Friday, December 13, 2013

ပေလာင္ႏွင့္ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔တို႔ ၏ နမ့္လိတ္ေတာင္ (ေဂါင္ေမာဝ္ဟိူ၀္း) တိုက္ပဲြ စစ္တမ္း

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

နမ့္လိတ္ေတာင္ (ေဂါင္ေမာဝ္ဟိူ၀္း) သည္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ျမိဳ႕ နယ္ နမ့္ဖက္ကာမွ ၊ နမ့္ေဆာင္ က်ဲ ေက်းရြာ အုပ္စု တည္ရွိပါ သည္။ ၄င္းေတာင္ထိပ္ တြင္ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး (PSLF/TNLA) တပ္ဖြဲ ႔ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA) တပ္ဖြဲ႔တို႕ ၏ ယာယီ ေပ်ာက္ က်ား စခန္း တခု ရွိပါသည္။

အဆိုပါ ေပ်ာက္က်ား စခန္းတြင္(TNLA) တပ္ရင္း (၁၁၂) မွ တပ္ခြဲ () ႏွင့္ KIA တပ္မဟာ () လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း () မွတပ္ခြဲ() တို႕ေနရာယူ ထား ပါသည္။ အင္အား စုစုေပါင္း (၅၀) ခန္႔ရွိျပီး အစိုးရ တပ္တို႔၏  () ရက္တာျပင္းျပင္း ထန္ထန္တိုက္ ခိုက္မွုကို ခံရျပီး ဆုတ္ခြာ ေပးခဲ့ရေသာ ယာယီေပ်ာက္က်ား စခန္းေလး တခုျဖစ္ပါသည္။

ယာယီ ေပ်ာက္က်ား စခန္းဆိုသည္မွာ အင္အားမမွ်ေသာ ရန္သူကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ မိမိအင္အား မျပဳန္းတီးေစ ရန္ထိမ္း သိမ္းျခင္း အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာခံတိုက္မွဳကို ေရွာင္ရွား ေစလိုသျဖင့္ ခိုင္ခန္႔ေသာ စခန္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္မေရြး ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲႏိုင္ေသာ၊ ဆံုးရွဳံးမွဳ မရွိႏိုင္ေသာ ယာယီ စခန္းမ်ဳိး ကိုဆို လိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (စာေရးသူ)


အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ အဆိုပါ စခန္းအား ဒီဇင္ဘာ () ရက္ေန႔ႏွင့္ () ရက္ေန႔တြင္ျပင္း ထန္စြာတိုက္ ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ 

 လက္နက္ႀကီး မ်ားျဖင့္နာရီႏွင့္ ခ်ီျပီး အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ပစ္ခတ္ျပီးမွ တက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သံုး ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဤသို႔ေသာ ပစ္ခတ္မွဳျဖင့္ စခန္းေၾက ေလာက္သည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုဒ္ေရာက္ျပီးမွ စခန္းထဲသို႔  ေလးဖက္ေလး တန္မွ အင္အားအလံုး အရင္းႏွင့္ တက္ေရာက္ရွင္း လင္းခဲ့သည့္ တိုက္နည္းကို ဆက္လက္ အသံုးျပဳ ခဲ့ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ ေျမာက္ စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါနည္းႏွင့္ တိုက္ခဲ့ရာမွာ ပထမရက္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ တိုင္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ ေသာ္လည္း အက်အဆံုး မ်ားစြာႏွင့္ ရပ္တန္႔ခဲ့ ရပါသည္။ ဒုတိယ ေန႔ျဖစ္ေသာ ဒီဇင္ဘာ () ရက္ေန႔တြင္  မနက္() နာရီမွ ေန႔လည္ (၁၀) နာရီအထိ က်င့္သံုးေနက် နည္းကို သံုးျပီး ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ထပ္မံစစ္ ဆင္ျပန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဲ TNLA ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔တို႔၏ ခုခံမွဳေၾကာင့္ ထိခိုက္မွဳ မ်ားစြာျဖင့္ ရပ္တန္႔ သြားျပန္ပါသည္။

