Friday, January 24, 2014

ကခ်င္ျပည္နယ္ NDFပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ လြတ္ၿပီ

(Mizzima)

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အင္အားစုပါတီ (NDF)၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာကုိ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း မရွိဟုဆုိကာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက ယေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္ၿပီဟု လြတ္ေျမာက္လာသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

တရားဝင္ လုိင္စင္မရွိဘဲ ေဆးဝါး ကုသေၾကာင္း ေဆးေကာင္စီ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၁) ျဖင့္ ခုိင္လံုမႈ မရွိသျဖင့္ လြတ္ေပးလုိက္ေသာ္လည္း ေဆးထိုးႁပြန္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို လက္ရွိထား သံုးစြဲသည္ဟုဆုိကာ ယစ္မ်ဳိး ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၃)ျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ရက္တြင္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာကို ေထာင္ဒဏ္ ၆လ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရားသူႀကီး ဦးေဇာ္ေဇာ္ထြန္းက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈တြင္ လူေသေစမႈ၊ မွတ္ပံုတင္မရွိဘဲ ေဆးပစၥည္းကုိင္ေဆာင္မႈ၊ လုိင္စင္ မရွိဘဲေဆး၀ါးမ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားမႈစသည့္ အမႈသုံးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းတြင္ ၆ လႏွင့္ ၆ ရက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရၿပီးျဖစ္ရာ ျပစ္ဒဏ္ ၆ လမွာ ခ်ဳပ္ရက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

“ပုဒ္မ ၄၁က အမႈလည္း ခုိင္လံုမႈမရွိတဲ့အတြက္ လြတ္ေပးလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ယစ္မ်ဳိး ၃၃ က ေဆးခန္းဖြင့္ ထားပါတယ္ဆုိတာ ေပၚေပါက္တဲ့အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ ၆ လခ်ေပးလုိက္တယ္။ ၃ လက ေလ်ာ့ရက္ေန႔ ျပန္လြတ္ေပး လုိက္တယ္။ တရားလုိ၊ တရားခံ သက္ေသေတြေရာ အကုန္လံုး ထြက္ဆုိခ်က္အရ အမႈမွန္ကုိ တရားသူႀကီးက ခ်မွတ္လုိက္တာပါ”ဟု လြတ္ေျမာက္လာသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးက တရားလုိ ေဒၚကုိင္ထန္ကုိယ္တုိင္ အမႈ ႐ုပ္သိမ္းလႊာတင္ခဲ့သျဖင့္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာကုိ ေဆးကုသ၍ လူေသမႈ ပုဒ္မ ၃၀၄ ျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ေဒၚေဘာက္ဂ်ာကို ယခုကဲ့သို႔ လြတ္ေပးလုိက္သျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရေသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း NDF ပါတီမွ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

“ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက သူ႔အမ်ဳိးသားေရးကိစၥေတြေရာ၊ ျပည္နယ္ကိစၥေတြေရာ၊ တုိင္းရင္းသား ကိစၥေတြေရာ၊ ႏုုိင္ငံေတာ္ တစ္ခုလံုးအတြက္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ေအာ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔ကုိ လြတ္ေပးလုိက္တဲ့ အခါမွာ အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစားမ်ားလုိ႔ ေခါင္းစဥ္သတ္ ရမွာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိ တုိင္းရင္း သားေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ သံုးသတ္တယ္”ဟု သူက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။  

ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပည္ပအေျခစုိက္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ တည္ေထာင္သူ ေရွ႕ေနဦးေအာင္ထူး“လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားရင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာတမ္းတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိစာတြင္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ၏ အမႈမွန္ တရားခံဘက္မွ သက္ေသမ်ား ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ အမႈအေသးစိတ္ကုိ ရွင္းျပထားသလုိ၊ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ရွာေဖြပံုစံမ်ား ဖန္တီးခဲ့ပံုမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႔က“မဟုတ္မမွန္သည့္ စာတမ္းအမွတ္အသားကုိျပဳ” ခဲ့သျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၆၄ကို ခ်ဳးိေဖာက္ခဲ့သျဖင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ရဲအရာရွိကုိ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

“မတရားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိးေဖာက္ခံရတာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအမႈကုိ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနတဲ့ လူေတြက သူတို႔ အာဏာတည္ၿမဲမႈအတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့အေပၚမွာ ျပည္သူေတြက မရားခံရတာပါ။ ကြ်န္မအေနနဲ႔ နားလည္ ေပးပါတယ္။ တကယ္လုပ္တဲ့လူေတြက သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္လုိ႔ လုပ္တာ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။ အထက္က အမိန္႔ကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာပဲလုိ႔ ခံယူလုိက္ပါတယ္”ဟု ေဒၚေဘာက္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမွ်တသည့္ ဥေပဒမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မွန္ကန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာရန္၊ ဖိႏွိပ္ခံရေသာ ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ သူ႔အေနျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္လာသည္ကုိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလူထု ၆၀ ခန္႔က ပါတီအလံႏွင့္ “ျပည္သူ႔တာဝန္ကုိယူ၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ သယ္ပုိ႔ ျပည္သူ႔အတြက္ အနစ္နာခံ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ သာယာဝေျပာေရးကုိ ေရွးရႈေသာ NDF ပါတီ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ (ခ) ေဒၚလြမ္းၫြယ္အား ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုမွ ထားဝရ တန္ဖုိးထား ေလးစားဂုဏ္ျပဳလ်က္”ဆုိေသာ စာတမ္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးေရွ႕တြင္ လာေရာက္ႀကိဳဆုိၾကသည္ဟု သိရသည္။

NDF ပါတီအေနျဖင့္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္လာသည့္အေပၚ ဘာသာေရးအရ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာသည္ သူ၏ ၿပိဳင္ဘက္ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အၿငိမ္းစားဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဦးအုန္းျမင့္ကုိ မဲလိမ္ သည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲခံု႐ံုးသုိ႔ တုိင္းတန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အမႈကုိႏွစ္ဖက္ေၾကေအးမႈ ယူကာ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။