Friday, October 4, 2013

KIO ႏွင့္ အစိုးရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္လိုဟု ဆုိ

(Mizzima)

KIO (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕)ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအဆင့္မ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္ KIO ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မွ ေဒၚခြန္ဂ်ာက မဇၩိမကို
ေျပာသည္။


“ကခ်င္မွာက လက္မွတ္ေရးၿပီး ျပန္တိုက္တာပဲ၊ အခုအေျခအေနမွာဆိုရင္ သူတို႔ဘက္က စစ္တပ္ေတြ လာခ်ထား တယ္၊ တပ္အင္အားေတြအမ်ားႀကီး ထပ္တိုးခ်ထားတာ ရွိတယ္။ တကယ္ႏုိင္ငံေရး ေဆြြးေႏြးပြဲကို ယံုၾကည္မႈ အျပည့္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီတပ္ေတြကို ဖယ္ရွားသင့္တယ္။ ကၽြန္မတို႔လည္း ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေသေလာက္ေအာင္ လုိခ်င္တယ္”ဟု ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ေဒၚခြန္ဂ်ာက ဆက္လက္၍ “ေနာက္တစ္ခုက ေကာလာဟာလာေတြက ႏွစ္ဖက္လံုးကို ကင္းကြာေအာင္ လုပ္ေန တာေတြလည္း အဆက္မျပတ္ ရွိေနတယ္။ အဲ့တာေတြကို ၾကည့္ၿပီး အပစ္ရပ္ေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ လုပ္ေနၾကတာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကေရာ ႐ိုးသားရဲ႕လား ေတြးစရာေတြႀကီးပဲ” ေဒၚခြန္ဂ်ာက ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရတို႔ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ခ်င္း ေဆြးေႏြးထား သည့္ အခ်က္မ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာမ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာ ေဆြးေႏြးတ့ဲအခါမွာေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးမယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာ လတ္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔ရယ္၊ အျခား ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္။ အားလံုးက သေဘာတူညီၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ ညီလာခံႀကီးတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕၏ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မွ ဦးလွေမာင္ေရႊက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ထုိသို႔ ေအာက္တုိဘာလ ၈၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ မေတြ႕ဆံုမီ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္တို႔ တြင္ ႏွစ္ဖက္ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ခ်င္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားရွိ KIO နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ ႐ံုးတြင္
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ အႀကိဳညိႇႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ေအာက္တိုဘာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒ဦးေအာင္မင္းက စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့
ေသာ္လည္း UNFC အေနျဖင့္မူ တက္ေရာက္ လက္မွတ္ထုိးမည္ မဟုတ္ဘဲ ေလ့လာသူအျဖစ္သာ တက္မည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရတို႔သည္ ေမလ၂၉ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ကာ သေဘာတူ ညီခ်က္ ခုႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအထဲမွ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ႐ံုးဖြင့္ရန္ တစ္ခ်က္ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးသည္။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကား ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ျပားေစသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ား ထပ္မံခ်ထားမႈ အျပင္ အျခား အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ေတြ႕ဆံုမႈအား ယံုၾကည္မႈ
ျပန္လည္ရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အစည္းအေ၀းဟူ၍သာ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ရက္မွ
ေဒၚခြန္ဂ်ာက သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။

KIO ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၈၊ ၉၊ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားတြင္ ေတြ႕ဆံုၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုမႈမတုိင္ခင္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မတ္လတြင္ ျမစ္ႀကီးနား၌ပင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသးသည္။ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ႔အၿပီး ၾကားကာလတြင္ ႏွစ္ဖက္ နည္းပညာအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းသာ ႏွစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။