Tuesday, January 7, 2014

မုန္ဒိန္ပါ တိုက္ပြဲႏွင့္ အစိုးရ နည္းဗ်ဴဟာ သစ္မ်ား

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ယမာန္ေန႕ ဇန္န၀ါရီ (၆)ရက္ ညေန ()နာရီ  ခြဲခန္႕တြင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ မံစီျမိဳ႔႕နယ္ မုန္ဒိန္ပါ ေက်းရြာ အနီး ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တပ္မ ဟာ () တပ္ရင္း (၁၂) တပ္ဖြဲ႔မ်ား စခန္းခ် ေနေသာ ေနရာသို႔ အမွတ္ (၂၁) စစ္ဆင္ေရး  ကြပ္ကဲမွဳ ဌာနခ်ဳပ္  ဗန္းေမာ္ျမိဳ႕  အေျခစိုက္ ခလရ (၅၆) စစ္ေႀကာင္း တေၾကာင္း က ၀င္ေရာက္ ပစ္ခတ္ရာ နာရီ၀က္ ေက်ာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ပြားခဲ့ သည္ဟု တပ္ရင္း (၁၂)မွဴး ဗိုလ္မွဴး လဘိုင္ ဂ်ြမ္းေအာင္ က ဆိုပါသည္။

စစ္ေၾကာင္း အင္အားက (၁၃၀) ေက်ာ္မယ္။  အခုသူတို႔ အားျဖည့္ မဲ့ေနရာက  ခမရ (၆၀၂) ကတေၾကာင္း ဘဲရွိတယ္ ဆိုေတာ့ေလ။ သူတို႔က အင္အား လာျဖည့္ တဲ့သေဘာ အေနနဲ႔   အဲဒီ ေနရာကို ၀င္ရွင္းတဲ့ သေဘာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ျပန္ ဆုတ္သြားတယ္။ တိုက္ပြဲေတာ့ ဆက္ျဖစ္ မယ္ထင္ရ တာဘဲေလ။ဟုဆိုပါသည္။
 
ထိခိုက္က်ဆံုးမွဳအေျခအေနမသိရေသးေပ။အစိုးရခလရ (၅၆)ႏွင့္ခမရ(၆၀၂) တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ျပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ ဘာ (၂၈)ရက္ေန႔  ညတြင္ ၄င္းေနရာ မွ ()မိုင္ခန္႔ ေ၀းေသာ မိုးေမာက္ ျမိဳ႕နယ္ စခန္း ႀကီးဖက္သို႕ ဆုတ္ခြာ သြား ေသာ အင္အား (၅၀၀) ခန္႔ရွိသည့္ တပ္မ်ား ၏ ေနရာတြင္ ျပန္လည္ ေနရာယူ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ခမရ (၆၀၂) သည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇႏၷာ၀ါရီ ()ရက္ေန႔ ကတည္းက ယခုေနရာ ၌ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ခမရ (၆၀၂)တြင္ အင္အား (၁၅၀) ခန္႔သာ ရွိသည့္ အတြက္ ခလရ (၅၆) ႏွင့္ ထပ္မံ အင္အား ျဖည့္တင္းျခင္း ပင္ ျဖစ္ သည္ ဟု (KIA) ဖက္မွ ယူဆပါသည္။ အင္အား (၅၀၀)ခန္႕ ရွိသည့္ ဆုတ္ခြာသည့္ တပ္ရင္း ()ရင္း ထဲတြင္ အေျခ စိုက္ ေနရာ မသိရ ေသးသည့္  (ခမရ ၆၂၁) ႏွင့္ (ခမရ ၆၂၂)  အထူး တပ္မ်ား လည္း ပါ၀င္သည္။ 

(KIA) တပ္ရင္း (၁၂) ဧရိယာကိုတာ၀န္ယူစစ္ဆင္ေနေသာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္အမ်ားအားျဖင့္အမွတ္ (၂၁) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမွဳဌာနခ်ဳပ္မွတပ္ဖြဲ႔မ်ားကသာ  အဓိကျဖစ္ျပီးေနျပည္ေတာ္အထူးကန္႔သတ္စစ္ဆင္ေရးျဖင့္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

