Monday, January 20, 2014

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၃) - “အစိုးရအဆိုျပဳ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္”

(ေရွ႕ေနေအာင္ထူး) (ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)
 

နိဒါန္း

၂၀၁၃ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ (၂) ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ ့တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၏ ညီလာခံ အၿပီး ႏို၀ဘၤာလ (၄) ရက္ေန႔ ျမစ္ႀကီးနား ၌ အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုၾက ရာ အ မ်ိဳးသား ကာကြယ္ ေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ (ကာ၊ လံု) ကေရးဆြဲထား သည့္ စာခ်ဳပ္ကို အစိုးရ ဘက္က တင္သြင္း ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ အဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္သည္ မည္မွ် အေရးႀကီး သျဖင့္ ယင္းကို အေျချပဳလ်က္ စာတမ္းငယ္ တေစာင္မွ် ျဖစ္ေအာင္ သံုးသပ္ ရသည္ကို ေရွးဦးစြာ ရွင္းရန္ လိုပါ မည္။ ၆၅ နွစ္ၾကာ ခဲ့ၿပီးသည့္ ျပည္တြင္း စစ္ သမိုင္းတြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း အားလံုး လႊမ္းျခံဳ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုး ခြင့္ရ ေအာင္ အာဏာရ အစိုးရက အဆိုျပဳ တင္ သြင္းေသာ စာခ်ဳပ္ ဟူ၍ဤသည္မွာ ပထမ ဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွ စတင္၍စစ္အစိုးရ ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားခ်ဳပ္ ဆိုခဲ့ၾက သည့္ သေဘာ တူညီခ်က္ မ်ားအနက္ဥပေဒ သေဘာ ဆန္စြာ ပံုစံ တက် ေရးသား အဆိုျပဳ ထားရာ တြင္ လည္း ဤစာခ်ဳပ္ မွာပထမဆံုးျဖစ္ သည္။


ဤစာခ်ဳပ္္ ကိုရည္ညႊန္း လ်က္ တျပည္လံုး ရွိ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အ စည္းအားလံုး က လည္း စုေပါင္း ေဆြးေႏြး ၾကကာျပန္ လွန္ အဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) တေစာင္ထြက္ ေပၚလာလိမ့္ မည္ဟု ခန္႔ မွန္းရ သည္။ ထို႔ေနာက္ (အကယ္ ၍ လက္ရွိ အစိုးရ ႏွင့္စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ဘက္က သေဘာထား တင္းမာစြာ ထားၿပီးေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား က ိုတဘက္သတ္ မဖ်က္ သိမ္းပါက) ၄င္း အဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း)နွစ္ေစာင္ အေပၚ အေျခခံကာ နွစ္ဘက္ အျပန္ အလွန္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး သြားၾက မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္သည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုစာခ်ဳပ္ (မူၾကမ္း) နွစ္ေစာင္ လံုးအားျပည္သူ လူထုႀကီး တရပ္လံုး သို႔ ခ်ျပ၊ ေဆြးေႏြး ေ၀ဘန္ခြင့္ ေပး၊ သေဘာ ထားဆႏၵကိုရယူမည္ ဆိုပါက သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး စာခ်ဳပ္ တေစာင္ေပၚေပါက္ လာဘြယ္ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ ေပၚေပါက္ လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး စာခ်ဳပ္၏ အနွစ္သာ ရကို မူတည္ကာ တျပည္ လံုး အပစ္ရပ္ ထားစဥ္ ပဋိပကၡ ၏ ဘက္နွစ္ ဘက္အ တြင္း ေပၚေပါက္ ႏိုင္သည့္ ျပႆနာ မ်ားအားဤစာခ်ဳပ္ ကို ကိုင္စြဲ၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း ႏိုင္ေျခ ရွိမရွိ၊ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ တ၀ွမ္းလံုး တြင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေပၚ အေျခခံ သည့္လူ႔အခြင့္ အေရး အုတ္ျမစ္ ကို အတိုင္း အတာ တခုအထိခ်ႏိုင္ မခ်ႏိုင္၊ဤ စာခ်ဳပ္၏ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ဆက္ လက္ ေဖၚေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ ဒီမိုက ေရစီ အခြင့္ အေရးမ်ား အျပင္ တိုင္းရင္း သားမ်ားလိုလား ေတာင္းဆို လ်က္ရွိသည့္တန္းတူ ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္း ခြင့္ကို အာမခံ ႏိုင္မည့္စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚေပါက္ ႏိုင္မႏိုင္ အဆံုး အျဖတ္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

           ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖရွာ ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ အေရး ဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔
           အၾကံဳ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ထူးျခားခ်က္ မ်ားအား မည္သို  ႔ေလ့ လာေပါင္း စပ္သင့္သလဲ။

သမိုင္း ၀င္ လိုင္ဇာ တိုင္းရင္း သား ညီလာခံ အၿပီး ခ်မွတ္ လိုက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား အနက္ျပည္ေထာင္စု တပ္မ ေတာ္ ဖြဲ႔ စည္းျခင္း  ဟူ၍ ႏိုင္ငံေရး အရေရာစစ္ေရး အရပါ အေရးႀကီး သည့္ အခ်က္ တရပ္ ပါ၀င္လာ ခဲ့သည္။ ဤ သည္ မွာတိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ားက မိမိတို႔ ၏တပ္ မ်ားဖြဲ႔စည္း တည္ရွိမႈ အရ ျမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္ ႏွင့္ပူး ေပါင္းကာတခုတည္း ေသာျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ တရား၀င္ ရပ္တည္လိုေၾကာင္း အတိ အလင္းထုတ္ ေဖၚလိုက္ သည္ဟု စာေရးသူ နားလည္ သည္။ ယခင္ နအဖစစ္အစိုးရ ခ်ေပးခဲ့ေသာနယ္ျခား ေစာင့္ တပ္[1]ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ  အစစ အစိုးရ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔က်ေရာက္ သြားခဲ့ ေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းႀကီး မ်ားကလက္မခံ ခဲ့ၾက။ သို႔ျဖစ္၍ တိုက္ပြဲ မ်ား ျပန္ လည္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္း လည္းျဖစ္ သည္။ျပည္ တြင္း စစ္ မီး ဆက္လက္ ေတာက္ေလာင္ ခဲ့သည္။ စစ္မွန္ သည့္ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ကိုလိုခ်င္ လွ်င္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ား အား မည္သို႔ တရား၀င္ ေနရာခ် ထားရ မည္မွာ အေသ အခ်ာေလ့လာ ေဆြး ေႏြး ရမည့္ အေၾကာင္း ရပ္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ကိုလို လားသည္ ဟု ထပ္ခါ ထပ္ခါ ဆုိေန ေသာဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးက ခါး ခါး သီးသီး ျငင္းပယ္ခဲ့ သည္။ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ ငံမွာ မဆို တပ္မေတာ္ ဆိုတာ တခုတည္းဘဲ ရွိတယ္။ လက္ရွိ တပ္မ ေတာ္ကိုဖ်က္လို႔ လည္း မရဘူး။ ျပင္လို႔ လည္း မရဘူး။ တိုင္းရင္း သားေတြ က လည္း ဘာမွမေတာင္း ဆိုဘူး။ဟု ေျပာခဲ့ သည္။ ျပည္ေထာင္ စုတပ္ မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရန္တိုင္းရင္း သားမ်ား လိုင္ဇာညီ လာခံ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ထဲ တြင္ ထည့္ သြင္း ခဲ့ျခင္းမွာအတိ အလင္း ေတာင္းဆိုျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ရွင္းေနသည္။ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး သည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ မ်က္စိ မွိတ္ခါဇြတ္ျငင္း ေနသနည္း။

စစ္ေရး ကိစၥကို စိတ္၀င္ စားသည္ ျဖစ္ေစ၊ မ၀င္စား သည္ျဖစ္ေစ၊ နားလည္ သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမ လည္ သည္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္း ေရး အား တိုင္းရင္း သား မ်ားကအဘယ္ ေၾကာင့္ ေတာင္းဆို ေနသည္၊ ျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္း ခြင့္ျပဳသင့္ သည္၊ မျပဳသင့္ သည္ တို႔ကို အေျခခံ လူထုႀကီး တရပ္ လံုးလိုက္ပါ စဥ္းစား ရမည့္ အခ်ိန္၊ သေဘာ ထား အျမင္မ်ား ထုတ္ေဖၚ ရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီျဖစ္ သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး သည္ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး တဦးတည္း နွင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ၄င္းပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထား သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္တရပ္ တည္းႏွင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ သည့္ ကိစၥ မဟုတ္၊တိုင္းရင္း သားေပါင္း စံု လူထု ႀကီး တရပ္လံုး ႏွင့္ဆိုင္ သည့္ကိစၥျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ပင္။

ကမာၻမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံ မွာ မဆို တပ္မေတာ္ ဆိုတာ တခုတည္း ဘဲ ရွိတယ္။ဟူ၍ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုး က ႏိုင္ငံ တ ကာ အေတြ႔ အၾကံဳ ကို ကိုးကား ကာေထာက္ျပ သြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတ ကာ စံထား ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႕ အၾကံဳ မ်ား အား ေလ့လာ ကာျမန္မာ ႏိုင္ငံျပည္ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အတြက္ အေျဖရွာ ရန္ ၾကိဳး ပမ္း ျခင္းျဖစ္ ပါက ၾကိဳဆိုရ ပါ မည္။ သို႔ရာတြင္ျပည္တြင္း ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္ မိမိတို႔ မနွစ္ သက္ေသာ အေၾကာင္း ရပ္ႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ မွသာ ႏိုင္ငံ တကာ စံထား ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား အားကိုးကား ကာျငင္း ပယ္ျခင္း မ်ိဳး မျဖစ္သင့္။ မိမိတို႔ နွစ္သက္ သည့္ အ ေၾကာင္း ရပ္အေပၚ အျခား သူမ်ားက ႏိုင္ငံ တကာ စံထား ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား အား ကိုးကား ကာကန္႔ကြက္ လာေသာ အခါ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား လုပ္တိုင္း လိုက္လုပ္ စရာမ လိုေၾကာင္း၊မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ တြင္ ထူးျခား ခ်က္မ်ား ရွိ ေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပကာပယ္ရွားျခင္း မ်ိဳးလည္း မျပဳ သင့္ပါ။

ႏိုင္ငံ တကာ စံထား ခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား အား ေလ့လာ ကိုးကား ကာ အသံုး ျပဳရန္ၾကိဳး ပမ္းရ မည္မွာ ဘက္ တဘက္ျဖစ္ သည္။ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ၏ထူးျခား ခ်က္မ်ား အလိုက္ အေျဖရွာ ရန္ ၾကိဳးပမ္း ရမည္မွာ လည္း အျခားဘက္ တဘက္ျဖစ္ သည္။ ဘက္တ ဘက္ ဘက္အား မိမိတို႔ လိုလွ်င္ လိုသလိုကိုင္စြဲ က်င့္သံုးျခင္း မ်ိဳး၊ မလို လွ်င္ မလို သလိုပစ္ပယ္ျခင္း မ်ိဳး မျဖစ္သင့္။ ယင္းနွစ္ ခုကို ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုး ႏိုင္လွ်င္အေကာင္း ဆံုးျဖစ္သည္။ မည္သို႔ ေပါင္းစပ္ က်င့္သံုး မည္နည္း။ အေျခအေနနွစ္ရပ္ရွိပါသည္။

