Monday, October 7, 2013

တျပည္လံုး အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲအေပၚ UWSP အဖြဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

အစိုးရမွ ျပဳလုပ္ရန္ ႐ွိသည့္ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ေရးတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ လက္မွတ္ ထိုးရမည္ ဆိုသည္ကို ႐ွင္း႐ွင္း လင္းလင္း သိေစ ခ်င္ေၾကာင္း “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီ UWSP ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ႐ွိသူ ဦးေအာင္ျမင့္က ယေန႕၌ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။


“လက္မွတ္ ထိုးမယ့္ စာခ်ဳပ္မွာ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ဘာေတြ ပါမွာလဲ၊ ဒီကိစၥ ကႊ်န္ေတာ္တို႕ အဖဲြ႕ အစည္းတင္ မကဘူး၊ ႐ွိသမွ် တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ အားလံုး သိခ်င္ ေနၾကတယ္၊ အဲဒီ ေတာ့မွ ဒီအေပၚမွာ လက္မွတ္ ထိုးႏိုင္မယ္ မႏိုင္ဘူး ဆိုတာ သံုးသပ္လို႕ ရတာေပါ့” ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။“ဝ” အဖြဲ႕ မွ လိုခ်င္ေသာ တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး အခင္း အက်င္းမွာမူ အဆိုပါ လက္မွတ္ ေရးထိုး ရမည္တြင္ ပါဝင္သည့္ အခ်က္ မ်ားအား အစိုးရမွ ထုတ္ေဝ ေပးရမည္။ ၄င္းေနာက္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ရမည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕မ်ား အားလံုး ထံသို႕ ေပးပို႕ သြားၿပီး ၄င္းအား တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ အလိုက္ အစိုးရမွ အေျခအတင္ လိုက္လံ ေဆြးေႏြးကာ သေဘာ တူညီမႈ အရင္ ရယူ သြားရမည္။ 


ထို႕ေနာက္ တြင္မွ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲအား အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားလွ်င္ ပို၍ သင့္ျမတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။


UWSP အဖြဲ႕သည္ ႏိုဝင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႕ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕ ခန္းမ၌ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့စဥ္ အထက္ပါ ကိစၥအား တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။


ထို႕ျပင္ “ဝ” အဖဲြ႕မွ အစဥ္ တစိုက္ ေတာင္းဆို ေနသည့္ “ဝ” ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ ေပးေရး တို႕အျပင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး ကိစၥ၊ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံု တည္ေဆာက္ေရး၊ အျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာ အခ်ိဳ႕အားလည္း တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ျမင့္က ဆက္ေျပာသည္။


အဆိုပါ ေတြ႕ဆံု ပြဲအား “ဝ” အဖြဲ႕မွ ဒု-ဥကၠ႒ ေ႐ွာက္မီလ်ံ ဦးေဆာင္၍ ကိုယ္စားလွယ္ (၃၀) ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မီတီ ဒု-ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္ ဦးေဆာင္၍ ကိုယ္စားလွယ္(၁၇) ဦးတို႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။ 


အလားတူ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ ႐ွိသူ မ်ားႏွင့္ အေ႐ွ႕ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ နယ္စပ္ ေဒသ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ သစ္ေတာ၊ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စသည့္ ဝန္ႀကီးဌာန မ်ားမွ တာဝန္ ႐ွိသူမ်ား (၃၀) ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။


အဆိုပါ ဦးသိန္းေဇာ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားသည္ “ဝ” ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ၿပီးေနာက္ တစ္ညအိပ္ ရပ္နားကာ ေနာက္ေန႕၌ မိုင္းလား ေဒသသို႕ ဆက္လက္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ပါသည္။


UWSP အဖြဲ႕ အေနျဖင့္မူ တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုး ရျခင္း အေပၚ ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း သိ႐ွိ လာပါက ဗဟို ေကာ္မီတီ မ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ အဆံုး အျဖတ္ကို ရယူ ရမည္။ သို႔မွသာ UWSP အေနႏွင့္ လက္မွတ္ ထိုးျခင္း မထိုးျခင္း ျဖစ္ေပၚ လာပါ လိမ့္မည္။


သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႕ “ဝ” အဖြဲ႕အား အစိုးရမွ အဆိုပါ လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲအား တက္ေရာက္ရန္ တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားမည္ ဆိုပါက တက္ေရာက္ရန္ ႐ွိေန ပါသည္။ လတ္ေလာ၌မူ အစိုးရမွ “ဝ” အဖဲြ႕အား အဆိုပါ လက္မွတ္ ေရးထိုးပြဲအား တက္ေရာက္ရန္ တရားဝင္ ဖိတ္ၾကား လာေသးျခင္း မ႐ွိ ေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။


တျပည္လံုး အတိုင္းအတာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထိုးပြဲသို႕ UNFC အဖြဲ႕ဝင္ အဖဲြ႕အစည္း၊ WGEC အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္း စသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ဖြဲ႕ကမွ် သေဘာတူ တက္ေရာက္၍ လက္မွတ္ ေရးထိုးမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ေသးျခင္း မ႐ွိေပ။ 


“ဝ” ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီ UWSP သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကတည္း ကပင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ လာခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲမွ တက္လာေသာ အစိုးရ သစ္၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးပြဲ ကိစၥတြင္ ၄င္းတို႕ႏွင့္ မဆက္ ဆိုင္ဟု သေဘာထား ႐ွိပါသည္။ ဤသို႕ေၾကာင့္ လက္႐ွိ အစိုးရမွ ျပဳလုပ္ရန္ ႐ွိသည့္ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထိုးပြဲအတြက္ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ ထားျခင္း မ႐ွိေသးေပ။


 “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ထဲတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆံုး အဖြဲ႕ျဖစ္ကာ အၿမဲတမ္း တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ အင္အား ၃ ေသာင္းမွ ၅ ေသာင္းၾကား ႐ွိသည္ဟု ခန္႕မွန္း ေနၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။