Tuesday, December 17, 2013

အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ေရးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ကုိ သီးသန္႕ ျမင္ႏုိင္ရမည္။

(Kachin Duwa)

အန္အယ္ ဒီပါတီကုိ အားေပး ေနတဲ့ သာမန္ လူငယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားဟာ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးသည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး အတြက္ အဓိက လုိအပ္ခ်က္ ဆုိၿပီး ေရွ႕တန္း တင္ ေဆြးေႏြးလာတာ ေတြ႕ရတယ္။ တဖက္မွာလဲ စစ္၀ါဒီေတြ က ဒီအခ်က္ ကုိပဲ အဓိက ေထာက္ျပၿပီး အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆဲြေရး (သို႔) အသစ္ေရး ဆဲြေရး ဆုိၿပီး ေျပာၾက ဆုိၾကတဲ့ အထဲမွာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး အတြက္ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ ဆင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ ဆုိၿပီး ကေလာ္လာ တာ ေတြ႕ရပါတယ္။


တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ထက္ တကယ္လုိအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ လက္ရွိ အေနအထား အရ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ သည္ ျပည္သူက လြတ္လပ္စြာ ၿမဲေပးပုိင္ခြင့္ေတာင္ မေသျခာပါ။ ၿမဲေပးႏုိင္သည္ ဆုိအုံးေတာ့ အဲဒီ ေရြးေကာက္ခံ လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ ကုိ တုိက္ရုိက္ ကုိယ္စားျပဳသည္မဟုတ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ၿမဲဆႏၵ နယ္ေျမမွာ ဘာမွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူမ်ား မဟုတ္ပါ။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အာဏာ အရွိဆုံး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ သမၼတ ႀကီး ႏွင့္ တကြ၊ လုံၿခံဳေရး ေကာင္စီ ၀င္မ်ားသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္းရဲ႕ ေရြးေကာက္ေတာ္မူထားတဲ့ လူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူက ေရြးထားသူမ်ား မဟုတ္။

အထူးသျဖင့္ လြတ္ေတာ္မွာ ၂၅ % အေရြးခံစရာ မလုိပဲ ေအာ္တုိမစ္တစ္ တက္လာသူမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ အာဏာ အရွိဆုံး လူပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးထဲရဲ႕ စိတ္ႀကိဳက္လူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ အတုိင္း ဆုိရင္ သူတုိ႔မွာ ဘာမွ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတာ မဟုတ္ပါ။ အေရးႀကီး အဆုိကိစၥမ်ားအတြက္ အထက္အမိန္႔သာ နာခံ ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အေရးမႀကီးတဲ့ ကိစၥမ်ားအတြက္ေတာ့ ကုိယ္ပုိင္အသိဥာဏ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေကာင္း ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကေတာ့ အထက္က လာမည္သာ ျဖစ္သည္။

အဲဒီ ၂၅ % ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသူ သည္ သူ တစ္ဦးထဲရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ ဘာ မဆုိ အမိန္႔ခ် ႏုိင္သည္။ သမၼတ ပင္ အာခံလုိ႔ မရတဲ့ အမိန္႔မ်ား ခ်ႏုိင္သည္။ ဒီေတာ့ အဲဒီ လူ သေဘာေကာင္းရင္ ႏုိင္ငံေတာ္က အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံ မဟုတ္သလုိ ထင္ရေပမယ့္၊ အဲဒီ လူ က သေဘာထား တင္းမာရင္ အာဏာရွင္ ဆန္ဆန္ ျမင္လာမွာ ျဖစ္သည္။ ဒီေတာ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာလဲ မူ (ဥပေဒ) ေပၚမွာ မမူတည္ပဲ၊ လူ ပုဂိၢဳလ္ ေပၚမွာ မူတည္ ေနသည္။ အဲဒီ လူကုိ ၾသဇာ တက္ေရာက္ ႏုိင္သူကေတာ့ သူ႕အမ်ဳိးသမီး (မိန္းမ) နဲ႔ ခ်စ္လွစြာေသာ သားသမီးမ်ား ျပန္ ျဖစ္တတ္ေလသည္။ ဒီ အခ်က္ ကုိ ခရုိနီ ေတြက ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်သြား ႏုိင္သည္။ ဒီေတာ့ လက္ရွိ လူ က သေဘာေကာင္းလုိ႔ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး ထား ပါ။ ေနာက္တက္လာမည့္ လူ အေပၚ ဘယ္သူ အာမခံ ႏုိင္မည္နည္း။ လက္ရွိ သမၼတ နဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ သားသမီးမ်ားလဲ ေနာက္တက္လာမည့္ အာဏာရွင္ မိသားစု ရဲ႕ ကၽြန္ ျပန္ ျဖစ္မလာ ႏုိင္ဘူး လုိ႔ ဘယ္သူ အာမခံ ႏုိင္ မည္နည္း။