တိုက္ပြဲအေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္။

TNLA ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႔တို႔သည္  ေပ်ာက္က်ား စနစ္၏ က်င့္ထံုးအရ မိမိ အင္အားကို အနစ္နာခံ တိုက္ခိုက္ေသာ စနစ္ကို ေရွာင္က်ဥ္ ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိဖက္မွ အနာမခံ လိုေသာေၾကာင့္ နမ့္လိတ္ေတာင္ စခန္းမွ ဒီဇင္ဘာ () ရက္ေန႔ညေန ပိုင္းတြင္ ဆုတ္ခြာေပး ခဲ့သည္ဟု TNLA အတြင္းေရး မွဴးဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝီဒြည္တာဘုန္းေက်ာ္ ကဆိုပါသည္။

ဤနမ့္လိတ္ေတာင္ စခန္းကို ဒီဇင္ဘာ ()ရက္ေန႔မနက္တြင္ အစိုးရ တပ္မွ ခုခံမွဳမရွိဘဲ တက္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။ 

 ဤအခ်ိန္မွ စျပီးယေန႔ အထိ တိုက္ခိုက္ မွဳမ်ား ရပ္တန္႔ ေနပါသည္။ ထိခိုက္ က်ဆံုးမွဳ အေနအထား မ်ားမွာအစိုးရ တပ္ ဖြဲ႔ ဖက္မွ ၂၀ ေက်ာ္ က်ဆံုးၿပီး ၃၀ ေက်ာ္ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိေၾကာင္း၊ႏွင့္TNLA  ႏွင့္ ကခ်င္ဘက္မွ တဦး က်ဆံုးျပီး  () ဦး အနဲငယ္ ဒဏ္ရာရရွိ ၾကေၾကာင္း တာ ဘုန္းေက်ာ္က ဆိုပါသည္။

အစိုးရ တပ္ေတြ နမ့္လိတ္ေတာင္ တိုက္ပြဲ အျပီးေပါ့ေလ။  သူတို႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ သူေတြကို ျပန္သယ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ မ်က္ျမင္ေတြ႕ ရွိသူေတြရဲ့ အဆိုအရ ကေတာ့  က်ဆံုးသူ ေတြရဲ႕ ေသနတ္ လက္နက္အပို ၂၆ လက္ေတြ႕ရတယ္။ ျပီး ေတာ့ ဒါဏ္ရာရသူေတြကို ဖိုးဝီးကား နဲ႕ ၃ စီး ေထာ္လာဂ်ီ နဲ႕ တစီး သယ္သြားတာ  အေယာက္ ၃၀ေတာ့မေလ်ာ့ ဘူး ေျပာလို႔ သိရတယ္ေလ။ဟု ဆိုပါသည္။

ထိုအထဲတြင္ ပန္းေဆး ေက်ာ္ျမင့္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႔ မွ ၃ ဦးက်ဆံုးျပီး  ၁ဦးအ ျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာရ ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ TNLA တပ္ရင္း (၁၁၂) ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာ ႏိုဝင္ဘာ လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း  တိုက္ပြဲ မ်ားတြင္ ပန္ေဆးျပည္ သူ႕စစ္မ်ား အနဲဆံုး ၂၅ ဦးထက္ မနဲက်ဆံုးသည္ ဟု ပေလာင္ ဖက္က ဆိုပါသည္။

အင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေန အထားမ်ား။

နမ့္လိတ္ေတာင္ တိုက္ပဲြTNLA မွ တပ္ရင္း ၁၁၂ ၊ တပ္ခဲြ (၃) ႏွင့္ KIA တပ္ရင္း ၈ တပ္ခဲြ (၂) တို႔ စုစုေပါင္း အင္အား ၅၀ မ်ွသာ ေနရာယူ ခုခံ ေနျခင္းျဖစ္ သည္ဟု တာဘုန္းေက်ာ္က ဆိုပါသည္။

အစိုးရ တပ္အင္ အားမ်ားမွာ  စခန္းသို႔ စစ္ကူ မလာႏိုင္ရန္ အတြက္ အင္အား (၂၀၀) ခန္႕ ႏွင့္ ျဖတ္ေတာက္ ထားျပီး ေနာက္ထပ္ အင္အား (၂၀၀) ခန္႔ျဖင့္  လမ္းေၾကာင္း ()လမ္း မွ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ ခဲ့ေသာ ေခ်မ်ဳန္းေရး စစ္ပြဲျဖစ္ ပါသည္။  