ပထမ အေျခ အေနမွာႏိုင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္ အေရး ဥပေဒ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ နွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ ေက်ာ္မွ စ၍ ကမာၻ တခြင္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ ရြက္ သည့္ ေခတ္ႀကီး[2]အတြင္း သို႔ ခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္ ခဲ့ရာ ယင္း အား အေကာင္း ဘက္[3]မွ ျမင္ သူမ်ား ရွိသလို အပ်က္သ ေဘာ[4]အေျခခံ မွရႈျမင္ သူမ်ား လည္း ရွိသည္။ သို႔ရာ တြင္ ႏိုင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္ အေရး ဥပေဒ [5]ႏွင့္ လူသား ခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား သည့္ ဥပေဒ [6]မ်ားတ ကမာၻ လံုးသို႔ အရွိန္ အ ဟုန္ျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြား၊လက္ေတြ႔ က်င့္သံုး လာၾကျခင္း မ်ား အေပၚ တြင္မူ မည္သည့္ ႏိုင္ငံကမွ်ျငင္း ပယ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိ၊ တညီ တညြတ္ တည္း ေလးစားမႈ ျပလာ ၾကရ သည္။ ယင္း တို႔သည္ယေန႔ ေခတ္တြင္ အျငင္း မပြား ေသာ ႏိုင္ငံ တကာ စံမ်ား ျဖစ္လာ ခဲ့သည္။မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခား ခ်က္ဟူ သည္ကို လက္ညႇိဳး ထိုးကာ ႏိုင္ငံ တကာလူ႔ အခြင့္ အေရး ဥပေဒ ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထား သည့္ဥပေဒမ်ား အား လိုက္နာျခင္း မျပဳႏိုင္ ဟူေသာ အ ေၾကာင္းျပ ခ်က္သည္ ေခတ္ မရွိေတာ့။ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္ သိကၡာ ၿငိဳး မွိန္ျခင္း ျဖင့္သာ အဆံုး သတ္သြား ခဲ့ၾကရ သည္။

ဒုတိယအေျခ အေနမွာ ႏိုင္ငံ တကာမွ အျပဳ သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား ကို စံထား ကာလိုက္နာလုပ္ေဆာင္ ရန္ ၾကိဳး ပမ္းျခင္း ႏွင့္ အပ်က္ သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳ မ်ား မွသခၤန္းစာ ရယူၿပီး မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ၏ ထူးျခားမႈ အလိုက္ အသစ္ တခုခု ကို တီထြင္က်င့္ သံုးျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေနရာ တြင္ျပည္ေထာင္စု တပ္မ ေတာ္ ဖြဲ႔စည္း ေရးကိစၥသည္ ပထမ အေျခ အေနႏွင့္ မသက္ဆိုင္။ ဒုတိယ အေျခ အေနတြင္တိုက္ရိုက္ အက်ံဳး ၀င္လ်က္ ရွိသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သည္ ႏိုင္ငံ တကာႏိုင္ငံ မ်ား ရွိစံထား ေလာက္ သည့္ တပ္မ ေတာ္မ်ား ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး တြင္၀င္ေရာက္ မစြက္ ဘက္ဘဲ ျပည္သူ လူထု ကို ကာကြယ္ သည့္ တပ္သာ ျဖစ္ခဲ့ မည္ဆို ပါကျပည္ ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္း ေရးဟူ သည္မွာ ေဆြးေႏြး ရန္ပင္မလို။မည္သည့္ တိုင္းရင္း သား မွ် လည္း စစ္တပ္ ေထာင္ၿပီး တြန္းလွန္ စစ္ဆင္ ႏႊဲရန္အေၾကာင္း မရွိ။ ယခုမူ အား မနာ တမ္းဆို ရလွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းတည္ ေထာင္ခဲ့ သည့္ တပ္၏ အနွစ္ သာရပ်က္စီး သြားခဲ့ သည္မွာ ဆယ္စုနွစ္ မ်ားစြာၾကာ ခဲ့ၿပီ။

စစ္အာ ဏာရွင္မ်ား ၏အမိန္႔ေပး မႈေအာက္ ၌ အျပစ္မဲ့ ေက်ာင္း သားမ်ား ခုိလႈံ လ်က္ရွိ ေသာေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္ အအံုအား ဗံုးျဖင့္ ျဖိဳခ် လုပ္ၾကံခဲ့ သည့္တပ္၊ေက်ာင္းသား ေခါင္း ေဆာင္ ဆလိုင္း တင္ေမာင္ဦး အား ၾကိဳး ေပး ခဲ့သည့္ တပ္၊သံဃာ ေတာ္မ်ား အား သတ္ျဖတ္ ခဲ့သည့္ တပ္၊ တိုင္းရင္း သူမိန္းခ ေလးမ်ား အားမုဒိန္း က်င့္ခဲ့ သည့္ တပ္၊ တိုင္းရင္း သားမ်ား ၏ ရြာေပါင္း ေျမာက္မ်ား စြာအားမိီးရွိဳ ့ခဲ့ သည့္တပ္၊ ကရင္ႏွင့္ ကရင္နီ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ တိုင္းရင္း သားေက်းရြာ သံုး ေထာင္ေက်ာ္ အား အတင္း အဓမၼေရႊ ့ေျပာင္းခိုင္း ခဲ့သည္ တပ္ျဖစ္သြား ခဲ့ၿပီ။ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ လက္ရွိ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္ တသိန္း ေက်ာ္အနက္ေထာင္ နွင့္ခ်ီသည့္ တိုင္းရင္း သား မ်ားမွာ ျမန္မာ့ တပ္ မေတာ္ ၏ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴး လြန္ခံခဲ့ၾက ရသည္။ သက္ ေသမ်ား အခိုင္ အမာရွိ ေနဆဲပင္။

အနွစ္ ခ်ဳပ္ဆို ရလွ်င္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သည္ႏိုင္ ငံတကာ ႏိုင္ငံ မ်ားရွိစံထား ေလာက္ သည့္ တပ္မ ေတာ္ မ်ားကဲ့သို႔ လူထုမ်ား အေပၚေကာင္း မြန္စြာ ဆက္ ဆံျခင္း၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ မႈျပဳျခင္း မရွိခဲ့ သျဖင့္တိုင္းရင္း သား မ်ား သည္ မိမိတို႔ ကိုယ္ကို ခုခံကာ ကြယ္ႏိုင္ ရန္ တြန္းလွန္စစ္ဆင္ႏႊဲ ေနၾကရ ျခင္းျဖစ္ သည္။ တိုင္းရင္း သား တပ္မ ေတာ္ မ်ား ဟုိျပည္ နယ္သည္ျပည္ နယ္မ်ား တြင္ အရွိဳ အရွိဳ ေပၚေပါက္ လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္း သား လူထုမ်ား အေပၚ ဖိနွိပ္ ရက္စက္ မႈ ေပါင္းစံု က်ဴး လြန္ခဲ့ သည့္ျမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္အား သြားမ ထိႏွင့္ သည္ အတိုင္း ထား၊ ဖိနွိပ္မႈ မွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္မလႊဲ သာ မေရွာင္ သာ တြန္းလွန္ စစ္ဆင္ႏႊဲ ေနၾက ရသည့္တိုင္းရင္း သား တပ္မေတာ္ မ်ား အားလံုး ဖ်က္ သိမ္းၿပီး လက္နက္ ခ် ၀င္ေရာက္ လာၾကရန္ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ျမင့္စိုး က ေတာင္း ဆို ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ မီဒီယာ မွေန၍တင္းမာ သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္ သံေပးကာ ေျခာက္ လိုက္လွ်င္တိုင္း ရင္းသား တပ္မ ေတာ္မ်ား ဒူး ေထာက္ အရႈံး ေပးကာ လက္နက္ ခ်၀င္ ေရာက္လာ ၾကလိမ့္ မည္ဟုဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ျမင့္စိုး စိတ္ကူး ယဥ္ေနပံု ရသည္။ ဤသည္မွာ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ျပည္တြင္း စစ္ ၆၅ နွစ္ သမိုင္းက သက္ ေသျပ ခဲ့ၿပီ။

မၾကာ ေသးမီ ကပင္ RCSS/SSA  ဥကၠဌ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ယြက္စစ္က အစိုးရ ရဲ့ႏိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲ မူေဘာင္ ကို သေဘာ မတူဘူး။ ထာ၀ရၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးရဘို႔လက္နက္ စြန္႔ရ မွာျဖစ္ လို႔ဘဲဟု ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ [7]အလား တူပင္ အျခား တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကို္င္ အဖြဲ႔ အစည္း ႀကီးမ်ား သည္လည္းမည္သည့္ အာမခံ ခ်က္မွ် မရွိသည့္ မ်က္ ေမွာက္ အေျခ အေန ေအာက္တြင္လက္နက္ စြန္႔ဘြယ္ မရွိ။ ၁၉၅၈ ခုနွစ္ တြင္ ဦးႏု အစိုးရက အေကာင္ အ ထည္ ေဖၚခဲ့ သည့္လက္နက္ ႏွင့္ ဒီမို ကေရစီ လဲလွယ္ ေရး ေအာက္တြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္ အေရးမွ်အာမခံ ခ်က္ မရွိဘဲ လက္ နက္အပ္ခဲ့ ေသာ မြန္ႏွင့္ ပအို႔၀္မ်ားလက္နက္ျပန္ ကိုင္ခဲ့ၾက ရသည့္ သမိုင္း သခၤန္းစာ မ်ားအား တိုင္း ရင္း သားအဖြဲ႔ မ်ားျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးၿပီ။

တပ္မ ေတာ္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား သည္ႏိုင္ငံ တကာမွ အျပဳ သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား ကို စံထားကာ လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ ရန္မၾကိဳး ပမ္းႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။ သို႔ျဖစ္  လွ်င္အပ်က္ သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳမ်ား မွ သခၤန္း စာရ ယူၿပီး မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ၏ထူးျခားမႈ အလိုက္ အသစ္ တခုခုကို တီထြင္ က်င့္သံုး ရပါမည္။ ႏိုင္ငံ တကာမွ အပ်က္သေဘာ အေတြ႔ အၾကံဳဟူ သည္မွာ အဘယ္နည္း။ ဆုိဗီယက္ ႏွင့္ ယူဂုိ ဆလားဗီး ယားျပည္ေထာင္ စု ႏိုင္ငံမ်ား ျပိဳကြဲ သြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံမွ  ၁၅ႏိုင္ငံ ကြဲထြက္၊ ယူဂို ဆလား ျပည္ ေထာင္စုမွ ေျခာက္ ႏိုင္ ငံ ျဖစ္သြားခဲ့ သည္။သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ား အလုိက္ တပ္မေတာ္ မ်ား အျဖစ္ဆက္လက္ ရပ္တည္ သြား ခဲ့ၾက သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ယင္းသို႔ မျဖစ္သင့္။ အာဏာရစစ္ေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္း သစ္မ်ားသည္ ယင္းသို႔ ျဖစ္ ေစ မည့္ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားမျပဳသင့္။

တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားက ၄င္းတို႔ ၏ တပ္မ်ား ပါပါ၀င္ ဖြဲ႔စည္းေစ လ်က္ ျပည္ေထာင္ စုတပ္ မေတာ္ တည္ ေဆာက္ေရး တင္ျပ ေနျခင္း သည္ေပါင္းစည္း ေရးကို ေတာင္း ဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္ ကို အ ျပဳသ ေဘာ အေျခခံ မွရွႈျမင္ ဘို႔ လိုသည္။ လက္ေတြ႔ မည္သို႔ ေပါင္းစည္း သင့္သည္ ကို လက္ခံ စဥ္းစားရန္တာ၀န္ရွိ သည္။ နွစ္ဘက္ အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာ ျခင္းျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအုတ္ျမစ္ တခ်ပ္ကို ခ်သင့္ သည္။

