Friday, November 1, 2013

တုိင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစု၏ အပစ္ရပ္ေရး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိ

(Irrawaddy)

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လုိင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည့္ တုိင္းရင္းသား ညီလာခံတြင္  မူ၀ါဒကြဲလြဲမႈမ်ားေပၚေပါက္ေနၿပီး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ မရရွိေသးသည့္အတြက္ ညီလာခံက်င္းပမည့္ရက္ထပ္မံ တုိးျမွင့္လုိက္ေသာ္လည္း ယေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အပစ္ရပ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔ ညေနပုိင္း၊ လုိင္ဇာတြင္ တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစု၏ အပစ္ရပ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘုံ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တရပ္ကို က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


မူလက လိုင္ဇာညီလာခံကို  ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ႏုိ၀င္ဘာလ  ၁ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထား ေသာ္လည္း  လတ္တေလာအခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အစုိးရ၏ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးအတြက္ ျပတ္သားေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အတြက္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔အထိ ညီလာခံ ဆက္လက္က်င္းပရန္ ရက္တုိးျမွင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လုိင္ဇာညီလာခံတြင္ “တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး´´ႏွင့္ “ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ´´ ဆုိေသာ ေခါင္းစဥ္ ၂ ခုအေပၚ အဓိက ကြဲလြဲေနၿပီး တခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားမ်ားက “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး´´ ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ လိုၾကကာ တခ်ဳိ႕ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားက “ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ´´ ကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လုိၾကျခင္းဟူ၍ သေဘာထား ကြဲလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လတ္တေလာ သေဘာတူညီမႈ မရရွိႏုိင္ေသးေသာ အခ်က္မွာ  “ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးၿပီးမွ အပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ ထုိးမည္´´ ၊ “ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမည္ ဆုိေသာ အစုိးရ ၏ အာမခံခ်က္ ရယူၿပီး  အပစ္ရပ္ေရး လက္မွတ္ထုိးကာ  ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမည္´´၊ “ပထဦးစြာ အပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ဆက္သြား မည္´´ဟူ ေသာ သေဘာထားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစုိးရက ေပးပုိ႔ထားေသာ  အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ၁၅ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တခ်ဳိ႕တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက အစုိးရ အဆုိျပဳခ်က္အတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အပစ္ရပ္ေရး၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိေသာ္လည္း ညီညြတ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ ထပ္မံဖြဲ႕စည္းျခင္းမျပဳဘဲ  UNFC က တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားျပဳအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

UNFC က တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္ကို  ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ ဦးစီးသည့္ တုိင္းရင္းသားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕(WGEC) က  သေဘာမတူေၾကာင္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရုံး(KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS) က WGEC ႏွင့္သေဘာထားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္လိုၾကေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ တုိင္းရင္းသားအားလုံးကို ကုိယ္စားျပဳေသာ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕အစည္းအသစ္တခု ဖြဲ႕စည္းရန္ သေဘာတူညီၾကၿပီး တပ္ေပါင္းစုက လုိလားေသာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ တခု ေဆြးေႏြးထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

လတ္တေလာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရက  ခ်ျပေသာ အခ်က္ ၁၅ ပါ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ မူၾကမ္း၊   ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) တုိ႔ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)က ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ မူၾကမ္း အပါအ၀င္ မူၾကမ္း ၃ခု ရွိေနၿပီး အဆုိပါမူၾကမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍  ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည့္  မူၾကမ္း ၃ခု ေပါင္း၍  ဘံုမူ၀ါဒ သေဘာထား တရပ္ ေဆြးေႏြး ရရွိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အစိုးရက ေပးပို႔ထားေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းတြင္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ၍ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဆုိေသာ အခ်က္သာပါ၀င္ၿပီး ဖက္ဒရယ္မူကို အေျခခံမည္ဆုိေသာ  အခ်က္ ပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုက သေဘာမက်ဟု သိရွိရသည္။

လုိင္ဇာညီလာခံက်င္းပၿပီးေနာက္ သမၼတရုံး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစုမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

(ဧရာ၀တီသတင္းေထာက္ေမခႏွင့္ ေစာရန္ႏုိင္ ပူးတြဲေရးသားသည္)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။