အစိုးရ စစ္ဆင္ေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား မွာ  အေရွ႕ေျမာက္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ကြတ္ခိုင္၊ နမ့္ဖက္ကာ အေျခစိုက္ ခလရ (၁၂၃)ဟိုပန္ အေျခစိုက္ ခလရ (၁၄၃)ႏွင့္ ခလရ (၁၄၅)၊ ကြတ္ခိုင္ အေျခစိုက္ ခလရ (၄၅) ႏွင့္  ေျမာက္ပိုင္း တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ေဒါပုန္ယမ္း အေျခစိုက္  ခလရ (၁၄၂) တပ္ရင္းမွ ပူးေပါင္း စစ္ေၾကာင္း မ်ား ျဖစ္ျပီး  တပ္မ ၃၃ တပ္မ်ား ဟု ယူဆရေသာ တပ္ရင္း စစ္ေၾကာင္း မ်ားမွ အရန္ တပ္မ်ားပါ၀င္ သည္ဟုဆိုပါသည္။ တပ္မ တပ္မ်ားကို  ျဖတ္ေတာက္ အင္အားျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ျပီး စုစုေပါင္း အင္အား (၄၀၀)ခန္႔ ရွိသည့္  တပ္ေပါင္း စစ္ဗ်ဴဟာ တခုျဖစ္ ပါသည္။

TNLA ႏွင့္KIA တပ္ဖြဲ႔တို႔  သည္  အင္အား မမွ်ေသာ ရန္သူကို  ၄င္းတို႔ ခ်ီတက္လာ ႏိုင္ေသာ လ မ္းေၾကာင္းတြင္ ေရွ႕ ထြက္မိုင္းမ်ားႏွင့္ လက္ နက္ႀကီးျဖင့္ ထိမ္းျပီး လံုျခဳံေရး ရွိေသာ ေနရာေကာင္း ကိုယူ၍  ကာပစ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ အစိုးရ တပ္မ်ား ေရွ႕မတိုးႏိုင္ဘဲ ထိခိုက္ က်ဆံုးမွဳ မ်ားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ထား ပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ ၏ လက္နက္ႀကီးမ်ား သည္ ပစ္အားေကာင္း ေသာ္လည္း ထိေရာက္မွဳ မရွိဘဲ တာ၀န္ေၾက အ ေပ်ာ္သေဘာ သဖြယ္ အသြင္ မ်ဳိး ပစ္ ခတ္ေနၾက သျဖင့္ ထိေရာက္မွဳ မရွိဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႔ေၾကာင့္ ရန္သူ၏ ထိခိုက္မွဳ အတိုင္းအတာ ကို တြက္ခ်က္ျပီး  မိမိအင္အား ထိခိုက္မွဳကို ထိမ္းသိမ္းေသာ အားျဖင့္ ဆံုးရွဳံးမွဳ ဘာ မွ်မရွိ ေသာ ယာယီစခန္းကို လက္လြတ္လိုက္ ျခင္း ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တာဘုန္းေက်ာ္က ဆိုသြားခဲ့ပါသည္။

2 comments:

 1. ကမၻာ့ပထမဆံုး အေျမာက္ကာအကႌ်ဝတ္တပ္ဖြဲ႔
  ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူ KIA တပ္ဗလာ(၄)
  တပ္ဖ်င္း(၈)တပ္ကြဲ(၂)
  ပေလာင္ေသာင္းက်န္းသူ TNLA တပ္ဖ်င္း(၁၁၂)တပ္ကြဲ(၃)
  တပ္ၾကပ္ႀကီး တာဘုန္းေက်ာ္ ေရေျပာခ်င္ရာေျပာ ေပါ့ ဒါေပမဲ႔ အေျမာက္ကာအကႌ်ေတာ့ဝတ္ထားေနာ္ ..

  ReplyDelete
 2. ခဗ်ားတို႔ ဘာတဲ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္ ေအာ္ဟုတ္ပါဘူး မဒိမ္းတပ္မေတာ္ရဲ႕ ပညာက သုံးစားလို႔မွမရတာ သူမ်ားေျပာလည္း ေျပာခ်င္စရာႀကီး

  ReplyDelete

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။