ျပည္ ေထာင္စုတပ္မ ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္း ဆိုမႈအသံ က်ယ္ေလာင္ လာေသာ အခါ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ သည္ တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳး အားလံုး ပါ၀င္ဖြဲ႔ စည္းထား ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ဟူ၍ ကာခ်ဳပ္ မင္းေအာင္ လႈိင္က ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာ လ(၁) ရက္ေန႔ ၌ေျပာလာ သည္။[8]တဦးခ်င္းအရ ျမန္မာ မဟုတ္ ေသာ အျခား တိုင္းရင္းသား မ်ားလည္း ပါမည္မွာအျငင္း မပြားပါ။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ား စုၾကီးမွာ စာေရး သူကဲ့ သို႔ျမန္မာ လူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ သည္။ ျမန္ မာ့တပ္မ ေတာ္တြင္ တပ္ကို ကိုင္၍တိုက္ရိုက္ အမိန့္ေပး ေနၾက သူမ်ား မွာ တိုင္းမွဴး၊ တပ္မွဴး မ်ားျဖစ္ သည္။ ၄င္း တို့ အနက္ ျမန္မာ မဟုတ္သည့္ အျခား တိုင္းရင္း သားဦး ေရ မည္မွ် ရွိသည္ ကို ကာခ်ဳပ္ကစာရင္း ထုတ္ျပန္ ေပး နိုင္လွ်င္ အက်ိဳး ရွိမည္။ ၁၀ ရာခုိင္ နဳန္းမွ်ပင္ရွိမည္ မဟုတ္ သျဖင့္ စာရင္းထုတ္ ျပန္ေပး ရဲလိမ့္မည္ ဟု မေျမွာ္လင့္။

ပို၍ အေရးႀကီး သည္မွာ လူမ်ိဳး ကိုယ္ စားျပဳမႈ ကင္းမဲ့ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။သာဓက အားျဖင့္ တပ္မ ေတာ္ အတြင္း၌ ကရင္ စစ္သား မ်ားလည္း ပါ၀င္ မည္ မုခ် ျဖစ္သည္။သို႔ရာ တြင္ ေကအင္ ယူကို အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္း ႏိုင္ေရး အတြက္ ကရင္ရြာ အခ်ိဳ႕အားေျမလွန္ စနစ္ သံုးၿပီး မီးရွိဳ႕ရန္ အမိန္႔ ေပးလိုက္ သည့္ အခ်ိန္၌တပ္မေတာ္ အတြင္း ရွိ မည္သည့္ ကရင္ စစ္သား ကမွ် ၄င္း အမိန္႔ကို မတြန္း လွန္ရဲဘဲလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ ရသည္။ ၁၉၉၄ ခုနွစ္ တြင္ ရ၀မ္ဒါ ႏိုင္ငံ၌ ဟူတူ လူမ်ား စုကတူစီ လူနည္း စုအား လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ မႈႀကီး က်ဴးလြန္ကာ ရက္စက္ စြာသတ္ျဖတ္ ၾကေသာ အခါ ဟူတူ လူမ်ားစု ႏွင့္အတူ တြဲ၍ ၄င္းတို႔ ၏ အမိန္႔ကို နာခံကာမိမိနွင့္ မ်ိဳးတူ တူစီမ်ား ကို သတ္ျဖတ္ သည့္ တူစီ မ်ား လည္း အေျမာက္ အမ်ားရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္ ၍ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ အတြင္း၌ ျမန္မာ မဟုတ္သည့္အျခား တိုင္း ရင္း သား မ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႔ စည္းထား သည္ ဆိုရံုမွ် ႏွင့္ျပည္ ေထာင္စုတပ္မ ေတာ္ဟု ေခၚ၍ မရႏိုင္ပါ။

တိုင္းရင္း သား အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားက ေတာင္းဆို ေနၾက သည္မွာမိမိတို႔ အမ်ိဳး သားလူထု ကိုု ကာကြယ္ ႏိုင္မည့္ တပ္ မ်ားတရား၀င္ ဆက္လက္ ရပ္ တည္ ႏိုင္ ေရး ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အားျဖင့္မူတိုင္းရင္း သားမ်ား သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ကို ျမတ္ နိုးၾက သည္။  မိမိတို႔ ၏ေက်းလက္၊ ေတာင္တန္း မ်ားေပၚ တြင္ ေအးခ်မ္း စြာ အသက္ ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းျပဳ လို ၾကသူမ်ားျဖစ္ သည္။ မည္သူ မွ် လက္နက္ မကိုင္ ခ်င္ၾက။ သို႔ရာ တြင္ ၄င္းတို႔ ၏ ဘ၀က၄င္း တို႔ကို သင္ေပးလိုက္ သည္။  လက္နက္ ကိုင္ မထားလွ်င္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ၏ဖိနွိပ္ ရက္စက္ မႈမ်ား ခံၾကရ မည္ ဟူသည္မွာ ဘ၀ေပး အ သိျဖစ္ လာသည္။လက္နက္ ကိုင္ထား မွသာ ၄င္းတို႔ ၏ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္ အေရး ေတာင္း ဆိုမႈကိုအာဏာရ စစ္အစိုး ရက အေလး ထား မည္ဟု နားလည္ၾက သည္။ ဤအ တိုင္းလည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနသည္။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ အပစ္အ ခတ္ရပ္ စဲေရးျဖစ္ စဥ္မွ စတင္ခဲ့ ေသာယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ေရးသည္ မေအာင္ျမင္ ပါ။ နွစ္ေပါင္း ၂၅နွစ္မွ် ၾကာ ၿပီး ေနာက္မွာ ပင္ စစ္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ အေပၚ မယံုၾကည္ ၾကပါ။ယင္း ကာလ အတြင္း စစ္အစိုး ရမ်ား၏ ျပဳမူ ဆက္ ဆံမႈမ်ား မွာ ယံုၾကည္ စရာ မေကာင္း  ခဲ့၊ဥပေဒ အရ မည္သည့္ အာမခံ ခ်က္မွ် မရခဲ့၊ လက္ေတြ႔ အရ အစိုးရ စစ္တပ္ ကစတင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ေဖၚ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။
သို႔ျဖင့္ တိုင္းရင္း သား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏သက္ဆိုင္ ရာ လက္နက္ ကိုင္တပ္ မ်ားကို ပိုးေမြး သလို ေမြးျမဴ လာခဲ့ၾက သည္။အားလံုး နီးပါးသည္ ၄င္းတို႔၏ တပ္မေတာ္ မ်ားအား ေပ်ာက္ၾကား [9]အေန အထား မွအျမဲ တန္းတပ္ [10]မ်ား အသြင္သို႔ကူးေျပာင္း လာၾကသည္။ ယူနီေဖါင္း၊ ရာထူး တံဆိပ္ အမွတ္အသား မ်ား၊အေဆာင္ အေယာင္ မ်ား စနစ္ တက် တပ္ဆင္ လာသည္။ တိုင္းရင္း သား လူငယ္မ်ား မွာ၄င္းတို႔၏ လူမ်ိဳး အလုိက္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ တပ္မ်ား တြင္ယူနီေဖါင္း အျပည့္ အစံုကို ရာထူး တံဆိပ္ အမွတ္ အသားမ်ား တပ္ကာ ၀တ္ဆင္ သည့္အေပၚဂုဏ္ယူ ၀င့္ႂကြား ၾကေၾကာင္း ေတြ႔နိုုင္ သည္။

အျမဲတန္း တပ္ပံုစံ ပီသ လာေသာ တပ္မ်ားတြင္ ၀သပ တပ္မ်ား သည္ ထိပ္ဆံုး တန္းမွပါလာ သည္။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၁၈) ရက္ေန႔ တြင္ေက်ာက္ညီ လိုင္၊ ေပါက္ယုိ ခ်န္း တို႔ ဦးေဆာင္ ကာ ၀ အမ်ိဳး သားတပ္က ဗမာျပည္ကြန္ ျမဴ နစ္ပါတီ အား ပုန္ကန္ျခား နားခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေပၚေပါက္လ ာခဲ့သည့္တပ္ျဖစ္သည္။ [11]ထိုစဥ္ ကစ၍ န၀တ စစ္ အစိုးရက အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ၿပီး ၀သပ အားတည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ကို ဆန္႔က်င္ကာ ရပ္တည္ခြင့္ ေပးလာခဲ့ သည္မွာ ယေန႔ အခ်ိန္ အထိနွစ္ေပါင္း အစိတ္နီး ပါး ရွိလာခဲ့ၿပီ။

ကမာၻ မွာ ဘယ္ ႏိုင္ငံ မွာမ ဆို တပ္မေတာ္  ဆိုတာ တခု တည္းဘဲ  ရွိတယ္။ ဟူ၍  ကမာၻနွင့္ ခ်ီၿပီး ကိုးကား ေႂကြး ေၾကာ္ ခဲ့ေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးအား ၀ တပ္မ ေတာ္၏ တည္ရွိမႈ ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၍ ေမးရ ပါမည္။စနစ္ တက်  ဖြဲ႔ စည္း တည္ေဆာက္ ထားေသာ တပ္မေတာ္ တရပ္ကို  ဥပေဒ အရတရား၀င္ ေအာင္ေဖၚ ေဆာင္ မေပးဘဲ နွစ္ေပါင္း ၂၅ နွစ္  နီးပါး ၾကာမွ် ရပ္တည္ လႈပ္ရွားခြင့္  ေပးထား သည္မွာ ကမာၻမွာ  ဘယ္ ႏိုင္ငံမွာ ရွိသလဲဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္ သည္။

တပ္ မေတာ္၏ တည္ရွိမႈ ကို အသိ အမွတ္ျပဳ ထားျခင္း အားျဖင့္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္း သစ္မ်ား သည္ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အတည္ ျပဳျပဌာန္း သည့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔ ကထဲကတရား၀င္ စတင္ခ်ိဳး ေဖါက္ လာခဲ့ၾက သည္မွာ ယေန႔ တိုင္ျဖစ္ သည္။ ၀ တပ္မေတာ္ ၏တည္ရွိမႈ သည္ ပုဒ္မ ၃၃၈ ပါ  ႏိုင္ငံ ေတာ္ အတြင္းရွိလက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အားလံုး သည္ တပ္မေတာ္ ၏ ကြပ္ကဲ မႈ ေအာက္ တြင္ရွိရမည္။” 
 ဟူေသာ ျပဌာန္း ခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ လာမည့္ေမလ(၂၉) ရက္ ေန႔ဆိုလွ်င္ ခ်ိဳးေဖါက္ မႈ သက္တမ္း ေျခာက္ နွစ္ ျပည့္ ပါမည္။ဤခ်ိဳး ေဖါက္ မႈႀကီး အား လႊတ္ေတာ္ အတြင္းရွိ မည္ သည့္ အမတ္ တဦး တေလ ကမွ်ေထာက္ျပျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ ေဆြးေႏြး ျခင္း မရွိ။ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကိုကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ပါ မည္ဟု ကတိ သစၥာျပဳ ထားၾကေသာ အမတ္ မင္းမ်ား သည္၄င္း တို႔မကာ ကြယ္လိုသည့္ ကိစၥမ်ား အား မ်က္ ကြယ္ျပဳ ထားၾက သည္။ ယင္း သို႔ျဖင့္ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပ်က္ယြင္း ေနသည္မွာ သိသာ ထင္ရွားပါ သည္။ မည္သို႔ျပန္ လည္တည္ ေဆာက္ မည္နည္း။

