သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရး အစည္း အေဝး ခန္းမတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မႉးၾကီး မင္းေအာင္ လိႈင္က ဒီမိုကေရစီ တို႕ျငိမ္းခ်မ္းေရး တို႕ ဆိုတာက အာဏာ ခြဲေဝဖို႕ အတြက္ မဟုတ္ ပါဘူး။ စစ္ မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း ေပၚ တိုင္းျပည္ တည္ တည္ျငိမ္ျငိမ္ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ တိုးတက္ ေစဖို႕အတြက္ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာက္လို႕လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ ေသာင္းက်န္းသူ ကိုမွ မတိုက္ ႏိုင္စရာအ ေၾကာင္း လည္း မရွိပါဘူး။ မတိုက္ရဲ စရာ အေၾကာင္း လည္း မရွိပါ ဘူးဟု ေျပာဆို လိုက္ျပန္သည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ၏ ထို ႏႈတ္ထြက္ စကားသည္ျမန္မာ ျပည္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အတြက္ ပိုမို ေဝဝါး ေစၿပီး ျပည္တြင္း စစ္မီးမ်ား ပိုမိုေတာက္ ေလွာင္ေစေရး ကိုသာ ဦးတည္ ေနပါသည္။လက္ေတြ႕တြင္ အမွန္ တကယ္ ျပည္တြင္း စစ္ေဘး ဒဏ္ကို တိုက္ရိုက္ ခံစားေန ရသူမ်ား မွာ ေရွ႕တန္း ေရာက္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တပ္မွဴး တပ္သား မ်ား၊ ေဒသခံ မိဘျပည္ သူမ်ားႏွင့္ သန္း ေျခာက္ဆယ္ ေက်ာ္တိုင္းရင္း သားျပည္ သူလူထု တရပ္လံုး ပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ျပည္တြင္း စစ္ အေပၚ သေဘာထား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားမွာ စစ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ားႏွင့္ မိသားစု အသိုင္း အဝိုင္းမ်ားတိုက္တာ စည္းစိမ္မ်ား အၾကား အာဏာ ယစ္မူးေန ႏိုင္ရန္ အ တြက္ ေအာက္ ေျခရွိ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တပ္မွဴး တပ္သားမ်ား အားတိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ေတာေတာင္ နယ္ေျမ မ်ား သို႕ ေသေက် ပ်က္ဆီး ေစရန္ ေသတြင္း သို႕ပို႕ေပးေနျခင္း သာျဖစ္သည္။

မိမိတို႕ တအန္း တပ္မေတာ္သား မ်ားမွာလည္းမိမိတို႕၏ လူမ်ဳိး၊ ေတာေတာင္ နယ္ေျမ၊ သဘာဝ သယံဇာ တကို ကိုယ္ က်ဳိး စြန္႕အသက္ေပး ကာ ကြယ္သြားၾက မည္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ျမန္မာ လူမ်ဳိး၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အေပၚ တဘက္ သတ္ မုန္းတီးစိတ္ မ်ား လံုးဝထား ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

မိမိတို႕၏ လူမ်ဳိး၊ နယ္ေျမ၊ သဘာဝ သယံဇာတ မ်ားကိုကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႕ခဲြ ႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး အတြက္အျပန္ အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား အေက် အလည္ ေဆြးေႏြး ရယူတည္ ေဆာက္ႏိုင္ ပါကၿငိမ္းခ်မ္း ေသာျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ အတြင္းတအန္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အၾကား ေသြးထြက္ သံယို ျဖစ္မည့္ ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္ ျပႆနာမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားပါသည္။

ထိုကဲ့သို႕ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း မိမိတို႕ T.N.L.A တအန္း တပ္မေတာ္ ၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ ျဖစ္သည့္ P.S.L.F ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိျမန္မာ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းညႇိ ႏႈိင္းေန ပါသည္။ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား တဆင့္ခ်င္း ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိလာ ပါကတအန္း တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မ ေတာ္ အခ်င္းခ်င္း လက္ဆဲြ ႏႈတ္ဆက္ကာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ ငံၾကီးေရရွည္ တည္တံ့ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေရး အ တြက္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ သြားၾက ရမည္ျဖစ္ သည္။

ထိုေၾကာင့္ တအန္း ေဒသ အတြင္း T.N.L.A ေပ်ာက္က်ား တပ္မ်ား အေျခခ် လႈပ္ရွား ႏိုင္ျခင္း မရွိေစရန္ အမိန္႕မ်ား ေပး ၿပီး အျပင္း အထန္ ထိုးစစ္ဆင္ ေနျခင္းသည္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သားမ်ား တအန္း ေဒသတြင္ သြားေရာက္ၿပီး ေသ ေၾက ပ်က္ဆီး ေစရန္ႏွင့္ က်န္ရစ္သူ တပ္မိသား စုမ်ား ဒုကၡႏြံအိုင္ တြင္နစ္မြန္းေစရန္ ညြန္ၾကား ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး မ်ား၏ထိုမွားယြင္း ေသာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားကို လိုက္ နာရန္ သင့္/မသင့္ ေလးနက္ ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားသံုး သပ္ေဆာင္ရြက္ၾက ပါရန္ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တပ္မွဴး တပ္သား မ်ား အားလံုး ကို P.S.L.F/T.N.L.A တအန္း တပ္မေတာ္မွ ေလးစားစြာပန္ၾကား ႏိုးေဆာ္ အပ္ပါသည္။

 ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

P.S.L.F/T.N.L.A
တအာင္းျပည္

2 comments:

  1. သိပ္ကိုမွန္ပါတယ္

    ReplyDelete
  2. လက္နက္ကိုင္အားလုံးလခစားလုပ္ျကမွ
    ႏိုင္ငံတိုးတက္မယ္

    ReplyDelete

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။