ဒီေတာ့ လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒ ကုိ ျပင္ဆင္ေရး သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ထက္ ပုိ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ပါ။ လက္ရွိ အာဏာရ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားမွ အစ၊ လူတုိင္းမွာ တာ၀န္ ရွိပါတယ္။

မူေဘာင္ တစ္ခု အေပၚမွာ ႏုိင္ငံသား အားလုံးရဲ႕ ဘ၀ အာမခံခ်က္ ရမည့္ အေျခခံ ဥပေဒ လုိအပ္သည္။ အဲဒါကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ပါ။ ဖက္ဒရယ္ ဆုိတာ တုိင္းရင္းသား မ်ား အတြက္ သီးသန္႔ မဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ အာဏာရ မိသားစု မ်ား အတြက္လဲ ပါသည္။ ႏုိင္ငံသား အားလုံး အတြက္ ျဖစ္သည္။ အညာေဒသ က ဗမာ လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္လဲ ျဖစ္သည္။ ဘူးလက္ လွေဆြ ရဲ႕ မိသားစု နဲ႔ မေကြးတုိင္းအတြက္လဲ ပါသည္။ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သာ မက၊ အသားအေရာင္၊ က်ား၊မ၊ လူမ်ဳိးဘာသာ မခဲြျခားပဲ ျပည္သူႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူ ဘယ္သူမဆုိ သမၼတ ျဖစ္ခြင့္ရဖုိ႔ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ မေႏွာင္း ေစခ်င္ ပါ။

1 comment:

 1. တိုင္းရင္းသားတိုင္းတန္းတူအခြင့္အေရးရိွရမယ္
  ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕ရမယ္
  ႏိူင္င့ံဝန္ထမ္းမွန္သမွ်ဘယ္သူမဆိုလခစားပဲ
  ျဖစ္ရမယ္ အခြန္မွန္သမွ်ျပည္သူအတြက္
  ပဲ ကိုယ့္လခနဲ႕ေလာက္ေအာင္မသုံး
  ျပည္သူေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ေတြကိုျဖတ္ဘုန္းတဲ႕သူ
  ဘယ္အဆင့္တန္းဘယ္ရာထူးမဆိုအေရးယူရ
  မွာပဲ အဲဒါ၆၁ပဲ သူဘယ္ေလာက္
  ဘုန္းထားသလဲ မ်ားရင္မ်ားသေလာက္
  ျပည္သူနစ္နာတာပဲ စဥ္းစားျကည့္ေလ
  အနီးစပ္ဆုံးေျပာ႐ရင္ ကခ်င္ျပည္သူ
  ေတြအမ်ားစုခံစားရမဲ႕ေဝစုကို တပ္မေတာ္
  ထိပ္ပိုင္းနဲ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ထိပ္ပိုင္း
  ဆိုတဲ႕လက္တစ္ဆုပ္စာလူနည္းစုကယူေနတာ
  ျကာေပါ့ ဒါတရားသလားမတရားဘူး
  လားလူစိတ္ရိွရင္သိပါတယ္ ဒါေျကာင့္
  လက္နက္ကိုင္ေတြအားလုံးေပါင္းစုျပီးျပည္
  ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႕ျကပါ ျပီးရင္ရိုးရိုး
  သားသားလခစားဘဝကိုေက်နပ္ျကပါ
  ဒါဆိုဒီႏိူင္ငံေကာင္းကိုေကာင္းတယ္
  ဘာမွရန္ျဖစ္စရာမလိုဘူး
  ကိုယ့္ေလာဘေျကာင့္လူအမ်ားစုစိတ္ဆင္းရဲေန
  ရတယ္ဆိုရွက္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္
  တပ္မေတာ္အပါအဝင္လက္နက္ကိုင္ထိပ္ပိုင္း
  ေခါင္းေဆာင္မွန္သမွ်ေလာဘနည္းျပီးအရွက္တ
  ရားရိွျကပါေစ

  တစ္ႏိူင္ငံလုံးရိွျပည္သူအားလုံး၏အမ်ားပိုင္
  ပစၥည္းမ်ားအားမတရားနည္းျဖင့္သိမ္းပိုက္ထား
  ေသာ သိမ္းပိုက္ခ်င္ေနေသးေသာ
  အရွက္မရိွသူခိုးမ်ားကင္းေဝးေသာႏိူင္ငံျဖစ္ပါေစ
  သမၼတ လခစား
  ကာခ်ဳပ္ လခစား
  ဝန္ထမ္းမွန္သမွ် လခစား
  ျပည္သူ႕ဘ႑ာစားမဟုတ္

  ReplyDelete

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။