Friday, January 10, 2014

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းျပန္စရန္ ႀကဳိးစားျခင္းက စစ္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားေအာင္ တြန္းအားေပးေနဟုဆုိ

(Mizzima)

ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ညာ-ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းကုမၸဏီ(ACHC)က လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္လုိက္ရာ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကြန္ရက္အဖြဲ႕ (KDNG)က ကန္႔ကြက္လုိက္ၿပီး ျမစ္ဆံုေရကာတာ ျပန္လည္စတင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း သည္ စစ္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း ပဋိပကၡ ပုိမုိႀကီးထြားေစေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ကာ ျပန္လည္တု႔ံျပန္လုိက္သည္။

China Power Investment (CPI) မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ညာ-ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကုမၸဏီ (ACHC)က စာမ်က္ႏွာ ၆၀ ပါ ပူးေပါင္းတာ၀န္ယူမႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။


“သူတုိ႔ေျပာထားတာက ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသခံေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ တည္ေဆာက္မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါဟာ ဟန္ျပခ်ျပတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ လံုး၀ ကန္႔ကြက္တယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာအထက္မွာ ရွိတဲ့ ဆည္ခုနစ္ခုက ဒီသယံဇာတထဲမွာ အက်ဳံး၀င္တယ္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဆက္လက္တည္ေဆာက္ မယ္ဆုိရင္ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာထက္ ပုိမုိႀကီးထြားလာမယ္။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ အမ်ားႀကီး ထိခုိက္ႏုိင္တယ္”ဟု KDNG မွ ဒု-ဥကၠ႒ ကုိစာဂ်ီက ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ၂၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အဆုိပါအစီရင္ခံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ လွ်ပ္ စစ္လုိအပ္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိသည့္အတြက္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျမာက္ျမားစြာ တင္ပုိ႔ေရာင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ေရးေဒသအတြင္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၎တု႔ိ၏ မူရင္းအဆင့္အတန္းထက္ မနိမ့္က်ေသာ အေျခ အေနတစ္ခုသို႔ ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခတ္မီ တုိးတက္ေစမည္။ ေဒသစီးပြားေရးအား အသြင္ေျပာင္းေစမည္၊ ေဒသခံ ကခ်င္ယဥ္ေက်းမႈအား တုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ဆည္ႀကီးခုနစ္ခု ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္သာမက ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ပါ အက်ဳိးရွိေသာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ အခုိင္အမာ ေျပာဆုိထားသည္။

အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုိစာဂ်ီက “တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြကေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပည္သူေတြ ဘယ္ လိုေနရမယ္ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ေပးစရာမလိုဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိေစမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပံုစံကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္တုိင္ပဲ ဆံုးျဖတ္ဖို႔လိုတယ္”ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ KIO တုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ပ်က္ ျပယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚ အဓိကမူတည္ေနၿပီး ေသာ့ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎က မဇိ္ၥ်မကုိ ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၆,၀၀၀ ထုတ္လႊတ္ႏုိင္မည့္ ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္းကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ ၍ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန၊ CPI ကုမၸဏီႏွင့္ ေအရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမ်ားက တာ၀န္ယူ တည္ ေဆာက္ခဲ့ရာတြင္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုး ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္မွ စတင္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ရပ္ဆုိင္းထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။