အမွတ္ (၂၁) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမွဳဌာနခ်ဳပ္တြင္တပ္ရင္း () ရင္းရွိပါသည္။၄င္းတို႕၏မူလအေျခစိုက္မ်ားမွာခလရ(၄၇) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ခလရ(၅၆) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ခလရ(၁၄၂) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕၊ခမရ(၃၁၉) ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊ခမရ(၃၂၀) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕၊ခမရ(၄၃၇) မိုးေမာက္ၿမိဳ႕၊ခမရ(၄၃၈) ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕၊ခမရ(၆၀၁) ေရႊကူၿမိဳ႕၊ခမရ(၆၀၂) ေရႊကူၿမိဳ႕တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ေနာက္ထပ္တိုးခ်ဲ႕တပ္ရင္းရွိမရွိမသိရေသးေသာ္လည္း  အမ်ားအားျဖင့္တပ္ရင္း(၁၀)ရင္းထက္ေက်ာ္ေပ။

ရက္ပိုင္းတြင္လည္းမုန္ဒိန္ပါေက်းရြာနယ္ေျမမွဆုတ္ခြာသြားေသာတပ္မ်ားသည္ (KIA) တပ္ရင္း (၂၇)ႏွင့္တပ္ရင္း ()ၾကားရွိဗန္းေမာ္နမ့္ခမ္းကာလမ္းနယ္ေျမဖက္သို႔စစ္ဆင္ခဲ့သည္ဟုဗိုလ္မွဴးဂ်ြမ္းေအာင္ကဆိုပါသည္။

ယေန႔ မနက္ပိုင္း တြင္လည္း နန္းလင္းပါ  ေက်းရြာ ႏွင့္ ေကာင္ၾကာ ေက်းရြာ  မ်ားမွ  အစိုးရ စစ္ေၾကာင္း မ်ားသည္ ထို ေနရာမွ () မိုင္ခန္႕ ေ၀းေသာ ဗန္းေမာ္  မဘိန္း ကားလမ္းရွိ ဆင္ကမ္း ေခ်ာင္း သံတံတား ဖက္သို႕ ဆုတ္ခြာ သြားခဲ့ ျပန္ပါ သည္။ဤေဒသမွ ယခုကဲ့သို႔ ဆုတ္ခြာ ေနရင္းမွ ယမာန္ေန႔ ၌ ခလရ (၅၆) တပ္မ်ား ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ လာျခင္း ပင္ျဖစ္ ပါသည္။

ဤသို႔ေသာ စစ္ဆင္ေရး မ်ား ေၾကာင့္  မုန္ဒိန္ပါ၊ ေကာင္ဂ်ာ၊ နန္႕လင္းပါ၊ ေကာင္ရြန္ စေသာ ေဒသရွိ ေက်းရြာ ေပါင္း (၁၀)ရြာေက်ာ္မွ ဒုကၡသည္ ေလးေထာင္ ေက်ာ္သည္ မန္ ၀င္းႀကီး၊ အင္ဘာပါစသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား သို႔ ထြက္ ေျပးတိမ္း ေရွာင္ခဲ့ ၾကပါ သည္။

ထြက္ေျပးၾကေသာ ဒုကၡသည္ သစ္ မ်ားအတြက္ အေအး ဒဏ္ခံရန္ အေနြး ထည္မ်ား၊ ရိကၡာမ်ား ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား မ ေလာက္ မငွ ျဖစ္ေနရ သည္ဟု ဒုကၡသည္ စခန္းေကာ္ မီတီ၀င္ မ်ားက ဆိုပါသည္။

1 comment:

 1. အခ်င္းခ်င္းတိုက္တာနဲ႕လူကုန္ေတာ့မယ္
  ဘာမွလဲအဓိပၸါယ္မရိွပါဘူး
  တိုင္းရင္းသားခ်င္းတန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္
  ဆိုလဲအျမန္ညိွလိုက္ေပါ့ဗ်ာ
  အခုေသေနျကတဲ႕ႏွစ္ဘက္စလုံးဟာအခ်င္းခ်င္း
  ေတြပဲတည့္ျကဖို႕ေကာင္းျပီ
  ႏွစ္ဘက္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕
  ေလာဘလြန္ကဲမႈ႕ေျကာင့္ပဲထင္ပါတယ္
  စစ္ေဘးဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ဘဝကိုလည္း
  မစာနာေတာ့ျပီလားမသိ
  က်ဳပ္တို႕ျပည္သူကေတာ့ေျပာရုံပဲတတ္ႏိူင္တယ္

  ReplyDelete

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။