၀ တပ္ မေတာ္ ကိစၥ ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း ၍လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္   ေျဖရွင္း ရန္ နည္း လမ္းနွစ္ ရပ္သာ ရွိသည္။ ပထမ နည္း လမ္းမွာတည္ဆဲ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ ဆန္႔ က်င္ေန သျဖင့္ ၀တပ္မ ေတာ္ကို လံုး၀ဖ်က္ သိမ္းဘို႔ ျပတ္ ျပတ္သား သား ရာဇသံ ေပး၊ မနာခံ ပါကအျပတ္ တိုက္ခ်ၿပီး  ဖ်က္သိမ္း ပစ္လိုက္ ရန္သာ ရွိသည္။ ဒုတိယနည္း လမ္းမွာ ၀သပ ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ကာ ၀ တပ္ မေတာ္ တည္ရွိမႈတရား ၀င္ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း ပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၈ ႏွင့္အျခား ဆက္စပ္ ေသာ ပုဒ္မမ်ား၊ ဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ေပး လိုက္ရန္ ျဖစ္ သည္။

ပထမ နည္းလမ္း မွာ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့၊ ျဖစ္လည္း မျဖစ္သင့္ ေတာ့ပါ။ ယင္းသို႔မျဖစ္ နုိင္ေတာ့ သည့္ အေျခ အေန ေရာက္ ေအာင္ ဖန္တီး ခဲ့သူ မ်ားမွာ စစ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ သမတ ဦးသိန္း စိန္မွာ ထိပ္ဆံုး တြင္တာ၀န္ရွိ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔ နွင့္အတူ လက္တြဲ ကာ နအဖ အတြင္း ေရးမႈး (၂) အေနျဖင့္ ကိုယ္ တိုင္ပါ ၀င္ေဖၚ ေဆာင္ ခဲ့ျခင္း၊ စစ္အစိုး ရ၏ေနာက္ဆံုး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ ေဖၚ ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကို ရွင္းပါမည္။

ရွစ္ ေလးလံုး အေရး ေတာ္ပံုႀကီးၿပီးဆံုး သည့္ ေနာက္တြင္ စစ္အစိုး ရ၏ အာဏာ ကို ျခိမ္း ေျခာက္ေန ေသာ လက္ နက္ ကိုင္အင္အား ႀကီးနွစ္ရပ္ ရွိခဲ့သည္။ တရပ္မွာ ရွမ္းျပည္ ၏ အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္း ၀ေဒသ တြင္ ၀ တပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ တိုက္စြမ္း အားကို အဓိက အေျချပဳ ၍ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ လက္နက္ ကိုင္တပ္ မ်ား ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ တရပ္မွာကရင္ျပည္ နယ္တြင္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး ေကအင္ ယူ က တည္ ေထာင္ ထား သည့္မာနယ္ ပေလာ လြတ္ေျမာက္ ေဒသကို အေျချပဳ လ်က္ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာျမန္မာ ျပည္ ဒီမုိကရက္ တစ္ မဟာ မိတ္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဒီေအဘီ)ဦးေဆာင္ သည့္ တပ္မ်ားျဖစ္ သည္။ ထိုစဥ္က ဒီေအဘီ တြင္တိုင္းရင္း သားလက္ နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အမ်ား စုႀကီးႏွင့္ ေအဘီ အက္စ္ဒီ အက္ဖ္ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ အင္အား တေသာင္း ေက်ာ္ ပါ၀င္ ခဲ့ သည္။ ၀ တပ္မ်ား က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ အား ပုန္ကန္ ေသာ အခါ န၀တ စစ္ အစိုးရ သည္ ၄င္းတို႔၏အာ ဏာ တည္ျမဲမႈ ကို က်ားကန္ ေပးႏိုင္ ေရး အတြက္ တခ်က္ခုတ္ နွစ္ခ်က္ျပတ္ အေနျဖင့္၀သပႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ ေရး လုပ္လိုက္ သည္။ ထို႔ေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ႏိုင္ရန္ အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသတြင္ ခ်ထားခဲ့ ေသာစစ္ အစိုးရ တပ္ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို နုတ္ၿပီး ကရင္ျပည္ နယ္သို႔ ေရႊ ့ေျပာင္း ကာထုိုးစစ္ႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲေစ ပါ ေတာ့သည္။

ထို ကာလ မ်ားအတြင္း ၀တပ္မေတာ္ သည္ ရွမ္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ ေသာ စစ္ပြဲအခ်ိဳ ့မွ လြဲ၍ စစ္ေၾကာင့္အထိ နာျခင္း မရွိဘဲ ေအးေဆး စြာတပ္ တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။တရုတ္ ႏိုင္ငံမွ အကူ အညီလည္း ေျမာက္မ်ား စြာ ရရွိ လာခဲ့သည္။ [12]၂၅ နွစ္နီး ပါးမွ် ၾကာ လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဗကပကို ပုန္ကန္ခဲ့ စဥ္ ၁၉၈၉ခုနွစ္ တံုးက အေျခအေန မဟုတ္ ေတာ့။ စစ္ေရး အရေရာ စီးပြားေရး အရပါေတာင့္တင္း လာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ က ၀ တပ္မ ေတာ္အား အျပတ္ မတိုက္ရဲ သည္မွာအေၾကာင္း နွစ္ခ်က္ရွိ သည္။ ပထမ အခ်က္မွာ အရင္း အနွီးႀကီး မားလြန္း စြာေပးရ မည္ျဖစ္ၿပီး ၀နယ္ကို အၿပီးအပိုင္ သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ရန္ မလြယ္၊ သိမ္းၿပီးေနာက္ ဆက္ လက္ ထိန္းထားႏိုင္ ေရးမွာ ပို၍ခက္ သည္။ မိုက္မိုက္ ကန္းကန္း တိုက္ပါကယူဂို ဆလား ဗီးယား ကဲ့သို႔ ကြဲ သြားႏိုင္ သည္။ ဒုတိယ အေၾကာင္း မွာ တရုတ္ ႏိုင္ငံ၏ျငိဳျငင္ မႈကို မခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀သပ ၏ ေနာက္၌ တရုတ္ ႏိုင္ငံရွိေန ေၾကာင္း အားလံုး သိၾကသည္။ လိုင္ဇာ တိုင္းရင္း သား ညီလာခံသို႔ ၀ ႏွင့္မိုင္းလား အဖြဲ႔မ်ား မတက္ျခင္းမွာ တရုတ္ ႏိုင္ငံက မီးစိမ္း မျပ၍ ျဖစ္ေၾကာင္းဘာေတး လစ္တနာက ေထာက္ျပ သြားခဲ့သည္။[13]

၀ တပ္ မေတာ္၏ တည္ ရွိမႈကို စစ္ အစိုးရ အဆက္ဆက္ က အသိ အမွတ္ျပဳ ထားျခင္းမွာတည္ဆဲ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ လံုး ၀ ဆန္႔က်င္ လ်က္ ရွိသည္။ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ တြင္ရွမ္းေခါင္း ေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္း ဦးပါ (၉) ဦးအား ရွမ္းျပည္ ပညာ ရွင္မ်ားအတိုင္ ပင္ခံ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္း သည္ ဟူ၍ စစ္အစိုး ရက စြပ္စြဲကာ ၁၉၈၈ခုနွစ္ အသင္း အဖြဲ႔ဖြဲ႔ စည္းျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ (၆)ႏွင့္ အျခားဥပေဒ မ်ားပါ ေပါင္းစပ္ တရားစြဲ ဆိုၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ ၇၅ နွစ္မွ ၁၀၆ နွစ္ အထိခ်မွတ္ခဲ့ သည္။ ဤမွ်ျပင္း ထန္လွ ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ႀကီးမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ သည့္အဓိက အေျခခံမွာ ရွမ္းျပည္ ပညာရွင္ မ်ားအတိုင္ ပင္ခံ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းရန္ၾကိဳးပမ္း ခဲ့ၾကျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္း အမႈအား ၀သပ ႏွင့္၀ တပ္ မေတာ္၏ တည္ရွိမႈ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ သည္။ ၀သပႏွင့္၀ တပ္မ ေတာ္ ၏ တည္ရွိမႈ သည္ မည္သည့္ ဥပေဒ အရ တရား၀င္ သနည္း။ ရွမ္းျပည္ပညာရွင္ မ်ား အတိုင္ ပင္ခံ ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းရန္ ၾကိဳးပမ္း ရံု မွ်ႏွင့္ရွမ္း ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အား ေထာင္ဒဏ္ နွစ္တရာေက်ာ္ ခ်မွတ္လွ်င္ ၀သပႏွင့္ ၀တပ္မ ေတာ္ ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား အား ေထာင္ဒဏ္ နွစ္ တေထာင္ ေက်ာ္ ခ်ရပါမည္။ လက္ေတြ႔ယင္းသို႔ အေရးယူ ေစလုိသျဖင့္ ေထာက္ျပ ေန ျခင္း မဟုတ္ပါ။ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံ သေဘာကို ရွင္းျပျခင္း သာ ျဖစ္သည္။ အာဏာရစစ္အစိုးရ အဆက္ ဆက္သည္ ယေန႔တိုင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံကိုဖ်က္ဆီး ေနၾကေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေစလို၍သာ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသား ရင္ၾကား ေစ့ေရး ဟူသည္ကို တတြတ္ တြတ္ရြတ္ လ်က္ ယခုတိုင္ လက္ရွိဦးသိန္း စိန္ အစိုးရ၏ ဥပေဒ စိုး မိုး ေရးခ်ိဳး ေဖါက္မႈႀကီး ကို၀ိုင္း၀န္း ဖံုးကြယ္ ထားၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ား အားလံုး တြင္တာ၀န္ ရွိ သည္။ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ ခမ္း၊ ဦးေအာင္ မင္းတို႔ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ျပည္ေထာင္ စုၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖၚေဆာင္ ေရး ေကာ္မတီ တြင္ တာ၀န္ရွိ သည္။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္ လႈိင္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တြင္တာ ၀န္ရွိ သည္။ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ႏွင့္တည္ျငိမ္ ေရး ေကာ္ မတီတြင္ လည္း တာ ၀န္ရွိသည္။

၀ တပ္မ ေတာ္တည္ရွိမႈ ကို လက္ေတြ႔ အရ ဖ်က္သိမ္း ၍ မရႏိုင္ ေတာ့ပါ။ တိုင္းျပည္ သည္ ယင္း အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ ေရာက္ေန ခဲ့ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သမတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္း ေဆာင္သည့္စစ္ေခါင္း ေဆာင္ ေဟာင္း သစ္မ်ား ကိုယ္ တိုင္ ၀န္ခံၾက ရပါမည္။ကမာၻ မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံ မွာမဆို  တပ္မေတာ္ ဆိုတာ တခု တည္းဘဲ ရွိတယ္။ဟုေႂကြး ေၾကာ္ကာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တခုတည္း ကိုသာ ထားရွိၿပီးအျခား တိုင္းရင္း သား တပ္မေတာ္ မ်ားအား လံုး၀ဖ်က္ သိမ္းေစလို သည့္ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးသည္ ပကတိ အေျခအေန ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႔အရ ၀ တပ္မေတာ္ တခုတည္းကိုပင္ ဖ်က္သိမ္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။


[1] Border Guard Force [2] Globalization [3] Positive  [4] Negative [5] International Human Rights Law
[6] Humanitarian law [7] 7 Daw News Journal, ဒီဇဘၤာ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္[8] 7 Daw News Journal, ဒီဇဘၤာ ၄ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္[9] Guerilla  [10] Regular Army [11]၀င္းတင့္ထြန္း၏ အေမွာင္ၾကားကဗမာျပည္၊ စာ ၄၉၈[12]ဘာေတးလစ္တနာ တရုတ္က၀ တပ္မေတာ္ကို အဆင့္ျမင့္ လက္နက္ေတြအဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ ေန တယ္။ ရဟတ္ ယာဥ္ အနည္း ငယ္နဲ ့တိုက္ပြဲ သံုးလက္ နက္တင္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေတြ ေတာင္ပါတယ္။” Messenger စာ ၁၀၊ ဒီဇဘၤာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္[13] Messenger စာ ၁၀၊

ဒီဇဘၤာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္
ဦးေအာင္ထူး (ေရွ႔ေန) 


ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္တမ္း (၃)။ ဒုတိယပိုင္း - အစိုးရအဆိုျပဳ ယခု စာခ်ဳပ္သည္ တရား၀င္သလား

 ဒုတိယပိုင္း အစိုးရအဆိုျပဳ ယခု စာခ်ဳပ္သည္ တရား၀င္သလား။


ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္စဥ္ မ်ား အတြင္း စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ သည္မိမိကိုယ္ ကို တရား၀င္ သည့္ ေနရာ တြင္ ထား ရွိၿပီး တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အ စည္း မ်ားအား တရား မ၀င္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အျဖစ္ ဆက္ ဆံ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ အာဏာ သိမ္းၿပီးတက္ လာေသာအစိုး ရ ျဖစ္သျဖင့္ တရား၀င္ အစိုးရ မ ဟုတ္ ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား အပစ္ အခတ္ရပ္ စဲေရး လက္မွတ္ မ်ား ထုိး ေစ ၿပီးေနာက္ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္ လာၾကၿပီဟူေသာ အသုံး အႏႈန္းျဖင့္ဖိနွိမ္ထား ေလ့ရွိခဲ့ သည္။ ၄င္းတို႔ ကိုယ္ကို ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း က တရား၀င္ အစိုးရအေနအ ထား မ်ိဳးျဖင့္ ဇြတ္ျမႇင့္ တင္ထား ေလ့ရွိခဲ့သည္။ 
၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေနာက္တြင္ ဤအေန အထား ကို ပို၍ပင္ သိသာ ထင္ရွားစြာ ေဖၚေဆာင္ လာခဲ့ သည္။

စင္စစ္ အားျဖင့္ မူ ၂၀၁၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ ျပႆ နာမ်ား စြာ ရွိခဲ့ၿပီးႀကိဳတင္မဲမ်ား၊ မဲသမာ မႈမ်ား ျဖင့္ အႏိုင္ ယူခဲ့ ေၾကာင္းအေထာက္ အထားမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ပြင့္လင္း စြာ သံုးသပ္ရ လွ်င္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ အမ်ားစုႀကီး မွာ လူ ထု က စစ္မွန္စြာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ၾကရ သူမ်ား မဟုတ္ၾက။ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲ တခုတည္း အေပၚမူ တည္ ၍ တရား၀င္ မႈရရွိ ေရး ၾကိဳးပမ္း ရာတြင္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ မ်ား အခက္ အခဲႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ ခဲ့သည္။

ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ျခင္း ခံရသူ မ်ား မဟုတ္ သည့္ စစ္ဗိုလ္၂၅% ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္း ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစု ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ သည့္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အခ်ိဳ ့၀င္ ေရာက္သြား သျဖင့္သာ တရား၀င္ သလိုလို အေန အထား မ်ိဳး ဖန္တီး ႏိုင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ ၍ အစိုးရသည္ မိမိ၏ တရား၀င္ မႈကို ဇြတ္တြန္း တင္ၿပီးတိုင္းရင္း သား လက္နက္ကို္င္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား တရား မ၀င္အေန အ ထား ဆက္ ထားရန္ၾကိဳးပမ္း ေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္း သင့္ၿပီ။ ယင္းသို႔ ျပဳေနသမွ် စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္။ အစိုးရ က ယခု တင္သြင္း သည့္ စာခ်ဳပ္ သည္ ဤသေဘာလကၡဏာ ေဆာင္လ်က္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အစိုးရ အဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္၏ အခန္း (၁၂) အေထြ ေထြက႑ တြင္ ေအာက္ပါအ တိုင္းေဖၚျပ ထားသည္။

၂၁။ဤ သေဘာတ ူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍မတရား အသင္း အက္ဥပေဒ အရ အေရး ယူ ခံထား ရသူမ်ား အေပၚေျဖေလွ်ာ့ ေပးေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ သေဘာတူ ညီသည္။ ဤသည္မွာတိုင္း ရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား သတ္မွတ္ ထားသည့္ မတရား အသင္းစာရင္း ၀င္ အျဖစ္မွ ရုပ္သိမ္း ေပးျခင္း မျပဳေၾကာင္း ႏွင့္ ၄င္းအဖြဲ႔ ၀င္တဦးခ်င္း စီအေပၚတြင္ သာ အစိုးရက သနား ညႇာတာ သမွ် သက္ သာခြင့္ ေပးသြား မည္ဟုအတိ အလင္းဆို လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ဘက္ကို တရား၀င္ ျဖစ္ေစၿပီးလက္နက္ ကိုင္တိုင္း ရင္းသား အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား တရား မ၀င္ ဆက္ထား ေနဆဲျဖစ္ ေသာအစိုးရ အဆိုျပဳ ယခု စာခ်ဳပ္သည္ တရား၀င္ ျဖစ္မလာ ႏိုင္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ယခု စာခ်ဳပ္ကို ကိုင္စြဲကာ ႏိုင္ငံတြင္း ရွိ မည္သည့္ တရားရံုး တြင္မွ်တရားစြဲ ဆိုႏိုင္မည္ မ ဟုတ္ ပါ။ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိ ဘဲႏွင့္ စာခ်ဳပ္ဟူ ၍ ေခါင္းစဥ္ တပ္ကာ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားအားလက္မွတ္ ထိုးခိုင္း ျခင္းမွာ ဥပေဒ ေၾကာင္း အရ လွည့္ ျဖား ရာေရာက္ပါသည္။

စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား ၏ သဘာ၀ အရ လည္း တရား၀င္ ထားရွိသည့္ ဘက္က သာလိုက္နာ ရန္ တာ၀န္ ရွိၿပီး တရား မ၀င္ ထားခံရ သည့္ ဘက္ကို လိုက္နာ ရန္ အတင္း အက်ပ္မျပဳႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ အစိုးရ အဆိုျပဳ စာခ်ဳပ္သည္ စစ္မွန္ သည့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို လည္း ဦးမ တည္ပါ။ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ဆိုလိုလွ်င္တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔အ စည္း မ်ား အေပၚမတရား အသင္း ေၾကညာ ထားမႈမ်ား အားရုပ္သိမ္း ေပးရပါ မည္။

 ၁၉၉၉ ခုနွစ္၌ ဆီအာရာ လီယြန္း ႏိုင္ငံ အစိုးရ ႏွင့္ ဆီအာရာ လီယြန္း ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦး[1]တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦးအေနျဖင့္ အစိုးရရံုး မ်ား၌ ၀င္ေရာက္ ကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ႏိုင္ ေစရန္ ဟန္႔တား ထားေသာ ဥပေဒမ်ား အား ၄င္းစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီး(၁၄) ရက္အ တြင္း အစိုးရက တာ၀န္ ယူရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ယင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဦးအားတရား၀င္ ျဖစ္ ေစရန္ အစိုးရက ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေပးရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္ မာ ႏိုင္ငံတြင္ လည္းအလားတူ ျဖစ္သင့္သည္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္း သားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ အစိုးရတို႔ အၾကား ခ်ဳပ္ဆို ၾကမည့္ တႏိုင္ ငံလံုးအပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္၏ အနွစ္ သာရသည္ အဘယ္ နည္း။ အပစ္ ရပ္ေရး သက္သက္ ကို အဓိကဦးတည္ လ်က္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ပ်က္စီး ေနမႈကို ဆက္လက္ အားေပး ေနသည့္ စာခ်ဳပ္မျဖစ္သင့္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ဦး တည္လ်က္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အုတ္ျမစ္ ကိုစတင္ခ် မွတ္က်င့္ သံုးသည့္ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ရ ပါမည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္မ ထိုး မွီ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ ၏တပ္မ်ား အား တရား၀င္ မည္သို႔ရပ္ တည္ခြင့္ျပဳ မည္ကို ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေဆြးေႏြး ၾကဘို႔ လိုပါမည္။

၀ တပ္မ ေတာ္၏တည္ရွိမႈ ကို လက္ေတြ႔ အရ အသိ အမွတ္ျပဳ ထားသည့္ ကိစၥအား အထက္ တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီ။ ယင္း သို႔ အသိ အမွတ္ျပဳမႈ ကို တရား၀င္ လုပ္ေပး ရန္ လိုပါမည္။၀ အမ်ိဳးသား မ်ားထက္ ပို၍ သမိုင္း အစဥ္အလာ ႀကီး မားသည့္အျခား တိုင္းရင္း သားမ်ား၊ သမိုင္းတြင္ တထီး တနန္းျဖင့္သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ေနခဲ့ၾက သူမ်ား၊ ပင္လံု စာ ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို သည့္အခ်ိန္ ေရာက္မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံနွင့္ ေပါင္းစည္း လာၾကေသာ တိုင္းရင္း သားမ်ားစသည္ တို႔က တြန္း လွန္ စစ္[2]ကိုဆင္ႏႊဲႏိုင္ ရန္ ၄င္းတို႔၏ အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ မ်ား တည္ေထာင္ ထားၾကျခင္း ကို၄င္းတို႔၏ ႏိုင္ ငံေရး ရည္မွန္း ခ်က္ မေအာင္ျမင္ ေသးပါဘဲ လ်က္ မည္သို႔လွ်င္အတင္း အက်ပ္ ဖ်က္ခိုင္း၍ ရႏိုင္ပါ မည္နည္း။ ၀ တပ္ မ ေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ အျခားတိုင္းရင္းသား တပ္မေတာ္ မ်ား၏ တည္ရွိမႈ သည္ အေကာင္ အထည္ ျဖစ္သည္။လက္ ေတြ႔ျဖစ္ သည္။ ဖ်က္ခိုင္း ၍ မျဖစ္ ႏိုင္ေတာ့။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ၏တိုက္ရိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ေနရမည့္ နယ္ ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔စည္းေရး ကိုလည္း လက္ မခံႏိုင္ၾက။ ဤသည္ မွာ အရွိ တရားျဖစ္ လာသည္။ ဤသည္ကိုဥပေဒ စိုးမိုးေရး အေျခခံမွ ခ်ဥ္းကပ္ ကာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အေျဖရွာ မည္ဆိုပါ ကတရား၀င္ အသိ အမွတ္ ျပဳရန္မွ တပါး အျခား မရွိပါ။ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တပ္ မေတာ္ဖြဲ႔ စည္းေရး သည္ ထင္ရွားသည့္ နည္းလမ္း တရပ္ ျဖစ္လာ သည္။

ျပည္တြင္း စစ္ ၆၅ နွစ္ တာ ကာလ အတြင္းတိုင္းရင္း သား တပ္မ်ား ေပါက္ဖြား တည္ရွိ လာမႈမွာ ျမန္မာ နုိင္ငံ၏ မ်က္ ကြယ္ျပဳ၍မရေသာ ထူးျခား မႈျဖစ္လာ သည္။ ခႏၶာကိုယ္ ၏ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ လာသည္။ေျခေထာက္ သဘြယ္ျဖစ္ လာ သည္။ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ကို ဖိနပ္ အေနျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ သည္။ ဖိနပ္သည္ ေျခေထာက္ ႏွင့္ မေတာ္ပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု တြင္တိုင္းရင္း သား တပ္မ်ား တရား၀င္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ ေနရာ မရွိပါ။ေျခ ေထာက္ ကိုျဖတ္ ပစ္မလား၊ သိုု ့မဟုတ္ ေျခေထာက္ နွင့္ေတာ္မည့္ ဖိနပ္ အသစ္တရံထပ္ခ်ဳပ္ မည္လား ဤနွစ္ခု ကိုသာ စဥ္းစားရန္ ရွိ လာသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္း ေခတ္က ေျခေထာက္ ကို ျဖတ္ပစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ ေသာအခါ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု ကိုအေသ ကိုင္ထားခဲ့ သည္။ ယင္းေအာက္ သို႔ ၀င္ေရာက္ ရန္သာ ဖိအား ေပးခဲ့ၿပီးဖြဲ႔စည္းပံု ကို ကာ ကြယ္ ခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ သည္ဟု ဆိုကာတိုင္းရင္း သားမ်ား အား ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးရန္ျငင္း ပယ္ ခဲ့သည္။ဖိနပ္ကို အဓိက ထား စဥ္းစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖိနပ္ျဖစ္ ေသာ ၁၉၇၄ဖြဲ႔စည္းပံု အား ရွစ္ေလးလံုး အ ေရး ေတာ္ပံု ကာလ အတြင္း လူထုကသမိုင္း အမိႈက္ျခင္း ထဲသို႔ လႊင့္ပစ္ခဲ့ သည္။ေျခေထာက္ သည္ ျပတ္ မသြားခဲ့။ ဆက္လက္ရွင္သန္ႀကီး ထြားလာခဲဲ့ သည္။
၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံု အား ခုခံကာ ကြယ္ခဲ့ၾက သည့္စစ္ေခါင္း ေဆာင္ေဟာင္း မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းတြင္ လည္း ေကာင္း၊လႊတ္ေတာ္ အျပင္တြင္ လည္းေကာင္း ယခုတိုင္ ရွိေနၾက ဆဲ ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ သည္ဖိနပ္ ျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္း ပံုအား ဆက္လက္ ခုခံကာ ကြယ္ရန္ၾကိဳးစား ေနၾကျပန္ သည္။ေျခေထာက္ ႏွင့္မေတာ္ ေသာ ဖိနပ္ႀကီး ကို ကိုးရိုး ကားယားစီးထား ရင္း ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကို ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖါက္ ေနၾကျပန္ သည္။ဤပံုုမ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ သြားလွ်င္ စစ္မွန္သ ည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္ဘြယ္ မရွိပါ။

၀သပအဖြဲ႔ အစည္း၊ ၀သပ က ေထာင္ ထားသည့္ ၀ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၀သပက စိုးမိုးထားသည့္ နယ္ေျမကို ယေန႔တိုင္ စစ္အစိုးရ အဆက္ ဆက္က အသိ အမွတ္ျပဳ ထားရ သည္။ ၀သပကသေဘာ မတူလွ်င္ မည္သည့္ အစိုးရ အရာရွိ မွ် ၀ နယ္ ေျမ အတြင္း ၀င္ေရာက္ ခြင့္ မရွိ။ ၀အမ်ိဳး သားတို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္ အ၀ ရ ေနၾကသည္။
အျခား တိုင္းရင္း သားျပည္ နယ္မ်ား အား ယင္း အခြင့္အေရး အဘယ္ ေၾကာင့္ မေပး သနည္း။ျခား နားခ်က္သည္ အ ဘယ္နည္း။ ၀သပ က ၀ အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္ ကို အေတာ္ ပင္ႀကီးမားစြာတည္ေထာင္ ထားႏိုင္၍ပင္။ တိုင္းရင္း သား ျပည္နယ္ မ်ား အားလံုး ႏိုင္ငံေရး အရတန္းတူ အခြင့္အေရး မရၾကဘဲ လက္နက္ကိုင္ တပ္ႀကီး ႀကီး ရွိသူက အခြင့္ အေရးပိုရၾက မ ည္ဆိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု တခုလံုး တြင္ လက္နက္ ကိုင္တပ္တည္ ေထာင္ေရး ျပိဳင္ပြဲႀကီး ဆက္ ျဖစ္ေနပါ မည္။ ဤသည္မွာ မေကာင္းပါ။ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္ပါ။

တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၊ ၄င္းတို႔ ၏ တပ္မ်ား အား တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ မေပးဘဲတႏိုင္ငံ လံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲ ေရး စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခ်ဳပ္ဆို လိုက္လွ်င္ လက္နက္ ကိုင္တပ္ တည္ ေထာင္ေရး ျပိဳင္ ပြဲႀကီးဥပေဒ နွင့္ မညီဘဲ ျဖစ္ပြား ေနသည္ ကို အားေပး လိုက္ရာ ေရာက္သည္။ဥပေဒ ျပဌာန္း ခ်က္မ်ား ကို ကိုး ကား ကာ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ဘက္ကမိမိ တပ္ႀကီး ထြားေအာင္ တည္ေဆာက္ ေနသလို တိုင္းရင္း သားလက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ဘက္က လည္း ဥပေဒ ျပဌာန္း ခ်က္ကို ကိုးကားရန္ မလိုဘဲ မိမိတို႔ တပ္မ်ားႀကီးထြား ေအာင္ တည္ေဆာက္ ခြင့္ရ ေနသည္။ ဤ အေျခအ ေနနွစ္ရပ္တျပိဳင္ တည္းျဖစ္ ေနျခင္းသည္ ဥပေဒစိုး မိုးေရး အ ေျခခံ ပ်က္ယြင္း ျခင္းျဖစ္ သည္။အက်ိဳး ဆက္ အေနျဖင့္ မည္သည့္ အခါတြင္ မွ်လူထု ၏ စီးပြားေရး တည္ျငိမ္၊ တိုး တက္ မႈမရႏိုင္။

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သည္တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားအား ေျခာက္သည့္ ေခ်ာ့သည့္နည္းပရိ ယာယ္မ်ား ကို စြန္႔လႊတ္ ကာ ရိုးရိုး မွန္မွန္ ခ်ဥ္းကပ္ သင့္ၿပီ။စစ္မွန္ သည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို တကယ္တမ္း လိုလား သည္ ဆိုပါကျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္း စစ္ သမိုင္းကို ျပန္လည္ ေလ့လာ သံုးသပ္ကာတုိင္းရင္း သားတပ္ မ်ား အား တရား၀င္ ေနရာခ် ထားႏိုင္ေရး အတြက္ရိုးသားစြာ  အေျဖရွာ သင့္ၿပီ။ ဤသည္ကို အခ်ိန္ မဆြဲသင့္ ေတာ့။ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မွ စတင္အေကာင္ အထည္ ေဖၚခဲ့သည့္ အပစ္ ရပ္ျဖစ္ စဥ္မ်ား အတြင္း စစ္ အစိုးရ မ်ားကအမ်ိဳးသား ညီလာခံ ကို လက္ညိႇဳး ထိုး ကာ ေရွာင္လႊဲခဲ့ သည္။ ၁၅ နွစ္နီး ပါးၾကာ မွ်အခ်ိန္ဆြဲ ခဲ့သည္။ ယခု လည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြး ၾကပါ ဟူ၍လက္ညႇိဳး ထိုးကာ ေနာက္ထပ္ နွစ္သံုး ဆယ္ၾကာ သည္အထိ အခ်ိန္ ဆြဲျခင္း မ်ိဳးကိုမလုပ္ ေဆာင္သင့္ ေတာ့။

တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ တပ္မ်ား အား တရား၀င္ ေနရာခ် ထားႏိုင္ ေရးမွာအ ေသး စိတ္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား အထိ ယူသြား ရန္ အေၾကာင္း မရွိပါ။လက္နက္ ကိုင္ ပဋိပကၡၡ ျဖစ္ေနၾက သည့္ ဘက္နွစ္ ဘက္ အဓိက ထိုင္ၿပီးခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း ေဆြးေႏြးၾက ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ သည္။ တနုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကို လက္မွတ္ ထိုးၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား တြင္ေဆြးေႏြးၾက ရန္ ေရႊ ့လိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ နွစ္ေပါင္း မည္မွ် ဆက္ၾကာမည္မသိေသာ ေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္စဥ္ မ်ားအတြင္း တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔အ စည္းမ်ား၊ ၄င္း တို႔၏ တပ္မ်ား သည္ တရားမ၀င္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ ေနၾကရ မည္။လက္ေတြ႔ အရမူ တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္း လိုလို လႈပ္ရွား ေနၾကမည္။
၄င္းတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံၾက သည့္ လူထုမ်ား အတြက္လည္း မတရား အသင္း ဥပေဒ ႏွင့္ အေရး ယူခံရမည္ ကိုစိုးရိမ္ရ မည့္ အေန အထား ဆက္ရွိ ေနမည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေစ လို၍ အစိုးရ ဘက္ကတမင္ဖန္ တီးထား ျခင္း ျဖစ္သည္ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ အခါတြင္ မွ် ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ႏိုင္ဘြယ္ မရွိပါ။ စိုးရိမ္ စရာမလို၊ လက္ေတြ႔ အေရး မယူပါ ဆိုလွ်င္လည္း ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကို ေန႔စဥ္ခ်ိဳး ေဖါက္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ သည္။ဤအ တိုင္းလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အဆိုပါႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဟူသည္မ်ား တြင္ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ ၌ တိုက္ရိုက္အက်ံဳး ၀င္ျခင္းမရွိ သူမ်ား၊ လက္ နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး တြင္ကိုယ္ေတြ႔ မပါ၀င္ဘူး သူမ်ား၊ အထူး သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကျငာ ျပီး၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု ေအာက္သို ့ဆြဲသြင္း မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြး လာၾကပါက အျခား ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ မ်ား အေျဖရွာ ရာ၌ အက်ိဳးရွိ ေကာင္းရွိနုိင္ ပါမည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ႏွင့္၄င္းတို႔ ၏ တပ္မ်ား အား ျပည္ေထာင္ စ ုတပ္မေတာ္ ၏ အစိတ္ အပိုင္း အေနျဖင့္တရား၀င္ ရပ္တည္ေရး၊ အစိုးရထံ မွလက္ ၀ါး ျဖန္႔စရာ မလိုဘဲသက္ဆိုင္ ရာျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၀င္ေငြ လမ္း ေၾကာင္းမ်ား မွ တရား၀င္ သတ္မွတ္ သည့္ရာခိုင္ ႏႈန္း တစံု တရာျဖင့္ ခံစားခြင့္ ရရွိေရး၊ တိုင္းရင္း သား တပ္မ်ား အတြင္းရာထူး တာ၀န္မ်ား တေျပးညီ သတ္ မွတ္ေရး၊ သင္တန္း ကိစၥမ်ား၊ လက္နက္ခဲ ယမ္းႏွင့္စုသားစု ေဆာင္းေရး၊ ေလ့က်င့္ ေရး၊ တပ္ေန ရာခ် ထားေရး၊ စသည့္တပ္ ႏွင့္ ဆိုင္ သည့္ကိစၥရပ္ မွန္ သမွ်တို ့ကိုမူ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္တို႔အားေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ေပးမွသာ သဘာ၀ က်၊ တရားမွ်တ မႈလည္း ရွိနုိင္ပါမည္။

ယင္း လက္ေတြ႔ ျပႆနာ မ်ားအေပၚ သေဘာတူ ညီခ်က္ရ ေအာင္ မယူဘဲ နွစ္ဘက္ အလြယ္ တကူအပစ္ရပ္ လက္ မွတ္ ထိုးၿပီးေနာက္ နားလည္ မႈျဖင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားေပး ထားပါက ျပႆနာ ေပါင္း ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ ကိုဖိတ္ ေခၚရာေရာက္ ပါမည္။ အစိုးရ က ၄င္းႏွင့္ အဆင္ေျပ လွ်င္ေျပ သလို၊ မေျပ လွ်င္မေျပသလို လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ား ေပး ထား ျခင္း၊လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို ျပန္ရုပ္ျခင္း တို႔ ရွိမည္ မုခ်ျဖစ္ သည္။ အစိုးရ က ၄င္း၏လက္ထဲ တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ကို ကိုင္ထားကာႏိုင္ငံေရး ကစားေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား အနက္မွ အစိုးရ ကို နာခံသည့္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပို ေပး၊ အာခံႏိုင္ သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အားလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးရန္ ျငင္းပယ္၊ ဤနည္း ျဖင့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း အခ်င္းခ်င္း အတြင္း တြင္လည္း ေသြးကြဲမႈ မ်ားရွိလာနို္င္ သည္။ တိုင္းျပည္၏ အခြင့္ အာဏာကို သံုး ကာလုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားခ်ခ်င္ သည့္အခါ ခ်ေပး၊ ရုပ္ခ်င္ သည့္အခါ ရုပ္သိမ္း စသျဖင့္လုပ္ခ်င္ သလိုလုပ္ေန ရာ၌ အ ခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာ၏ မူရင္း ပိုင္ရွင္ျဖစ္ ေသာျပည္သူ လူထု၏ အခန္း က႑ ေပ်ာက္ေနသည္။ ျပည္ ေထာင္စု တခု လံုး တြင္ တသမတ္ တည္းတေျပးညီ မရွိ။ ဤသည္မွာ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး ကို ႀကီးမားစြာ ပ်က္ျပား ေစသည္။လူထု စီး ပြားေရး ကို ထိခိုက္ေစ သည္။

ကား ပါမစ္နဲ႔ လဲလွယ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လားဟူေသာ စကားလံုး မွာ လူထု အတြင္း ေခတ္စား လ်က္ ရွိသည္။ [3]အစိုး ရ ကအပစ္ အခတ္ရပ္စဲ ေရး လက္မွတ္ ထိုးသည့္တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအား ကား ပါမစ္မ်ား ခ်ေပးရာ တြင္၄င္းတို႔က ပါမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ရာ ပါမစ္ တေစာင္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀မွ သိန္း ၁၅၀၀ အတြင္း ရၾက ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။[4] ပ်မ္းမွ် ေၾကးအား ျဖင့္သိန္း ၁၀၀၀ ထားၾက ပါစို႔။ ကားအစီး ၁၂၀ ရေသာ အဖြဲ႔အစည္း တခုသည္ အစီး ၆၀ ဆယ္ကိုျပန္ေရာင္း လွ်င္ က်ပ္သိန္း ေပါင္း ၆၀၀၀၀ ရရွိ မည္။ ဤသည္မွာ နည္းသည့္ ေငြမဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ လူထုႀကီး တရပ္လံုး ႏွင့္ သက္ဆိုင္ သျဖင့္ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို အေျချပဳ လ်က္ အစိုးရကေပးေသာ ခံစားခြင့္ မွန္သမွ် သည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္း သား လူထုမ်ား နွင့္လည္းသက္ဆိုင္ပါ သည္။ ျပည္တြင္း စစ္ ၆၅ နွစ္ ကာလ အတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္း သည့္ အက်ိဳးဆက္ မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာတုိင္းရင္းသား လူထု မ်ားက ခံစား ခဲ့ၾကရ ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

သို႔ရာတြင္ ၄င္းျဖစ္စဥ္ တခုလံုး တြင္ လူထု အေနျဖင့္ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိခြင့္မရၾက။ အဆိုပါ ေငြမ်ားအားအဖြဲ႔ အ စည္းအတြက္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ ရာ တိုင္းရင္းသားလူထု အတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ ေန ရာ တြင္ မည္သို႔ သံုးစြဲ လိုက္ေၾကာင္းမသိၾကရ။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ တိုင္းရင္း သား အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ၄င္း တို႔လုိခ်င္ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ကားပါမစ္ မ်ားႏွင့္ လဲလွယ္ လိုက္ၿပီဟုဂ်ာနယ္မ်ား ကေရး သားလာ ၾကျခင္း ျဖင့္ သက္ဆိုင္ ရာ အဖြဲ႔အ စည္းေခါင္း ေဆာင္မ်ား ၏ဂုဏ္သိကၡာ ကို ထိပါးမွာ စိုးရိမ္မိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ ကိုလည္း ေသးသိမ္ ေစႏိုင္ပါ သည္။ ဤေငြမ်ား အား အဖြဲ႔အစည္းရပ္တည္ေရး အတြက္ သံုးစြဲ ေန ၾကေၾကာင္း ဦးေအာင္ မင္း ကိုယ္တိုင္က အျပင္တြင္လိုက္ေျပာ ေနသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ား လည္း ထြက္ေပၚ ေနျပန္ သည္။
အဖြဲ႔ အစည္းရပ္ တည္ေရး အတြက္အခက္ အခဲရွိ သျဖင့္ ဘ႑ာ ေငြေၾကး လိုအပ္ သည္မွာ သဘာ၀ က်သည္။ သို႔ ရာ တြင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဆြးေႏြး ေနသည့္ျဖစ္ စဥ္အတြင္း လာဘ္ လာဘ သေဘာ သက္ေရာက္ ေစသည့္အက်ိဳး စီး ပြား မ်ားအား ေပးအပ္ လွ်င္ ေပးသူ အတြက္ေရာ လက္ခံသူ အတြက္ပါမေကာင္းပါ။ တျပည္လံုး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ ေရး ကို လက္မွတ္ ထိုးေစလို သျဖင့္ျဖားေယာင္း သည့္ အေနျဖင့္ ေပးသည္ဟု ေပးသူ အေပၚ သံုးသပ္ ခံရႏိုင္သည္။ ကားပါမစ္အက်ိဳးစီး ပြားကို ေထာက္ထား လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္တြင္ ပါသင့္ သည့္ျပဌာန္း ခ်က္မ်ားမ ပါဘဲ အ လြယ္ တကူ လက္မွတ္ ထိုးေပး လိုက္သည္ဟုလက္ခံသူ အေပၚတြင္လည္း သံုးသပ္ ခံရႏိုင္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္မွီ လာဘ္လာ ဘသေဘာ သက္ေရာက္ ေစသည့္ အက်ိဳး စီးပြားမ်ား အား လက္ခံမည့္ အစားမိမိတို႔ အဖြဲ႔အ စည္း ရပ္တည္ေရး အတြက္ သာမက သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ားခံစားထိုက္ သည့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အ ေရး၊ မိမိတို႔ ျပည္နယ္ အတြင္းရွိကုန္သြယ္ လမ္းေၾကာင္း မ်ား ၊ႏိုင္ငံျခား ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတ ထြက္ရွိမႈ မ်ား အေပၚမွရသင့္ရထိုက္သည့္ အက်ိဳးစီး ပြားမ်ား အေပၚ တရား ၀င္ခြဲေ၀သံုး စြဲခြင့္ရွိ မည့္ရာခိုင္ႏႈန္း အခ်ိဳး အစား မ်ားအား ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ညိႇႏိႈင္း သေဘာ တူညီခ်က္ရွာႏိုင္ လွ်င္ ပိုမိုအက်ိဳး ရွိပါမည္။ ယင္းသို႔ျဖစ္ ေစရန္မွာအဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ တရား၀င္ အသိ အမွတ္ ျပဳခံရ ဘို႔ လိုသည္။ သို႔မွသာသေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား သည္ ဥပေဒ အရ အာမခံ ခ်က္ရွိႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္း သား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ ၏ တပ္မ်ား တရား၀င္ရပ္တည္၊ ဖြဲ႔စည္း၊ လႈပ္ရွားေရး ကိစၥ ဆိုင္ရာမ်ား အား ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲဟူသည္ မ်ားသို ႔ေရႊ႕လိုက္ မည္ဆုိပါစို႔။ ကာလ ရွည္ၾကာ ေဆြးေႏြး ၿပီးမွျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ က သေဘာ မတူဟု ဆိုပါက ျပန္ပ်က္ သြားႏိုင္ျပန္ သည္။အစိုးရ အာဏာ ပိုင္မ်ား သာမက ျမန္ မာ့ တပ္မ ေတာ္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား က်င္းပ၊ ညိႇႏိႈင္း အေျဖရွာ၊နွစ္ဘက္ သ ေဘာ တူညီခ်က္ ရၿပီးမွ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ ထိုးျခင္း သည္သာ အေကာင္း ဆံုး ျဖစ္ပါမည္။ လက္နက္ ကိုင္ တပ္မရွိ၊လက္နက္ ကိုင္ ပဋိပကၡ တြင္ ကိုယ္တိုင္ မပါ၀င္ သည့္တိုင္းရင္း သား ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ား၊ ဒီမို ကေရစီ အင္အား စုမ်ား၊သာမန္ လူထုမ်ား သည္ မိမိတို႔ အျမင္၊ ယူဆ ခ်က္၊ သေဘာ ထားမ်ား အား အစိုးရကိုုျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို ျဖစ္ေစတုိက္ရိုက္ ေပးပို႔ၿပီး အၾကံေပး ႏိုင္သည္။ မီဒီယာ ေပါင္းစံု ကို သံုးကာထုတ္ေဖၚႏိုင္ သည္။ လိုအပ္လွ်င္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုနုိင္ သည္။ လူထုမ်ား၏ပါ၀င္မႈကို ဤနည္း ျဖင့္ ဖိတ္ ေခၚသင့္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔အ စည္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရတို႔ သည္လက္နက္ ကိုင္ ပဋိပကၡ ၏ ဘက္နွစ္ ဘက္ ျဖစ္ သည္။ ေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္ လံုး၌သက္ဆိုင္ရာ ဘက္မ်ား အလိုက္ မိမိတို႔၏ လူထုမ်ား ကို ရွင္းျပ သင့္ သည္။ လူ ထု၏သိရွိခြင့္ [5]ကိုတန္ဘိုး ထားၿပီး ၄င္းတို႔၏ ေမးခြန္းမ်ား အား မႁခြင္း မခ်န္ေျဖၾကား သင့္သည္။လူထု ၏ အၾကံေပး ခ်က္မ်ား ကို တေလး တစား နားေထာင္ သင့္သည္။ လက္မခံ ႏိုင္ပါကအဘယ္ ေၾကာင့္ လက္မခံႏိုင္ ေၾကာင္း ေက်လည္စြာ ရွင္းျပ သင့္သည္။ ဤနည္း ျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္ လံုးတြင္ လူထု၏ ပါ၀င္မႈကိုစနစ္ တက် လမ္းဖြင့္ ေပးသင့္ ပါသည္။

ယင္းသို႔ ေသာ က်ယ္ျပန္႔ သည့္ လူထု ပါ၀င္မႈ အေျခခံ တြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနၾက သည့္ဘက္နွစ္ ဘက္လံုးက ေလ့လာ ခံ ယူၿပီး နွစ္ဘက္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာ သေဘာ တူညီမႈရေအာင္ျပဳ ကာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ အ စည္း မ်ားႏွင့္၄င္းတို႔၏ တပ္မ်ား အား တရား၀င္ ေနရာခ် ထား လိုက္ႏိုင္ၿပီ ဆိုလွ်င္ မည္သူ မွ်ျငင္းပယ္ၾက မည္မ ဟုတ္ ပါ။ တကယ့္ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ ေရးအတြက္ဆက္လက္ ျဖည့္ဆည္း ရမည့္ အခ်က္မ်ား ရွိပါေသး သည္။


တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရး စာခ်ဳပ္လား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္လား

ေဗဒင္ေမး လွ်င္ဆန္ ကုန္ပါမည္။ တႏိုင္ငံ လံုး အပစ္ရပ္ ေရး စာခ်ဳပ္ကိုတိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း အား လံုး လက္မွတ္ ထိုးၿပီး ေနာက္တြင္အစိုးရ အာဏာပိုင္ မ်ားက ယင္းစာခ်ဳပ္ ကို လက္ညႇိဳး ထိုးလ်က္ တိုင္းျပည္ တြင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရ သြားၿပီဟု ကမာၻသို႔ ေၾကညာ ပါမည္။ ယင္းကိုကန္႔ကြက္ လို၍မ ဟုတ္ပါ။ တကယ္တမ္း ေၾက ညာ ႏိုင္သည့္ အေန အထား ေရာက္ေအာင္အုတ္ျမစ္ ခ်ေပးလိုက္ သည့္ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ ေစဘို႔သာ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္ သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သံုးနွစ္ တာခန္႔မွ် ကာလ အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား အဆင့္ဆင့္က်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္ ယခု အခ်ိန္၌ ႏိုင္ ငံေရး အရ ေနာက္တ ဆင့္သို႔တိုးျမႇင့္ႏိုင္ လွ်င္ ဘက္နွစ္ ဘက္လံုး အတြက္ အက်ိဳးရွိ ပါမည္။ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္ ေရးသည္ အဓိက ဦးတည္ ခ်က္ မျဖစ္သင့္ ေတာ့။ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးကိုယ္တိုင္ က ၁၄ ဖြဲ႔ရွိ တာ၁၂ ဖြဲ႔နဲ႔ အပစ္ ရပ္ၿပီး သြားၿပီ။ ၂ဖြဲ႔ဘဲ က်န္ေတာ့ တယ္။ ေကအိုင္အို နဲ႔လည္း တုိက္ပြဲ ေတြမရွိသ ေလာက္ျဖစ္ ေနၿပီ။ဟုေျပာ ခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ေျပာဆို ခ်က္ မွန္ကန္ပါသည္။ ေကအိုင္အိုနွင့္ လည္းစစ္ရွိန္ ေလွ်ာ့ရန္ သေဘာ တူထား ၿပီးျဖစ္ သျဖင့္ တဆင့္ တက္သည့္ အေနျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုအဓိကထား ဦးတည္ ေဆြးေႏြး သင့္ၿပီ။တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ ေရး သည္လည္း ပါ၀င္သြား ပါမည္။ သို႔ျဖစ္ လွ်င္ စာခ်ဳပ္အားႏိုင္ငံတကာ တြင္ သံုးစြဲ သကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ Peace Agreementဟုေခၚေ၀ၚႏိုင္ သည့္ အဆင့္ အထိ တထိုင္တည္း ေဆြးေႏြးသြား သင့္သည္။

တိုင္းရင္း သား လူမ်ိဳး အားလံုး အနက္ ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ ကိုအခံရ ဆံုးမွာ ကရင္ လူထုျဖစ္ သည္။ ကရင္ ျပည္နယ္ တြင္ ျမန္မာ အစိုးရ အေနျဖင့္လတ္တ ေလာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း လုပ္သည္ ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္မႈ ကိုဦး စြာခိုင္ခိုင္ မာမာ လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္ဟု ကရင္ျပည္ နယ္ ေဒသခံမ်ား ကလိုလား ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။[6]ေကာ့ ကရိတ္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေကာ့ႏြဲရြာ သား တစ္ဦးျဖစ္ သူ ေစာျမေအးကဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ ကို က်ေနာ္တို႔ ေဒသခံ ေတြ ႀကိဳဆို ပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္အစိုးရ အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ခိုင္မာမႈ ကို အရင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ သင့္တယ္။ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးပ်က္ သြားရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး က အခ်ည္း ႏွီးပဲ ျဖစ္မယ္ဟုေကအိုင္စီ သို႔ ေျပာသည္။ ယခုအ ပစ္ရပ္ထား သည့္ အေျခ အေနမွာ မခိုင္မာ ေသး ဟုလူထုက ေထာက္ျပ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ လူထု၏ ယံုၾကည္မႈ ကို တည္ေဆာက္ ရန္လိုပါမည္။ပထမ တခါ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၿပီ။ ဒုတိယ တခါလည္း အပစ္ရပ္စ ာခ်ဳပ္ပင္ထပ္ခ်ဳပ္ဦ းမည္ဆို လွ်င္ျခားနား ခ်က္သည္ အဘယ္ နည္း။ ယခု စာခ်ဳပ္ သည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္း ကို ပီျပင္စြာ ခ်လိုက္သည့္ စာခ်ဳပ္၊အပစ္ရပ္ ဆိုင္းျခင္း အား တႏိုင္ငံလံုး အ တိုင္း အတာ အရ လုပ္ေဆာင္ သည့္အျပင္ (ရွမ္းျပည္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေနသ လို) အပစ္ အခတ္မ်ား ထပ္မျဖစ္ ေအာင္ႀကီးၾကပ္ ထိန္းကြပ္ႏိုင္ မည့္ ယႏၱယား အား ေကာင္းစြာ တပ္ဆင္ထား သည့္စာခ်ဳပ္၊ေရွ႕ေဖၚေဆာင္ မည့္ ႏိုင္ငံ ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား တိက်ပီ ျပင္စြာ ပါရွိသည့္စာခ်ဳပ္၊ တကယ့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ျဖစ္ ရန္ေမွ်ာ္ မွန္းပါသည္။ သို႔ ျဖစ္ ပါကတိုင္းရင္း သား ေပါင္းစံု လူထု အားလံုး နွလံုး စိတ္၀မ္း ခ်မ္းေျမ့ၾက ပါမည္။

ေတာင္ အာဖရိက နုိင္ငံ၏ ေဆြးေႏြး ပြဲျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္ၾကား ကာလ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲ ႏိုင္သည့္ အ ဆင့္ ေရာက္သည္ အထိေတာက္ေလွ်ာက္ ေဆြးေႏြး သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ား ခ်ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ကင္ညာ ႏိုင္ငံတြင္သ ေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ကို ဥပေဒ အျဖစ္ပါ ဆက္တိုက္ ျပဌာန္းေပး ႏိုင္ခဲ့သည္။အင္ဒိုနီး ရွားႏိုင္ငံ အာေခ်း တြင္ ဆူနာမီျဖစ္ အၿပီး ၂၀၀၄ ခုနွစ္ တြင္စတင္ ေဆြးေႏြး၊ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အၿပီးသတ္ သေဘာ တူညီခ်က္ ရ၊ ၂၀၀၆ခုနွစ္ မွစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကိုလက္ေတြ႔ အေကာင္ အထည္ေဖၚ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အဘယ္ ေၾကာင့္မျဖစ္ ႏိုင္ ရမည္နည္း။ မလိုအပ္ ဘဲ အဘယ္ ေၾကာင့္ အခ်ိန္ဆြဲ ေနပါမည္ နည္း။ ၂၀၁၄ခုနွစ္ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး နွစ္ ျဖစ္သင့္သည္။

လိုင္ဇာ ညီလာခံ သည္ သမိုင္း၀င္ ျဖစ္သြား ခဲ့ၿပီ။ ျပည္တြင္း စစ္ ၆၅ နွစ္တာသက္တမ္း အတြင္း တိုင္းရင္း သား လက္ နက္ ကိုင္အဖြဲ႔ အားလံုး နီးပါးပါ၀င္တက္ ေရာက္သည့္ ညီလာခံ မွာ ဤတခု သာ ရွိေသးသည္။ ယင္း ညီလာခံ တြင္အ မ်ိဳး သား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ၿပီးမွ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ ေရးလက္မွတ္ ထိုးသြား မည္ဟူ သည္မွာ ထူးျခား သည့္ သေဘာ တူညီခ်က္ ျဖစ္သည္။လာမည့္ ကရင္ျပည္နယ္ တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယ ညီလာခံ တြင္ဤ သေဘာ တူညီခ်က္ ကိုဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ရံုသာမက အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး မူေဘာင္ဟူသည္မွာ အဘယ္ အရာ မ်ားနည္း ဟူ၍ အေသး စိတ္မ်ား အားေဆြးေႏြး အတည္ျပဳ ႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။


[1] Revolutionary United Front of Sierra Leone

[2]ကရင္နီျပည္ သည္ သမိုင္းေၾကာင္း အရ လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိခဲ့ ေၾကာင္း၊ ယင္း၏လြတ္လပ္ ခဲ့မႈကို ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ ့ စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ၂ (ခ) အရပင္ထည့္သြင္း ျပဌာန္း အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့ ရေၾကာင္း ကရင္နီ ၀န္ၾကီး ခ်ဳပ္ အျဖစ္တာ၀န္ယူ ခဲ့သူ ကြယ္လြန္သူ မန္းေအာင္ သန္းေလးက စာေရး သူ အား ရွင္းျပခဲ့ ဘူးသည္။၄င္းက ဆက္လက္ ၍ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရး ပါတီသည္ ေတာ္လွန္စစ္ ကိုဆင္ႏႊဲ ေနျခင္း မဟုတ္၊ တြန္းလွန္ စစ္ကိုဆင္ႏႊဲ ေန ျခင္း သာျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေတာ္လွန္စစ္ ဆိုသည္မွာ မိမိတိုင္း ျပည္၏အစိုးရ ကို မၾကိဳက္၍ ေတာ္လွန္ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း၊တြန္း လွန္စစ္ဆို သည္မွာမိမိတိုင္း ျပည္အတြင္း သို့အျခား တိုင္းျပည္ အစိုးရ တရပ္ရပ္ ၏လက္နက္ ကိုင္တပ္ မ်ားက ၀င္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ လာသျဖင့္ျပန္လည္ ေမာင္းထုတ္ ရန္တြန္းလွန္ တိုက္ပြဲ ၀င္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့သည္။

[3]၂၀၁၃ ခုနွစ္ နို၀ဘၤာလ ၂၅ ရက္ေန ့ထုတ္Weekly Eleven News Journal မွ ထုတ္နုတ္ ေဖၚျပခ်က္။တိုင္း ရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္း မ်ားအား စုစုေပါင္း အစီးေရ ၃၀၀၀ နီးပါးအထိတင္သြင္းခြင့္ ေပးမည္။အစီး ၂၀၀၀ က်န္ေသးျပီး မည္သို ့ လုပ္ေဆာင္မည္ အတိအက်မသိရ။ အဆိုပါ အစီး ၂၀၀၀ အတြက္ပါမစ္မ်ား ေရာင္းခ်လွ်င္ ယခု ေစ်းျဖင့္ ဆိုပါကအနည္းဆံုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂ သန္းေက်ာ္) မွအမ်ားဆံုး က်ပ္ သန္း ေပါင္း သံုးသိန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀၇ သန္းအထိ)ရရွိၾက မည္ျဖစ္သည္။

[4]၄င္းကားေစ်း ကြက္၌ျငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ား ၏ ကားပါမစ္ အေရ အတြက္မွာ ရာဂဏန္း ေထာင္ ဂဏန္း၀န္း က်င္ရွိ ေနနိုင္ျပီး ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး (KNU) နွင့္ရွမ္းတိုင္း ရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္း မ်ား ၏ ပါမစ္မ်ား မွာအမ်ား ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ရသည့္ ကားပါမစ္ မ်ားကို ျပန္ လည္ေရာင္း ခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္။ -----ေစ်းကြက္ အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ခ် ေပးထားသည့္ ပါမစ္မ်ား ကိုျပန္လည္ ေရာင္း၀ယ္ ရာတြင္ တစ္ေစာင္ လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ မွက်ပ္သိန္း ၁၄၀၀၊၁၅၀၀ အထိ ေပါက္ ေစ်းရွိ သည္။” 

[5] The Right to Know[6] Karen Information Center

 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။